Ім'я файлу: 11.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 30.04.2021
скачати

1.в

2.а

3.в

4.б

5.г

6.в

7. а, б, в

8.б, в, е

9.Експлуатація

10. 1-б, 2-в, 3-а, 4-г, 5д, 6-е

11. 1-б, 2-г, 3-а

12.

Кодексом законів про працю України передбачено ряд вимог, які забезпечують соціально-правовий захист неповнолітніх осіб.

Захист прав неповнолітніх у сфері трудових відносин гарантований нормами законодавства про працю. Зокрема, Кодексом законів про працю України передбачено ряд вимог, які забезпечують соціально-правовий захист осіб віком до 18 років.

     Неповнолітні у трудових відносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

При прийнятті на роботу випробування особам до 18 років не встановлюється.

Для неповнолітніх скорочено тривалість робочого часу на 1 годину. Особи віком від 16 до 18 років працюють 36 годин на тиждень, а від 15 до 16 років – 24 години.

Заборонено залучення неповнолітніх до роботи в нічний час, до надурочних робіт, у вихідні дні.

Не допускається прийняття на роботу осіб, молодших за шістнадцять років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли п'ятнадцяти років.

Забороняється праця неповнолітніх на важких роботах і з шкідливими або небезпечними умовами праці.

Заробітна плата працівникам до вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується у такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Звільнення працівників молодших вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) служби у справах неповнолітніх.

Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю осіб віком до 18 років, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас