1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Патанатомія.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 652кб.
Дата: 17.09.2020
скачати
Пов'язані файли:
Памятка для студентів щодо іспиту.doc
Гістологія.rtf
Мікробіологія.rtf
Патанатомія.pdf
Патофізіологія.rtf
Туберкульоз Історія хвороби.doc
Фармакологія.pdf
Фармакологія.rtf
UVEA_K.DOC

Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

7.0 Патологічна анатомія

1

При черевному тифі некротизовані пейєрові бляшки тонкої кишки, забарвлюються у

жовто-коричневий колір. Який пігмент просякає некротизовану тканину?

A * Білірубін

B Гемоглобін

C Ліпофусцин

D Індол

E Меланін

2

В шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин пухлина. На

розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно:

хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Що це за пухлина?

A * Фіброма

B Міома

C Гістіоцитома

D Дерматофіброма

E Десмоїд

3

На розтині померлої виявлено морфологічні прояви стеноз лівого

атріовентрикулярного отвору, недостатність мітрального клапана. Гістологічно в

міокарді – вогнищевий кардіосклероз, наявність квітучих гранулем Ашоф-Талалаєва.

Який з перерахованих нижче діагнозів найбільш імовірний?

A * Ревматизм.

B Склеродермія.

C Дерматоміозит.

D Вузликовий периартериїт.

E Системний червоний вовчак.

4

При мікроскопічному дослідженні шийного лімфатичного вузла виявлено скупчення

епітеліоїдних клітин, лімфоцитів і гігантських клітин Пірогова-Ланганса.В центре

Казеозний некроз. Вкажіть найбільш вірогідну патологію.

A * Туберкулез

B Риносклерома.

C саркоидоз

D Сап.

E Сифіліс.

5

При гістологічному дослідженні новоутворення шкіри виявлено: паренхіма

сформована з покривного епітелію із збільшеним числом шарів. Строма разом з

розростаннями епітелію формує сосочки. Вкажіть вид атипізму.

A * Тканинний

B Клітинний.

C Гістохімічний

D Функціональний.

E Метаболічний.

6

Чоловік, 19 років страждав з раннього дитинства бронхо-ектатичною хворобою. Помер

від ниркової недостатності. На розтині окрім множинних бронхоектатичних каверн,

заповнених гнійним ексудатом виявлено збільшені в розмірах нирки щільної

консистенції, кірковий шар потовщений, білого кольору, щільний. Піраміди нирки

анемічні, чіткі. Назвати процес, який розвився в нирках ?

A *Вторинний амілоїдоз

B Гломерулонефрит

C Хронічний пієлонефрит

D Вроджений кістоз нирок

E Вторинний нефросклероз

7

Дитина 3 років з множинними порушеннями розвитку кісток лицевого відділу черепа.

Причина смерті – сепсис, який розвився на фоні бронхопневмонії. В крові вміст

імуноглобулінів в межах фізіологічної норми.На розтині встановлена відсутність

тимусу. Назвати головну причину страждання дитини ?

A *Синдром недостатності клітинного імунітету

B Синдром комбінованого імунодефіциту

C Вторинний імунодефіцитний синдром

D Гострий лімфолейкоз

E Синдром хронічної інтоксикації

8

У померлого 67 років на розтині знайдені ознаки фібринозного запалення в товстому

кишківнику .

Ваш діагноз:

A *Дизентерія

B Амебіаз

C Черевний тиф

D Холера

E Балантидіаз

9

У ребенка 5 лет развился менинкогокковый менингит. Макроскопически : мягкие

мозговіе оболочки желто-зеленого цвета, отечые. Назовите форму воспаления

A *Фибринозно-гнойное

B Серозное

C Геморрагическое

D Катаральное

E Гнилостное

10

При аутопсии умершего наркомана, на коже дистальных отделов нижних конечностей

обнаружены багрово-красные пятна, бляшки и узлы (саркома Капоши). Выявлена

также острая пневмония, вызванная пневмоцистами. Для какого заболевания

характерны данные изменения?

A *СПИД

B Грипп

C Корь

D Дифтерия

E Сибирская язва

11

На вскрытии умершего, приехавшего из тропической страны, обнаружен гемомеланоз

печени, селезенки и элементов ретикулоэндтелиальной стромы. Для какого

заболевания характерны такие изменения?

A *Малярия

B Дизентерия

C Сахарный диабет

D Сыпной тиф

E Грипп

12

Хвора 70 років прооперована з приводу “гострого живота”. Під час операції виявлено

близько 80 см клубової кишки чорного кольору, очеревина тьмяна, просвіт верхньої

брижової артерії обтурований тромбом. Який процес розвинувся в кишці?

A *Гангрена

B Пролежень

C Білий інфаркт

D Білий інфаркт із геморагічним вінчиком

E Коагуляційний некроз

13

Хворий, що страждав хронічною обструктивною емфіземою легень, помер від

легенево-серцевої недостатності. Які зміни можна виявити в серці?

A *Гіпертрофію правого шлуночка серця

B Гіпертрофію лівого шлуночка серця

C Амілоїдоз

D Великоосередковий кардіосклероз

E Розрив серця

14

У хворого цукровим діабетом з'явився різкий біль у правій стопі. При огляді великий

палець стопи чорного кольору, тканини стопи набряклі, осередки відшарування

епідермісу, виділення з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма

некрозу розвилася в хворого?

A *Гангрена волога

B Пролежень

C Секвестр

D Гангрена суха

E Інфаркт

15

У хворого з вадою мітрального клапану з'явився кашель, мокротиння ржавого

кольору. Який пігмент обумовив такий колір мокротиння?

A *Гемосидерин

B Меланін

C Гемоглобін

D Гемомеланін

E Сірчасте залізо

16

У хворого висока температура, задуха, біль у правій частині грудної клітини.

Плевральна пункція дала 700 мл в?язкої рідини жовто-зеленого кольору. Який

патологічний процес розвився у плевральній порожнині?

A *Емпієма плеври

B Бронхопневмонія

C Серозний плеврит

D Геморрагичний плеврит

E Карциноматоз плеври

17

Слизова оболонка товстої кишки у померлого при дизентерії на розтині повнокровна,

покрита плівкою сірого кольору, що відривається із зусиллям. Який вид запалення

розвинувся в кишці у хворого?

A *Дифтеритичне запалення

B Крупозне запалення

C Геморагічне запалення

D Серозне запалення

E Катаральне запалення

18

Для гістологічного дослідження доставлене очне яблуко, у судинній оболонці якого

виявлене пухлиноподібне утворення 1 х 0,4 см чорного кольору. . У клітках –

множинні патологічні мітози і у цитоплазмі багатьох з них визначається пігмент

жовто-бурого кольору. Ваш діагноз?

A *Меланома

B Неврінома

C Ангіосаркома

D Нейробластома

E Гангліонейробластома

19

При мікроскопічному дослідженні біоптату з товстої кишки виявлена пухлина з

призматичного епітелію, що формує атипові залозисті структури різної форми і

розміру. Клітини поліморфні, ядра гіперхромні, є патологічні мітози. Базальна

мембрана залоз зруйнована . Ваш діагноз.

A *Аденокарцинома

B Базально-клітинний рак

C Солідний рак

D Слизовий рак

E Недиференційований рак

20

У чоловіка 30 років при гістологічному дослідженні біоптату з шийного лімфатичного

вузла виявлені гранульоми, які складаються з епітеліоїдних, лімфоїдних,

багатоядерних гігантських клітин типу Пірогова-Лангханса. У центрі гранульом

визначається некроз. Який збудник потрібно виявити в зоні некрозу для

підтвердження діагнозу туберкульоз?

A *Мікобактерію Коха

B Бліду трепонему

C Стафілокока

D Бацили Волковича-Фріша

E Сальмонели

21

У больного, жителя приморского города на юге страны, с выраженными поносами и

рвотой, погибшего от обезвоживания, на вскрытии найдена картина острого

гастроэнтерита с серозно-десквамативным воспалением в тонкой кишке. Какой

наиболее вероятный диагноз?

A *Холера

B Бактериальная дизентерия

C Брюшной тиф

D Амебиаз

E Сальмонеллез

22

При вскрытии трупа шахтера, проработавшего в шахте более 10 лет в легком

выявлены тяжи белесоватой волокнистой ткани и узелки 0,2-0,3 см в диаметре, При

гистологическом исследовании в узелках небольшое количество коричневатой пыли,

концентрические разрастания соединительной ткани, бедной клетками, с

выраженным гиалинозом. О каком пневмокониозе следует думать в данном случае?

A *Силикоз

B Талькоз

C Асбестоз

D Сидероз

E Бериллиоз

23

При эндоскопическом исследовании мочевого рузыря проведена биопсия опухоли,

состоящей из тонких, ветвящихся сосочков покрытых нсколькими рядами клеток

переходного эпителия. Назовите опухоль.

A *папиллома

B Базалиома

C Переходноклеточная карцинома

D Плоскоклеточная карцинома

E Фидроаденома

24

У мужчины 43 лет, умершего в хирургическом отделении при явлениях разлитого

гнойного перитонита, на вскрытии в дистальном отделе тонкого кишечника

обнаружены выступающие в просвет пейеровы бляшки, поверхность некоторых из

них была покрыта струпом, коричневато-зеленоватого цвета, в центре некоторых

бляшек имелись глубокие дефекты, достигающие серозного слоя,. Для какого

заболевания характерны изменения, обнаруженные в тонком кишечнике?

A * Брюшной тиф

B Дизентерия

C Туберкулез кишечника

D Болезнь Крона

E Стафилококковый энтерит

25

У женщины, доставленной после укуса гюрзы (ядовитая змея), выявлен резко

выраженный внутрисосудистый гемолиз. На вскрытии селезенка, костный мозг и

лимфатические узлы имели бурую окраску. При микроскопическом исследовании в

цитоплазме макрофагов обнаружено обилие пигмента коричневого цвета. Какой

пигмент накопился в тканях?

A * гемосидерина

B гематоидина

C гематина

D липофусцина

E билирубина.

26

На вскрытии трупа женщины 63 лет, страдавшей ревматизмом, комбинированным

митральным пороком. Створки митрального клапана резко утолщены, сращены

между собой, каменистой плотности, определяется хруст при разрезе. Какой

патологический процесс обусловил каменистую плотность клапана сердца?

A * Дистрофическое обызвествление

B Метастатическое обызвествление

C Метаболическое обызвествление.

D Фибриноид

E Амилоидоз.

27

При вскрытии трупа больного, страдавшего крупозной пневмонией и умершего от

пневмококкового сепсиса, в правой плевральной полости содержалось 900 мл

мутной зеленовато-желтого цвета жидкости. Листки плевры тусклые, полнокровные.

Назовите клинико-морфологическую форму воспаления в плевральной полости.

A * Эмпиема

B Фибринозное воспаление.

C Флегмона.

D Хронический абсцесс.

E Острый абсцесс.

28

На вскрытии трупа больного, страдавшего лейкозом и умершего от нарастающей

хронической анемии, на вскрытии сердце увеличено в размерах, мышца сердца на

разрезе тусклая, дряблая, бледно-серого цвета, под эндокардом определяются

желтые пятна и полосы. Какой патологический процесс развился в сердце?

A *Паренхиматозная жировая дистрофия

B Вакуольная дистрофия.

C Гиалиново-капельная дистрофия.

D Мезенхимальная жировая дистрофия.

E Рабочая гипертрофия

29

Больной, 59 лет, в течение длительного времени страдает хроническим

алкоголизмом. При многократном исследовании биопсийного материала печени

были диагносцированы повторные атаки алкогольного гепатита. При

макроскопическом исследовании- печень желтого цвета плотной консистенции, край

ее заострен, поверхность печени бугристая, на разрезе печень с множеством мелких

узлов. О каком заболевании следует думать?

A * Цирроз печени.

B Рак печени.

C Подострая дистрофия печени.

D Хронический гепатит.

E Острый гепатит.

30

У результаті гістологічного дослідження біоптату із стінки бронха хворого хронічним

бронхітом в слизовому шарі, , розростання грануляційної тканини, що виступають над

поверхнею слизового шару та містять дифузний запальний інфільтрат. Діагностуйте

вид бронхіту:

A * Хронічний поліпозний бронхіт

B Хронічний слизисто-гнійний бронхіт

C Хронічний слизистий бронхіт

D Хронічний гнійний бронхіт

E Хронічний деформуючий бронхіт

31

В ході гістологічного дослідження вишкрібку стінок порожнини матки 45-річної жінки з

порушеннями оваріально-менструального циклу виявлено збільшення кількості

ендометріальних залоз, деякі пилообразно извитые, деякі залози - кистозно

розширені. Діагностуйте захворювання.

A * Залозисто-кистозна гіперплазія ендометрію

B Плацентарный полип

C Атипова гіперплазія ендометрію

D Залозистий поліп ендометрію

E Аденокарцинома ендометрію

32

Підліток скаржиться на потоншення м’язів і зменшення об’єму гомілки, які виникли

після тривало незагоювавшогося перелому стегнової кістки без пошкодження нервів.

Як називається така атрофія м’язів.

A *Дисфункціональна

B Нейротична

C Визвана недостатнім кровопостачанням

D Визвана здавлюванням

E Від дії фізичних факторів

33

На розтиніпомерлого, хворівшого вадою серця виявлена збільшена в розмірі печінка

строкатого виду, з малюнком мускатного горіха на розрізі. Назвіть вид порушення

кровообігу

A *загальне венозне повнокрів'я

B Загальне артеріальне повнокрів'я

C Недокрів'я

D Крововилив

E Кровотеча

34

У хворого виразковою хворобою шлунка з кровотечею при ендоскопії в шлунку

знайдена рідина кольору кавової гущавини. Який пігмент обумовив такий колір вмісту

шлунка?

A *Солянокислий гематин

B Гемосидерин

C Білірубін

D Феритин

E Порфірин

35

При розтині померлого хворого від хронічної ниркової недостатності в слизуватій

оболонці товстої кишки виявлені сіро-жовті, щільно з'єднані плівки , які

відокремлюються з утворенням виразок. Уточніть вид запалення.

A *Дифтерітичне

B Серозне

C Катаральне

D Крупозне

E Гнійне

  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас