Ім'я файлу: Реферат газонебезпечні роботи.docx
Розширення: docx
Розмір: 33кб.
Дата: 06.12.2020
скачати

Хмельницький національний університет Факультет інженерної механіки

Кафедра Охорони праці та безпеки життєдіяльності


Реферат

з дисципліни: Охорона праці на виробництвах з підвищеною небезпекою на тему: газонебезпечні роботи
Виконав: студент 3-го

Перевірив:

2019Зміст
Вступ

1.1. Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори

1.2. Оформлення наряду-допуску.

1.3. Обов’язки виконавця газонебезпечних робіт

1.4. Вимоги безпеки перед початком роботи

1.5. Вимоги безпеки під час виконання роботи

1.6. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Вступ

Газонебезпечні роботи - роботи, під час виконання яких є або може бути виділення в робочу зону вибухо- і пожежонебезпечної або шкідливої пари, газів та інших речовин, здатних викликати вибух, загорання, в кількостях, що перевищують граничнодопустиму концентрацію, а також роботи при недостатньому вмісті кисню (об’ємна частка нижче ніж 20% у повітрі)
До газонебезпечних робіт належать роботи з огляду, чистки, ремонту, розгерметизації технологічного обладнання, комунікацій, зокрема усередині ємкостей (апаратів, резервуарів, цистерн та іншого подібного обладнання, а також колодязів, приямків тощо), під час яких є або можливе виділення у робочу зону вибухопожежонебезпечних або шкідливих парів, газів та інших речовин, що можуть призвести до вибуху, загоряння, шкідливого впливу на організм людини, а також при недостатньому вмісту кисню.
Перелік газонебезпечних робіт на підприємстві розробляє начальник виробництва. У переліку зазначають цех (дільницю, установку), місце і характер роботи, можливі шкідливі і небезпечні виробничі фактори, виконавців (виробничий персонал, сторонні організації), основні заходи, що забезпечують безпеку виконання робіт.


1.1.Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори
До основних шкіливих та небезпечник виробничих фаткорів належать:

-недостатня освітленість робочої зони;

-підвищена вологість повітря робочої зони;

-шкідливі пари та гази в повітрі робочої зони, що впливають на шкіру та органи дихання;

-вибухопожежонебезпечні речовини, що можуть призвести до вибуху, загоряння, шкідливого впливу на організм людини;

-загазованість повітря;

-падіння предметів та інструменту з висоти у відчинені люки камер та резервуарів;

-небезпека падіння та ушкодження при відчиненні та зачиненні кришок люків;

-падіння різних речей;

-незадовільний температурний режим (у т. ч. перепад температур).
1.2. Оформлення наряду-допуску
До самостійної роботи допускають осіб не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд та спеціальне навчання з охорони праці при газонебезпечних роботах, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки, навчених безпечним методам і прийомам виконання цих робіт, застосуванню засобів індивідуального захисту. Перед допуском до самостійної роботи працівник має пройти стажування безпосередньо на робочому місці. Допускають до самостійної роботи лише при позитивних результатах стажування, перевірки вміння та навичок безпечного виконання робіт.

На виконання газонебезпечних робіт оформляють наряд-допуск із реєстрацією у журналі обліку нарядів-допусків.

У наряді-допуску зазначають: особу, відповідальну за підготовку проведення газонебезпечних робіт; виконавців; місце і час проведення робіт; обсяг і склад робіт; послідовність їх виконання; заходи безпеки; періодичність аналізів повітряного середовища і засоби захисту працюючих.

Заборонено змінювати обсяги робіт, передбачених нарядом-допуском.

У разі проведення робіт в ємкостях, пов’язаних із розгерметизацією обладнання і трубопроводів, до наряду-допуску додають схеми розташування запірної арматури, видалення продукту, промивки, продувки, пропарки апарата і встановлення заглушок. Схеми підписує відповідальна особа.

Наряд-допуск видають на строк, необхідний для виконання передбаченого обсягу робіт.
У разі зміни умов виконання робіт наряд-допуск анулюють і поновлювати роботи дозволяють лише після видачі нового наряду-допуску.

Після оформлення наряду-допуску виконавці робіт проходять цільовий інструктаж із реєстрацією в наряді-допуску.
1.3.Обов’язки виконавця газонебезпечних робіт
Виконавець робіт зобов’язаний:

-виконувати газонебезпечні роботи за нарядом-допуском;

-дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;

-перебувати на роботі у тверезому стані; виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником та за якою він проінструктований;

-не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці та пожежної безпеки;

-пам’ятати про особисту відповідальність за додержання правил охорони праці, пожежної безпеки та безпеки довколишніх;

-знати місце зберігання медичної аптечки та вміти надавати потерпілому першу домедичну допомогу при нещасному випадку;

-знати розташування первинних засобів пожежогасіння та вміти ними користуватися; знати та виконувати вимоги інструкції підприємства-виготовлювача з експлуатації обладнання, з яким працює;

-знати технологію виконання робіт;

-користуватися засобами індивідуального захисту.
1.4.Вимоги безпеки перед початком роботи
Газонебезпечні роботи складаються з двох етапів:

-підготовка об’єкта до проведення газонебезпечних робіт;

-безпосереднє проведення газонебезпечних робіт.

Для підготовки обладнання та комунікацій до газонебезпечних робіт вжити заходів, передбачених нарядом-допуском і інструкцією:

-забезпечити максимальне зниження небезпеки шляхом зниження тиску;

-видалення шкідливих і вибухонебезпечних речовин;

-унеможливлення їх надходження із суміжних технологічних систем; запобігання появі джерел іскріння.

-Надягти спецодяг, спецвзуття; спецодяг застібнути на всі гудзики, заправити рукава.

-Підготувати інші засоби індивідуального захисту.
-Отримати завдання від керівника робіт.

-Пройти цільовий інструктаж із записом у наряді-допуску.

-Перевірити робоче місце.

-Оглянути підходи до робочого місця; за потреби звільнити їх від сторонніх предметів.

-Підготувати та оглянути обладнання, інструменти, матеріали та перевірити їх справність.

-Перед розкриттям, чисткою або ремонтом ємкості звільнити від речовин, що в них зберігалися, відключити від діючого обладнання і системи трубопроводів за допомогою стандартних заглушок (відповідно до схеми, доданої до наряду-допуску). Ємкості, залежно від властивостей хімічних речовин, що в них зберігалися, пропарити перегрітим паром, продути інертним газом і чистим повітрям.

-Заходи безпеки при встановленні (знятті) заглушок мають бути викладені у пункті 6 наряду-допуску на виконання робіт всередині ємкості.

-Якщо ємкості були нагріті, перед спусканням у них людей охолодити їх до температури не вище 300 °С. За необхідності проведення робіт в умовах більш високих температур розробити додаткові заходи безпеки (безперервне обдування свіжим повітрям, застосування термозахисних костюмів, взуття, додаткові перерви у роботі тощо).

-Огородити робочу зону захисним огородженням, встановити знаки безпеки, за потреби виставити пости для недопущення сторонніх осіб у небезпечну зону.
1.5.Вимоги безпеки під час виконання роботи
Роботу розпочинати у присутності особи, відповідальної за проведення робіт. Необхідність її постійної присутності на місці робіт або періодичність здійснення контролю визначають у п. 7 наряду-допуску.

Роботи, при яких можливе виділення вибухонебезпечних речовин, виконувати із застосуванням інструменту і пристосування, які не утворюють іскор, у спецодязі, спецвзутті та інших засобах індивідуального захисту.

Для освітлення застосовувати переносні світильники напругою не вище 12 В або акумуляторні лампи, що відповідають, за виконанням, категорії та групі вибухонебезпечної суміші.

Застосування засобів індивідуального захисту органів дихання та тривалість роботи в них мають відповідати вимогам стандартів і технічних умов.

Строк перебування працівника у шланговому протигазі визначають у наряді-допуску-, але він не має перевищувати 30 хвилин.

При проведенні робіт всередині ємкостей один зі спостерігачів має перебувати біля люка

ємкості у тому ж спорядженні, що і працівник у ємкості, та мати при протигаз у положенні «Наготові». При цьому він зобов’язаний:

-спостерігати за сигналами і поведінкою працівника у ємкості;

-спостерігати за положенням повітряного шланга протигаза і повітрянозабірного

пристрою;

-за необхідності спускатись в ізолюючому протигазі у ємкість для надання допомоги потерпілому після попереднього оповіщення відповідального за проведення газонебезпечних робіт. При цьому на поверхні обов’язково має залишатись спостерігач.
1.6. Вимоги безпеки після закінчення роботи
Після закінчення робіт необхідно:

-Прибрати робоче місце.

-Інструменти та пристосування почистити та прибрати у відведене для цього місце.

-Зняти спецодяг, спецвзуття ті інші засоби індивідуального захисту, привести їх в лад і покласти у відповідне місце.

-Прибрати сміття та відходи у спеціально відведені місця.

-Помити обличчя, руки з милом, прийняти душ.

-Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, виявлені під час виконання робіт.

-Після закінчення роботи всередині ємкості відповідальний за її проведення перед зачиненням люків має особисто переконатися, що в ємкості не залишилися працівники, інструменти, матеріали та сторонні предмети, про що зробити запис у наряді-допуску.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас