Ім'я файлу: Тема 5 Занкович Презентація.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 71кб.
Дата: 02.12.2020
скачати
Тема 5. Заміщення часткових дефектів зубних рядів мостоподібними протезами. Біомеханіка мостоподібних протезів. Етапи виготовлення мостоподібних протезів з різних матеріалів.
Занкович Сергій 6501
При визначенні показань до протезування мостоподібними протезами треба мати на увазі протяжність дефекту зубного ряду - це можуть бути малі та середні дефекти, дуже рідко кінцеві.
 • Планування мостоподібного протезу можливе тільки після щіль­ного клінічного та лабораторного обстеження. При цьому особлива увага звертається на розмір та топографію дефекту, стан зубів, стан беззубого альвеолярного відростка, виду прикусу, оклюзійні взаємовідношен­ня, стан і положення зубів, відсутніх антагоністів.
 • Кількість втрачених зубів чи місце розташування (передня чи бічна ділянка) часто мають вирішальне значення при визначенні показань для вибору конструкції протезу. Оскільки в разі застосування мостоподібної конструкції жувальний тиск передається на передні, обов’язковою умовою для їх застосування є повноцінність тканин пародонту, врахування його витривалості та резервних можливостей. Найбільш поширеною та доцільною є конструкція мостоподібних протезів з двобічною опорою на зуби, що межують з дефектом, хоча також відомі конструкції мостоподібних протезів з однобічною опорою (консольні). Показання для їх застосування чітко обумовлені. Це наприклад, при дефектах, при втраті одного зуба (різця або премоляра). Застосування таких протезів при кінцевих дефектах зубного ряду – недоцільно.
При визначенні показань до застосування різних конструкцій мостоподібних протезів слід враховувати особливості їх біомеханіки.
 • Вертикально діючі сили, залежно від їх прикладання по різному впливають на мостоподібний протез в цілому і опорні зуби. Коли дія вертикальних сил припадає на середину мостоподібного протеза, корені зубів передають рівномірне навантаження на навколозубні тканини. Таке навантаження є найбільш сприятливим для приймання і передачі жувального тиску. Якщо вертикальні сили діють лише на один опорний зуб найчастіше навантаження припадає саме на нього. Корені зубів при цьому сприймають і передають нерівномірне навантаження на навколозубні тканини. Вертикальний тиск завжди негативно діє на пародонт опорних зубів при застосуванні консольних конструкцій і вкрай негативно у разі дистально необмежених дефектів зубних рядів.
 • Використання консольних мостоподібних протезів при дистально необмежених дефектах зубних рядів здатне спричинити травмування слизової оболонки та альвеолярного відростка в ділянці контакту штучних зубів та патологічні зміни в тканинах пародонту.
При плануванні застосування мостоподібних протезів важливо дотримуватись низки принципів.
 • Перший принцип (за Б.Бояним, Т.Христозовим). Тіло мостоподібного протеза має з’єднувати опірні зуби по лінії, максимально наближеній до прямої. Недотримання цього принципу призводить до трансформування вертикальних і горизонтальних сил обертаючі (ротаційні) для тіла мостоподібного протеза.
 • Другий принцип. Величина горизонтальних сил прямопропорційна клінічній коронці опорного зуба. У разі збільшення довжини клінічної коронки зуба і зменшенні внутрішньо-альвеолярної частини кореня збільшується рухомість зубів і відповідно можливість відхилення зубів під впливом горизонтальних сил.
 • Третій принцип. Зважаючи на те, що величина навантаження опорних зубів пропорційна площині, на яку вона діє, жувальні поверхні штучних зубів мостоподібного протеза повинні бути вужчими, чим розміри відсутніх зубів.
 • Четвертий принцип. Величина жувального тиску обернено пропорційна віддалі від точки його прикладання до опорного зуба мостоподібного протеза з двосторонньою опорою і прямо пропорційна в консольному мосподібному протезі.
 • Щоб уникнути перевантаження опорних зубів необхідно при потребі, збільшити кількість опорних зубів, зменшити ширину тіла протеза і забезпечити міцну фіксацію опорних зубів.
 • П’ятий принцип. Відновлення контактних пунктів між опорними і суміжними зубами покращує розподіл горизонтальних сил.
 • Конструктивно мостоподібний протез складається з двох частин і опорної і проміжної.
Всі стоматологічні матеріали поділяються на основні (конструкційні) та допоміжні.
 • Основними (конструкційними) називаються матеріали з яких безпосередньо виготовляються зубні протези (сплави металів, полімерні матеріали, кераміка, композити).
 • Допоміжними називаються матеріали, що застосовуються на різних етапах виготовлення мостоподібних протезів (відбіткові, моделювальні, формувальні, абразивні матеріали, припої)
 • Для виготовлення мостоподібних протезів застосовуються сплави металів, пластмаси, фарфорові маси (кераміка), композиційні матеріали.
 • До конструкційних матеріалів висувають ряд вимог, зокрема:
 • біологічна індиферентність;
 • оптимальні фізико-механічні властивості;
 • здатність до відтворення кольору та прозорості зубів людини;
 • технологічність.
Штамповано-паяні мостоподібні протези
 • Штамповано-паяні мостоподібні протези складаються із металевих коронок та штучних суцільнометалевих зубів, з’єднаних між собою за допомогою припою.
Суцільнолиті мостоподібні протези
 • Технологія виготовлення суцільнолитих конструкцій мостоподібних протезів забезпечує високу точність виготовлення конструкцій, рівномірне і щільне прилягання суцільнолитих коронок до поверхні зуба, в тому числі і в пришийковій ділянці та можливість застосування сучасних високоестетичних облицювальних матеріалів.
 • Суцільнолиті мостоподібні протези порівняно з штамповано-паяними мають ряд переваг:
 • однорідність матеріалу каркаса забезпечує відсутність гальванічних струмів між елементами конструкції;
 • відсутність місць спаювання забезпечує вищу міцність та каріозну стійкість конструкції;
 • належне збереження оклюзійних співвідношень у складних клінічних ситуаціях (патологічне стирання твердих тканин зубів, ускладнене зниженням висоти прикусу, парафункції жувальних м’язів);
 • меншу кількість клініко-лабораторних етапів виготовлення;
 • можливість потовщення каркасу при потребі збільшення жорсткості конструкції.
Клінічні помилки при заміщенні дефектів зубних рядів мостоподібними протезами
 • 1. Необґрунтоване розширення показань для застосування мостоподібних протезів.
 • 2. Незадовільна попередня підготовка, що не усунула порушення оклюзії.
 • 3. Незадовільна оцінка клінічного стану опорних зубів.
 • 4. Виготовлення проміжної частини незнімного мостоподібного протеза сідлоподібної форми.
 • 5. Моделювання оклюзійної поверхні мостоподібних протезів без урахування артикуляційно-оклюзійних співвідношень.
 • 6. Невідповідність мостоподібного протеза за естетичними вимогами. Всі мостоподібні протези тією чи іншою мірою перевантажають пародонт опорних зубів, але функціональне перевантаження при застосуванні мостоподібних протезів з односторонньою фіксацією має особливості, спричинені одностороннім кріпленням протеза. Найбільший негативний вплив при застосуванні таких конструкцій спостерігається при заміщенні великих корінних зубів.
Дякую за увагу!

скачати

© Усі права захищені
написати до нас