Ім'я файлу: вадим.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 22.09.2022
скачати
Пов'язані файли:
Вступ англ.docx
владислав.docx
аналіз тексту.docx
abc анализ.docx
2_практична_робота_земельні_ресурси.docx

 1. А

 2. В

 3. Б

 4. Б

 5. В

 6. Г

 7. А

8. Швидкість частинки відрізняється від швидкості світла на k = 0,01 %.

відношення релятивістської маси частинки до її маси спокою m/m0.


Дано:

k = 12В

V1=55

V2=60

m/m0 - ?
Згідно з формулою 

mm0=11−β2−−−−−√mm0=11−β2,

(1)

де β=v/cβ=v/cv – швидкість частинки, c – швидкість світла.

За умовою задачі

k=c−vck=c−vc    ⇒⇒    v=(1−l)⋅cv=(1−l)⋅c    ⇒⇒    β=1−kβ=1−k

Підставивши це значення у вираз (1), знаходимо

mm012k+k2−−−−−−√≈12k−−√=70,7mm012k+k2≈12k=70,7..

де ми знехтували k2  у порівнянні з 2k у зв'язку з малістю цієї величини.

Протон має імпульс p = 10,0 ГеВ/с, де  – швидкість світла.

відносну відміну k (у %) швидкості протона від швидкості світла c.

 1. А

 2. В

 3. Г


Дано:

p = 1,235 ГеВ/с

k (%) - ?
 

k=c−vc=1−vc=1−βk=c−vc=1−vc=1−β,

(1)

де β=v/cβ=v/c.

Таким чином, розв'язання задачі зводиться до визначення ββ. Для цього скористаємося виразом релятивістського імпульсу :

p=m0v1−β2−−−−−√p=m0v1−β2,

де m0 – маса спокою частинки.

Домножимо обидві частини на c2c2 і піднесемо цей вираз до квадрата:

(pc2)2=(m0c2)2v21−β2(pc2)2=(m0c2)2v21−β2     ⇒⇒     p2c2E20=β21−β2p2c2E02=β21−β2,

де E0=m0c2=938,3E0=m0c2=938,3 МеВ – енергія спокою протона.

З цієї рівності після перетворень знаходимо ββ

β=1(E0/pc)2+1

√β=1(E0/pc)2+1,

і з виразу  дістаємо відповідь:

k=1−1(E)0/pc)2+1

√=1−1(938,3/10⋅103)2+1

√=0,00473≈0,44k=1−1(E)0/pc)2+1=1−1(938,3/10⋅103)2+1=0,00473≈0,44 %.

 1. БДано:

p1 * p3* q2 * t2 * n * t 1=


L0*q0*t - ?

Згідно з формулою 

p0=11−β2

√p0=11−β2,

(1)

де β=v/cβ=v/cv – швидкість частинки, .

За умовою задачі

k=c−vck=c−vc    ⇒⇒    v=(1−l)⋅cv=(1−l)⋅c    ⇒⇒    β=1−kβ=1−k

Підставивши це значення у вираз, знаходимо

 1. mm012k+k2

√≈12k−−√=70,7mm012k+k2≈12k=70,7..

де ми знехтували k2  у порівнянні з 2k у зв'язку з малістю цієї величини.

 1. В

 2. А

 3. Г

 4. Б


Дано:

p = 1,235 ГеВ/с

k (%) - ?
Відносна відміна швидкості частинки від швидкості світла визначається виразом

 

k=c−vc=1−vc=1−βk=c−vc=1−vc=1−β,

(1)

де β=v/cβ=v/c.

Таким чином, розв'язання задачі зводиться до визначення ββ. Для цього скористаємося виразом релятивістського імпульсу :

p=m0v1−β2−−−−−√p=m0v1−β2,

де m0 – маса спокою частинки.

Домножимо обидві частини на c2c2 і піднесемо цей вираз до квадрата:

(pc2)2=(m0c2)2v21−β2(pc2)2=(m0c2)2v21−β2     ⇒⇒     p2c2E20=β21−β2p2c2E02=β21−β2,

де E0=m0c2=938,3E0=m0c2=938,3 МеВ – енергія спокою протона.

З цієї рівності після перетворень знаходимо ββ

β=1(E0/pc)2+1−−−−−−−−−−√β=1(E0/pc)2+1,

і з виразу  дістаємо відповідь:

k=1−1(E)0/pc)2+1−−−−−−−−−−−√=1−1(938,3/10⋅103)2+1−−−−−−−−−−−−−−−−−√=0,00473≈0,44k=1−1(E)0/pc)2+1=1−1(938,3/10⋅103)2+1=0,00473≈0,44 %.

 1. В

 2. В

скачати

© Усі права захищені
написати до нас