Ім'я файлу: 2 розділ.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 22.07.2020

Ця группа ідіом, представлена 467 одиницями, що дорівнює 23,9% від загальної кількості одиниць вибірки. Групу складають фразеологізми, що номінують людину за характером: an open book ‘букв. відкрита книга’ – a person who is open and honest ‘відкрита та щира людина’.

Характер можна визначити як структуру стійких, порівняно постійних психічних властивостей, що визначають особливості стосунків і поведінку особистості. Більшість ідіом групи (420 одиниць, що складає 90% від загальної кількості одиниць групи) мають негативне емоційне забарвлення,

що дає можливість припустити, що в англійській мовній картині світу негативні риси характеру піддаються критиці, а позитивні – сприймаються як належні та гідні. Позаяк риси характеру створюють ті суттєві властивості людини, які визначають той чи інший образ поведінки, спосіб життя, було

вирішено поодинокі ідіоми на позначення способу життя та поведінки, такі як, наприклад, a hell-raiser ‘букв. повсталий з пекла’ – someone who behaves in a noisy or wild way that upsets other people ‘хтось, хто поводиться дуже шумно або навіть як дикун, чим засмучує інших’; a man about town ‘букв.

світська людина’ – a fashionable man who leads a sophisticated life ‘чоловік, що веде розгульний спосіб життя’ [325; 328; 336], включити до загальної групи фразеологізмів CHARACTER.

Фразеологічні одиниці цієї групи було відібрано за такими критеріями:

– наявність в структурі ідіоми лексем, які позначають чоловіка або жінку, надають інформацію щодо рис характеру або поведінкових особливостей, притаманних тій чи іншій статі: a broth of a boy ‘букв.

молодець’ – a lively boy ‘славний хлопчина’ [325];

– можливість ідентифікувати гендерну інформацію в семантиці фразеологізму за допомогою маркерів, що вказують на стать: big girl's blouse

‘букв. велика дівоча блуза’ – a weak, cowardly, or oversensitive man ‘слабкий,

лякливий та занадто чутливий чоловік’ [325; 334].

Тепер звернімося до семантичних особливостей фразеологізмів-

номінацій людини за родом діяльності. У цій групі спостерігається переважання маскулінних ідіом (220 одиниць, або 47,2% від загальної

кількості одиниць групи), наступними є метагендерні (187 одиниць та 40%

відповідно) та фемінінні ідіоми (60 одиниць або 12,8%). Загалом комбінаторика сем значення фразеологічних одиниць групи виражається таким чином: облігаторні семи гендерної ознаки та характеру + диференційна сема “специфічні риси характеру”: an open book ‘букв. відкрита книга’ – a person who is open and honest ‘відкрита та щира людина’ [325; 331].

Отже, характер має прямий взаємозв’язок зі способом життя та поведінкою, тобто має безпосередній вплив на ці складні аспекти особистості. Таким чином, окрім вищезазначених сем у комбінацію значення фразеологічної одиниці можуть включатися семи “поведінка” (an enfant terrible ‘букв.плохіш’ –a famous or successful person who likes to shock peopleby behaving badly ‘відома або успішна людина, яка любить шокувати людей поганою поведінкою’ [325; 332] або “спосіб життя” (lounge lizard ‘букв.

альфонс’– a well-dressed man who frequents the establishments in which the rich gather with the intention of seducing a rich woman with his flattery and deceptive charm ‘нероба, дозвільний гультіпака, частий відвідувач дансингів,

який шукає знайомства з багатими жінками’ [325; 334]), що є наслідком характеру як такого.

В межах групи СHARACTER зафіксовано переважання ідіом з гендерним компонентом, що виражений імпліцитно (338 одиниць, що складає 72,4% від загальної кількості одиниць групи), адже більшість ідіом групи утворені завдяки метафоричному і метонімімічному переносам: a thorn in one side ‘букв.колючка в боці’ someone that keepscausing problems ‘хтось,

хто завдає багато клопоту’ [325; 334]; a ball of fire ‘букв. вогняний шар’ – a person who is full of energy and enthusiasm ‘людина, повна енергії та ентузіазму’. Одиниці з гендерним компонентом, що виражений експліцитно складають третину групи: a man of few words ‘букв. чоловік декількох слів’ – a taciturn person ‘небагатослівний чоловік’ [325; 332; 334].

більшості ідіом цієї групи (420 одиниць або 90%

від загальної кількості одиниць групи) властива негативна конотація і лише

10% (47 одиниць) є позитивно конотованими. Таким чином, можна зробити ранжування найпоширеніших негативних рис характеру, притаманних як

чоловікам, так і жінкам. Найбільше засуджуються такі вади, як:

– жадібність (a cheap skate ‘букв. дешевий скат (тип)' – a stingy person

‘скупердяй, скнара, той, що любить поживитися за чужий рахунок’

[325; 334]);

– задирливість (a fighting cock ‘букв. бійцівський півень’ – a combative person ‘шибеник’ [325; 331]);

– нахабство (a cool beggar ‘букв. нахабний тип’ – impudent person

‘нахаба’ [325; 331]);

– пихатість (as vain as a peacock ‘букв. пихатий, поважний, як павич’ – a self-centred person ‘пихата, гордовита людина’ [325; 331]);

– боязкість (an old woman ‘букв. стара баба’ – a timid, fussy, or cautious person ‘боязка або метушлива людина (про чоловіка)’ [325; 331]);

– лицемірство (no man can serve two masters ‘букв. не можна служити двом панам відразу’ – a person cannot work for two different people, organizations or purposes in good faith, because they will end up favouring one over the other ‘людина не може працювати на двох різних людей, або організації, або слугувати двом цілям сумлінно’ (етим. бібл. Mathew VI, 24)

[325; 332; 334];

– гордовитість (Lady Muck ‘букв. Леді Мерзота’ – a haughty or socially pretentious woman ‘гордовита та зверхня жінка’ [325; 332]), пихатість

((as) proud as a peacock ‘букв. пихатий, поважний, як павич’ – a vain or self-centred person ‘пихата, гордовита людина’; a man may love his house well without riding on the ridge ‘можна любити свою домівку,але не обов’язково їїусюди розхвалювати’ [325; 332; 334]); лінь (weary Willie ‘букв. Віллі, що нудьгує’ – one who avoids or dislikes work ‘нероба; людина, що уникає роботи’ [325; 334]);

– адюльтер (a light o’love ‘бук. світло кохання’ – а light or wanton woman; a woman inconstant in love ‘кокетка, легковажна у коханні жінка’ [325; 334]);

– неуцтво (a flannelled fool ‘букв. бовдур у фланелевому костюмі’ – a nickname of rich bone-idle sportsman ‘глузливе прізвисько лобуря-

спортсмена’ [325; 330]).

Отже, аналіз фразеологізмів групи СHARACTER засвідчив, що незважаючи на так звану “ідеалізацію” чоловіка у англійськомовній картині світу, усі вади характеру, такі як пихатість, адюльтер, неосвіченість тощо засуджуються однаково, не враховуючи стать референту, зокрема агресивна поведінка, яка притаманна чоловікам.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас