Ім'я файлу: Самостійна документологія.docx
Розширення: docx
Розмір: 28кб.
Дата: 25.05.2023
скачати

Темв № 5

5.2 01 - Державний герб України, розміщений на документі, свідчить про те, що документ виданий органом державної влади або державною установою. Порядок офіційного використання Державного гербу України визначений Постановою Верховної Ради України “Про Державний герб України” від 19 лютого 1992 р. № 2137-XІІ. Дозволено розміщувати зображення Державного герба України на бланках документів органів місцевого самоврядування, а також на бланках документів інших юридичних осіб, для яких органи місцевого самоврядування є органами вищого рівня. Зображення Герба Автономної Республіки Крим розміщують на бланках документів юридичних осіб Автономної Республіки Крим лише разом із зображенням Державного герба України згідно із Законом України Зображення Державного Герба України, герба Автономної Республіки Крим на бланках із кутовим розташуванням реквізитів розміщують на верхньому березі бланка над серединою рядків з назвою організації, а на бланках із поздовжнім розташуванням реквізитів – у центрі верхнього берега. Розмір зображення: висота – 17 мм, ширина – 12 мм.

02 - Зображення емблеми юридичної особи або торговельної марки (знака для товарів і послуг) відповідно до положення (статуту) про юридичну особу розміщують на бланку документа з лівого боку від найменування юридичної особи або частково чи повністю на площі, що відведена для розміщення реквізитів «Найменування юридичної особи вищого рівня», «Найменування юридичної особи» та «Найменування структурного підрозділу юридичної особи». На бланках документів юридичних осіб, що не мають права розміщувати зображення Державного герба України, на верхньому полі бланка документа дозволено розміщувати зображення емблеми юридичної особи або торговельної марки (знака для товарів і послуг). Зображення емблеми юридичної особи або торговельної марки (знака для товарів і послуг) на бланку документа не відтворюють, якщо на бланку є зображення гербів. Не можна замінювати найменування юридичної особи зображенням емблеми або торговельної марки (знака для товарів і послуг), навіть якщо найменування повністю відтворено в зображенні. Цей реквізит використовують лише разом із найменуванням юридичної особи. Розміри зображення емблеми юридичної особи або торговельної марки (знака для товарів і послуг) не обмежуються. Рекомендована висота зображення — не більша ніж 17 мм. Зображення емблеми юридичної особи або торговельної марки (знака для товарів і послуг) реєструють в установленому законодавством порядку.

03 - Наприклад:

НАК “Нафтогаз України”

Дочірня компанія “Укргазвидобування”

Міністерство внутрішніх справ України

Донецький державний університет внутрішніх справ

04 - Найменування юридичної особи — автора документа — має відповідати повному найменуванню, зазначеному в положенні (статуті) про юридичну особу. Нижче повного найменування (окремим рядком у центрі) розміщують скорочене найменування юридичної особи, якщо його офіційно зафіксовано в положенні (статуті). Скорочене найменування зазначають у дужках або без них. У разі оформлення документів, підготовлених кількома юридичними особами, їхнє найменування розміщують на одному рівні, а назву виду документа — посередині. Ліворуч зазначають дату документа, праворуч — реєстраційний індекс документа. У цьому разі зображення гербів, емблем юридичних осіб або торговельних марок (знаків для товарів і послуг) не відтворюють. Вимоги до написання найменування юридичної особи та особливості найменування окремих юридичних осіб установлені наказом Міністерства юстиції України. На документах акціонерних товариств зазначається вид акціонування, наприклад, ПАТ «Запорізький металургійний комбінат» Запоріжсталь» ім. С. Орджонікідзе

05 - Наприклад: Міністерство внутрішніх справ України

Донецький державний університет внутрішніх справ

06 - Наприклад: МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

вул. Богомольця, 10, м, Київ, 01601, тел.: (044) 256-03-33, факс: (044) 253-64-04

E-mail: zmi@mvs gov ua, сайт: www.mvs.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 00032684

07 - Код форми документа є цифровим позначенням уніфікованої форми документа, що визначає належність конкретного виду документа до певного класу та підкласу уніфікованої системи управлінської документації, а також однією з основних пошукових ознак в автоматизованих системах діловодства. Реквізит «Код форми документа» проставляється відповідно до Державного класифікатора управлінської документації (ДКУК) і розташовується вище реквізиту «Назва виду документа».

08 - Код організації є однією з основних пошукових ознак інформації в автоматизованих системах діловодства. Він визначається відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) До ЄДРПОУ включаються дані про такі суб'єкти господарської діяльності: – юридичні особи, а також їх філії, відокремлені підрозділи, які розташовані на території України і діють на підставі її законодавства; – юридичні особи, їх філії, відділення, відокремлені підрозділи, розміщені за межами України, які створені за участі юридичних осіб України і діють відповідно до законодавства іноземних держав. Інформаційний фонд ЄДРПОУ містить такі дані: – ідентифікаційні: ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності, єдиний для всього інформаційного простору України, та його назву; – класифікаційні: дані про галузеву, територіальну, відомчу належність, форму власності та організаційно-правову форму господарювання; – довідкові: адреса, телефон, факс, прізвище керівника, засновників (інвесторів) тощо; – реєстраційні: інформація про державну реєстрацію (перереєстрацію), спосіб створення, реорганізацію, ліквідацію тощо; – економічні: виробничо-технічні та фінансово-економічні показники суб'єкта господарської діяльності. Зазначений код розміщується після реквізиту «Довідкові дані про установу».

09 - Назву виду документа зазначають на бланку конкретного виду документа і загальному бланку під час оформлення різних видів документів, окрім листів. Назва виду документа (наказ, рішення, протокол, акт, довідка, доповідна записка тощо) має відповідати назві, зафіксованій у переліку уніфікованих форм документів, запроваджених в юридичній особі. Такий перелік має містити назви уніфікованих форм документів згідно з ДКУД та назви інших документів, що відповідають організаційно-правовому статусу юридичної особи, закріпленому в положенні (статуті). Назву виду документа на поздовжніх бланках розміщують посередині, а на кутових — у лівому верхньому куті під реквізитом «Найменування юридичної особи» або «Найменування структурного підрозділу юридичної особи».

10 - Приклад :

07.12.2019

Приклад:

2019.05.25

Приклад:

07 грудня 2019 року

Приклад:

25 травня 2019 р.

11 - Приклади :

123/01-10

321/01/01-10

01-10/456

12 - Посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь, фіксують тільки в документі, що є відповіддю на інший документ (лист, довідка, доповідна записка, акт, висновок тощо). Інформація у реквізит переноситься з ініціативного документа, на який дають відповідь. Інформація наводиться в такій послідовності: назва виду документа, найменування установи – автора документа, дата та реєстраційний індекс, короткий зміст документа. Для вихідних документів посилання на реєстраційний індекс і дату документа включає в себе реєстраційний індекс і дату того документа, на який дається відповідь. Посилання на реєстраційний індекс і дату документа розміщують нижче або на рівні реєстраційного індексу у спеціально відведеному місці на бланку.

13 - Приклади:

м. Київ

смт. Гостомель Київської області

с-ще Степове Фастівського району Київської області

с. Березівка Макарівського району Київської області

14 – Приклади:

1 Для службового користування Прим. 1

2 Цілком таємно Прим. 2

15 - Наприклад:

Пане Олексію!

Пані Іваненко!

Пані директор!

Шановна пані Ковальська!

Шановний пане полковнику!

16 - Наприклад:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр внутрішніх справ України

Денис МОНАСТИРСЬКИЙ

15 травня 2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

від 22 лютого 2022 року №123

17 - Буняку Леоніду ,Тершовчину Тарасу Прошу

підготувати узгоджені пропозиції.

Доповісти до 25.09.2021.

Контроль.

22.09.2021 (підпис) Олег ЗАЙЧУК

Приклад 2

До вх. № 123/01-10 від 25.05.2019

18 - Відмітка про контроль означає, що документ взято на контроль з метою забезпечення його виконання у встановлений термін. Відмітку про контроль за виконанням документа позначають літерою «К», словом або штампом «Контроль» на лівому березі першого аркуша документа, на рівні заголовка до тексту. Для наочності цю відмітку можна писати червоним, синім, зеленим чи іншим яскравим кольором

19 - Приклади: Наказ (про що?) про надання відпустки

Лист (про що?) про організацію конференції

Протокол (чого?) засідання атестаційної комісії

Посадова інструкція (кого?) головного спеціаліста

20 - Наприклад: 1. Розділ

1.1. Підрозділ

1.1.1. Пункт

1.1.1.1. Підпункт

21 - Документ має додатки, повне найменування яких наводиться в його тексті

Приклад: Додаток: на 7 арк. у 2 прим

Документ має додатки, повне найменування яких у тексті не наводиться

Приклад: Додатки: 1. Довідка про виконання плану робіт за I квартал р. на 5 арк. в 1 прим. 2. Графік ремонтних робіт на I квартал 2021 р. на 3 арк. в 1 прим.

До документа додається інший документ, який має додатки

Приклад: Додаток: лист Укрдержархіву N 595/ 04-12 і додаток до нього, усього на 20 арк. в 1 прим.

Документ містить більше десяти додатків

Приклад : Додаток: згідно з описом на 3 арк.

Додаток надсилається не за всіма зазначеними в документі адресами

Приклад: Додаток: на 5 арк. у 2 прим. на першу адресу.

22 - При оформленні документа на бланках назва організації в найменуванні посади не зазначається. Наприклад:

Начальник департаменту особистий підпис Сергій ПЕТРЕНКО

Якщо документ підписується працівником організації, у якій введено персональні звання, чини, ранги, вони зазначаються у складі реквізиту «Підпис», наприклад:

Начальник ГУНП

в Дніпропетровській області

полковник поліції особистий підпис Анатолій ЩАДИЛО

Якщо документ підписують кілька (дві або більше) осіб, то їхні підписи розташовують один під одним відповідно до підпорядкованості посадових осіб. Наприклад:

Директор особистий підпис Іван ЛАНОВИЙ

Головний бухгалтер особистий підпис Наталя КУШНІР

Якщо документ підписують кілька осіб однакових посад, то їхні підписи розташовують на одному рівні і скріплюються печатками установ. Наприклад:

Президент ФК «КРИВБАСС» Президент ФК «Динамо»

підпис Константин КАРАМАНИЦ підпис Ігор СУРКІС

Існують певні особливості підписання документів колегіальних органів. Так, документи колегіального органу підписують голова і секретар колегіального органу. Якщо документ складає комісія, то зазначають не посади осіб, які підписують документ, а їх статус у складі комісії. Приклад

Голова комісії Особистий підпис Оксана РУТВЯН

Секретар Особистий підпис Олена МАЛИШ

23 - Наприклад:

Генеральний директор особистий підпис Іван ІВАНОВ

24 – Наприклад:

Начальник юридичного відділу

Підпис Іван ІВАНОВ

21.03.2022

За наявності зауважень і доповнень до документа візу оформлюють таким чином:

Начальник юридичного відділу

Підпис Іван ІВАНОВ

21.03.2022

Зауваження додаються.

25 - Документ погоджується посадовою особою

Приклад :

ПОГОДЖЕНО

Міністр внутрішніх справ України

особистий підпис Денис МОНАСТИРСЬКИЙ

2021 року

Документ погоджують листом, протоколом, актом тощо

Приклад:

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання правління

Національного банку України

21.03.2019 №3

Аркуш погодження оформлюється за такою формою:

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Назва проекту документа

Найменування посади особистий підпис Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ

26 – Наприклад:

Згідно з оригіналом

Провідний спеціаліст

відділу організації діловодства особистий підпис Іван ІВАНОВ

21.02.2022

27 - Наприклад:

Іван Іванов 52 69 41

Федорчук 123 45 67 (тільки на внутрішніх документах)

Бойко Федір 123 45 67, 765 43 21

Або

Примак Сергій 123 45 67

Зубрійчук Сергій 765 43 21

28 – Приклади:

З наказом ознайомлений:

Особистий підпис Станіслав КУШНІР

Дата

З посадовою інструкцією ознайомлена:

Особистий підпис Орест ХИТРИЙ

Дата

29 – Приклади:

До справи №20-10 До справи № 05-19

Лист-відповідь від 07.05.2021 Питання вирішено позитивно під час телефонної розмови № 1405/254-2-18/20.4.2 04.03.2021

Начальник відділу кадрів підпис Петро БОРЩ Начальник відділу кадрів підпис Петро БОРЩ

05.03.2021 05.03.2021

30 - Приклад :

12.10.2020 № 234

або Вх. № 234 від 12.10.2020

31 - Запис про державну реєстрацію проставляють на нормативно-правових актах юридичних осіб, включених до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, у відповідних органах юстиції в установленому законодавством порядку. На першій сторінці нормативно-правового акта для проставлення запису про державну реєстрацію повинно бути вільне місце (60 мм × 100 мм) у верхньому правому куті після номера акта чи грифа затвердження документа. У разі застосування інформаційних (автоматизованих) систем організації діловодства запис про державну реєстрацію допустимо проставляти у складі QR-коду, що створюється засобами цих систем.

32 – Приклад: Примірників електронного документа з паперовим носієм інформації 2.

Тема № 6

6.1 Пакети з позначкою "Терміново" за відсутності працівників першого відділу, секретаріату (канцелярії) черговий передає одному з присутніх керівників органу. Зазначені документи підлягають обов'язковій реєстрації в першому відділі, секретаріаті (канцелярії) органу.

6.2  В інструкції з діловодства організації, як правило, відзначено, що особиста кореспонденція не відкривається. Умовно група документів з позначкою «Особисто» складає близько 5% від усього масиву вхідних дкументів.

Тема № 7

7.1 П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про початок досудового розслідування

Місто (сел.) місто Дніпропетровськ «08» березня 2023 року Повідомляю, що «08» березня 2023 року мною, за дорученнямм начальника слідчого відділу Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Гук В.В. від «08» березня 2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040520000068 за заявою гр. Сомова С.С. про те, що 18 лютого 2016 року приблизно о 18 годині 30 хвилин на перехресті вулиць Калинової та Косіора в м. Дніпропетровськ двоє невідомих осіб вчинили на нього розбійний напад, в ході якого заволоділи майном потерпілого на загальну суму 1380 грн. Заява надійшла до СВ Індустріального ВП Дніпропетровського ВП «08»березня 2023 року. (найменування органу досудового розслідування) Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: п.____ ч. 2 ст. 187 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено Івановим Іваном Ігоровичем, слідчим СВ Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2016 року за № 12016040520000068.

Слідчий СВ Індустріального ВП

Дніпропетровського ВП ГУНП

в Дніпропетровській області

капітан поліції підпис І.І. Іванов

7.2

Захиснику підозрюваного

Яблонському Л.Д.

м. Любашівка, Одеської

області вул. Квітнева, 3
Повідомляємо вам, що досудове розслідування, внесене до ЄРДР за № 1701288026000020 від 8 листопада 2018 року за підозрою Іванченко Т. Б. у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.187, ч. 1 ст.146 КК України завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту. Відповідно до вимог ч.6 ст.290 КПК України ви зобов’язані надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під Вашим контролем, якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Нагадуємо що згідно ч.12 ст.290 КПК України, якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень ст.290 КПК суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази. При наявності у Вас зазначених матеріалів пропонуємо до «16» травня 2021 року прибути за адресою: м. Любашівка Одеської області вул. Лобачевського, буд.12 каб. № 7, Морозов В.В. для пред’явлення і ознайомлення прокурора із даними матеріалами.


Прокурор


Одеської обласної прокуратури
Любашківського району
радник юстиції  підпис  Микола КОНОВАЛЬСЬКИЙ«08» травня 2021р.

8.1. Заповніть порівняльну таблицю

Характеристики документа

Автобіографія

Резюме

Для чого складається

Автобіографія також покликана справити належне враження на роботодавця і вплинути на його думку при відборі кадрів. Однак відомості в ній дозволяють не тільки побачити людину в світлі його професійної діяльності, але і скласти психологічну характеристику кандидата на робоче місце (велику роль тут грають стиль викладу і расставляемые акценти).

 Щоб, ознайомившись з ним, зрозуміти, наскільки цінним є здобувач в якості потенційного працівника і чи варто запрошувати його на співбесіду для більш близького знайомства при особистій зустрічі. 

Основні реквізити

Автобіографія має такі обов’язкові реквізити: назва виду документа (АВТОБІОГРАФІЯ), текст документа, дата документа, підпис.

Резюме має такі реквізити: назва виду документа (РЕЗЮМЕ), текст документа, підпис та дата документа (у разі необхідності).

Спосіб викладення інформації

Схематичне виклад

Розгорнуте розповідь з подробицями і деталями

Характер інформації

Іноді містить особисту інформацію

Виключаються відомості особистого характеру

Мова і стиль документаСпосіб оформлення

Автобіографія складається у довільній формі, власноручно і викладається від першої особи.

Залежно від формату резюме бувають: – текстові; – табличні.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас