1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: 807313.docx
Розширення: docx
Розмір: 255кб.
Дата: 22.06.2022
скачати

ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Вступ

1. Загальна частина

1.1 Обчислення геодезичних та плоских прямокутних координат вершин рамки заданої трапеції

1.1.1 Обчислення геодезичних і плоских прямокутних координат вершин рамки трапеції масштабу 1:10 000

.1.2 Обчислення геодезичних і плоских прямокутних координат вершин рамки трапеції масштабу 1:5 000

1.1.3 Рамки карти трапеції та послідовність її побудови і викреслювання

1.2 Короткий фізико-географічний нарис ділянки робіт

.3 Економічна характеристика району робіт

1.4 Топографо-геодезична вивченість району

2. Графічно-розрахункова частина курсового проекту

2.1 Вихідна геодезична основа

2.2 Проектування планово-висотних опорних точок

3. Проект ходу полігонометрії

3.1 Загальна характеристика і основні параметри запроектованого ходу

3.2 Розрахунок точності лінійних вимірювань в полігонометричному ході

3.3 Розрахунок точності кутових вимірювань в полігонометричному ході

4. Розрахунок точності визначення висот пунктів полігонометричного ходу

5. Опис та метрологічне приладове забезпечення визначення лінійних і кутових вимірювань і визначення висот точок

6. Проект прив’язування планово-висотних опорних точок

7. Методика і організація робіт на об’єкті

. Кошторис


ВступМета даного проекту - створення планово-висотної основи стереофотограметричного методу зйомки на площі трапеції масштабу 1:5000 з номенклатурою М-37-87-В-г-2. Район робіт знаходиться у селищі міського типу Савинці Харківської області.

В ході роботи повинно бути запроектовано:

) в плановому відношенні - полігонометричний хід 4 класу з відносною помилкою 1:27600 на основі якого створюється сітка згущення;

) Планово-висотні опорні знаки, закладання центрів і маркування у випадку відсутності на місцевості чітко окреслених контурів;

) Створення планових та висотних сіток згущення полігонометрії 2 розряду, технічного нівелювання, на основі яких з необхідною точністю визначаємо координати і висоти запроектованого ОПВ.


1. Загальна частина
1.1 Обчислення геодезичних і прямокутних координат вершин заданої рамки трапеціїСистему визначення розмірів окремих аркушів багато аркушевих карт називають розграфленням, а систему надання назви або найменування окремому аркушу карти, щоб відрізнити його від інших у серії аналогічних багато аркушевих карт, називають номенклатурою.

Аркуші топографічних карт різних масштабів об’єднані єдиною системою розграфлення і номенклатури.

Аркуші карт різних масштабів обмежовані меридіанами з геодезичними довготами L та паралелями з геодезичними широтами В.


Рис. 1. Схема поділу карти масштабу 1:1 000 000 та інших карт на карти більших масштабів
За основу міжнародного розграфлення топографічних карт прийнята трапеція, яка має розміри - 6˚ за довготою і 4˚ за широтою. Для утворення таких трапецій земний еліпсоїд умовно поділяють так:

а) за довготою - меридіанами - на 6˚-і меридіані смуги, які рахують від меридіана з довготою 180˚ на схід;

б)за широтою - паралелями - на 4˚-і ряди, починаючи від екватора на північ та від екватора на південь.


Рис. 2. Схема утворення номенклатури карт масштабу 1:50 000-1:10 000


1.1.1 Обчислення геодезичних та плоских прямокутних координат вершин рамки трапеції масштабу 1:10 000Таблиця 1

Обчислення прямокутних координат вершин рамки трапеції масштабу 1:10 000 із номенклатурою М-37-87-В-г-2B
Значення широт

Значення координат

Значення координат

Значення координат

Абциси Х

5478235,0

,35

468967,75478366,55

,925

469099,35478498,1

,5

5469230,9


Ординати У

154186,1

,6

,1158720,65

,975

,3163255,2

,35

163531,5


Остаточні абциси Х

5478235.0

.35

.75478364.65

.025

.45478498.1

.5

5469230,9


Перетворені ординати У

7345813.9

.4

.97341279.35

.025

.77336744.8

.65

.5

Зближення меридіанів

1 36  51

36 47.5

36  441 39 42

39 38.25

39  34.51 42 33

42 29

1 42 25
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1732

3348

4964

6580

8196

97112

113128

129144

145160

161176

177192

193
199

200


208

209
215

216


224

225240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

2561.1.2 Обчислення геодезичних і плоских прямокутних координат вершин чотирьох рамок трапеції масштабу 1:5 000

Рис. 3. Схема утворення та розграфлення номенклатури масштабу 1:5000

Таблиця 2

Обчислення прямокутних координат вершин рамки трапеції масштабу 1:5000 із номенклатурою М-37-87-В-г-2B

371115 3600 00 +11115

250152,5 360000 +1137.3

331115 360000 +11500
АБСЦИСИ х5476741,2

,2

,25476777,4

,4

,45476814,5

,5

5472180,5

ОРДИНАТИ у86164,9

,3

,888432,3

,8

,290699,8

,2

90776,5


ПЕРЕТВОРЕНІ ОРДИНАТИ у

12586164,9

,3

,812588432,3

,8

,212590699,8

,2

12590776,5


ЗБЛИЖЕННЯ МЕРИДІАНІВ

+05409.03

+05408.01

+05407.00+05534.66

+05533.62

+05532.57+05700.30

+05759.23

+05758.16Середнє значення зближення меридіанів γ для карт масштабу 1:5000:

М-37-87-(199) - γсер = 05451.33,

М-37-87-(200) - γсер = 05616.95,

М-37-87-(215) - γсер = 05450.3,

М-37-87-(216) - γсер = 05615.89.

При прикладенні бусолі до лінії координатної сітки, середнє схилення магнітної стрілки західнеРис. 4. Розміри рамки трапеції масштабу1:5 000

1.1.3 Рамка карти трапеції та послідовність її побудови і викреслюванняСхема зближення меридіанів і схилення магнітної стрілки

Рамка карти - система ліній, які оконтурюють весь рисунок карти. Переважно рамка карти складається із внутрішньої і зовнішньої рамок. Вигляд рамки карти може бути різним, але найчастіше застосовують прямокутні і трапецієподібні рамки. Останні використовують для складання топографічних карт.

Зовнішня рамка - рамка карти, яка обмежує на карті всі інші рамки, зокрема градусну, і здебільшого має художньо-декоративне призначення.

Внутрішня рамка - рамка карти, що є зімкнутою лінією, яка обмежує на карті її картографічне зображення.

Рамка трапеції - аркуш топографічної карти, обмежений внутрішньою рамкою у вигляді трапеції, вершини якої відповідають геодезичним координатам згідно з номенклатурою аркуша карти. У вершинах рамки трапеції подають геодезичні координати, а вздовж сторін рамки трапеції оцифровані виходи сітки плоских прямокутних координат та сітки геодезичних координат.

Рамку трапецій будь-якого масштабу починаємо з побудови координатної сітки. Координатну сітку будуємо за допомогою лінійки Дробишева або координатографа. Оцифровуємо лінії координатної сітки кратними до 0.5 км, згідно з масштабом, і відповідно до визначених координат вершин рамки трапеції.

Вибираємо координати рамки заданої трапеції М-37-87-(1) масштабу 1:5 000.
Таблиця 3

Координати рамки М-37-87-(199)

L В

37°11′ 15"

37°13′ 7.5"

Значення широт

Значення координат

Значення координат
Абсциси Х5 476741,2

474424,25 476777,4

5 474460,4


Ординати Y86164,9

,388432,3

88469,8
Використовуючи поперечний масштаб та циркуль-вимірник, наносимо вершини рамки і, з’єднавши їх, викреслюють внутрішню рамку трапеції.

Лінії 4-1 і 3-2 є східним і західним меридіанами, а 1-2 і 4-3 є північною і південною паралелями аркуша карти масштабу 1:5 000.

Рамку парних мінут викреслюємо подвійними лініями, а непарних лініями товщиною 0,5 мм.

Щоб правильно показати межі мінут виконаємо обчислення, а саме: у даному прикладі для різниці широт 1′15" карти масштабу 1:5 000 довжина рамки вздовж меридіана має 46,34 см. Лінійна міра 1" вздовж меридіана 46,34:75" = 0,6179 см. Південна паралель рамки має широту 49°23′45", тобто, до закінчення парної 24-тої мінути не вистачає 15". Лінійна величина 15" буде така: 15" × 0,618 см = 9,268 см. Північна паралель має широту 49°25′00", тобто парна.

Контроль: загальна довжина сторони трапеції буде така: 9,268 см.

Для різниці довгот 1′52,5" (112.5") карти масштабу 1:5 000 довжина рамки вздовж північної паралелі має 45,35 см. Лінійна міра 1" вздовж північної паралелі 45,35 : 112,5= 0,403 см. Західний меридіан має довготу 37°11′ 15", тобто, до закінчення парної 12-тої мінути не вистачає 45". Лінійна величина 45" буде така: 45"×0,403=18,148см. Східний меридіан має довготу 37°13′ 7,5", тобто, від кінця парної, 12-мої, мінути починається непарна, 13-та. Лінійна величина однієї мінути (60") буде така: 60" × 0,403 см = 24,189 см. Від кінця 13-ої мінути починається парна, 14-та. До східного меридіана залишається тільки 7,5" тобто, 7,5"×0,403=3,013. Контроль: загальна довжина верхньої основи трапеції буде така: 18,148+24.189+ 3,013=45,35 см.

Аналогічні обчислення виконують і для південної частини рамки. Довжина рамки вздовж південної паралелі має 45,37 см. Лінійна міра 1" вздовж паралелі дорівнює 0,403см. Лінійна величина 45" буде така: 45" × 0,403 см = 18,148 см. Лінійна величина однієї мінути (60") буде така: 60" × 0,403 см = 24,197 см. Лінійна величина 7,5" буде така: 7,5" × 0,403 см =3.025 см. Контроль: загальна довжина нижньої основи трапеції буде така: 18.148+24.197+ 3.025=45.37 см.

Відкладають від кутів рамки трапеції у масштабі вздовж лівого і правого меридіанів знизу догори по 9.268 см і отримуємо межу між двадцять четвертою (парною) і двадцять п’ятою (непарною) мінутами. Вздовж північної і південної паралелей від кутів рамки трапеції зліва направо відкладають по 24.197 см і 24.20 см, відповідно, і отримують межу між 9-ою (непарною) мінутою і 10 (парною з кутовою величиною 22,5" та лінійними величинами 8,92 см. і 8,93 см).

Межі мінут розділяють: вздовж паралелей - вертикальними, а меридіанів - горизонтальними штрихами.

Обчислюють 10- секундні лінійні величини (так само, як подано вище) і між зовнішньою і мінутною рамками показують ці інтервали крапками.

У вершинах рамки показують геодезичні координати трапеції, а між мінутною і внутрішньою рамкою штрихами - виходи ліній координатної сітки з відповідними їм значеннями.

Зарамкове оформлення виконують згідно з умовними знаками.

Все креслення виконують чорною тушшю.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас