1   2   3
Ім'я файлу: варіант_4..docx
Розширення: docx
Розмір: 44кб.
Дата: 20.11.2023
скачати
Пов'язані файли:
патан вся база.docx

Варіант 4
1. Який епідеміологічний показник визначається за числом вперше виявлених хворих на активний туберкульоз у даному році й всіх раніше зареєстрованих за попередні роки хворих з активним туберкульозом та обчислюється на 100 000 населення на кінець кожного року?

А. Захворюваність.

В. Інфікованість.

С. Смертність.

D. Хворобливість.

Е. Інвалідність.
2. Який з перерахованих видів Mycobacterium є найпатогеннiшим для людини?

А. М. tuberculosis.

В. М. avium.

С. М. bovis.

D. М. leprae.

Е. М. kansasii.
3. У якому вiдсотку туберкульоз у людей може викликатися М. bovis?

A. 1-2%.

B. 10-20%.

C. 25-30%.

D. 3-5%.

Е. 35-50%.
4. Якi з перерахованих мiкобактерiй можуть викликати розвиток мiкобактерiозу?

A. М. tuberculosis.

B. Атиповi мiкобактерiї.

С. Кислотостiйкi сапрофiти.

D. L-форми мiкобактерiй.

Е. МБТ, стiйкi до антимiкобактерiальних препаратiв.
5. Яку будову має туберкульозна гранульома?

A. У центрі – казеозний некроз, далі – вал із декількох шарів епітеліоїдних клітин, нейтрофілів, на периферії – скупчення лімфоїдних клітин.

B. У центрі – казеозний некроз, далі – вал із гігантських клітин Пирогова-Лангханса, на периферії – скупчення лімфоїдних клітин.

C. У центрі – десквамативний некроз, далі – вал із декількох шарів епітеліоїдних клітин і гігантських клітин Пирогова-Лангханса, на периферії – скупчення лімфоїдних клітин.

D. У центрі – казеозний некроз, далі – вал зі скупчення лімфоїдних клітин і гігантських клітин Пирогова-Лангханса.

Е. У центрі – казеозний некроз, далі – вал із декількох шарів епітеліоїдних клітин і гігантських клітин Пирогова-Лангханса, на периферії – скупчення лімфоїдних клітин.
6. У дитини спостерігався тривалий перебіг суглобного синдрому з болями, набряками, порушенням рухомості, деформацією. Ускладнення з боку ендокарду відсутні, ангін в анамнезі не має. В подальшому у дитини виявили туберкульоз. Під якою «терапевтичною маскою» у хворого починався туберкульоз?

A. “Вовчаноподібною”.

B. “Ревматоїдною”.

С. “Неврологічною”.

D. “Пневмонічною”.

Е. “Грипоподібною”.
7. Яке з перелiчених даних анамнезу життя є чинником ризику захворювання на туберкульоз?

A. Перебування в кранах Захiдної Європи менше 3-х рокiв тому.

B. Трудова мiграцiя.

С. Вакцинацiя проти гепатиту В.

D. Змiна професiї на бiльш квалiфiковану.

Е. Вихiд на пенсiю.
8. Яке iз захворювань в анамнезі пiдвищує ризик захворювання на туберкульоз?

A. Нейродермiт.

B. Системний червоний вовчак.

С. Iшемiчна хвороба серця.

D. Деформуючий артроз.

Е. Апендицит.
9. Який метод застосовується для обстеження осіб з бронхо-легеневими й інтоксикаційними скаргами для виявлення туберкульозу в умовах епідемії?

A. Флюорографiя.

B. Оглядова рентгенографiя.

C. Загальний аналiз кровi.

D. Засів мокротиння.

E. Бактеріоскопія мокротиння.
10. Який метод застосовується для обстеження осіб з груп ризику для виявлення туберкульозу в умовах епідемії?

A. Оглядова рентгенографiя.

B. Бактеріоскопія мокротиння.

C. Флюорографiя.

D. Загальний аналiз кровi.

Е. Посів мокротиння.
11. При якому вмiстi КСП в 1 мл патологiчного матерiалу мiкроскопiчне дослiдження дає позитивний результат, якщо переглядаються 100 полiв зору?

A. 50-100.

B. 50000-100000.

С. 500-1000.

D. 5000-10000.

Е. 5-10.


12. При якому вмiстi МБТ в 1 мл патологiчного матерiалу бактерiологiчне дослiдження дає позитивний результат?

A. 2-10.

B. 200-1000.

C. 2000-10000.

D. 20-100.

Е. 20000-100000.

13. Яку реакцiю у дiтей, пiдлiтків за пробою Манту слід вважати гіперергічною?

A. Папула з дiаметром 5 мм і більше.

B. Папула дiаметром 2-4 мм або лише гiперемiя будь-якого розмiру.

C. Папула з дiаметром 12-16 мм.

D. Папула дiаметром 0-1 мм.

E. Папула будь-якого розмiру з наявнiстю везикуло-некротичної реакцiї.
14. Який контингент обстежених, за результатами масової туберкулiнодiагностики, НЕ потрiбно вважати iнфiкованими МБТ?

A. Осiб iз гiперергiчними реакцiями за пробою Манту.

B. Осiб iз позитивною реакцiєю за пробою Манту протягом 1,5-2 роки пiсля якiсного щеплення вакциною БЦЖ або БЦЖ-М.

С. Осiб iз пiдсиленням чутливостi до туберкулiну (на 6 мм i бiльше) протягом одного року (у туберкулiнопозитивних дiтей та пiдлiткiв).

D. Осiб iз вперше позитивною реакцiєю, не пов’язаною з iмунiзацiєю вакциною БЦЖ.

Е. Осiб зі стiйким збереженням протягом кiлькох рокiв реакцiї на туберкулiн з розмiром папули 12 мм і бiльше.
15. В якому випадку результати проби Манту НЕ визначаються як «віраж»?

A. Збільшення попередньої сумнівної чи позитивної реакції на туберкулін на 6 мм і більше.

B. Вперше позитивна реакція на туберкулін після сумнівної.

С. Вперше позитивна реакція на туберкулін після негативної.

D. Посилення позитивної реакції менше чим на 6 мм, але з розвитком інфільтрату 12 мм і більше.
Е.
Збереження інфільтрату розміром 12 мм і більше протягом 2-х років, спочатку пов’язане з пілявакцинальною алергією.
16. Пенсiонерка 65-ти рокiв, проживає у районi з високою захворюванiстю населення на туберкульоз. Як часто вона повинна проходити профiлактичний огляд на туберкульоз?

А. 1 раз у 2 роки.

В. 1 раз на рік.

С. 1 раз на півроку.

D. 1 раз у 3 роки.

Е. Строгої вимоги не існує.
17. Пенсiонер 62-ти рокiв. В минулому п’ять років працював шахтарем. До якого контингенту вiн має бути вiднесений при плануваннi профiлактичного огляду на туберкульоз?

A. До працівників малих підприємств.

B. До організованого населення.

C. До обов'язкових контингентів.

D. До неорганiзованого населення.

Е. До групи “підвищеного ризику” захворювання на туберкульоз.
18. Пенсiонер 62-ти рокiв. Тридцять рокiв працював шахтарем. Страждає на пневмоконiоз.

До якого контингенту вiн має бути вiднесений при плануваннi профiлактичного огляду на туберкульоз?

A. До працівників малих підприємств.

B. До організованого населення.

C. До групи “підвищеного ризику” захворювання на туберкульоз.

D. До неорганiзованого населення.

Е. До обов'язкових контингентів.
19. Пенсiонер 62-ти рокiв. Тридцять рокiв працював шахтарем. Страждає на пневмоконiоз.

Як часто він повинен проходити профiлактичний огляд на туберкульоз?

A. 1 раз на півроку.

B. 1 раз на рік.

С. 1 раз у 2 роки.

D. 1 раз у 3 роки.

Е. Строгої вимоги не існує.
20. У зв’язку з наявністю протипоказань дитина не була вакцинована БЦЖ при народженні. Дитині 1,5 роки, протипоказання до вакцинації тривало зберігаються. Як часто і яке обстеження вона повинна проходити?

А. 1 раз на 9 місяців проводиться проба Манту.

B. 1 раз на 6 місяців проводиться рентгенографія ОГП.

C. 1 раз на рік проводиться проба Манту.

D. 1 раз на 6 місяців проводиться проба Манту.

Е. 1 раз на 6 місяців проводиться проба Коха.
21. Який iнтервал мiж проведенням проби Манту i ревакцинацiєю проти туберкульозу?
A. Не бiльше 1 мiсяця

B. Не менше 1 мiсяця.

C. Iнтервал не має нiякого значення.

D. Не менше 3 днiв і не бiльше 2 тижнiв.

Е. Не менше 3 днiв i не бiльше 1 мiсяця.


22. Яке тимчасове протипоказання до ревакцинацiї проти туберкульозу?
A. Позитивна або сумнiвна реакцiя на пробу Манту 2 ТО ппд.
B. Ускладнення на попереднє введення вакцини БЦЖ.
C. Злоякiснi захворювання кровi або новоутворення.

D. Гостра респіраторно-вірусна інфекція, що була 10 днів тому.

Е. Інфiкованi туберкульозом або туберкульоз у минулому.
23. Що розумiють пiд первинною превентивною хiмiотерапією щодо туберкульозу?

A. Призначення протитуберкульозних препаратiв особам з “вiражем” туберкулiнових реакцiй.

B. Призначення протитуберкульозних препаратiв особам, що неiнфiковані МБТ.

С. Призначення протитуберкульозних препаратiв особам, якi одужали вiд туберкульозу.

D. Призначення протитуберкульозних препаратiв ранiше iнфiкованим особам при наявностi будь-яких факторiв ризику щодо розвитку туберкульозу.

Е. Призначення протитуберкульозних препаратiв ранiше iнфiкованим особам.
24. Який захід інфекційного контролю відноситься до адміністративних?

A. Природна і механічна вентиляція приміщень.

B. Використання респіраторів медпрацівниками, які спілкуються з хворими на туберкульоз з бактеріовиділенням,.

C. Негайна ізоляція і невідкладне лікування хворого.

D. Використання хворими одноразових контейнерів для спльовування мокротиння.

Е. Використанням ламп ультрафіолетового опромінювання.
25. Який бактерiовидiлювач вважається формальним?

A. У якого методом бактерiоскопiї не знаходять КУП, а методом посiву знаходять не бiльше 19 колонiй МБТ.

B. У якого методом бактерiоскопiї не знаходять КУП, а методом посiву не отримують ріст колонiй МБТ при виявленні хворого.

С. У якого методом бактерiоскопiї знаходять 10 і більше КУП у кожному полі зору, а методом посiву отримають ріст більше 100 колоній.

D. Будь-який бактерiовидiлювач, який перебуває на облiку.

Е. У якого методом бактерiоскопiї знаходять поодинокі КУП у кожному полі зору чи поодинокі, не менше 5, у препараті, а методом посiву отримають ріст 20-99 колоній.
26. Хворому 35-ти рокiв встановлено дiагноз: ВДТБ (дата) S1,2 правої легенi (iнфiльтративний), Дестр+, МБТ+ М- К+ Резист –, Гiст0, Кат I Ког № (рік). Бактерiовидiлення мiзерне. Хворий мешкає з дружиною в 2-кімнатній квартирі.

До якої категорії осередкiв туберкульозної iнфекцiї належить квартира хворого?
A. До першої.

B. До другої.

С. До третьої.

D. До четвертої.

Е. До п’ятої.
27. Хворий 44-х рокiв перебував на стацiонарному лiкуваннi з приводу ВДТБ (01.2015) S1 правої легенi (вогнищевий), Дестр+, МБТ+М–К+Резист–РезистII0, Гiст0, КатI Ког1(2015). На другому мiсяцi лiкування бактерiовидiлення припинилось. Хворого виписано додому через 2 мiсяцi вiд початку лiкування з позитивним ефектом. Хворий вважається формальним бактерiовидiлювачем. Проживає з дружиною.

До якої групи осередкiв туберкульозної iнфекцiї належить квартира хворого?

A. ІІ.

B. III.

C. IV.

D. I.

Е. V.
28. Які данні вказуються при формулюванні клiнiчного дiагнозу туберкульозу після клiнiчної форми процесу?

A. Тип туберкульозного процесу.

B. Бактерiовидiлення.

C. Наявність деструкції.

D. Локалiзацiя процесу.

Е. Категорія.
29. Хворий перебуває на лiкуваннi в протитуберкульозному диспансерi. Рентгенологiчно у верхнiй частці правої легені визначається інфільтративна тінь з порожниною розпаду, свiжi вогнища в нижній частці правої легені.

Якiй фазi туберкульозного процесу вiдповiдає наявнiсть свiжих вогнищ?

A. Фазі ущiльнення.

B. Фазі звапнення.

C. Фазі розпаду.

D. Фазi обсiменiння.

Е. Фазi iнфiльтрацiї.

30. Яка категорiя хворих НЕ видiляється в клiнiчнiй класифiкації туберкульозу?

А. Хворi на вперше дiагностований туберкульоз без бактерiовидiлення на тлi супутньої патологiї.

В. Хворi на вперше дiагностований туберкульоз з бактерiовидiленням.

С. Хворi на вперше дiагностований туберкульоз без бактерiовидiлення.

D. Хворi з повторним лікуванням туберкульозу.

Е. Хворi на туберкульоз зі стійкими до препаратів МБТ.
31. Який критерій не враховується при визначенні категорiї хворих в клiнiчнiй класифiкації туберкульозу?

A. Наявність бактерiовидiлення.

B. Повторне лікування.

C. Тип туберкульозного процесу.

D. Наявність супутньої патологiї.

Е. Стійкість МБТ до протитуберкульзних препаратів.
32. У хворого у березні 2015 року вперше при рентгенологiчному дослiдженнi у S2 правої легенi визначається круглясте, неiнтенсивне, негомогенне затемнення з нечiткими контурами до 2 см в діаметрі. На томограмi верхньої частки правої легенi чiтко видно кільцевидну тінь. У мокротиннi знайдені КСП і отриман ріст МБТ, чутливих до антимикобактерiальних препаратiв І ряду.

Який дiагноз правильно сформульовано вiдповiдно до клiнiчної класифiкацiї?

A. РТБ (03.2015) S2 правої легенi, iнфiльтративний, Дестр+, МБТ+ М+ К+ Резист–, РезистІІ0, Гiст0, КатI КогI (2015).

B. ВДТБ (03.2015) S2 правої легенi, вогнищевий, Дестр+, МБТ+ М+ К+ Резист–-, РезистІІ0, Гiст0, КатI КогI (2015).

C. ВДТБ (03.2015) S2 правої легенi, туберкульома, Дестр+, МБТ+ М+ К+ Резист–, РезистІІ0, Гiст0, КатI КогI (2015).

D. ВДТБ (03.2015) S2 правої легенi, iнфiльтративний, Дестр+, МБТ+ М+ К+ Резист–, РезистІІ0, Гiст0, КатI КогI (2015).

Е. МРТБ (03.2015) S2 правої легенi, iнфiльтративний, Дестр+, МБТ+ М+ К+ Резист+, РезистІІ0, Гiст0, Кат IV КогI (2015).
33. Хто отримав перший антимікобактеріальний препарат?

А. З.А. Ваксман.

В. З.В. Ермольева.

С. Б. Даггар.

D. Дж. Бротзу.

Е. О. Флемінг.
34. Яка причина виникнення вторинної медикаментозної стійкості МБТ?

A. Порушення в імунній системі хворого.

B. Несвоєчасне виявлення туберкульозу.

C. Лікування заниженими дозами хіміопрепаратів.

D. Контрольований прийом протитуберкульозних препаратів.

Е. Зараження стійкими штамами МБТ.
35. У чому полягає принцип індивідуального підходу до лікування хворих на туберкульоз?

A. Поєднання специфічного і неспецифічного лікування, застосування хірургічних методів.

B. Застосування не менш чотирьох антимікобактеріальних препаратів на початку лікування всіх хворих на туберкульоз без резистентності МБТ.

C. Урахування чутливості МБТ до антимікобактеріальних препаратів, переносимості лікарських засобів, наявності супутньої патології.

D. Проведення антимікобактеріальної терапії впродовж кількох місяців.

Е. Застосування у хворих на туберкульоз конкретної схеми терапії на всіх етапах лікування: стаціонар – санаторій – амбулаторне лікування.
36. Хворiй поступив на лiкування до стацiонару протитуберкульозного диспансеру зі скаргами на кашель з харкотинням, слабкiсть, пiдвищення температури тiла до 37,5°С. Вперше туберкульоз легень було виявлено 4 роки тому. Пiсля успiшного лiкування у наступнi 3 роки вiдзначалось клiнiчне благополуччя. Зараз на оглядовiй рентгенограмi у верхнiй частцi лiвої легенi визначається iнфiльтративна тiнь негомогенної структури. У харкотиннi виявлено МБТ, чутливi до всiх антимiкобактерiальних препаратiв I ряду.

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас