Ім'я файлу: 2_практична_робота_земельні_ресурси.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 18.10.2022
скачати
Пов'язані файли:
Вступ англ.docx
владислав.docx
вадим.docx
аналіз тексту.docx
abc анализ.docx

Інструкційна картка №2

для проведення практичного заняття по темі: «ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ».

Тема практичного заняття №2: «Визначення показників ефективності використання землі конкретних господарств.

Робоче місце №2

Тривалість заняття: 90 хв.

Мета проведення заняття

Навчальна мета: Поглибити теоретичні знання по темі, навчити робити розрахунки складу і структури земельних угідь, та визначати грошову оцінку земель с/г призначення.

Виховна мета: виховати самостійність, увагу, розвивати логічне мислення.
Матеріально-технічне забезпечення:

1. Умови задач за даної теми ;

2.Калькулятори.

Правила охорони праці:

 1. Виконувати ту роботу, яка доручена викладачем.

 2. Не займатися сторонніми справами, які не відносяться до навчального процесу.

 3. Підтримувати чистоту та порядок на навчальному місці.

 4. Дотримувати санітарний стан в аудиторії.

 5. При виявленні порушення доповісти викладачу.

 6. Починати роботу лише при умові вивчення інструкційної картки.

 7. Слідкувати за станом посадки студентів під час виконання практичного заняття.


Зміст та послідовність виконання завдання.

Завдання №1 Визначити склад і структуру земельних угідь, виявити основні тенденції їх продуктивного використання.
Методичні вказівки щодо виконання і оформлення практичного завдання:

Весь земельний масив, який використовується в господарстві, складає його земельний фонд. За цільовим призначенням до нього входять як с/г так і інші угіддя. До с/г угідь належать:

 • Рілля – розорані землі, які використовуються під посіви с/г культур;

 • Культурні багаторічні насадження – землі зайняті садами, виноградниками та ягідниками;

 • Сінокоси – ділянки, що використовують для одержання сіна, сінажу та сінного борошна;

 • Пасовища – землі відведені для випасання худоби.

Структура угідь – це відсоткове співвідношення окремих видів с/г угідь до їх загальної площі.

Рівень використання земельного фонду характеризують:

 • Коефіцієнт освоєння землі – відношення площі угідь до загального земельного фонду;

 • Коефіцієнт розораності землі – відношення ріллі до загальної площі с/г угідь;

 • Землезабезпеченість – площа с/г, ріллі з розрахунку на одного середньорічного працівника.

Економічна ефективність використання земельних ресурсів визначається системою натуральних та вартісних показників, які характеризують рівень виробництва с/г продукції та прибуток з відповідних земельних угідь.

Примітка:

 • Молоко, вовна, приріст живої маси тварин і вартісні показники розраховуються на 100 га. с/г. угідь;

 • Продукція рослинництва, приріст живої маси свиней на 100 га. ріллі;

 • Продукція птахівництва на 100 га. посіву зернових.

Завдання1:

Склад і структура земельних угідь, землезабезпеченість

Показники

2020р

2021 р

2021р у % до 2020р

га

%

га

%

Загальна земельна площа

3000

100

3000

100

100

в.т.ч. с /г угіддя

2900

96.6

2900

96.6

100

З них: рілля

2450

81.6

2400

80

97.9

сінокоси

150

5

200

6.6

133.3

пасовища

200

6.6

150

5

75

Культурні багаторічні насадження

100

3.3

150

5

150

Коефіцієнт освоєння землі

96.6

-

96.6

-

100

Коефіцієнт розораності землі

84.4

-

82.7

-

97.9

Кількість робітників, чол..

45

-

48

-

106.6

Припадає на одного працівника: с/г угідь

64.4

-

64.4

-

100

ріллі
-
-

Структура посівної площі підприємства

Культура

2020р

2021р

2021 р у % до 2020 р

га

%

га

%

Ярий ячмінь

450

18.3

350

14.5

77.7

Озима пшениця

230

9.3

280

11.6

121.7

Жито

270

11

250

10.4

92.5

Овес

300

12.2

200

8.3

66.6

Кукурудза на зерно

560

22.8

600

25

107.1

Соняшник

400

16.3

350

14.5

87.5

Цукровий буряк

140

5.7

250

10.4

178.5

Кормові коренеплоди

100

4

120

5

101.2

Загальна посівна площа

2450

100

2400

100

97.9


Висновок:

Проаналізувавши склад земельних угідь і структуру посівної площі можна сказати, що функіональне використання землі на фермі є досить ефективним тому, що коефіціент освоєння землі є дуже високим. Також велика частина земель разорена різними культурами. Але на фермі працює занадто мало працівник і тому на одного робітника приходиться аж 64.4 гектара землі.

Інструкційна картка складена

викладачем економічних дисциплін О.О.Бець

Розглянуто та схвалено на засіданні

циклової комісії економічних дисциплін

Протокол № від_________20___р
скачати

© Усі права захищені
написати до нас