Ім'я файлу: Данченко Б.С. Феномен лідерства....docx
Розширення: docx
Розмір: 166кб.
Дата: 25.10.2021
КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО

Факультет СВ

(Заочна форма)
Кафедра іноземних мов за професійним

спрямуванням та гуманітарних дисциплін
РЕФЕРАТ
З дисципліни «Соціальна психологія»
На тему: «Феномен лідерства: особливості формування в різних сферах людської взаємодії»

Виконав:

Студент 2-го скороченого курсу

Заочної форми навчання

Данченко Богдан
Перевірив(ла):

____________________________________________________________________________________
Київ 2021р.
ЗМІСТ
Вступ


 1. Якості особистості, що забезпечують здатність до лідерства.

 2. Навички лідера.

Висновок

Використана література

Вступ

Феномен лідерства активно досліджується у науці починаючи з 1920-х років. За час його дослідження науковцями було розроблено більше 651 кваліфікаційних систем, кожна з яких має свої підходи до визначення лідерства.Рис. 1 Підходи до визначення лідерства

Незважаючи на теоретичну систему, в якій розглядається феномен лідерства, в ньому завжди можна виділити три базові компоненти:

- лідер – особистість з певним набором якостей та навичок, що забезпечують здатність вести за собою інших;

- послідовники – команда однодумців, що готові слідувати за лідером для досягнення цілі;

- мета – певний результат, в якому зацікавлені і лідер, і його команда, досягнення якого об`єднує всіх учасників в спільній діяльності.Рис. 2 Еволюція визначення лідерства впродовж ХХ століття

Основна частина

Виходячи з вище сказаного, ми визначаємо лідерство як трьохкомпонентне явище:

- лідерство як особистість;

- лідерство як команда;

- лідерство як процес.

Поєднання визначених компонентів забезпечує послідовний рух лідера та його команди до досягнення мети та реалізації поставлених завдань. Відсутність хоча б одного з компонентів приводить до блокування реалізації лідерського потенціалу особистості.

Якості особистості, що забезпечують здатність до лідерства

З давніх-давен мислителі та науковці відмічали, що лідерам притаманні особливі психологічні риси, що забезпечують здатність до впливу на інших. На сьогоднішній день існує безліч підходів та класифікацій, що мають на меті визначення саме тих якостей, які мають найбільше значення для лідера.

Цікаво, що переліки якостей, визначені різними науковцями, часто виявляються не просто не схожими, а навіть протилежними. Вважаємо, що це пов`язано з багатогранністю та невичерпністю феномену лідерства. Саме тому, ми не ставили перед собою мети визначити 10, або 20 найголовніших лідерських якостей.

На наш погляд таких якостей набагато більше, вони проявляються у різних лідерів по-різному в залежності від особливостей їх характеру та специфіки професійної діяльності. Ці якості можна поділити на чотири основні групи (рис.3).

До когнітивно-емоційних якостей ми відносимо: когнітивний, емоційний та соціальний інтелект особистості.

До морально-вольових якостей ми відносимо: рівень морального розвитку, спрямованість на успіх, цінності особистості.

До соціально-комунікативних якостей ми відносимо: комунікативні та організаційні здібності, емпатію, вміння налагоджувати взаєморозуміння, відкритість новому соціальному досвіду.

До індивідуально-парадоксальних якостей ми відносимо такі риси особистості, що традиційно не відносяться науковцями до лідерських, але не тільки не заважають лідерам виконувати їхні функції, а й дозволяють досягати більшого й формувати неповторний лідерський стиль.

Кожна з груп якостей може бути вираженою більше, або менше в залежності від особливостей професійної діяльності лідера. Але кожен лідер має бути спрямованим на поступовий та сталий розвиток всіх груп якостей. Тільки гармонійне поєднання всіх груп якостей може дозволити лідеру виконувати свої обов`язки найбільш ефективно: вести за собою послідовників, планувати діяльність, надихати інших, візуалізувати майбутнє, генерувати ідеї та інше.

Навички лідера

В науковому співтоваристві не існує єдиної думки щодо навичок та вмінь лідера. Все ж, вважаємо за необхідне презентувати модель навичок лідера, що була розроблена американськими дослідниками Дж.М. Коузесом та Б.З. Познером.

Дослідники виділили 5 базових здібностей:

- моделювання шляху для досягнення мети;

- надихання послідовників;

- сприйняття кожної нової мети як виклику;

- надання послідовникам можливості досягати більшого;

- підбадьорення послідовників 2.

Здатність до моделювання шляху проявляється у вмінні чітко визначити мету, розбити її виконання на окремі завдання, оцінити потенційні ризики. Розвиненість цієї навички також включає в себе готовність лідера обговорювати зі своїми послідовниками різні можливості досягнення мети для створення найбільш оптимального сценарію.

Здатність надихати послідовників проявляється у вмінні створювати позитивний і привабливий образ майбутнього. Крім того, лідер з розвиненими навичками натхнення вміє зробити спільну мету цінною для кожного з членів команди, звертаючись до цінностей та мотивів послідовників.

Здатність сприймати кожну мету як виклик проявляється в готовності лідера до системних змін для найбільш ефективного досягнення цілі. Лідер з таким вмінням не отримує задоволення у шаблонному виконанні однієї й тієї ж самої роботи. Навпаки: він весь час шукає нових ідей і завдань, що могли б покращувати і його самого, і членів його команди.

Здатність давати послідовникам можливість досягати більшого проявляється в спрямованості лідера на розвиток членів своєї команди. Виконуючи певне завдання, лідер намагається розподіляти обов`язки таким чином, щоб члени команди навчалися чогось нового та відкривали нові можливості.

Здатність підбадьорювати інших проявляється у вмінні підтримувати позитивний настрій в колективі та при спілкуванні з кожним з послідовників. Позитивні емоції та цілі підвищують віру послідовників в себе та дозволяють досягати більшого.

Висновок

"Якщо люди приходять на роботу в радісному передчутті, якщо роблять помилки вільно, не боячись покарання, якщо вони веселяться на роботі, якщо вони концентруються на створенні чогось, а не написання звітів та засіданнях на нарадах - значить, десь в організації є лідери ". Роберт Таунсенд

На думку експертів, лідерство - не вроджений талант, а та якість, яку можна розвинути в собі, застосувавши кілька методик і доклавши зусилля. Лідерські якості необхідно розвивати, якщо Ви хочете контролювати своє життя і події в ньому, вести за собою, а не плисти за течією, бути авторитетом для колег, підлеглих і близьких людей.     

Джон Максвелл досліджував феномен лідерства та вивів «21 обв'язкову якість лідера», серед них наступні:

 

 • Характер - «Будьте сильні, як скеля»: характер необхідно зміцнювати і розвивати, це обов'язкова умова розвитку особистості.

 • Харизма - властивість, яка притягує до Вас людей. Її можна в собі розвинути, для цього потрібно: любити життя, вселяти в людей надію, помічати в людях тільки хороше і ділитися собою.

 • Компетентність: проявляйте її кожен день, доводьте почате до кінця, удосконалюйтеся постійно і надихайте інших.

 • Мужність - здатність ризикувати, переборювати страх, виходити із зони комфорту.

 • Проникливість: «Розумні лідери вірять тільки половині того, що чують, а проникливі лідери знають, якій половині вірити».

 • Позитивна установка: «Успішна людина - та, яка вміє скласти міцний фундамент з цегли, яку в неї кидають». Девід Брінклі

 • Взаємовідносини: лідеру часто доводиться діяти через інших людей, а для цього потрібно вибудовувати відносини з ними. Якщо ви не будете жити із людьми, вони не будуть ладити з вами.

Список використаної літератури

 1. Теорія і практика формування лідера: навчальний посібник / О.Г. Романовський, Т.В. Гура, А.Є. Книш, В.В. Бондаренко – Харків, 2017 р. – 100 стор.

 2. Електронний ресурс: https://inteltech.com.ua/uk/blogs/fenomen-liderstva-yakosti-lidera

скачати

© Усі права захищені
написати до нас