Ім'я файлу: Лекція 6.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 6162кб.
Дата: 23.01.2023
скачати
Пов'язані файли:
Лекція №12. ПсихофізіологіяТО.pdf
Комп`ютерне моделювання.doc

Джон Д. Рокфеллер

ПЛАН
1. Поняття педагогічного спілкування, його особливості, функції.
2. Структура педагогічного спілкування.
3. Стилі спілкування та його види.
4.
Способи
комунікативного
впливу
(переконання,
зараження,
наслідування,
навіювання) (самостійне опрацювання).

1. Поняття
педагогічного
спілкування, його
особливості,
функції.

Педагогічне спілкування


1.
Комунікативна − обмін
інформацією.
2. Перцептивна − пізнання особистості й самоутвердження.
3. Інтерактивна − організація взаємодії.

ПЕДАГОГІЧНЕ
СПІЛКУВАННЯ
Організація
діяльності
Обмін ролями
Самоствердження
Спонукання до
дії та взаємодії
Пізнання
особистості
Обмін
інформацією
Співпереживання
Регулювання
спільної діяльності
Розкриття функцій педагогічного спілкування

Суб’єкт-суб’єктний
Суб’єкт-об’єктний характер характер

1.
Особистісна орієнтація співрозмовника.
2.
Рівність психологічних позицій співрозмовників.
3.
Проникнення у світ почуттів і переживань.
4.
Нестандартні прийоми спілкування.

Функціонально- рольове
Особистісно- орієнтовано

1. Пунктуальність.
2. Конфіденційність.
3. Люб'язність, доброзичливість і привітність.
4. Увага до тих, хто вас оточує.
5. Зовнішній вигляд.
6. Грамотність.

2. Структура
педагогічного
спілкування.

1. Моделювання педагогом
майбутнього спілкування
(прогностичний етап).
2. Початковий етап
спілкування
(«комунікативна атака»).

КОМУНІКАТИВНА АТАКА
Орієнтування в умовах
Залучення уваги об'єкта спілкування
«Зондування душі об'єкта»
Вербальне спілкування
Зворотній зв’язок


Зараження

Навіювання

Переконання

Наслідування

3. Керування спілкуванням
4. Аналіз спілкування

КЕРУВАННЯ СПІЛКУВАННЯМ
Вербальна і невербальна взаємодія
Аналіз педагогічної ситуації
Розв'язання педагогічної задачі
Зворотній зв’язок

Прийоми керування увагою
аудиторії
вербальні прийоми невербальні прийоми
вчитель у взаємодії з учнями, їх батьками, колегами по роботі.

Авторитарний стиль спілкування
вчитель сам вирішує всі питання життєдіяльності класу, визначає кожну конкретну мету, виходячи з власних установок; суворо контролює виконання будь-якого завдання і суб'єктивно оцінює досягнуті результати

Демократичний стиль спілкування
передбачає зорієнтованість учителя на розвиток активності учнів, залучення кожного до розв'язання спільних завдань

Ліберальний стиль спілкування
характеризується прагненням педагога не брати на себе відповідальності. Формально виконуючи свої обов'язки, учитель, що обрав такий стиль, намагається самоусунутися від керівництва колективом школярів, уникає ролі вихователя

скачати

© Усі права захищені
написати до нас