1   2   3
Ім'я файлу: Генеральний_план.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 270кб.
Дата: 05.12.2021
скачати

Теми 10-11
Організація
будівництва.
Напрям
6.06010101 – Будівництво, спеціальності – “ Промислове та
цивільне
будівництво”, “Міське будівництво та господарство”,
“Теплогазопостачання та вентиляція”
Тема
: Будівельні генеральні плани: структура, класифікація і алгоритм
проектування
ВНТУ
, ФБТЕГП, каф МБЦО, 2014
Лекція
№10. Будівельні генеральні плани: структура, класифікація
і
алгоритм проектування
План
1. Зміст і структура будівельного генерального плану.
2. Алгоритм проектування будівельних генеральних планів і нормативні вимоги до проектування.
Конспект
лекції
1. Зміст і структура будівельного генерального плану.
Спорудження об'єкта в установлені строки, економно, якісно і з дотриманням усіх вимог багато в чому визначає якість організації будівельного майданчика.
Організацію будівельного майданчика в цілому визначають рішення багатьох технологічних, організаційних і соціологічних завдань щодо спорудження об'єкта на різних його стадіях.
До технологічних завдань відносять вирішення питань механізації основних будівельно-монтажних робіт і розміщення засобів механізації в різні періоди будівництва об'єкта.
До організаційних завдань відносять питання добору й розміщення об'єктів будівельного господарства, включаючи організацію транспорту, складського господарства, електро-і енергопостачання, водопостачання, зв'язку й сигналізації, адміністративно-побутового обслуговування, а також
інших тимчасових об'єктів виробничого призначення.
До соціологічних завдань відносять вирішення питань побутового, культурного і медичного обслуговування будівельників.
Завершальним проектним документом організації будівельного майданчика для спорудження об'єкта є будівельний генеральний план
(будгенплан, або БГП).
Будівельний генеральний план (БГП) згідно з ДБН А 3.1-5-96
"Організація будівельного виробництва" є одним з основних документів з організації будівництва і виробництву робіт, в якому вирішуються питання раціональної, економічної і безпечної організації будівельного майданчика.

БГП називається загальний план будівельного майданчика, на якому, окрім існуючих і запроектованих постійних будівель, споруд і інженерних комунікацій, показано тимчасове будівельне господарство з вказівкою необхідних елементів організації робіт.
До об'єктів будівельного господарства належать тимчасові будівліадміністративно-побутового і санітарного призначення (контори,
їдальні, приміщення для відпочинку й обігріву робітників, гардеробні, туалети), об'єкти виробничого призначення (бетонорозчинні вузли, майстерні тощо), склади, майданчики для укрупненого складання і складування конструкцій, шляхи, мережі забезпечення будівництва енергією, водою, теплом, засобами зв'язку і сигналізації, трансформаторні підстанції, підйомні механізми тощо.
Залежно від етапу підготовки будівельного виробництва, на якому розробляється БГП, розрізняють два види будівельних генеральних планів — загальномайданчиковий і об'єктний.
Загальномайданчиковий БГП розробляється проектною організацією у складі проекту організації будівництва (ПОБ). Загальномайданчиковий БГП охоплює всю територію будівництва загалом. На ньому детально вказують об'єкти будівельного господарства, призначені для обслуговування майданчика загалом, і більш укрупнено - тимчасові будівлі й споруди, що використовуються при будівництві окремих об'єктів. Загальномайданчиковий
БГП розробляються, як правило, в масштабі 1:1000 або 1:2000. Об'єктний
БГП розробляється генпідрядною будівельною організацією (або на її замовлення організацією, яка спеціалізується на випуску організаційно- технологічної документації) у складі проекту виконання робіт (ПВР).
Об'єктний БГП є подальшою деталізацією загально- майданчикового і розробляється окремо для кожного об'єкта, який входить до складу підприємства, яке будується, селища або житлового кварталу, На об'єктному
БГП вирішують питання організації і розміщення об'єктів будівельного господарства, які безпосередньо належать до цього об'єкта.
Об'єктний БГП викреслюють звичайно в масштабі 1:200 або 1:500. БГП не є постійними на весь час будівництва, бо в процесі будівництва змінюється виробнича ситуація на будівельному майданчику, а в деяких випадках БГП розробляються для різних стадій будівництва.
Така необхідність з'являється і в тих випадках, коли окремі тимчасові споруди, механізовані установки, склади матеріалів, підкранові шляхи тощо після того, як потреба в них відпала, розбирають. Звичайно БГП залежно від стадії будівництва спочатку проектують для виконання робіт підготовчого періоду і нульового циклу, а після цього - на період зведення надземної частини об'єкта. Основним засобом розробки БГП є варіантне проектування.
При проектуванні будівельних генеральних планів треба керуватися такими принципами:
1. Будівельний генеральний план — це частина комплексної документації на будівництво об'єктів, його вирішення має пов'язуватися з
вирішеннями, прийнятими в інших розділах проекту (прийнята організація і технологія робіт, терміни будівництва, встановлені в календарних планах).
2. Погодженість БГП з іншими розділами проектів організації будівництва, проектів провадження робіт, технологічними картами й картами трудових процесів;
3. Вирішення БГП має забезпечувати найбільш повне задоволення побутових потреб працюючих на будівництві.
4. Тимчасові будівлі, споруди й інженерні мережі повинні розташовуватися на вільних ділянках будівельного майданчика і в таких місцях, що дозволяють здійснювати їх експлуатацію упродовж всього періоду будівництва без переміщення з місця на місце.
5. Витрати на будівництво тимчасових будівель і споруд мають бути мінімальними, що досягається за рахунок тимчасового використання для потреб будівництва існуючих і споруджених в першу чергу постійних будівель, доріг, споруд та інженерних мереж.
6. Розміщення тимчасових виробничих будівель і механізованих установок повинно здійснюватися якнайближче до місць максимального споживання
їх продукці7.
Організація найбільш раціональних вантажопотоків на майданчику з мінімальним числом перевантажень.
8. Застосування для виробничих цілей, санітарно-побутового й матеріально-технічного забезпечення будівництва переважно типових, мобільних і збірно-розбірних будинків і споруджень, які забезпечують можливість багаторазового використання.
9. Питання охорони праці при розробці БГП вирішуються відповідно до вимог ДБН та інших нормативних документів. При цьому особливу увагу приділяють створенню умов безпечного пересування працюючих на будівельному майданчику, питанням безпечної роботи вантажопідйомних механізмів, протипожежної безпеки. Прийняті рішення повинні відповідати умовам охорони навколишнього середовища.
Будівельним майданчиком є земельна ділянка, відведена для будівництва сільськогосподарського або промислового підприємства, селища в сільській місцевості, кварталу або окремого об'єкта в місті.
До об'єктів будівельного господарства належать тимчасові будівлі.
БГП розробляють і в складі ПОБ, і в складі ПВР. Практично ці БГП відрізняються тільки деталізацією рішень з організації будівельного майданчика.
У розробку БГП покладено такі основні принципи:
1) найменша розтягнутість, економічність будівництва й експлуатації тимчасових інженерних комунікацій;
2) мінімум витрат на будівельне господарство за рахунок використання наявних, а також споруджуваних (передбачених проектом об'єкта) будівель і комунікацій;
3) організація найраціональніших вантажопотоків на майданчику з мінімальним числом перевантажень, а також з комплексною механізацією вантажно-розвантажувальних, складських і транспортних робіт;

4) розміщення виробничих установок на найближчій відстані від місць потреби в їхній продукції у процесі спорудження об'єкта;
5) розміщення тимчасових будівель, споруд, мереж та установок на вільних майданчиках, щоб експлуатувати їх упродовж всього будівництва без перенесення;
6) забезпечення раціонального поєднання в часі будівельних процесів за потокового ведення робіт, завчасного укрупнювального збирання конструкцій, достатньої кількості й раціонального розміщення складів;
7) дотримання вимог безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та виробничої санітарії;
8) створення найсприятливіших умов побутового обслуговування персоналу будови;
9) забезпечення умов ефективної організації управління будівництвом на основі загальномайданчикових систем зв'язку й сигналізації.
Проектування БГП – складне багатоваріантне завдання, розв'язуване на основі порівняльного техніко-економічного оцінювання показників варіантів
БГП на певний об'єкт. Проте у всіх випадках тільки дотримання принципів проектування БГП може забезпечити цільову ефективність прийнятих рішень з організації будівельного майданчика споруджуваного об'єкта.
БГП як підсумковий проектний документ організації будівельного майданчика розробляють на певний період спорудження об'єкта.
У складі ПОБ БГП розробляють, як правило, для підготовчого й основного періодів будівництва.
У складі ПВР залежно від виду будівельного майданчика (освоєний, неосвоєний, розташований у межах діючого підприємства, в межах населеного пункту, поза ним тощо) розробляють БГП таких видів:
1) періоду вивільнення чи освоєння майданчика;
2) підготовчого періоду й нульового циклу;
3) розгорнутого будівництва;
4) завершального періоду будівництва.
БГП вивільнення майданчикарозробляють, коли він розташований у межах діючого підприємства великої щільності забудови, де потрібне переобладнання діючих споруд і комунікацій із значними обсягами робіт і тривалим періодом вивільнення (освоєння) території. Така ситуація виникає під час розширення і докорінної перебудови діючого підприємства.
БГП на підготовчий період і нульовий циклрозробляють, як правило, для будівництва об'єктів
із складними
інженерними підземними комунікаціями та нульовим циклом робіт, що потребують особливих рішень з організації будівельного господарства на будівельному майданчику в цей період. При цьому такі рішення принципово відрізняються від необхідних для наступних періодів будівництва об'єкта. Як правило, ці БГП розробляють для житлових кварталів (мікрорайонів) на нових територіях і складних промислових об'єктів з великими і складними фундаментами й підземними
інженерними комунікаціями, що потребують особливих способів їх влаштування та прокладання.

БГП періоду розгорнутого будівництва, або, як їх частіше називають, основного періоду будівництва, найпоширеніші й відображають організацію будівельного майданчика для спорудження наземної частини об'єкта будівництва Вони, як правило, містять рішення з організації будівельного майданчика, що задовольняють усіх основних учасників будівництва
(спеціалізовані будівельні організації) з усіх видів будівельно-монтажних робіт.
БГП завершального періоду будівництварозробляють зрідка. Він, як правило, містить рішення з організації будівельного майданчика на період монтажу будівельного устаткування, а також з установки спеціальних машин та пристроїв для подачі й монтажу устаткування або на період зовнішнього опорядження об'єкта й упорядкування території будівництва, коли потрібні спеціальні машини, пристрої та перенесення об'єктів будівельного господарства на нові ділянки майданчика.
Основними вихідними даними для вирішення організації будмайданчика на різних етапах спорудження об'єкта є:
1) генеральний план об'єкта на початок планового періоду спорудження та інші частини проекту;
2) основні будівельні й технологічні рішення для робіт планового періоду спорудження об'єкта;
3) графік виконання робіт періоду будівництва;
4) дані про необхідні розрахункові об'єкти будівельного господарства на плановий період будівництва (площі й види складів, основні машини, адміністративно-побутові й соціальні об'єкти, види транспорту, комунікацій та влаштування енерго- й водопостачання, зв'язку, сигналізації тощо).
Під час побудови
БГП використовують умовні позначення, рекомендований перелік яких складають:
Об’єкт будівництва, реконструкції або капітального ремонту
Тимчасові будівлі і споруди
Тимчасові дороги
Уширення тимчасової дороги

Небезпечна зона падіння вантажу навколо відритого складу
Небезпечна зона падіння вантажу навколо об’єкта будівництва
Тимчасовий склад відкритого типу
Тимчасова трансформаторна підстанція
Розподільчий щит
Лінія руху монтажних кранів і місця робочих стоянок
Існуюча лінія електропередач (ЛЕП) району забудови
Тимчасова лінія ЛЕП, для під’єднання споживачів будівельного майданчика напругою 380 В

Тимчасова лінія ЛЕП, для під’єднання споживачів будівельного майданчика напругою 220 В і менше
Постійно-діюча мережа водопроводу
Мережа тимчасового водопроводу району забудови
і магістральний колодязь
Існуюча мережа каналізації населеного пункту
Мережа тимчасової каналізації з магістральним колодязем
Тимчасове огородження території будівельного майданчика
Тимчасова всередині-майданчикова мережа охоронного і монтажного освітлення
Позначення в○їзду виїзду на (з) території будівельного майданчика

Мережа тимчасового водопроводу з під’єднаним пожежним гідрантом
Схема руху автотранспортних засобів по території будівельного майданчика
Знак обмеження швидкості руху транспортних засобів по території будівельного майданчика (до 5 км/год)
Схема позначення підкранових шляхів, огородження
їх і розташування баштового крану
Пожежний щит і ящик з піском
Схематичне позначення самохідного монтажного крану на гусеничному ходу
Схематичне позначення монтажного крану на базі шассі автомобіля

2. Алгоритм проектування будівельних генеральних планів і
нормативні
вимоги до проектування.
Загальномайданчиковий будгенплан розробляють на будівництво промислових і сільськогосподарських виробничих комплексів, житлових селищ або на окремі складні будівлі й споруди. Він є основним проектним документом, що відображає прийняті у проекті організації будівництва рішення щодо організації і розміщення будівельного господарства, підготовки й розгортання будівництва основних об'єктів, оснащення будівельного майданчика монтажними механізмами і транспортом, забезпечення енергоресурсами і водою.
Вихідними даними для розробки загальномайданчикового буд генплану слугують: генплан майданчика будівництва, дані інженерних і економічних досліджень, кошторисна документація
(організаційно- технологічні схеми зведення основних об'єктів, дані про використання джерел і порядок забезпечення будівництва енергетичними ресурсами і водою, наявність виробничої бази в будівельної організації і можливості її використання, календарний план будівництва, відомості потреби в основних ресурсах з розподілом по календарних періодах, розрахунки обсягів потреби в інвентарних допоміжних і обслуговуючих будинках, спорудах, установках і енергетичних ресурсах, обґрунтування розмірів майданчиків складування і для укрупнювального складування конструкцій, графік потреби в будівельних машинах, кадрах будівельників, вимоги і умови по охороні праці
і навколишнього середовища.
Загальномайданчиковий будгенплан складається з розрахунково- пояснювальної записки і графічної частини. У розрахунково-пояснювальній записці на основі календарного плану будівництва визначається потреба в трудових, матеріально-технічних і енергетичних ресурсах по періодам і етапам будівництва. На основі виявленої потреби в ресурсах визначаються види і кількість тимчасових будівель, споруд, пристроїв, будівельних машин
і механізованих установок. У графічній частині загальномайданчикового будгенплану повинні бути показані: існуючі і запроектовані постійні будівлі, споруди і комунікації з виділенням тих, що використовуються для потреб будівництва; спрямування і порядок організації будівельно-монтажних робіт; розміщення на будівельному майданчику основних будівельних кранів із вказівкою зон для кожного з них і з урахуванням можливості їх використання всіма зацікавленими організаціями, забезпечення
їх нормальної
і безперебійної роботи протягом усього періоду будівництва; розташування тимчасових будівель адміністративного, санітарно- побутового і складського призначення; тимчасові шляхи і мережі інженерних комунікацій із вказівкою
місць підключення тимчасових мереж до діючих. Схеми енергопостачання, водопостачання, газопостачання і зв'язку повинні бути вирішені комплексно з урахуванням всіх етапів виконання робіт і наступного розвитку будівництва в цьому районі.
Проектування загальномайданчикового будгенплану здійснюється в такій послідовності: 1) на основі календарного плану визначають потребу в трудових, енергетичних
і матеріально-технічних ресурсах по періодам будівництва і розраховують обсяги тимчасових будівель, споруд і виробничих установок;
2) позначають межі будівельного майданчика;
3) позначають
існуючі й запроектовані будівлі, споруди
і розташування, зокрема транспортні комунікації та інженерні мережі;
4) розміщують основні монтажні крани, будівельні машини й пристрої, майданчики складування і для укрупненого складання будівельних конструкцій і технологічного обладнання;
5) проектують тимчасові шляхи та інженерні комунікації;
6) показують місця розміщення тимчасових підсобно-допоміжних і обслуговуючих будівель, споруд і установок;
7) наводять умовні позначення і перелік (експлікацію) будівель, споруд
і установок, необхідних для потреб будівництва.
Для оцінки ефективності різноманітних варіантів буд генплану використовують такі техніко-економІчні показники: • довжина і вартість тимчасових шляхів;
• питомі витрати на тимчасові будівлі й споруди (у відсотках) до загальної вартості будівництва;
• тривалість і трудомісткість робіт з організації тимчасового будівельного господарства в підготовчий період;
• довжина і вартість тимчасових енергетичних ліній і мереж, віднесених до одиниці площі забудови (1га).
Окрім цих основних техніко-економічних показників, буд генплан оцінюють з погляду інших чинників. Наприклад, оцінюють відповідність прийнятої схеми влаштування тимчасових шляхів для зручності роботи транспорту, найбільші відстані переходу від побутових приміщень до робочих місць тощо.
У тих випадках, коли організаційними і технічними рішеннями охоплюється територія за межами майданчика будівництва, розробзагальномайданчикового будгенплану передує складання ситуаційного плану району будівництва.
На ситуаційному плані показують існуючі й запроектовані населені пункти та житлові селища; виробничу і матеріально-технічну базу; родовища
і кар'єри місцевих будівельних матеріалів; зовнішні мережі автомобільних шляхів і залізниць; річкові причали і водозабори; лінії зв'язку і електропередач; магістральні лінії водо - і газопостачання, каналізації.

Ситуаційний план складають на основі даних, отриманих у результаті
інженерно-економічних досліджень і обстежень природних умов району будівництва.
Залежно від величини району, яку займають означені райони, ситуаційний план можуть складати в масштабах 1:5000; 1:10000; 1:25000.
Об'єктний будівельний генеральний план у складі проекту виконання робіт розробляють на будівництво кожної окремої будівлі (споруди), що розташована на загальномайданчиковому будгенплані.
На об'єктному будгенплані, що проектується з більшим ступенем деталізації, ніж загальномайданчиковий, показуються тільки ті тимчасові будівлі, споруди, шляхи, інженерні комунікації, що необхідні для будівництва цього об'єкта.
Загальна методика проектування об'єктних будгенпанів, як правило, аналогічна методиці, що застосовується при розробці загально майданчикового.
Вихідними даними для розробки об'єктного будгенплану в складі ПВР
є: загальномайданчиковий будгенплан у складі ПОБ; календарний план виробництва робіт по об'єкту або сітковий графік; технологічні карти; графік руху робочих кадрів по об'єкту; графік надходження на об'єкт будівельних конструкцій, виробів, матеріалів і обладнання; графік руху основних будівельних машин по об'єкту; рішення з влаштування тимчасових
інженерних мереж; потреба в енергетичних ресурсах; перелік тимчасових будівель таспоруд з розрахунком потреби; рішення з охорони праці, природоохоронних і протипожежних заходів, а також робочі креслення і кошториси по об'єкту.
Об'єктний будгенплан, як і загальномайданчиковий, складається з розрахунково-пояснювальної записки і графічної частини.
Розрахунково-пояснювальна записка містить: уточнені розрахунки погреби в адміністративно-побутових приміщеннях, спорудах виробничо- обслуговувального призначення, енерго-, водо-
і теплопостачання, телефонізації; конкретні рішення з вибору будівельних кранів і стаціонарних підйомних установок. Під час розрахунку потреби в будівельних машинах ураховують обсяги будівельно-монтажних робіт, розміри і конфігурацію будинку, що споруджується, найбільшу масу конструкцій, що монтуються, а також можливості підрядної будівельної організації.
Графічна частина об'єктного будгенплану містить ті елементи, що і загальномайданчиковий, з уточненням раніше прийнятих рішень.
На об'єктному будгенплані показують: межі будівельного майданчика і тип її огорожі; існуючі постійні й тимчасові будівлі та споруди, основні машини і вантажопідйомні механізми, місця їх розташування і зони дії; постійні й тимчасові пішохідні та автомобільні шляхи; схеми руху автотранспорту; діючі, запроектовані і тимчасові інженерні мережі та комунікації з вказівкою місць їх підключення до джерел живлення; в'їзди і виїзди на будмайданчик; входи на об'єкт, що будується; небезпечні й монтажні зони; засоби освітлення будівельного майданчика, зони виконання
робіт, проходів і проїздів, місць складування матеріалів і конструкцій; майданчики укрупненого складання; пожежні гідранти та інші засоби пожежогасіння з під'їздами до них; знаки геодезичної розбивочної основи.
Послідовність проектування об'єктного будгенплану переважно така ж, що і загальномайданчикового, але при цьому враховують додаткові вимоги до будгенплану об'єкта як основного робочого документа з виконання будівельно- монтажних робіт. Так, обсяги ресурсів, необхідні для будівництва об'єкта, беруть з інших розділів проекту виробництва робіт, де вони визначені неукрупненими показниками, а за фізичним обсягом, кількістю робітників, приймають за календарним планом будівництва цього об’єкта тощо.
Основні рішення об'єктного будгенплану визначають передусім розташуванням вантажопідйомних механізмів, тому його проектування доцільно починати з визначення необхідної кількості кранів і місць їх розташування, з позначкою габаритів, шляхів руху, зон роботи, огорожі шляхів.
При використанні баштових кранів на будгенплані позначають підкранові шляхи, а для стрілових самохідних кранів - осі їх руху і стоянки при виконанні робіт. Після цього на будгенплан наносять приоб'єктні склади. При цьому на майданчиках складування, габарити яких визначені на загальномайданчиковому будгенплані, необхідно показати розміщення збірних конструкцій по типах і марках, точно вказати місце під ті або інші матеріали із зазначенням необхідних прив'язок і розмірів. Розміщувати будівельні конструкції і вироби необхідно в зоні роботи крану згідно з технологією виконання робіт.
Контрольні
питання
1. Дати визначення поняття будівельний генеральний план (БГП).
2. Складові елементи БГП.
3. Умовні позначення БГП.
4. Різновиди БГП.
5. Призначення БГП.
6. Хто розробляє БГП?
7. Принципи проектування БГП.
8. Зміст і структура об’єктного БГП.
9. Зміст і структура загально-майданчикового БГП.
10. Порядок проектування БГП.
11. Вимоги до проектування тимчасових будівель на БГП.
12. Вимоги до проектування тимчасових складів на БГП.
13. Вимоги до проектування тимчасових доріг на БГП.

Організація
будівництва.
Напрям
6.06010101 – Будівництво, спеціальності – “ Промислове та
цивільне
будівництво”, “Міське будівництво та господарство”,
“Теплогазопостачання та вентиляція”

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас