1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ім'я файлу: nalagodzhuvalnik-verstativ-i-manipulyatoriv-z-programkeruvannyam
Розширення: docx
Розмір: 272кб.
Дата: 09.11.2022
скачати
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти


ДСПТО 7223.DJ.28.52-2014

(позначення стандарту)

Професія: Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням


Код: 7223


Кваліфікація: налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4, 5, 6, 7, 8-го розрядів


Видання офіційне

Київ - 2014

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 24.10.2014 № 1223

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7223.DJ.28.52-2014

(позначення стандарту)

Професія: Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням

Код: 7223

Кваліфікація: налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4, 5, 6, 7, 8-го розрядів

Видання офіційне

Київ - 2014
Авторський колектив

Бузулукін І.Я. - начальник відділу верстатів з числовим програмним керуванням ДП «Завод імені Малишева» м. Харків.

Беспалова Л.О. – методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області, методист вищої категорії.

Єрьоменко І.М. – викладач спецдисциплін Харківського навчального центру № 43.

Павлюченко Т.Г. – викладач спецдисциплін вищої категорії, Центра професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова, викладач-методист.

Підгородецький В.К. – налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 6 розряду підприємства «Потенціал» м. Харкова.

Сазонов О.А. – викладач спецдисциплін вищої категорії Центра професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова.

Шмулик Я.П. – майстер виробничого навчання Диканівського навчального центру № 12, «майстер- І категорії».
Наукові консультанти

Тарасюк А. П. – доктор технічних наук, професор, член кореспондент міжнародної академії технічної освіти, перший проректор Української інженерно-педагогічної академії.

Рецензенти

Мельниченко О.А. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Автоматизованого виробництва в машинобудуванні» Української інженерно-педагогічної академії.

Курбатов О.П.. – директор Харківського індустріально-педагогічного технікуму.

Міненко О.Л.. – директор Харківського обласного центру зайнятості»

Кривошей А.Г. – начальник відділу кадрів та технічного навчання Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Літературний редактор

Горєнкова О.І. – методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області.

Технічний редактор

Муратова Д.М. – інженер програміст Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області.

Керівники проекту

Супрун В.В. – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

Паржницький В.В. – начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Багмут О.М. – методист вищої категорії сектору науково-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи та розробки ДСПТО відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Русланова Т.О. – Директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області.

Шнюкова І.В. – науковий співробітник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії «Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням», замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Києва, вул.Урицького, 36.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Телефони: (044)248-91-16

Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно–технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович
* Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту Інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням» 4,5,6,7,8-го розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 4 розряд складає 534 години, на
5 розряд – 469 годин, на 6 розряд – 430 годин, на 7 розряд – 430 годин, на 8 розряд – 438 годин.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики професії «Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням» (Випуск 42 «Оброблення металу», Частина 2 «Робітники», Книга 3, Розділ «Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 22.03.2007 р. № 120), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – від 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України


Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7223.DJ.28.52-2014

(позначення стандарту)


Професія: Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням


Код: 7223

Кваліфікація: налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника професійно-технічного

навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують)

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)


 1. Професія – 7223 Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням
 1. Кваліфікація – Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду


3. Кваліфікаційні вимоги:
Повинен знати:

 • способи і правила механічного і електромеханічного налагодження;

 • будову однотипних верстатів, промислових маніпуляторів і штабелерів, які обслуговує;

 • правила перевірки верстатів на точність, маніпуляторів і штабелерів на працездатність та точність позиціювання;

 • будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв, простих і середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів і приладів;

 • правила заточування, доведення та установлення нормального і спеціального різального інструменту;

 • способи коректування режимів різання за результатами роботи верстата;

 • систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);

 • основи електротехніки, електроніки, гідравліки та програмування у межах роботи, яку виконує;

 • читання режимно-технологічних карт оброблення деталей.


Повинен вміти:

 • налагоджувати на холостому ході та в робочому режимі механічні та електромеханічні пристрої верстатів з програмним керуванням для обробки простих та середньої складності деталей;

 • налагоджувати нульове положення заготовки та інструменту;

 • установлювати технологічну послідовність обробки;

 • підбирати різальний, контрольно-вимірювальний інструмент і пристрої за технологічною картою;

 • установлювати і заміняти пристрої та інструменти, налагоджувати їх;

 • перевіряти і контролювати індикаторами правильність установлення пристроїв і інструменту в системі координат;

 • налагоджувати, виготовляти пробні деталі та здавати їх до ВТК;

 • контролювати режими різання за результатами роботи верстата;

 • виявляти несправність в роботі електромеханічних пристроїв;

 • налагоджувати захоплювачі промислових маніпуляторів (роботів), штабелерів з програмним керуванням, а також устаткування блочно-модульних систем типу «Верстат(машина)-робот» під керівництвом налагоджувальника більш високої кваліфікації, які застосовуються в технологічному, електротехнічному, підіймально-транспортному та теплосиловому виробництвах;

 • перевіряти верстати на точність, маніпулятори і штабелери на працездатність і точність позиціювання;

 • вести журнал обліку простоїв верстата;

 • здавати налагоджений верстат оператору;

 • проводити інструктаж оператора верстата з програмним керуванням.


4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.2. При перепідготовці

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за технологічно суміжною професією 3-го розряду; стаж роботи за технологічно суміжною професією 3-го розряду не менше 1 року.


5.3 Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Налагоджувальника верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника

Виробництво машин і обладнання.
7. Специфічні вимоги

7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства .

7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3 Медичні обмеження:

- порушення функцій опорно-рухового апарату;

- погані зір і слух;

- нервові та психічні захворювання;

- порушення координації рухів рук і пальців.

Типовий навчальний план
Професія: 7223 Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням

Кваліфікації: 4 розряд

Загальний фонд навчального часу 554 години
з/п

Навчальні предмети


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

30

5

1.1.

Інформаційні технології

8

5

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

6
1.3.

Основи правових знань

6
1.4.

Резерв часу

10
2.

Професійно-теоретична підготовка

182

39

2.1.

Охорона праці

15
2.2.

Будова верстатів і маніпуляторів з програмним керування

23

6

2.3.

Основи промислової електроніки

6

2

2.4.

Основи гідравліки

6
2.5.

Технологічні основи та програмування обробки на верстатах з ЧПК

45

8

2.6.

Електромеханічні пристрої верстатів з ЧПК та промислових роботів

6

1

2.7.

Інструменти та пристосування для верстатів з ЧПК і промислових роботів

26

4

2.8.

Налагоджування верстатів і маніпуляторів з програмним керування

55

18

3.

Професійно-практична підготовка

315
3.1.

Виробниче навчання в майстерні

96
3.2.

Виробниче навчання на виробництві

72
3.3.

Виробнича практика

147
4.

Консультації

20
5.

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
6.

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

534

44

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

скачати

© Усі права захищені
написати до нас