1   2   3   4
Ім'я файлу: ТК влаштування ПВХ мембран.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 3709кб.
Дата: 26.05.2023
скачати
Пов'язані файли:
анализ бизнес-центров.docx
ТК влаштування ПВХ мембран.docx

Державне підприємство
«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
03680,м. Київ-37, вул. Клименка, 5/2
Стор. 2
Всього
45
Найменування документа
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
Позначення
423 00 000 ТК
Статус
ФІН
Ред.
01
Дата
20
.06.201 4
Зміст
1. Область застосування …................................................................................... 03 2. Нормативні посилання ...................................................................................... 03 3. Терміни і визначення …..................................................................................... 04 4. Загальні положення .......................................................................................... 04 5. Основні матеріали і вироби .............................................................................. 05 6. Технологія і організація виконання робіт ......................................................... 07 7. Контроль якості і прийняття робіт .................................................................... 30 8. Охорона праці і техніка безпеки ....................................................................... 31 9. Потреба в матеріально-технічних ресурсах .................................................... 44 10. Техніко-економічні показники ......................................................................... 44
Додатки
Додаток 1. Вимоги до якості основи під покрівлю - основні показники ............. 46
Додаток 2. Фізико-механічних характеристик покрівельних матеріалів ............ 48
Додаток 3. Склад післяопераційного контролю при виконанні робіт по облаштуванню покрівельного килима ............................................... 49
Додаток 4. Перелік технологічного оснащення, інструменту інвентарю
і пристосувань ……….......................................................................... 51
Додаток 5. Нормативні витрати матеріалів ......................................................... 53
Додаток 6. Нормативні витрати праці ........................................................................ 56

Державне підприємство
«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
03680,м. Київ-37, вул. Клименка, 5/2
Стор. 3
Всього
45
Найменування документа
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
Позначення
423 00 000 ТК
Статус
ФІН
Ред.
01
Дата
20
.06.201 4
1.Сфера застосування.
1.1. Дана Технологічна карта розроблена для облаштування одношарового покрівельного покриття традиційних (не інверсійних) плоских дахів з несучою конструкцією покриття із профільованого настилу і застосуванням рулонного полімерного матеріалу «LOGICROOF».
1.2. Ця Технологічна карта може бути використана при розробці проектної документації для будівництва і реконструкції плоских дахів.
1.3. Технологічна карта рекомендується до застосування співробітниками спеціалізованих будівельних організацій, що займаються будівництвом і реконструкцією плоских дахів.
2.Нормативні посилання.
2.1
При розробці цієї Технологічної карти використані посилання на наступні нормативні документи:
2.1.1. ДБН В.2.6-14-95 Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд. (том 1.
Проектування, том 2. Влаштування, том 3. Експлуатація).
2.1.2. ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель.
2.1.3. ДБН В.2.2-24 : 2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків.
2.1.4. ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.
2.1.5. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія.
2.1.6. ДБН А.3.1-5 2009 Організація будівельного виробництва.
2.1.7. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ Организация обучения безопасности труда. Общие поло- жжения.
2.1.8. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования.
2.2
При розробці цієї Технологічної карти використана наступна довідкова література:
2.2.1 Рекомендації щодо проектування покрівель з полімерних мембран виробнитва
Корпорації ТехноНІКОЛЬ. НДІБВ. Київ – 2010 рік.
2.2.2 Технология и механизация строительных процессов. НИИСП Госстроя УССР.
Киев-1970 г.
2.2.3 О.М. Лівінський, П.О. Павлюк. Дахи і покрівлі: протиконденсатні вентилюючи системи в їх складі. Монографія – 224 стор. Українська академія (відділення архітектури і будівництва). Київ – 2011 рік.

Державне підприємство
«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
03680,м. Київ-37, вул. Клименка, 5/2
Стор. 4
Всього
45
Найменування документа
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
Позначення
423 00 000 ТК
Статус
ФІН
Ред.
01
Дата
20
.06.201 4
2.2.4 П.О. Павлюк. Технологічні основи надійності зведення дахів. Монографія – 317 стор. Українська академія наук (відділення архітектури і будівництва). Київ – 2012 рік.
3. Терміни і визначення.
Покрівля
- це елемент даху, що оберігає будівлю від проникнення атмосферних опадів.
Дах
- верхня конструкція будівлі призначена для захисту приміщень від зовнішніх кліматичних чинників і впливів. У загальному випадку дах включає наступні шари: несучі конструкції, пароізоляцію, теплоізоляцію, гідроізоляційний шар.
Основа під покрівлю
- поверхня теплоізоляції, плит або стяжок, по якій укладають шари гідроізоляційного килима.
Шар посилення
– частина покрівельного покриття, що виконується в місцях примикання покрівлі до виступів і конструкцій даху для збільшення надійності і герметичності покрівельного покриття.
Ухил даху
- відношення висоти пониження ділянки даху до його довжини, виражене відносною величиною у відсотках (%) або в градусах (°); кут між лінією найбільшого ухилу даху і її проекцією на горизонтальну площину.
4.Загальні положення.
4.1
Технологічна карта є базовим документом, яким регламентується (наряду з проектом) гарантована технологічна надійність зведення конструктивних елементів будівель і споруд.
4.2
Під поняттям надійності будівель слід розуміти стабільність показників якості і ефективності функціонального призначення їх конструктивних елементів; показником надійності будівель і їх складових є запланований (оптимальний) термін їх безаварійної служби. Технологічний вплив на надійне зведення дахів визначається двохсистемною дією факторів, яка включає, – фактори вчасного виконання робіт по процесах і фактори їх якісного забезпечення. При цьому:
• факторами впливу виконання робіт охоплюються наступні процеси: підготовчі роботи, (обладнання фронту робіт, робочих місць і підготовка поверхонь); основні роботи в складі спеціалізованого потоку процесів по влаштуванню паро- теплоізоляційного шару з системою протиконденсатної вентиляції в його товщі; основні роботи в складі спеціалізованого потоку процесів по формуванню покрівельного килима, з облаштуванням водовідводів і водостоків, місць примикань

Державне підприємство
«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
03680,м. Київ-37, вул. Клименка, 5/2
Стор. 5
Всього
45
Найменування документа
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
Позначення
423 00 000 ТК
Статус
ФІН
Ред.
01
Дата
20
.06.201 4
і захисного шару (при необхідності); заходи по експлуатації тепловодозахисту даху
(технічні огляди, профілактичні і технічні ремонти);
• факторами впливу якісного забезпечення робіт приймаються необхідна наявність: проектно-технічної документації; асортименту матеріалів і виробів; обладнання, пристроїв і інструментів; кваліфікації технічних працівників і робочої сили; відповідних кліматичних і виробничих умов для виконання робіт;
• вимоги якісного забезпечення робіт і визначення експлуатаційної надійності покрівельного покриття приведені в розділі 7 по контролю якості і прийманню робіт.
4.3
Роботи по влаштуванню покрівель з механічною фіксацією повинні виконуватись спеціалізованими ланками під технічним контролем і керівництвом інженерно- технічних працівників організацій, які мають ліцензію на право виконання таких робіт.
4.4
До початку проведення робіт повинні бути виконані всі передбачені проектом і діючими нормами підготовчі роботи. Підготовчі роботи включають:
− детальне ознайомлення з проектно-технічною документацією;
− підготовку будівельного майданчика (об’єкта) до виконання робіт
5.Основні матеріали і вироби.
5.1. Для влаштування покрівельного килима застосовуються наступні матеріали:
5.1.1. Покрівельні рулонні полімерні матеріали:
-
LOGICROOF V-RP (СТО 72746455-3.4.1-2013);
-
LOGICROOF V-RP ARCTIC (СТО 72746455-3.4.1-2013);
-
LOGICROOF V-SR (СТО 72746455-3.4.1-2013).
5.1.2. Клеї:
-
Поліуретановий покрівельний клей (в комплекті з відповідним праймером) для приклеювання покрівельних полімерних мембран до бетонних поверхонь і поверхонь вирівнюючих стяжок;
-
Клей контактний (монтажний) для фіксації мембрани на поверхнях парапетів, стін, труб і т.п.; сумісний з більшістю основ, стійких до дії розчинників.
5.1.3. Герметики:
-
Герметик поліуретановий ТЕХНОНІКОЛЬ;
-
Крайовий герметик (рідкий ПВХ).
5.1.4. Мінераловатний утеплювач ТехноНІКОЛЬ :

Державне підприємство
«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
03680,м. Київ-37, вул. Клименка, 5/2
Стор. 6
Всього
45
Найменування документа
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
Позначення
423 00 000 ТК
Статус
ФІН
Ред.
01
Дата
20
.06.201 4
-
ТЕХНОРУФ Н30;
-
ТЕХНОРУФ В60.
5.1.5. Кріпильні елементи і інші матеріали :
-
Телескопічний кріпильний елемент ТехноНІКОЛЬ;
-
Свердло-кінцеві саморізи 04,8 мм;
-
Крайова рейка ТехноНІКОЛЬ.
5.2. Фізико-механічні характеристики використовуваних матеріалів приведені в Додатку
3 до цього документу.
Приймання і зберігання будівельних матеріалів
5.3. При прийманні покрівельних і інших будівельних матеріалів, необхідно:
- перевірити стан упаковки (тари), наявність бирок (етикеток, пакувальних листів), що дозволяють ідентифікувати отримуваний матеріал;
- перевірити відсутність зовнішніх ушкоджень матеріалу;
- перевірити комплектність партії будівельних матеріалів;
- при необхідності запросити у виробника паспорт якості (його копію) на цю партію матеріалу.
Пакувальний лист з вказівкою назви матеріалу, фізико-механічних характеристик матеріалу, заводу виробника, дати виробництва, номери партії необхідно зберегти до закінчення виробництва покрівельних робіт.
5.4. Зберігання рулонних покрівельних матеріалів.
5.4.1.Рулони покрівельної мембрани зберігаються в заводській упаковці. Зберігання рулонів в перехресному стані і під навантаженням не допускається.
5.4.2. Покрівельні матеріали повинні зберігатися в закритому приміщенні, під навісом або іншим способом захищеними від прямої дії сонячного випромінювання.
Піддони з продукцією зберігають в один ярус по висоті. Допускається зберігання у
2 яруси при використанні жорсткого розділяючого шару (п’ятишарова фанера, або жорсткий пластик розміром не менше 1600 * 1200) між ярусами.
5.4.3. Піддони з продукцією повинні зберігатися в закритому приміщенні, під навісом або на стелажах.
5.4.4. При зберіганні на складі НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ встановлення піддонів з продукцією на похилі (більше 3% ухилу) поверхні.
5.4.5. Комплектуючі матеріали ТехноНІКОЛЬ повинні зберігатись при температурі від 15 до 25°С в герметично закритій тарі з додержанням правил збереження

Державне підприємство
«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
03680,м. Київ-37, вул. Клименка, 5/2
Стор. 7
Всього
45
Найменування документа
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
Позначення
423 00 000 ТК
Статус
ФІН
Ред.
01
Дата
20
.06.201 4 легкозаймистих матеріалів. Не допускається постійне перебування рулонів і комплектуючих матеріалів при температурі вище (+80) °С.
6.Технологія і організація виконання робіт.
Роботи по облаштуванню покрівельного покриття включають:

Підготовчі роботи
:
- ознайомлення з документами, що підтверджують належну якість виконання шарів несучої частини даху;
- перевірка якості основи під покрівлю;
- підготовка основи під покрівлю;
- підписання акту на прихованих робіт;
- організація робочого місця;
- установка згідно з проектом монтажних елементів і закладних деталей.

Основні роботи
:
- укладання одношарового покрівельного покриття з матеріалу LOGICROOF V-RP;
- укладання покрівельного матеріалу на примиканнях.

Облаштування примикань
:
- облаштування водостічних воронок;
- облаштування карнизного звису;
- облаштування примикань покрівлі до вертикальних поверхонь парапетів і стін;
- облаштування примикань покрівельного килима до труб, пучків труб, анкерам і тому подібне;
- облаштування деформаційних швів.
6.1. Підготовчі роботи.
6.1.1. Перевірка документів, що підтверджують належну якість виконання робіт по влаштуванню попередніх шарів конструкції даху.
Перевірка якості основи під покрівлю
6.1.2. Основою під покрівельний килим служать рівні поверхні:
- армовані цементно-піщані стяжки;
- збірні стяжки завтовшки не менше 20 мм з плоских азбоцементних листів, цементно-стружкових плит, СМЛ;
- мінераловатних теплоізоляційних плит;
- теплоізоляційних плит з екструзійного пінополістиролу;

Державне підприємство
«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
03680,м. Київ-37, вул. Клименка, 5/2
Стор. 8
Всього
45
Найменування документа
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
Позначення
423 00 000 ТК
Статус
ФІН
Ред.
01
Дата
20
.06.201 4
Перевірка якості основи під покрівлю виконується відповідно до вимог Додатка №1.
6.1.3. Перевірити міцність основи.
6.1.4. Перевірити товщину основи.
6.1.5. Перевірити дотримання проектних ухилів.
6.1.6. Перевірити вологість основи.
Підготовка основи під покрівлю
6.1.7. Вертикальні поверхні конструкцій, що виступають над дахом і зведених із штучних матеріалів (цегли, пінобетонних блоків та то що), слід обштукатурити цементно- піщаним розчином М150 або обшити пресованими плоскими азбестоцементними листами (АЦЛ) або цементно-стружковими плитами (ЦСП) на висоту підйому додаткового водоізоляційного килима, але не менше чим на 300 мм
6.1.8. Усі шви в конструкціях з штучних матеріалів мають бути ретельно розшиті цементно-піщаним розчином М150.
6.1.9. У місцях примикання до стін, парапетів, вентиляційних шахт і інших виступаючих покрівельних конструкцій виконати похилі бортики під кутом 45° і заввишки 100 мм з жорсткого утеплювача на основі мінеральної вати.
6.1.10. Очистити основу від пилу, бруду і сміття.
6.1.11. До облаштування гідроізоляційного килима приступають після здачі основи згідно складеного і підписаного акту на приховані роботи.
Організація робочого місця
6.1.12. Схема організації робочого місця показана на рис. 6.1.

Державне підприємство
«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
03680,м. Київ-37, вул. Клименка, 5/2
Стор. 9
Всього
45
Найменування документа
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
Позначення
423 00 000 ТК
Статус
ФІН
Ред.
01
Дата
20
.06.201 4
1 - кран даховий; 2 - обгороджування краю покрівлі; 3 - піддон з рулонними покрівельними матеріалами; 4 - ручний візок; 5 - трап; 6 - водоприймальна воронка; 7 - відро з водою; 8 - вогнегасники; 9 - рулони покрівельних матеріалів;10 – автоматичний зварювальний пристрій; К1, К2 – покрівельники.
Рисунок 6.1. Схема організації робочого місця
Напрямок ухилу

Державне підприємство
«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
03680,м. Київ-37, вул. Клименка, 5/2
Стор. 10
Всього
45
Найменування документа
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
Позначення
423 00 000 ТК
Статус
ФІН
Ред.
01
Дата
20
.06.201 4
6.2. Основні роботи.
Укладання одношарового покрівельного покриття з матеріалу LOGICROOF V-RP.
6.2.1. При влаштуванні покрівельного килима із застосуванням LOGICROOF V-RP по основі з теплоізоляційних плит, для кріплення рулонів покрівельного матеріалу в основу з профільованого настилу використати телескопічні кріпильні елементи і свердло-кінцеві саморізи ТехноНІКОЛЬ Ø 4,8 мм (рис. 6.2) для профнастилу та гострокінцеві саморізи ТехноНІКОЛЬ Ø 4,8 мм для бетону або армованої цементно- піщаної стяжки.
6.2.2. Телескопічні кріпильні елементи з радіусом фланця 25 мм встановлювати на відстані 35 мм від краю закріплюваного рулону. Саморіз повинен заходити в профнастил не менше ніж на 15 мм (рис. 6.3), а у бетон або армоване цементно- піщане стягування не менше ніж на 45 мм.
6.2.3. В процесі виконання покрівельних робіт забезпечити поздовжнє та торцеве нахльостування суміжних полотнищ 120 мм. Для підвищення надійності роботи і герметичності покрівлі в місці формування стикових Т-подібних швів здійснювати підрізування кута полотнища матеріалу, що знаходиться між верхнім і нижнім рулонами (рис. 6.4).
Рисунок 6.3 Правила встановлення телескопічного кріплення.
Рисунок 6.2 Телескопічний кріпильний елемент і свердло-кінцеві саморізи ТехноНІКОЛЬ.

Державне підприємство
«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
03680,м. Київ-37, вул. Клименка, 5/2
Стор. 11
Всього
45
Найменування документа
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
Позначення
423 00 000 ТК
Статус
ФІН
Ред.
01
Дата
20
.06.201 4
6.2.4. Перед вкладанням покрівельного килима рекомендується зробити розмітку площини даху для забезпечення рівності зварювання рулонів, щоб уникнути зміщення рулонів в торцевих швах, зменшення витрат матеріалу.
6.2.5. Розкочування рулонів LOGICROOF V-RP здійснювати в одному напрямі. Можлива зміна напряму укладання при реалізації технології з облаштуванням збірної та водовідвідної смуг, єндови чи розжолобка.
6.2.6. При облаштуванні покрівлі по профлисту розкочування рулонів LOGICROOF V-RP слід здійснювати поперек ребер профільованого листа.
6.2.7. Укладання рулонного матеріалу слід розпочинати з нижчих ділянок, таких як водоприймальні воронки і карнизні звиси.
6.2.8. Порядок вкладання LOGICROOF V-RP для покрівель з внутрішнім водостоком
(рис. 6.5) :
- розташувати перше полотнище покрівельного матеріалу так, щоб його центр співпав з центром воронки, і закріпити рулон з одного торця;
- розрівняти човгаючим рухом ніг та натягнути за допомогою широких плоскогубців рулон і закріпити його з другого торця;
- закріпити рулон в подовжніх швах з одного і з іншого боку полотнища.
Підрізування кута полотнища
Напрямок ухилу
Торцевий напуск
Бічний напуск
Телескопічне кріплення
Рисунок 6.4.
Напуск полотнищ.
120 мм

Державне підприємство
«Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
03680,м. Київ-37, вул. Клименка, 5/2
Стор. 12
Всього
45
Найменування документа

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас