Ім'я файлу: Лабораторна№2.docx
Розширення: docx
Розмір: 41кб.
Дата: 09.05.2020

Лабораторна робота № 2

Природні кам’яні матеріали
Короткі відомості

Природними кам’яними матеріалами називають матеріали і вироби, які одержують механічною обробкою (подрібненням, розколюванням, розпилюванням тощо) гірських порід, не змінюючи при цьому їхньої природної структури та властивостей.

Гірські породи – це природні мінеральні утворення, які сформувались внаслідок геологічних процесів у земній корі, складаються з одного або кількох мінералів, і характеризуються відносно сталим мінералогічним складом, певними будовою та властивостями. Залежно від кількості породотвірних мінералів гірські породи поділяють на мономінеральні, що складаються лише з одного мінералу, та полімінеральні – з двох або більше мінералів. Більшість гірських порід є полімінеральними.

Властивості гірських порід оцінюють переважно за їхнім хіміко-мінералогічним складом, структурою та умовами утворення, міцністю, середньою густиною, пористістю, морозостійкістю, корозійною стійкістю, атмосферостійкістю, водостійкістю, теплопровідністю, стираністю, кольоровою гамою, текстурою.

Мінерали – це природні утворення, що відрізняються постійним хімічним складом, структурою і властивостями та беруть участь у формуванні гірських порід.

Визначальними характеристиками для ідентифікації мінералів є хімічний склад і структура, а також істинна густина, твердість, оптичні властивості (колір, блиск, світлозаломлення) тощо.

У сучасному будівництві мають місце такі основні напрями використання природних кам‘яних матеріалів: матеріали та вироби для зведення стін будівель – штучне каміння, блоки; улаштування підлог, сходів – плити, блоки, каміння; облицювальні (декоративні) вироби – плити, каміння, профільовані вироби; каміння та вироби для дорожнього будівництва – бруківка, плити, бордюрний камінь; матеріали та вироби для гідротехнічних та інших споруд; нерудні матеріали – бутовий камінь, заповнювачі для бетону (щебінь, гравій, пісок); сировина для виготовлення будівельних матеріалів – мінеральних в’яжучих речовин, керамічних, скляних виробів тощо.

Під час ударної обробки природних кам´яних матеріалів отримують фактури сколювання: скельну, бугристу, рифлену, борозенчасту, точкову, а також термооброблену, піщаноструменеву. Абразивна обробка дозволяє створити пиляну, шліфовану, лощену, поліровану поверхні. Для здійснення певних дизайнерських задумів використовують також травлені, обпалені, відкриті (очищені) фактури.

Метою роботи є ознайомлення з основними породотвірними мінералами, гірськими породами та вивчення їхніх властивостей, а також доцільних галузей використання.

Нормативне забезпечення:

 1. ДСТУ Б В.2.7-37-95. Будівельні матеріали. Плити і вироби з природного каменю. Технічні умови.

 2. ДСТУ Б В.2.7-59-97. Будівельні матеріали. Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови.

 3. ДСТУ Б EN 1343:2007. Будівельні матеріали. Бордюри з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування (EN 1343:2001, IDT).

 4. ДСТУ Б EN 1467:2007. Будівельні матеріали. Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги (EN 1467:2003, IDT).

 5. ДСТУ Б EN 1468:2007. Будівельні матеріали. Камінь природний. Плити необроблені. Вимоги (EN 1468:2003, IDT).

 6. ДСТУ Б EN 1469:2007. Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Облицювальні лити. Вимоги (EN 1469:2003, IDT).

 7. ДСТУ Б EN 12440:2011. Природний камінь. Критерії для класифікації
  (EN 12440:2008, IDT).

 8. ДСТУ Б EN 12670:2011. Природний камінь. Термінологія (EN 12670:2001, IDT).

 9. ДСТУ Б EN 12057:2007. Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Модульні плитки. Вимоги (EN 12057:2004, IDT).

 10. ДСТУ Б EN 12058:2007. Будівельні матеріали. Вироби з природного каменю. Плитки для підлоги сходів. Вимоги (EN 12058:2003, IDT).

 11. ДСТУ Б EN 1341:2007. Будівельні матеріали. Плити з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування (EN 1341:2001, IDT).

 12. ДСТУ Б EN 1342:2007. Будівельні матеріали. Бруківка з природного каменю для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування (EN 1342:2001, IDT).

 13. ДСТУ Б В.2.7-138:2007. Щебінь, гравій та пісок декоративні із природного каменю. Технічні умови (ГОСТ 22856-89, МОD).

 14. ДСТУ Б В.2.7-197:2009. Матеріали облицювальні з природного каменю та блоки для їх виготовлення. Номенклатура показників.

 15. ДСТУ Б В.2.7-241:2010. Камінь бутовий. Технічні умови.

 16. ДСТУ Б В.2.7-197:2009. Камені бортові і стінові з гірських порід. Технічні умови.


Вивчення технічних характеристик породотвірних мінералів та гірських порід

Матеріали: зразки мінералів та гірських порід.

Порядок виконання роботи


Ознайомлення з основними характеристиками породотвірних мінералів та гірських порід передбачає опрацювання підручника “Будівельне матеріалознавство”, конспёзаносять до табл. 2.1 та 2.2. Кількість досліджуваних зразків ё (від 3 до 10).

Таблиця 2.1

Характеристика породотвірних мінералів


Найменування мінералу, група за походженням

Хіміч-ний склад

Струк-тура

Колір, блиск, прозо-рість


Твердість за шкалою Мооса

Істинна густина, г/см3

Спеціальні власти-вості

Породи, які містять цей мінерал

Мінерали вивержених гірських порід

Кварц


SiO2

Тригона-льна сигонія

Без-барвний,прозорий,напів-прозорий


7

2,65

П’єзо-

електрик, піроелектрик

Різновиди кварцу

Ортоклаз


AlSi3O8

Сигонія моноклінна

Білий, рожевий, скляний блиск


6,5

2,5

Розчин. в азотній кистлоті

Метаморфіч-ні породи, пегматити

Альбіт


AlSi3O8

Триклінна

Білий різних відтінків


6

2,63

Використовують в керамічному виробн.

Граніт

Анортит

CaAl2Si 2O8

Триклінна

Безбарвний, білий, синій, скляний блиск


6-6,5

2,76

Використовують в керамічному виробн.

Базальт, норит, габро

Мінерали осадових гірських порід

Опал

SiO2

Аморфна

Різноманітний


5-6,5

1,9-2,3

Гра кольору

Діатомітів, трепелів

Каолініт

Al4 [Si4O10] (OH)8.

Триклінна

Перламутровий, матовий


2-3

2,59

Пластичний

Польові шпати

Кальцит

CaCO

Тригональна

безбарвний, молочний, рожевий


3

2,7

В будівельній пром.

В лужних магматична гірських породах

Магнезит

MgCO

Тригональна

Білий


3,5-4,5

2,96

Висока температура плавлення

Опал, доломіт

Таблиця 2.2

Характеристика гірських порід


Найменування породи

Мінера-логічний склад

Структу-ра, текстура, колір

Границя міцності при стиску, МПа

Середня густина, кг/м3

Пере-ваги та недоліки

Види виробів та галузі доцільного застосування

Вивержені гірські породи

Граніт

Кварц, польовий шпат

Різноманітний, повнокристалічна


100-300

2600


Декор та текстура, зносостійкість, висока вартість

Будівництво

Діорит

Андезину, темноколірних мінералів

Зеленкувато-сіра,

повнокристалічна

150 – 280

2700

Декор та текстура, зносостійкість, висока вартість

Будівництво

Сієніт


Калієвий польовий шпат, плагіоклаз, з домішкою кольорових мінералів

Повнокристалічна, від рожевого до сірого

150-300

2600

Вогнетривкість, зносостійкість

Будівництво

Осадові гірські породи

Пісковик

Кварцові, кварцово-польовошпатові

Середньоуламкова, сірий, жовтувато-сірий

30–266

2400

Декор,ко-лір, низька ціна

Будівництво

Доломіт

Подвійна вуглекисла сіль кальцію і магнію

безбарвний або білий, жовтуватий, бурий

20-80

2800

Морозостійкість, міцність, легка вага


Будівництво

Магнезит


Опал і силікат магнію

Білий, бурий, сірий, жовтий

40-100

3000

Вогнетривкість, широке використання

Металургія, будівництво

Метаморфічні гірські породи

Гнейс

з польового шпату, а також кварцу та кольорових мінералів

Разнозернистая, массивная, полосчатая, білий

0,4 - 100

2100

Декор,
висока ціна

Будівництво

Мармур

з кальциту, іноді з домішками доломіту.

від тонкозернистої до крупно-зернистої,щільна,білий.

100-250 

2000

міцний, зносостійкий, низькі теплоізоляційні якості, тендітна структура

Мармур

Кварцит

З кварцу

Повнокристалічна, массивна, світло сірий, рожевий, сірий, світло-чорний

500—600

2250—2670 

 міцний і ударостійкий,холодний матеріал

Металургія, Будівництво


Висновок: за завданням викладача дати пропозиції відносно доцільного використання природних кам’яних матеріалів як конструкційних, облицювальних (внутрішнє та зовнішнє облицювання) матеріалів та виробів для влаштування підлог та доріг, а також як сировини для виготовлення мінеральних в’яжучих речовин, керамічних, скляних виробів тощо.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас