1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: ЗВІТ.docx
Розширення: docx
Розмір: 247кб.
Дата: 27.11.2022
скачати
Пов'язані файли:
Фінанси .docx
Пояснююча до тех. карти.doc
Розрахунок основ і фундаментів складу.doc
Практичні роботи 1 - 4.docx
дисоціація.doc
Контрольні запитання 5.docx
тести контролінг.docx
blank-rezume-4.docx
blank-rezume-konstr-2.docx
Теми_презентацій (1).docx
Game.docx

ВСТУП
Лідерами в індивідуалізації обслуговування є малі та середні підприємства, які мають тісніші, ніж великі компанії, стосунки зі споживачами, завдяки чому краще пристосовуються до їх особливостей. Крім того, маючи незначні масштаби діяльності, ці підприємства мобільно реагують на очікування цільових ринків, диференціюючи товари і види діяльності відповідно до зміни споживчих переваг. З огляду на викладене, рівень розвитку малого підприємництва в країні є свого роду індикатором стану розвитку її економіки.

Підприємництво у сфері туризму та готельного бізнесу робить величезний вплив на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання і інші, тобто виступає своєрідним стабілізатором соціально-економічного розвитку. У свою чергу, на розвиток туризму впливають різні фактори: демографічні, природно-географічні, соціально-економічні, історичні, релігійні і політико-правові.

Актуальність проходження комплексної практики з фаху на підприємстві туристичної індустрії полягає в тому, що постає питання про роль України на світовому ринку туристичних послуг. Хоча Україна поки що не належить до світових лідерів за кількістю відвідувань, об’єктивно вона має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів. На сьогодні українські громадяни є своєрідними інвесторами зарубіжних країн, що є одним з найболючіших питань всієї туристичної галузі. Переді мною, як майбутнім фахівцем у галузі туризму, стоїть завдання сприяти розвитку національного туристичного ринку.

Базою проходження практики став туристичний оператор «Гамалія», де я проходила практику у період з 12 травня по 21 червня 2014 року.

Метою практики є збір, обробка, систематизація та аналіз управлінської інформації; розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової діяльності для вирішення прикладних проблем менеджменту в підприємницьких організаціях сфери туристичного бізнесу, удосконалення системи управління їх діяльністю в сучасних умовах господарювання.

Завдання проходження даної практики є отримання студентами комплексу профе­сійних компетенцій щодо:

  • адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію сучасного менеджменту, викладеного в спеціальній навчаль­ній літературі, передового досвіду управління підприємниць­кою діяльністю в сфері туристичного бізнесу до умов функціонування конкретного підприємства;

 • проведення управлінського ситуаційного аналізу, визначення проблем менеджменту та впровадження розроблених реко­мендацій і пропозицій в практичну діяльність досліджуваного підприємства;

 • оволодіння сучасними управлінськими технологіями, меха­нізмами і формами організації управління у сфері туристичного бізнесу;

 • систематизації, закріплення та розширення практичних знань з менеджменту організацій і адміністрування та напрямом підготовки та професійним спрямуванням.

Предметом дослідження під час проходження практики є процес організації роботи та управління підприємства туристичної індустрії в умовах, що склалися на ринку туристичних послуг в Україні на прикладі ПрАТ «Гамалія».

Під час вивчення та дослідження даного туристичного оператора було використано деякі спеціальні та загальнонаукові методи аналізу та обґрунтування. Серед них: метод статистичних спостережень, монографічний (вивчення сутності організації роботи), системний аналіз (визначення впливу факторів), порівняння, графічний (побудова діаграм, таблиць, графіків), експертний.

РОЗДІЛ 1. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


  1. Загальна управлінська характеристика ПрАТ «ГАМАЛІЯ»


Туристичне підприємство «Гамалія», є туроператором і створює власні тури, здійснюючи туристичні послуги індивідуальним туристам і групам туристів, встановлюючи безпосередні зв’язки з іноземними туроператорами, транспортними, страховими організаціями, готельними та санаторними комплексами, екскурсійними бюро. Див. табл. 2.1, (Додаток А).

Товариство було створено у 1996 роцi як Закрите акцiонерне товариство (ЗАТ) "Гамалiя". У 2011 роцi найменування Товариства було змiнено на Приватне акцiонерне товариство "Гамалiя", м. Київ .

Органiзацiйна структура товариства складається з наступних пiдроздiлiв: директорат, до складу якого входять вiце-президенти та директори з напрямiв дiяльностi товариства; вiддiлів: виїзного туризму, внутрiшньо-українського туризму, iноземного туризму, фiнансово-розрахунковий, загальний, PR та маркетингу, IТ-технологiй, транспортний, а також Агентство по реалізації авiаперевезень.

Таблиця 1.1

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії

(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

Туроператорська та турагентська дiяльнiсть

АВ №566401

11.06.2010

Державна служба туризму та курортiв

безкстроково

Продаж авiацiйних перевезень

АП №0021

10.11.2011

Державна авiацiйна служба

України

10.11.2013


Туристичне підприємство «Гамалія» засноване в 1991 році. На сьогоднішній день є членом Азіатсько-Тихоокеанської Туристичної Асоціації (РАТА), Американського Союзу Туристичних Агентств (АSТА), Міжнародної Асоціації авіатранспортної Перевізників (IATA), Всеукраїнської асоціації туристичних операторів (ВАТО) [23].

В офісах підприємства «Гамалія» і агентств-партнерів Ви зможете оформити туристичну поїздку будь-якої складності, придбати авіаквитки для перельоту по Україні і всьому світу, отримати кваліфіковану консультацію по роботі в режимі on-line. За Вашим бажанням команда професіоналів підбере якісний варіант відпочинку, незалежно від вартості туристичних послуг.

Головний офіс товариства розташовується в місті Київ, ще 5 офісів розташовуються в містах Київ, Одеса, Донецьк, Дніпропетровськ, Кривий Ріг. Всі офіси розташовані в центральній частині міст. Вивіски виконані у фірмовому стилі (великі червоні літери), офіси дуже затишні, виконані в модерновому стилі, облаштовані зручними кріслами та диванами для відвідувачів, всіма необхідними меблями та технікою для персоналу.

Підприємство активно співпрацює і має підписані агентські угоди більш ніж з 1500 туристичними агентствами в усіх регіонах України. Більш активні беруть участь в бонусній програмі і заслужено користуються бонусними нарахуваннями для заохочення своїх співробітників, участі в рекламних турах «Гамалії» та надання знижок своїм улюбленим клієнтам.

Туристичне підприємство «Гамалія» здійснює свою діяльність за такими напрямками: Європа: Австрія, Андорра, Болгарія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Грузія, Данія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Словаччина, Словенія, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Чехія, Швеція, Естонія; Африка: Єгипет, Марокко, Туніс, ПАР; Азія та Близький схід: В'єтнам, Гонконг, Ізраїль, Індонезія, Йорданія, Малайзія, ОАЕ, Сінгапур, Таїланд, Туреччина; Америка: Бразилія, Мексика, США; Острови Індійського океану: Маврикій, Мальдіви, Сейшельські острови, Шрі-Ланка; Карибські острови: Домінікана, Куба.

«Гамалія» пропонує такі послуги як:

- послуги зустрiчей i проводiв зарубiжних туристiв;

- трансфери, резервування та бронювання авiа та залiзничних квиткiв в усiх напрямках в Україну, замовлення автомобiльного транспорту (автобусiв, мiкроавтобусiв також);

- органiзацiя конференцiй, семiнарiв, симпозiумiв, корпоративних заходiв у будь-якому регiонi України з наданням комплексу послуг (розмiщення в готелях, транспортне обслуговування, екскурсiйне обслуговування, органiзацiя конференц - залiв i т.п.);

- послуги професiйних перекладачiв та гiдiв;

- органiзацiя Днiпровсько - Чорноморських круїзiв;

- екскурсiйнi тури по Києву та iнших мiстах України.

- паломницькi тури;

- тури вихiдного дня;

- тури для спортивних команд i їх уболiвальникiв;

- тематичнi тури, тури по сiльськiй місцевості

Основними видами дiяльностi агентства є:

-Бронювання авiаквиткiв на регулярнi рейси в режимi он-лайн на веб-сайтi Товариства;

- продаж авiаквиткiв на внутрiшнi i мiжнароднi напрямки;

- замовлення VIP-обслуговування в аеропортах України;

- пiдбiр найбiльш економiчного тарифу на авiаквитки;

- прийом i пiдтвердження замовлення в зручнiй для клiєнта формi;

- оформлення iндивiдуальних i групових авiаквиткiв в усi країни свiту;

- знижки на авiаквитки вiд 3% до 5% (в залежностi вiд авiакомпанiї i маршруту);

- оформлення мильних i бонусних карт для часто лiтаючих спiвробiтникiв компанiї;

- надання пiльгових сезонних тарифiв на авiаквитки;

- пошук зручних маршрутiв i стиковок;

- пiдтвердження мiсць з листiв очiкування в перiод "високого сезону";

- надання статистики з авiаперельотiв в зручному для клiєнта форматi i консультацiї з

оптимiзацiї витрат на дiловi поїздки.

- замовлення трансферiв кордоном i в Українi;

- прийом iноземних груп в Україну;

- органiзацiя екскурсiй в Україну та за кордоном;

- дисконтнi картки постiйних клiєнтiв;

Споконвічна спрямованість до європейських стандартів вивела компанію у лідери туристичного бізнесу. Саме «Гамалія» перше туристичне підприємство, що отримало сертифікат якості.

Серед серії призів найбільш престижні: Гран-прі Міжнародної виставки «Україна: туризм і дозвілля-97», «Кришталева Лелека» 2000 і 2001 рр.., «За успіхи в роботі-2001», «Стабільна робота на українському ринку-2002», «Активний учасник у розвитку туризму-2003», диплом «За бездоганну багаторічну репутацію на українському ринку туристичних послуг - 2004», «Зірки українського туризму-2004» в номінації «Кращий туроператор», «Лідер туристичної індустрії-2006», «Кращий туроператор року -2006 » [14].
1.2. Характеристика системи адміністративного менеджменту підприємства

Підприємство має функціонально-лінійний тип організаційної структури управління (Рис.2.1), що забезпечує гнучку оперативність в прийнятті рішень, узгодженість дій виконавців, єдність і чіткість регламентації .


Рис. 2.1. Організаційна структура ПрАТ «Гамалія»

Майже всі відділи (крім бухгалтерії, відділу кадрів і відділу маркетингу) безпосередньо зв'язані з зовнішньо економічною діяльністю.

Фірма має чітко виражений принцип єдиноначальності, високу ступінь централізації в управлінні. Лінійні керівники нижчих щаблів адміністративно не підпорядковані функціональним керівникам вищих ступенів управління, але тісно співпрацюють з ними.

Найвищим органом управління фірмою є генеральний директор фірми (Голубаха Ігор Анатолійович) та директор департаменту виїзного туризму (Метленко Тамара) якому підпорядковуються його заступник , начальники відділів.

Функції апарату управління. Основні функції директора наступні:

 • видає накази і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;

 • в межах наданих йому прав розпоряджається майном і коштами Товариства;

 • укладає договори;

 • здійснює всякого роду угоди та інші юридичні акти;

 • затверджує штати і кошториси, договірні ціни і тарифи на послуги, видає доручення, відкриває рахунки в банках;

 • здійснює прийом і звільнення працівників, їх заохочення і накладення стягнень, здійснює відрядження працівників, у тому числі за кордон, здійснює оповіщення учасників про терміни і порядок проведення зборів, організовує ведення і зберігання документації Товариства.

Також до завдань генерального директора входять розробка політики розвитку організації, виявлення перспектив розширення зони туризму. Крім цього, керівник здійснюють координування діяльності своїх заступників - керівників відділів та інших підлеглих.

Бухгалтерський  облік на підприємстві здійснюється спеціальним підрозділом – бухгалтерією. Головний бухгалтер підпорядковується керівнику підприємства і несе відповідальність за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку та своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації. Бухгалтерія підприємства забезпечує обробку документів, раціональне ведення записів в облікових регістрах, складання звітності, а також займається калькуляцією турів, нарахуванням заробітної плати, виконуючи функції касира.

Середній рівень управління забезпечує реалізацію політики функціонування організації, розробленої керівництвом вищого рівня, і делегує певний обсяг завдань підрозділам та відділам нижчого рівня. Спеціалістам середнього рівня необхідно знати всю специфіку туристської діяльності, бути гарними організаторами, мати навички роботи з персоналом.

Організаційна структура турфірми представлена підрозділами з їх взаємозв'язками. Відповідно до цілей і розподілом функцій між підрозділами турфірми особливе положення займає відділ роботи з клієнтами. Це центральна ланка турфірми, на забезпечення роботи якого працюють інші підрозділи. Таким чином, в організаційній структурі даний відділ лінійно взаємопов'язаний з усіма іншими відділами.

Кожен з менеджерів за напрямками займається суворо по своїх напрямках (країнах), закріпленим за ними. У зв'язку з цим структуру турфірми можна частково віднести до функціональної структури, яка характеризується тим, що повноваження з реалізації послуг передаються одному менеджеру, який є відповідальним за даний тип послуг. В обов'язки менеджера з туризму входить: формування та робота з клієнтською базою, організація роботи офісу, укладання договорів, оформлення туристичних документів, консультування з турпродукту, підбір, розробка, оформлення, розрахуноквартості і продаж турів, бронювання квитків, готелів; консультація клієнтів та виявлення потреб.

Так як підприємство працює за системою „вирощування” власного персоналу, то керівники служб мають всі необхідні навички та значний досвід роботи. Перед вирішенням питання завжди проводиться детальний збір інформації, що допоможе отримати більш чітку картину про те, що спричинило проблему чи викликало питання.

Процес прийняття управлінського рішення можна уявити у вигляді наступних етапів, кожному з яких відповідають певний ряд процедур:

 • постановка проблеми: виникнення нової ситуації, поява проблеми, збір необхідної інформації, опис проблемної ситуації;

 • розробка варіантів рішень: формулювання вимог-обмежень, збір необхідної інформації, розробка можливих варіантів рішень;

 • вибір рішення: визначення критеріїв вибору; відбір рішень, що відповідають критеріям, оцінка можливих наслідків, вибір рішення;

 • організація виконання рішення і його оцінка: план реалізації вибраного рішення; контроль за ходом реалізації рішення; оцінка вирішення проблеми і виникнення нової ситуації.

Отже, туристична компанія «Гамалія» фінансово стабільне підприємство, що має функціонально-лінійний тип організаційної структури управління, що забезпечує гнучку оперативність в прийнятті рішень, узгодженість дій виконавців, єдність і чіткість регламентації.

Основними регламентаційними документами в системі управління персоналом у туристиній компанії «Гамалія» є:

- Статут підприємства;

- Правила внутрішнього трудового розпорядку ;

- Колективний договір;

- Штатний розпис підприємства;

- Контракт співробітника;

- Посадові інструкції;

В статуті туристичного підприємства «Гамалія» визначається найменування підприємства, його місце знаходження, предмет та мета діяльності, органи управління підприємством, порядок їх формування, компетенція та повноваження трудового колективу, порядок утворення майна, характер організації трудових відносин, членства, умови реорганізації та припинення діяльності підприємства. Статут наведеного підприємства як локальний акт господарського законодавства нормативно визначає цілі і предмет діяльності підприємства, відхилятися від яких без зміни статуту підприємству заборонено. Це один з найважливіших правових актів підприємства, який дозволяє регулювати діяльністю підприємства як юридичної особи.

Правила внутрішнього трудового розпорядку потрібні на даному підприємстві для поліпшення систематизації роботи, ефективності праці та зміцнення дисципліни працівників. За управлінською оцінкою даний документ є одним з важливіших регламентів туристичної компанії «Гамалія», що дозволяє проводити чітке управління персоналом.

Штатний розпис є невід'ємною частиною для вирішення кадрових питань на підприємстві. Кадрова служба, у свою чергу, керуючись штатним розписом, здійснює набір персоналу, оформляє необхідні кадрові документи, у тому числі про приймання на роботу, переведення на іншу роботу, установлення надбавок (доплат), аналізує якісний склад працівників та вносить пропозиції щодо його поліпшення, у встановленому порядку готує інформаційно-довідкову документацію, відповідну статистичну звітність. Приклад штатного розпису туристичної компанії «Гамалія» наведений в таблиці 2.1 (заробітна плата не вказана, так як це є комерційною таємницею)

Таблиця 2.1

  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас