Ім'я файлу: Есе 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 14кб.
Дата: 12.01.2022
скачати

Есе на тему

«Доступність правосуддя»

студента групи 01-19-13

Свердлова Кирила

Згідно статті 1 Конституції України – наша країна є правовою і повинна забезпечити доступність до правосуддя. Держава поклала на себе зобов’язання забезпечити громадян можливостями, що передбачають судовий захист прав та свобод (ч.1 ст. 55 Конституції).

Загалом поняття доступності правосуддя є багатоманітним, воно досліджується як з організаційно-правового так і з процесуального аспектів. Ключовими показниками для доступності правосуддя є оптимально побудована система судів, а саме: територіальна наближеність до громади, чітко визначена юрисдикція судів та компетентність суддів.

Якщо ж подивитися з організаційно-правового аспекту, то гарантіями доступності правосуддя є: недопустимість відмови у розгляді справ судами відповідної юрисдикції, дотримання строків розгляду справ, доступність правової допомоги для громадян. Однією з найважливіших ознак доступності правосуддя є наявність у державі оптимальної системи судових витрат і розвинутих механізмів надання правової допомоги соціально не захищеному пласту населення, яку згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 року.

Однак доступність правосуддя в Україні стикається з проблемами, які перешкоджають повноцінній реалізації цього права, а саме: судова система не є стабільною, вона постійно зазнає таких проблем як нестача кадрів, реорганізація та ліквідація судів, надмірне навантаження, зміна процесуального законодавства. Наступною крупною проблемою судів є процесуальні обмеження або надмірний формалізм, які затягують строки розгляду справ та ускладнюють звернення громадян до суду.

Отже, аналізуючи все вище викладене, доступність правосуддя – це право кожного громадянина вільно звертатися до суду з метою захисту своїх прав та інтересів, однак через наявність деяких проблем в судовій системі України це право реалізується достатньо складно. Проблеми, з якими стикаються громадяни при зверненні в суд вимагають нагального вирішення через масштабну реформу та потребує комплексного підходу.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас