Ім'я файлу: Заняття 4 Портальна гіпертензія.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 28.05.2023
скачати
Пов'язані файли:
Визначення індивідуальної сумісності за Rh-фактором.docx

Хворий 48 років, доставлений швидкою до приймального відділення з ознаками шлунково-кишкової кровотечі. На протязі останніх місяців відмічав збільшення живота у розмірах, загальну слабкість, пожовтіння шкіри та склер. В анамнезі біля 15 років тому перенесений вірусний гепатит С. Систематично не лікувався. Кровотеча виникла після прийому алкоголя. Живіт при огляді збільшений в обємі, симптом голови медузи позитивний.

Запитання для письмової відповіді:

1. Який попередній діагноз хворого?

Цироз печінки 

2. Які методи діагностики треба застосувати для уточнення діагнозу?

Збір скарг хворого, збір анамнестичних даних, візуальний огляд пацієнта, пальпація та перкусія печінки, загальноклінічні аналізи крові та сечі. Біопсія печінки та гістологічне дослідження біоптату інструментальні методи: ангіографія, сцинтиграфія печінки, УЗД органів черевної порожнини, доплерометрія судин печінки,езофагоскопія, ФГДС, ректороманоскопія, контрастне рентгенографічне дослідження, КТ, МРТ.

3. Які завдання ендоскопії у хворого з шлунково-кишковою кровотечею?

Визначити локалізацію джерела кровотечі; визначити її основні характеристики; визначити, чи є кровотеча продовжується (оцінити інтенсивність), чи вона відбулася; ендоскопічний гемостаз у разі триваючої кровотечі:- остаточний чи тимчасовий (як етап підготовки до хірургічної операції);- прогноз і профілактика рецидиву при кровотечах, що відбулися:- остаточний гемостаз або тимчасовий (як міра профілактики рецидиву кровотечі на етапі підготовки до операції).

4. Які методи тимчасової зупинки кровотечі ви знаєте?

Ендоскопічний локальний гемостаз

5. Як оцінити ступінь крововтрати?

Найбільш інформативним методом визначення величини крововтрати є визначення дефіциту ОЦК та його компонентів: об"єм циркулюючої плазми, об"єм форменних елементів

6. Як оцінити стадію цирозу печінки за Чайлд-Пью?

Критерії Чайлд-П’ю включають рівень білірубіну, альбуміну, ПТІ, наявність і вираженість асциту та енцефалопатії

Техніка використання критеріїв Чайлд-П’ю: один показник групи А оцінюється в 1 бал, той же показник в групі В – в 2 бали, а в групі С – в 3 бали. На підставі таких підходів за сумарними критеріями виділяють три групи: 1-а (легкий ступінь тяжкості) – 5-7 балів, 2-а (середній ступінь тяжкості) – 8-10 балів, 3-я (важка) – 11 балів і більше.

7. Які лабораторні показники вказують на декомпенсацію функції печінки?

Білірубін 35 і вище, альбуміни 28 і нижче, ПТІ 40% і нижче

8. Який звязок між перенесеним вірусним гепатитом С та станом хворого?

Перенесений гепатит С вважається найбільш тяжким з усіх видів гепатитів. Враховуючи, що хворий не проходив періодичного лікування, великий ризик розвитку у нього цирозу печінки. В свою чергу розвиток цирозу супроводжується портальною гіпертензією, що проявляється «головою медузи» та можливими шлунково-кишковими кровотечами.

9. Які фармакопрепарати дозволяють знизити тиск в портальній системі?

нітрати (нітрогліцерин, ізосорбід), β-адреноблокатори (атенолол, пропранолол), інгібітори АПФ (еналаприл, фозиноприл), глікозаміноглікани (сулодексид)

10. Як проводити терапію шоку?

Компонентна інфузійна терапія

11. Як проводити гемостатичну терапію?

Принципи інфузійно-трансфузійної терапії:

- призначення препаратів гемодинамічної дії – поліглюкін, желатиноль, плазма, альбумін;

- введення кристалоїдів для поліпшення транскапілярного обміну – розчин Рінгера, лактасол та ін.;

- інфузія препаратів, що мають реологічні властивості крові – реополіглюкін, реоглюман, реомакродекс;

- трансфузія еритромасси або відмитих еритроцитів (по показанням).

Після виведення хворого з шоку, при стабільному артеріальному тиску і позитивному ЦВТ вводяться вазоактивні препарати: терліпресин (гліпресин, вазопресин); розчини нітратів (перлінганіт, нітрогліцерин, нітропрусид натрію); неселективні бета-блокатори (пропранолол); сандостатин.

12. Які існують ендоскопічні методи остаточної зупинки кровотечі з ВРВ стравоходу?

Ендоскопічне лігування , склеротерапія, введення гістоакрілу, метод накладання гумових кілець

13. Які існують хірургічні методи зупинки кровотечі з ВРВ стравоходу?

Прошивання ВРВ стравоходу і шлунку, деваскуляризація шлунку; портокавальне шунтування; ендоваскулярне втручання; ендоскопічне лігування ВРВ стравоходу; ендоскопічне склерозування ВРВ стравоходу.

14. Які показання до хірургічної зупинки кровотечі?

кровотеча, що не піддається тимчасовій зупинці

15. Які існують методи ендоваскулярних втручань для сниження тиску в портальній системі при портальній гіпертензії

черезшкірна облітерація позаорганних вен шлунку; метод трансюгулярного інтрапе-геногного портосистемного шунтування (TIPS).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас