1   2
Ім'я файлу: doc_537893.docx
Розширення: docx
Розмір: 66кб.
Дата: 19.09.2021
скачати
Пов'язані файли:
26 білет Кравченко Дмитро (Пр-18-1).docx
CIVICHIST.doc


ПРОЄКТ
Вноситься народними депутатами України – членами Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Булах Л.В., Радуцьким М.Б. та іншими

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 565 із наступними змінами):


 1. статтю 1 викласти в такій редакції:

«Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

бездимний тютюновий виріб - тютюновий виріб, який не передбачає процесу згоряння, в тому числі жувальний тютюн, нюхальний тютюн та тютюн для перорального вживання;

введення в обіг тютюнового виробу - надання на ринку виробів, незалежно від місця їх виробництва, споживачам, що знаходяться на території України, на платній або безоплатній основі;

викиди - речовини, які виділяються при споживанні тютюнового виробу або супутнього продукту за призначенням, такі як речовини, що містяться в димі, або речовини, які виділяються під час процесу використання бездимних тютюнових виробів;

викликання залежності - фармакологічна здатність речовини викликати залежність, тобто стан, який впливає на здатність особи контролювати свою поведінку, як правило, шляхом надання відчуття винагороди або полегшення від симптомів абстиненції, або і те, й інше;

громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;

добавка - речовина, інша ніж тютюн, яку додають до тютюнового виробу, одиничної пачки або будь-якого зовнішнього упакування;

електронна сигарета - виріб, який може бути використаний для споживання нікотиновмісної пари через мундштук, або будь-який компонент такого виробу, у тому числі картридж, резервуар та пристрій без картриджа чи резервуара. Електронні сигарети можуть бути одноразовими або перезаправними за допомогою заправного контейнера та резервуару, або такими, що перезаряджаються одноразовими картриджами;

жувальний тютюн - бездимний тютюновий виріб, призначений виключно для цілей жування;

замінники тютюну - засоби, які за своєю дією на здоров'я людини відповідають тютюну, але не містять тютюну;

заправний контейнер - ємність, яка містить нікотиновмісну рідину (або рідину без нікотину), що можна використовувати для заправлення електронної сигарети;

зовнішнє упакування - будь-яке упакування, в якому тютюнові вироби або супутні продукти введені в обіг та включає одиничні пачки або сукупність одиничних пачок; прозорі обгортки не вважають зовнішнім упакуванням;

інгредієнт - тютюн, добавка, а також будь-яка речовина або елемент, присутній в готовому тютюновому виробі або супутньому продукті, включаючи папір, фільтр, чорнило, капсули та клеї;

комбіноване медичне попередження - медичне попередження, яке складається з комбінації текстового попередження та відповідної фотографії або ілюстрації, як передбачено у цьому Законі;

куріння тютюнових виробів – дії, що призводять до нагрівання, тління, згорання тютюнових виробів, у результаті чого утворюються викиди, включаючи дим або аерозоль;

максимальний рівень викидів - максимальний вміст або викид, включаючи нульове значення, речовини у тютюновому виробі, виміряний в міліграмах;

медичне попередження - попередження про несприятливі наслідки тютюнового виробу для здоров'я людини або інші небажані наслідки його споживання, у тому числі текстові попередження, комбіновані медичні попередження, загальні попередження та інформаційні повідомлення, які передбачені законодавством;

нікотин - нікотинові алкалоїди;

новітній тютюновий виріб - означає тютюновий виріб, який:

не належить до жодної з таких категорій як сигарети, тютюн для самокрутки, тютюн для люльки, тютюн для кальяну, сигари, сигарили, жувальний тютюн, нюхальний тютюн та тютюн для перорального вживання;

введений в обіг після 19 травня 2014 року;

нюхальний тютюн - бездимний тютюновий виріб, який може бути споживаний через ніс;

одинична пачка - найменше індивідуальне упакування тютюнового виробу або супутнього продукту, введеного в обіг;

предмети, пов'язані з вживанням тютюнових виробів, - портсигари, мундштуки, люльки, сигаретний папір, фільтри, обрізувач сигар, що необхідні для вживання тютюнових виробів, крім запальничок та сірників;

приміщення – будь - який простір, який має дах та обмежений двома або більше стінами або перегородками, незалежно від матеріалу, який використовується для даху, стін або перегородок та незалежно від того, чи є конструкція постійною або тимчасовою;

пристрій для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну – пристрій для генерування (виділення, виготовлення) аерозолю для його вживання. Пристрій, незалежно від того продається він окремо чи ні, включає будь-які інші пристрої чи предмети, виготовлені для використання з даним пристроєм;

реклама й стимулювання продажу тютюну - будь-який вид передачі комерційної інформації, рекомендації або дії, метою чи результатом або ймовірним результатом якого є стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи опосередковано;

реклама й стимулювання продажу пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах - будь-який вид передачі комерційної інформації, рекомендації або дії, метою чи результатом або ймовірним результатом якого є стимулювання продажу пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах або вживання тютюну, прямо чи опосередковано;

рідини, що використовуються в електронних сигаретах – рідкі суміші хімічних речовин, що містять, або не містять нікотин, та використовуються для створення пари в електронних сигаретах, та містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях;

робоче місце - простір, відведений у будівлі чи споруді для перебування працівника в процесі трудової діяльності;

сигара - згортка тютюну, яка споживається через процес згоряння та призначений для такого споживання у тому вигляді в якому вона є:

із зовнішньою обгорткою природного тютюну;

або з фільтром із обмолоченої суміші і з зовнішньою обгорткою нормального кольору сигари, відновленого тютюну, що повністю покриває виріб, в тому числі, при необхідності, фільтр, але не, у випадку загострених сигар, загострений кінець, у випадку, якщо питома вага, не включаючи фільтр чи мундштук, становить не менше 2,3 г і не більше 10 г, а окружність щонайменше однієї третини довжини не менше 34 мм; сигарила - тип малої сигари вагою до 3 грамів;

сигарета - паперовий циліндр з тютюном, який споживається через процес згоряння та призначений для такого споживання у тому вигляді в якому він є, і який не є ані сигарами, ані сигарилами;

сигарила - тип малої сигари вагою до 3 грамів;

смако-ароматична добавка – добавка до тютюнового виробу, яка надає запах та/або смак;

смола - сирий, безводний, безнікотиновий конденсат диму;

споживач тютюнового виробу - фізична особа, яка діє в цілях, не пов'язаних з її торговельною діяльністю, підприємницькою діяльністю, ремеслом чи професією;

спонсорство пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах - будь-який вид внеску в будь-яку подію, захід або окрему особу, метою чи результатом або ймовірним результатом якого є стимулювання продажу пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, електронних сигарет, заправних контейнерів чи рідин, що використовуються в електронних сигаретах або вживання тютюну, прямо чи опосередковано;

спонсорство тютюну - будь-який вид внеску в будь-яку подію, захід або окрему особу, метою чи результатом або ймовірним результатом якого є стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо чи опосередковано;

трав’яний виріб для куріння - виріб на основі рослин, трав або фруктів, що не містить тютюну та який можна споживати через процес згоряння;

тютюн - листя та інші натуральні оброблені або необроблені частини рослин тютюну, в тому числі розширений і відновлений тютюн;

тютюн для кальяну - тютюновий виріб, який може бути споживаний через кальян. Для цілей цієї цього Закону тютюн для кальяну вважається тютюновим виробом для куріння. Якщо такий тютюн може бути використаний як для кальяну, так і для самокрутки, він вважається тютюном для самокрутки;

тютюн для люльки - тютюн, який може бути споживаний через процес згоряння і який призначений виключно для використання у люльці;

тютюн для перорального вживання - всі тютюнові вироби для перорального вживання, за винятком тих, які призначені для вдихання або жування, вироблені повністю або частково з тютюну в формі порошку або частинок чи в будь-якій комбінації цих форм, зокрема, представлені в порціях саше або пористих пакетиках;

тютюн для самокруток - тютюн, який може бути використаний споживачами або в місці роздрібної торгівлі для виготовлення сигарет;

тютюновий аерозоль – викиди від нагрівання або тління тютюнових виробів;

тютюновий дим - продукти згорання тютюнових виробів, що виділяються в повітря внаслідок їх куріння;

тютюнові вироби - вироби, які можуть бути спожиті та до складу яких входить, навіть частково, тютюн, незалежно від того, чи є він генетично модифікований, чи ні;

тютюнові вироби для куріння - означає тютюнові вироби, інший ніж бездимний тютюновий виріб;

характерний смак і аромат тютюнового виробу - чітко відчутний запах або смак, інший ніж запах або смак тютюну, отриманий в результаті застосування добавки або комбінації добавок, в тому числі, але цим не обмежуючись, фруктів, прянощів, трав, спирту, цукерки, ментолу або ванілі, який є відчутним перед вживанням тютюнового виробу або під час його вживання.»;

 1. у статті 7:

а) абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:

«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, в межах своєї компетенції:»;

б) у частині третій після абзацу другого додати новий абзац такого змісту:

«здійснює державний контроль за додержанням законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення»;

у зв’язку з цим абзаци третій-шостий вважати абзацами четвертим-сьомим;


 1. у статті 10:

а) частини другу та третю викласти в такій редакції:

«Забороняється виробництво (крім виробництва для експорту), оптова і роздрібна торгівля та імпорт для реалізації на території України:

1) сигарет, в яких рівні викидів нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму однієї сигарети перевищують: нікотину - 1,0 мг, смоли - 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг;

2) тютюнових виробів, упаковка яких не відповідає вимогам, визначеним у статті 12 цього Закону, та/або тютюнових виробів, на упаковці яких відсутні визначені чинним законодавством медичні попередження;

3) тютюнових виробів із використанням на їх упаковці або на самих тютюнових виробах будь-яких елементів або ознак (тексти, символи, назви, торговельні марки, образні або інші ознаки), які:

рекламують тютюновий виріб або сприяють його вживанню, створюючи помилкове враження про його характеристики, наслідки для здоров’я, ризики або викиди;

включають кількісну інформацію про вміст нікотину, смоли, монооксиду вуглецю у тютюновому виробі;

вказують на те, що певний тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші, або має на меті зменшити вплив деяких шкідливих компонентів диму, або надає переваги, пов’язані з життєвою силою, енергійністю, оздоровленням, омолодженням, має природні чи органічні властивості або інші переваги для здоров’я або способу життя;

повідомляють про смак, запах, будь-які смако-ароматичні добавки або інші добавки або їх відсутність;

нагадують харчовий продукт або косметичний продукт;

вводять в оману, що певний тютюновий виріб має покращену здатність біологічного розкладання або інші екологічні переваги;

4) тютюнових виробів з характерним запахом та/або смаком;

5) тютюнових виробів, що містять такі добавки:

вітаміни або інші добавки, які створюють враження, що тютюновий виріб має переваги для здоров’я або призводить до зменшення ризиків для здоров’я;

кофеїн або таурин чи інші добавки, що асоціюються з енергійністю та/або життєвою силою;

добавки, що мають властивості робити викиди кольоровими;

добавки, що полегшують вдихання диму або засвоєння нікотину;

добавки, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у неспаленій формі;

6) тютюнових виробів, що містять смако-ароматичні добавки у будь-яких компонентах, таких як фільтри, папір, упаковка, капсули або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чи смак відповідних тютюнових виробів або інтенсивність диму;

7) тютюнових виробів фільтри, папір або капсули яких містять тютюн або нікотин;

8) тютюну для перорального вживання.

Виробнику та імпортеру тютюнових виробів забороняється вміщувати в одиничну пачку та зовнішнє упакування тютюнових виробів вкладки, які заохочують придбання тютюнових виробів або їх вживання, прямо чи побічно»;

 1. доповнити статтею 101 такого змісту:

«Стаття 101. Вимоги щодо здійснення діяльності, пов’язаної з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

Виробники та імпортери електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, повинні подавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, повідомлення про будь-які вироби, які вони планують ввести в обіг на території України. Повідомлення має бути подано в електронній формі за шість місяців до запланованого введення в обіг.

Повідомлення, залежно від того, чи є виріб електронною сигаретою, заправним контейнером або рідиною, що використовується в електронних сигаретах, повинне містити таку інформацію:

1) найменування та контактні дані виробника та відповідальної юридичної або фізичної особи в Україні, а також, у відповідних випадках, імпортера в Україну;

2) список усіх інгредієнтів, що містяться у виробі, та викидів, які виникають внаслідок використання виробу, за назвою торговельної марки та видом, у тому числі їх кількості;

3) токсикологічні дані про інгредієнти виробу та викиди (в тому числі при нагріванні з урахуванням їх впливу на здоров’я споживачів при вдиханні) та будь-який ефект викликання залежності;

4) інформацію про дози нікотину та їх засвоєння при вживанні в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах;

5) опис компонентів виробу, в тому числі у відповідних випадках, механізму відкривання та заправлення електронної сигарети або заправних контейнерів;

6) опис виробничого процесу, в тому числі чи використовується серійне виробництво, та заяву про те, що виробничий процес відповідає вимогам цієї статті;

7) заяву про те, що виробник та імпортер несуть повну відповідальність за якість та безпеку виробу при його введенні в обіг та використанні в нормальних або обґрунтовано передбачуваних умовах.

Електронні сигарети або заправні контейнери, або рідини, що використовуються в електронних сигаретах, можуть бути введені в обіг на території України лише за виконання наступних вимог:

1) рідини, що використовуються в електронних сигаретах, вводяться в обіг тільки у спеціальних заправних контейнерах, об’єм яких не перевищує 10 мл, в одноразових електронних сигаретах або одноразових картриджах, які мають обсяг не більше 2 мл;

2) вміст нікотину у рідинах, що використовуються в електронних сигаретах, не перевищує 20 мг/мл;

3) рідини, що використовуються в електронних сигаретах не містять такі добавки:

вітаміни або інші добавки, які створюють враження, що виріб має переваги для здоров’я або призводить до зменшення ризиків для здоров’я;

кофеїн або таурин чи інші добавки та стимуляторні сполуки, що асоціюються з енергійністю та життєвою силою;

добавки, що мають властивості робити викиди кольоровими;

4) у виробництві рідини, що використовуються в електронних сигаретах використовуються лише інгредієнти високої чистоти;

5) використовуються лише такі інгредієнти, які не становлять ризик для здоров’я людини в нагрітій або ненагрітій формі, за винятком нікотину в рідинах, що використовуються в електронних сигаретах;

6) електронні сигарети забезпечують рівномірне вживання доз нікотину за звичайних умовах використання;

7) електронні сигарети, заправні контейнери та рідини, що використовуються в електронних сигаретах захищені від доступу дітей, несанкціонованого доступу, пошкоджень і протікань та мають механізм, який забезпечує заправлення без протікання;

8) електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, не мають характерного запаху та/або смаку.»;


 1. у статті 11:

у частині першій та другій після слова «нікотину» додати слова «монооксиду вуглецю»;

б) частину четверту виключити.


 1. доповнити статтею 111 такого змісту:

«Стаття 111. Звітність про інгредієнти та викиди

Кожний виробник або імпортер тютюнових виробів зобов’язаний щорічно, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним, надавати в електронному вигляді центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, наступну інформацію щодо тютюнових виробів, які призначені для реалізації на митній території України, по кожній торговій марці і типу:

 1. перелік усіх інгредієнтів та їх кількості, використовуваних у виробництві тютюнових виробів, у порядку зменшення маси кожного інгредієнта, що входить до складу тютюнових виробів;

 2. рівні викидів смоли, нікотину, монооксиду вуглецю в димі сигарет;

 3. інформацію про інші викиди та їх граничні рівні.

До списку інгредієнтів необхідно додавати:

1) заяву із зазначенням причин включення таких інгредієнтів у зазначені тютюнові вироби;

2) інформацію про відповідні токсикологічні дані щодо інгредієнтів у спаленій або неспаленій формі, із зазначенням, зокрема, їхнього впливу на здоров’я споживачів та урахуванням, зокрема, будь-яких властивостей, що викликають залежність.

Виробники та імпортери повинні вказувати використані методи вимірювання викидів. Викиди смоли, нікотину та монооксиду вуглецю сигарет вимірюють на основі наступних стандартів:

ДСТУ ISO 4387:2010 для смоли;

ДСТУ ISO 10315:2010 для нікотину;

ДСТУ ISO 8454:2007 для монооксиду вуглецю;

точність вимірювань смоли, нікотину та монооксиду вуглецю визначають відповідно до ДСТУ ISO 8243:2009. Визначення викидів нікотину, смоли та монооксиду вуглецю здійснюється акредитованими лабораторіями відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Для сигарет та тютюну для самокруток виробник або імпортер повинен подати технічний документ, що містить загальний опис використаних добавок та їхніх властивостей.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, оприлюднює інформацію, надану відповідно до цієї статті, на своєму офіційному веб-сайті. Для захисту комерційної таємниці при розміщенні інформації у відкритому доступі виробники та імпортери при поданні інформації повинні надати заяву про те, які відомості вони вважають комерційною таємницею. Порядок надання зазначеної інформації визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Виробники та імпортери повинні надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення:

1) доступні їм внутрішні та зовнішні дослідження щодо вивчення ринку та уподобань різних груп споживачів, у тому числі молоді та нинішніх курців, щодо інгредієнтів та викидів, а також короткі резюме будь-яких ринкових опитувань, які вони проводять при запровадженні новітніх виробів;

2) інформацію про свої обсяги продажів за марками і типами, виражені в штуках або кілограмах, щорічно, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним.

Виробники та імпортери трав’яних виробів для куріння повинні щорічно, не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним, надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, перелік всіх інгредієнтів, що використовуються при виробництві таких виробів, та їх кількості за назвою торговельної марки та видом.

Зазначена інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за виключенням конфіденційної інформації, доступ до якої обмежено виробником або імпортером відповідно до законодавства України»;


 1. статтю 12 викласти в такій редакції:

«Стаття 12. Медичні попередження споживачів тютюнових виробів та вимоги до одиничних пачок тютюнових виробів

На кожній одиничній пачці та зовнішньому упакуванні тютюнових виробів для куріння мають бути зазначені загальне медичне попередження та комбіноване медичне попередження, що супроводжується відповідною кольоровою фотографією, а також інформаційні повідомлення.

Загальне медичне попередження з наступним текстом «Куріння вбиває – кидай курити зараз» повинне бути розміщене в нижній частині однієї з бічних поверхонь одиничної пачки та зовнішнього упакування тютюнових виробів для куріння. Інформаційне повідомлення наступного змісту: «Тютюновий дим містить більше 70 речовин, здатних викликати захворювання на рак» повинне бути розміщене в нижній частині іншої бічної поверхні. Загальне медичне попередження та інформаційне повідомлення повинні мати ширину не менше 20 мм.

Для одиничної пачки тютюнових виробів для куріння у формі коробки з відкидною кришкою, при відкритті якої бічні поверхні розділяються на дві частини, загальне медичне попередження та інформаційне повідомлення повинні повністю розташовуватися на більших частинах таких розділених поверхонь. Загальне медичне попередження також повинно бути розташоване в середині верхньої поверхні, що є видимою, коли пачку відкрито. Бічні поверхні цього типу упаковок повинні мати висоту не менше 16 мм.

Як загальне медичне попередження, так і інформаційне повідомлення мають покривати 50% поверхні одиничної пачки та зовнішнього упакування тютюнових виробів для куріння, на якій вони надруковані.

Комбіновані медичні попередження на одиничних пачках та зовнішньому упакуванні тютюнових виробів для куріння повинні:

1) містити одне з 14 текстових попереджень і відповідну кольорову фотографію;

2) містити інформаційний текст щодо припинення вживання тютюну;

3) покривати 65% зовнішньої передньої та задньої поверхні одиничної пачки чи зовнішнього упакування;

4) містити однакове текстове попередження та відповідну кольорову фотографію з обох боків упаковки;

5) мати висоту не менше 44 мм та ширину не менше 52 мм.

Одне з комбінованих медичних попереджень повинне бути розташоване з верхнього краю одиничної пачки та зовнішнього упакування тютюнового виробу для куріння, а на краю упаковки, де наклеєна акцизна марка, комбіноване медичне попередження розташовується з нижнього краю одиничної пачки. Такі попередження розташовуються у тому самому напрямку, що й будь-яка інша інформація, розташована на такій поверхні одиничної пачки тютюнового виробу для куріння.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я затверджує:

тексти і фотографії комбінованих медичних попереджень, текст щодо припинення вживання тютюну, а також технічні вимоги до макету, дизайну та форми комбінованих медичних попереджень, а також порядок їх нанесення виробниками тютюнових виробів для куріння;

три групи наборів комбінованих медичних попереджень, які складаються з 14 варіантів тексту і фотографії і змінюються щорічно.

Загальне та комбіноване медичні попередження повинні бути оточені чорною рамкою шириною 1 мм всередині поверхні, що відведена для цих попереджень.

Тексти загального та комбінованого медичних попереджень, а також інформаційних повідомлень мають бути чіткими, надрукованими чорним жирним шрифтом на білому фоні рядковими літерами, крім першої літери попередження, і розміщуватися таким чином, щоб забезпечити цілісність тексту при відкриванні тютюнового виробу для куріння у спосіб, зазначений на його одиничній пачці, та не перекриватися іншою друкованою інформацією або марками акцизного збору.

Медичні попередження та інформаційні повідомлення на одиночній пачці і на будь-якому зовнішньому упакуванні тютюнових виробів для куріння мають бути надруковані без можливості їх видалення, не стиратися і бути повністю видимими, у тому числі не приховані частково або повністю акцизними марками, цінниками, позначками, безпековими елементами, обгортками, чохлами, коробками або іншими предметами, коли тютюнові вироби вводяться в обіг.

Медичні попередження повинні залишатися неушкодженими при відкритті пачки, крім одиничних пачок з відкидною торцевою кришкою, на яких попередження про шкідливий вплив на здоров’я можуть бути розділені під час відкриття пачки, але лише у такий спосіб, що забезпечує графічну цілісність та видимість тексту, фотографій та інформації щодо припинення вживання тютюну.

Одиничні пачки сигарет повинні мати кубовидну форму. Одиничні пачки тютюну для самокруток повинні мати кубовидну або циліндричну форму або форму кисета.

Одинична пачка сигарет повинна містити щонайменше 20 сигарет. Одинична пачка тютюну для самокруток повинна містити тютюн масою не менше 30 г.

Одинична пачка сигарет може складатися з картонного або м’якого матеріалу і не повинна мати отвір, який може бути знову закритий або повторно запечатаний після першого відкривання, крім відкидної кришки або коробки з кришкою на шарнірі. У випадку пачок з відкидною кришкою та кришкою на шарнірі кришка повинна бути прикріплена шарнірами тільки на задній частині одиничної пачки»;


 1. доповнити статтями 121, 122, 123, 124 та 125 такого змісту:

«Стаття 121. Медичні попередження споживачів та упаковка електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах

Упаковки електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах мають містити вкладення з інформацією про:

1) інструкції щодо використання та зберігання виробу, в тому числі зазначення про те, що виріб не рекомендується використовувати особам, які не вживають тютюнові вироби;

2) протипоказання;

3) попередження для окремих груп ризику;

4) можливі несприятливі наслідки;

5) викликання залежності та токсичність;

6) контактні дані виробника або імпортера, також контактну юридичну або фізичну особу в Україні.

Упаковка електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах повинні:

1) включати список всіх інгредієнтів, що містяться в виробі, у порядку убування ваги, а також зазначення вмісту нікотину у виробі та його дозу при вживанні, номер партії та рекомендації тримати виріб у недоступному для дітей місці;

2) не включати такі елементи чи ознаки (тексти, символи, назви, торговельні марки, образні або інші ознаки):

які рекламують виріб або сприяють його вживанню, створюючи помилкове враження про його характеристики, наслідки для здоров’я, ризики або викиди;

що певний виріб є менш шкідливим, ніж інші, або має на меті зменшити вплив деяких шкідливих компонентів диму, або надає переваги, пов’язані з життєвою силою, енергійністю, оздоровленням, омолодженням, має природні чи органічні властивості, або інші переваги для здоров’я чи способу життя;

які повідомляють про смак, запах, будь-які смако-ароматичні добавки або інші добавки чи їх відсутність;

які нагадують харчовий продукт або косметичний продукт;

які створюють враження, що певний виріб має покращену здатність біологічного розкладання або інші екологічні переваги;

3) мати одне з таких медичних попереджень:

«Цей виріб містить нікотин — речовину, що викликає сильну залежність. Не рекомендується для вживання некурцями.» або «Цей виріб містить нікотин — речовину, що викликає сильну залежність.». Таке медичне попередження повинне:

розміщуватись на кожній з двох більших сторін упаковки;

займати 65% площі відповідних сторін упаковки;

розміщуватись паралельно основному тексту на поверхні, відведеної для цих попереджень;

бути надрукованим напівжирним чорним шрифтом на білому фоні;

розміщуватись у рамці чорного кольору, шириною 1 мм, що наноситься всередині ділянки поверхні, відведеної для такого попередження.

Упаковки електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах не повинні пропонувати економічних переваг шляхом включення друкованих ваучерів, пропозиції знижок, безкоштовного розповсюдження, «два за ціною одного» або інших подібних пропозицій.
Стаття 122. Медичні попередження споживачів та упаковка трав’яних виробів для куріння

На кожній одиничній пачці та зовнішньому упакуванні трав’яних виробів для куріння має бути розміщено наступне медичне попередження: «Куріння цього виробу завдає шкоди вашому здоров'ю». Таке медичне попередження повинно бути надрукованим на передній і зворотній зовнішніх поверхнях упаковки; покривати 65% площі відповідної поверхні упаковки; бути надрукованим напівжирним чорним шрифтом на білому.

Кожна одинична пачка та будь-яке зовнішнє упакування трав’яних виробів для куріння не повинні містити жодних елементів або ознак, які:

1) рекламують трав’яний виріб для куріння або сприяють його споживанню, створюючи помилкове враження про його характеристики, наслідки для здоров’я, ризики або викиди; маркування не повинно включати жодної інформації про вміст нікотину, смоли та монооксиду вуглецю у трав’яному виробі для куріння;

2) вказують на те, що певний трав’яний виріб для куріння є менш шкідливим, ніж інші, або має на меті зменшити вплив деяких шкідливих компонентів диму, або надає переваги, пов’язані з життєвою силою, енергійністю, оздоровленням, омолодженням, має природні чи органічні властивості або інші переваги для здоров’я або способу життя;

3) нагадують харчовий продукт або косметичний продукт.

Кожна одинична пачка та будь-яке зовнішнє упакування трав’яних виробів для куріння не повинні вказувати, що виріб містить добавки чи смако-ароматичні добавки.
Стаття 123. Медичні попередження споживачів тютюнових виробів для куріння, інших ніж сигарети, тютюн для самокруток та тютюн для кальяну

На кожній одиничній пачці та зовнішньому упакуванні тютюнових виробів для куріння, інших ніж сигарети, тютюн для самокруток та тютюн для кальяну, мають бути зазначені загальне медичне попередження та комбіноване медичне попередження, що супроводжується відповідною кольоровою фотографією, а також інформаційні повідомлення.

Загальне медичне попередження з наступним текстом “Куріння вбиває - кидай курити зараз” або “Куріння вбиває” повинно бути розміщено на найбільш видимій поверхні одиничної пачки та зовнішнього упакування тютюнових виробів для куріння, зазначених в абзаці першому цієї статті, та містити інформаційне повідомлення наступного змісту: «Тютюновий дим містить більше 70 речовин, здатних викликати захворювання на рак» повинне бути розміщене в нижній частині іншої бічної поверхні.

Для одиничних пачок тютюнових виробів для куріння, зазначених в абзаці першому цієї статті, з відкидною кришкою наступна найбільш видима поверхня - це та, що стає видимою, коли пачка відкрита.

Як загальне медичне попередження, так і інформаційне повідомлення мають покривати 50% поверхні одиничної пачки та зовнішнього упакування тютюнових виробів для куріння, на якій вони надруковані.

Комбіновані медичні попередження на одиничних пачках та зовнішньому упакуванні тютюнових виробів для куріння, зазначених в абзаці першому цієї статті повинні:

1) містити одне з 14 текстових попереджень і відповідну кольорову фотографію;

2) містити інформаційний текст щодо припинення вживання тютюну;

3) покривати 65% зовнішньої передньої та задньої поверхні одиничної пачки чи зовнішнього упакування;

4) містити однакове текстове попередження та відповідну кольорову фотографію з обох боків упаковки;

5) мати висоту не менше 44 мм та ширину не менше 52 мм.

Одне з комбінованих медичних попереджень повинне бути розташоване з верхнього краю одиничної пачки та зовнішнього упакування тютюнових виробів для куріння, зазначених в абзаці першому цієї статті, а на краю упаковки, де наклеєна акцизна марка, комбіноване медичне попередження розташовується з нижнього краю одиничної пачки. Такі попередження розташовуються у тому самому напрямку, що й будь-яка інша інформація, розташована на такій поверхні одиничної пачки тютюнових виробів для куріння, зазначених в абзаці першому цієї статті.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я затверджує:

тексти і фотографії комбінованих медичних попереджень, текст щодо припинення вживання тютюну, а також технічні вимоги до макету, дизайну та форми комбінованих медичних попереджень, а також порядок їх нанесення виробниками тютюнових виробів для куріння, зазначених в абзаці першому цієї статті;

три групи наборів комбінованих медичних попереджень, які складаються з 14 варіантів тексту і фотографії і змінюються щорічно.

Загальне та комбіноване медичні попередження повинні бути оточені чорною рамкою шириною 1 мм всередині поверхні, що відведена для цих попереджень.

Тексти загального та комбінованого медичних попереджень, а також інформаційних повідомлень мають бути чіткими, надрукованими чорним жирним шрифтом на білому фоні рядковими літерами, крім першої літери попередження, і розміщуватися таким чином, щоб забезпечити цілісність тексту при відкриванні тютюнових виробів для куріння, зазначених в абзаці першому цієї статті, у спосіб, зазначений на його одиничній пачці, та не перекриватися іншою друкованою інформацією або марками акцизного збору.

Медичні попередження і інформаційні повідомлення на одиничній пачці та будь-якому зовнішньому упакуванні тютюнових виробів для куріння, зазначених в абзаці першому цієї статті, мають бути надруковані без можливості їх видалення, не стиратися і бути повністю видимими, у тому числі не приховані частково або повністю акцизними марками, цінниками, позначками, безпековими елементами, обгортками, чохлами, коробками або іншими предметами, коли тютюнові вироби, зазначені в абзаці першому цієї статті, вводяться в обіг.

Медичні попередження повинні залишатися неушкодженими при відкритті пачки, крім одиничних пачок з відкидною торцевою кришкою, з відкидною торцевою кришкою, на яких попередження про шкідливий вплив на здоров’я можуть бути розділені під час відкриття пачки, але лише у такий спосіб, що забезпечує графічну цілісність та видимість тексту, фотографій та інформації щодо припинення вживання тютюну.
Стаття 124. Медичні попередження споживачів бездимних тютюнових виробів

На кожній одиничній пачці та зовнішньому упакуванні бездимних тютюнових виробів мають бути зазначені загальне медичне попередження та комбіноване медичне попередження, що супроводжується відповідною кольоровою фотографією, а також інформаційні повідомлення.

Загальне медичне попередження з наступним текстом «Вживання тютюнових виробів вбиває – кидай шкідливу звичку зараз» повинне бути розміщене в нижній частині однієї з бічних поверхонь одиничної пачки та зовнішнього упакування бездимних тютюнових виробів. Інформаційне повідомлення наступного змісту: «Виріб містить речовини, здатні викликати захворювання на рак» повинне бути розміщене в нижній частині іншої бічної поверхні. Загальне медичне попередження та інформаційне повідомлення повинні мати ширину не менше 20 мм.

Для одиничної пачки бездимних тютюнових виробів у формі коробки з відкидною кришкою, при відкритті якої бічні поверхні розділяються на дві частини, загальне попередження та інформаційне повідомлення повинні повністю розташовуватися на більших частинах таких розділених поверхонь. Загальне попередження також повинно бути розташоване в середині верхньої поверхні, що є видимою, коли пачку відкрито. Бічні поверхні цього типу упаковок повинні мати висоту не менше 16 мм.

Як загальне медичне попередження, так і інформаційне повідомлення мають покривати 50% поверхні одиничної пачки та зовнішнього упакування бездимних тютюнових виробів, на якій вони надруковані.

Комбіновані медичні попередження на одиничних пачках та зовнішньому упакуванні бездимних тютюнових виробів повинні:

1) містити одне з 14 текстових попереджень і відповідну кольорову фотографію;

2) містити інформаційний текст щодо припинення вживання тютюну;

3) покривати 65% зовнішньої передньої та задньої поверхні одиничної пачки чи зовнішнього упакування;

4) містити однакове текстове попередження та відповідну кольорову фотографію з обох боків упаковки;

Одне з комбінованих медичних попереджень повинне бути розташоване з верхнього краю одиничної пачки та зовнішнього упакування бездимних тютюнових виробів, а на краю упаковки, де наклеєна акцизна марка, комбіноване медичне попередження розташовується з нижнього краю одиничної пачки. Такі попередження розташовуються у тому самому напрямку, що й будь-яка інша інформація, розташована на такій поверхні одиничної пачки бездимних тютюнових виробів.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я затверджує:

тексти і фотографії комбінованих медичних попереджень, текст щодо припинення вживання тютюну, а також технічні вимоги до макету, дизайну та форми комбінованих медичних попереджень, а також порядок їх нанесення виробниками бездимних тютюнових виробів;

три групи наборів комбінованих медичних попереджень, які складаються з 14 варіантів тексту і фотографії і змінюються щорічно.

Загальне та комбіноване медичні попередження повинні бути оточені чорною рамкою шириною 1 мм всередині поверхні, що відведена для цих попереджень.

Тексти загального та комбінованого медичних попереджень, а також інформаційних повідомлень мають бути чіткими, надрукованими чорним жирним шрифтом на білому фоні рядковими літерами, крім першої літери попередження, і розміщуватися таким чином, щоб забезпечити цілісність тексту при відкриванні бездимного тютюнового виробу у спосіб, зазначений на його одиничній пачці, та не перекриватися іншою друкованою інформацією або марками акцизного збору.

Медичні попередження та інформаційні повідомлення на одиничній пачці та на будь-якому зовнішньому упакуванні бездимного тютюнового виробу мають бути надруковані без можливості їх видалення, не стиратися і бути повністю видимими, у тому числі не приховані частково або повністю акцизними марками, цінниками, позначками, безпековими елементами, обгортками, чохлами, коробками або іншими предметами, коли бездимні тютюнові вироби вводяться в обіг.

Медичні попередження повинні залишатися неушкодженими при відкритті пачки, крім одиничних пачок з відкидною торцевою кришкою, з відкидною торцевою кришкою, на яких попередження про шкідливий вплив на здоров’я можуть бути розділені під час відкриття пачки, але лише у такий спосіб, що забезпечує графічну цілісність та видимість тексту, фотографій та інформації щодо припинення вживання тютюну.
Стаття 125. Введення в обіг новітніх тютюнових виробів

Виробники та імпортери новітніх тютюнових виробів зобов’язані подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, повідомлення про будь-який такий виріб, який вони планують ввести в обіг на території України. Повідомлення подають в електронній формі за шість місяців до запланованого введення в обіг.

До повідомлення, зазначеного у частині першій цієї статті, додають:

детальний опис відповідного новітнього тютюнового виробу та інструкцію щодо його використання;

інформацію про інгредієнти відповідно до частини першої статті 91 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

Виробники та імпортери, які подають повідомлення про новітні тютюнові вироби, також повинні надати:

наявні наукові дослідження щодо токсичності, здатності викликати залежність та привабливості новітнього тютюнового виробу, зокрема щодо його інгредієнтів та викидів;

наявні дослідження, їх короткі резюме та дослідження ринку щодо уподобань різних груп споживачів, в тому числі молоді та теперішніх курців;

іншу наявну та релевантну інформацію, в тому числі аналіз ризиків/вигід стосовно виробу, його очікуваний вплив на припинення вживання тютюнових виробів, його очікуваний вплив на початок вживання тютюнових виробів та прогнозоване сприйняття споживачем.

Виробники та імпортери новітніх тютюнових виробів повинні надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, будь-яку нову або оновлену інформацію про дослідження та іншу інформацію, визначену частиною першою цієї статті.

Перелік введених в обіг новітніх тютюнових виробів та інформація, зазначена у частинах першій – четвертій цієї статті оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, за винятком конфіденційної інформації, доступ до якої обмежено виробником або імпортером відповідно до законодавства.

Введені в обіг новітні тютюнові вироби повинні відповідати вимогам цього та інших законів України. Які з положень законодавства застосовуються до новітніх тютюнових виробів, залежить від того, чи підпадають такі вироби під означення бездимного тютюнового виробу або тютюнового виробу для куріння.».


 1. статтю 13 викласти в такій редакції:

«Стаття 13. Обмеження щодо реалізації (продажу) та вживання тютюнових виробів

Реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну особам, які не досягли 21 років, а також реалізація (продаж) тютюнових виробів в упаковках, що містять менше або більше 20 сигарет, сигарил або цигарок, чи поштучно (крім сигар) забороняються.

Забороняється куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, кальянів:

1) у ліфтах і таксофонах;

2) у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

3) у приміщеннях та на території навчальних закладів;

4) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

5) у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

6) у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

7) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

8) у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

9) у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

10) у приміщеннях гуртожитків;

11) на дитячих майданчиках;

12) у під’їздах житлових будинків;

13) у підземних переходах;

14) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, в тому числі таксі;

15) на вокзалах;

16) на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, кальянів в аеропортах.

У місцях та закладах, де куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, кальянів заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: "Куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, кальянів заборонено!".

У спеціально відведених для куріння місцях в аеропортах розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого змісту: "Місце для куріння. Куріння, шкодить Вашому здоров’ю!".

Адміністрація аеропортів може відвести спеціальні місця для куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, кальянів, сумарна площа яких не має перевищувати 5 відсотків загальної площі споруди аеропорту, обладнані витяжною вентиляцією, а також розмістити інформацію, передбачену частиною п’ятою цієї статті. Такі спеціальні місця можуть бути відведені лише окремими відокремленими приміщеннями, які не мають потреби відвідувати люди, що не курять, вживають, використовують тютюнові вироби, електронні сигарети, заправні контейнери, пристрої для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну.

Сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть постійно або тимчасово заборонити куріння тютюнових виробів у додатково визначених ними місцях.».
14) у частині першій статті 16:

а) абзац шостий викласти в такій редакції:

«розміщення інформації про виробника тютюнових виробів та/або тютюнові вироби у місцях, де ці вироби реалізуються чи надаються споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, за виключенням одного плаката розміром не більше 40 см на 30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація чорного кольору на білому фоні про наявні в продажу тютюнові вироби та ціни на них без використання будь-яких графічних зображень та малюнків;»

б) доповнити після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

«забороняється розміщення тютюнових виробів, упаковок тютюнових виробів та макетів тютюнових виробів у місцях роздрібної торгівлі таким чином, щоб вони були видимі поза межами місця роздрібної торгівлі або споживачам всередині місця роздрібної торгівлі, за виключенням показу штатним працівником чи власником торгівельного закладу конкретного тютюнового виробу окремому споживачу віком від 21 року на його вимогу;»

У зв’язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий частини першої вважати відповідно абзацами восьмий - дванадцятий.

в) абзац десятий викласти в такій редакції:

«надсилання повідомлень поштою, електронною поштою, повідомлень на мобільні телефони, поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп’ютерних та інших ігор, розміщення будь-якої інформації в мережі Інтернет, включаючи соціальні мережі чи інші цифрові мережі з метою стимулювання продажу тютюнових виробів;»
15) доповнити статтею 161 такого змісту:

«Стаття 161. Заборона реклами, стимулювання продажу та спонсорства пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну

Забороняються будь-яка реклама та стимулювання продажу пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються пристрої для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, в тому числі:

проведення заходів з безоплатної роздачі, у тому числі для маркетингових досліджень, обміну пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну на пристрої для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну чи будь-які інші товари, роботи, послуги;

використання пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну з метою отримання товарів, робіт, послуг;

пропонування або надання будь-якого прямого чи непрямого відшкодування на придбання або використання пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну;

пропонування або надання бонусів, премій, повернення готівкових коштів, права на участь у будь-якій грі, лотереї, конкурсі, події, прямо або опосередковано пов’язаних з пристроями для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, або якщо умовою надання, або участі в яких, є придбання або використання пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну;

продаж пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну у наборі з будь-якими іншими товарами або послугами;

розміщення інформації про виробника пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну та/або пристрої для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну у місцях, де ці вироби реалізуються чи надаються споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, за виключенням одного плаката розміром не більше 40 см на 30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація чорного кольору на білому фоні про наявні в продажу пристрої для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну та ціни на них без використання будь-яких графічних зображень та малюнків;

забороняється розміщення пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, упаковок пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну та макетів пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну у місцях роздрібної торгівлі таким чином, щоб вони були видимі поза межами місця роздрібної торгівлі або споживачам всередині місця роздрібної торгівлі, за виключенням показу штатним працівником чи власником торгівельного закладу конкретного пристрою для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну окремому споживачу віком від 21 року на його вимогу;

розміщення інформації з метою стимулювання продажу тютюну безпосередньо на пристроях для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну та/або їх упаковці, у тому числі: малюнків та інших зображень, які не є частиною захищеної торгової марки; адреса веб-сайтів; вкладень до упаковки пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну; текстової або графічної інформації на прозорій обгортці упаковки пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну;

розміщення інформації щодо пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються пристрої для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, в місцях проведення розважальних заходів, в місцях роздрібної торгівлі, на автотранспортних засобах та обладнанні;

надсилання повідомлень поштою, електронною поштою, повідомлень на мобільні телефони, поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп'ютерних та інших ігор, розміщення будь-якої інформації в мережі Інтернет, включаючи соціальні мережі чи інші цифрові мережі з метою стимулювання продажу пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну;

продаж, пропонування для продажу, поставка чи реклама нетютюнових виробів, послуг, реклама або упаковка яких містить напис, малюнок чи будь-яке інше зображення, повідомлення, які повністю або в частині ідентифікуються чи асоціюються з пристроями для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, знаком для товарів і послуг чи з виробником пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну;

інші заходи прямого та непрямого стимулювання продажу та використання пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну.

Забороняється спонсорство тютюну та пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, в тому числі:

спонсорство телепередач, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів, програм чи окремих осіб або спонсорство з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються пристрої для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну;

надання виробниками пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну або пов'язаними з ними організаціями фінансової або іншої підтримки заходам, діяльності, окремим особам або групам, в тому числі політичним партіям або діячам, спортсменам або спортивним командам, артистам або артистичним групам, навчальним закладам усіх форм власності;

проведення інформаційних кампаній та заходів для населення, в тому числі з метою профілактики куріння серед молоді, за прямої або опосередкованої фінансової підтримки виробників пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну або пов'язаних з ними організацій.»
16) доповнити статтею 162 такого змісту:

«Стаття 162. Заборона реклами, стимулювання продажу та спонсорства електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

Забороняються будь-яка реклама та стимулювання продажу електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються електронні сигарети, заправні контейнери та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, в тому числі:

проведення заходів з безоплатної роздачі, у тому числі для маркетингових досліджень, обміну електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах на електронні сигарети, заправні контейнери та рідини, що використовуються в електронних сигаретах чи будь-які інші товари, роботи, послуги;

використання електронних сигарет, заправних контейнерів чи рідин, що використовуються в електронних сигаретах з метою отримання товарів, робіт, послуг;

пропонування або надання будь-якого прямого чи непрямого відшкодування на придбання або використання електронних сигарет, заправних контейнерів чи рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

пропонування або надання бонусів, премій, повернення готівкових коштів, права на участь у будь-якій грі, лотереї, конкурсі, події, прямо або опосередковано пов'язаних з електронними сигаретами, заправними контейнерами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або якщо умовою надання, або участі в яких, є придбання або використання електронних сигарет та заправних контейнерів;

продаж електронних сигарет, заправних контейнерів чи рідин, що використовуються в електронних сигаретах у наборі з будь-якими іншими товарами або послугами;

розміщення інформації про виробника електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та/або електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах у місцях, де ці вироби реалізуються чи надаються споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, за виключенням одного плаката розміром не більше 40 см на 30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація чорного кольору на білому фоні про наявні в продажу електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах та ціни на них без використання будь-яких графічних зображень та малюнків;

забороняється розміщення електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, упаковок електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та макетів електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах у місцях роздрібної торгівлі таким чином, щоб вони були видимі поза межами місця роздрібної торгівлі або споживачам всередині місця роздрібної торгівлі, за виключенням показу штатним працівником чи власником торгівельного закладу конкретної електронної сигарети чи заправного контейнеру, чи рідини, що використовується в електронних сигаретах окремому споживачу віком від 21 року на його вимогу;

розміщення інформації з метою стимулювання продажу електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах безпосередньо на електронних сигаретах, заправних контейнерах, рідинах, що використовуються в електронних сигаретах та/або їх упаковці, у тому числі: малюнків та інших зображень, які не є частиною захищеної торгової марки; вкладень до упаковки електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

розміщення інформації щодо електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, в місцях проведення розважальних заходів, в місцях роздрібної торгівлі, на автотранспортних засобах та обладнанні;

надсилання повідомлень поштою, електронною поштою, повідомлень на мобільні телефони, поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків, комп'ютерних та інших ігор, розміщення будь-якої інформації в мережі Інтернет, включаючи соціальні мережі чи інші цифрові мережі з метою стимулювання продажу електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

продаж, пропонування для продажу, поставка чи реклама нетютюнових виробів, послуг, реклама або упаковка яких містить напис, малюнок чи будь-яке інше зображення, повідомлення, які повністю або в частині ідентифікуються чи асоціюються з електронними сигаретами, заправними контейнерами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах знаком для товарів і послуг чи з виробником електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

інші заходи прямого та непрямого стимулювання продажу, вживання та використання електронних сигарет, заправних контейнерів чи рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Забороняється спонсорство тютюну та електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, в тому числі:

спонсорство телепередач, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів, програм чи окремих осіб або спонсорство з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються електронні сигарети, заправні контейнери та рідини, що використовуються в електронних сигаретах;

надання виробниками електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах або пов'язаними з ними організаціями фінансової або іншої підтримки заходам, діяльності, окремим особам або групам, в тому числі політичним партіям або діячам, спортсменам або спортивним командам, артистам або артистичним групам, навчальним закладам усіх форм власності;

проведення інформаційних кампаній та заходів для населення, в тому числі з метою профілактики куріння серед молоді, за прямої або опосередкованої фінансової підтримки виробників електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах або пов’язаних з ними організацій.»
17) у статті 20:

а) абзаци другий – дванадцятий частини другої викласти в такій редакції:

«порушення вимог статті 10, 101, 12, 121, 122 цього Закону – двадцять тисяч гривень;

порушення вимог статті 111 цього Закону, – тридцять тисяч гривень;

повторного протягом року порушення вимог статті 10, 101, 111, 12, 121 122 – п’ятдесят тисяч гривень;

реалізації (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну особам, які не досягли 21 року, чи реалізація (продаж) тютюнових виробів в упаковках, що містять менше 20 сигарет, сигарил або цигарок, чи поштучно (крім сигар) – одна тисяча гривень, а у разі повторного протягом року порушення – десять тисяч гривень;

розміщення кальяну або куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, кальянів у приміщеннях та на території закладів, передбачених частиною 2 статті 13 цього Закону – одна тисяча гривень, а у разі повторного протягом року порушення – десять тисяч гривень;

розміщення попільничок чи кальяну або куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну, кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства, – три тисячі гривень, а у разі повторного протягом року порушення – п’ятнадцять тисяч гривень;

нерозміщення інформації, передбаченої частиною четвертою статті 13 цього Закону, порушення вимог частини 6 статті 13 цього Закону – одна тисяча гривень;

порушення вимог статті 16, 161 чи 162 цього Закону – тридцять тисяч гривень, а у разі повторного протягом року порушення – п'ятдесят тисяч гривень за кожен факт реклами на окремому рекламному носії або кожний окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів, пристроїв для забезпечення куріння тютюнових виробів та тютюну чи електронних сигарет, заправних контейнерів чи рідин, що використовуються в електронних сигаретах.»

б) частину четверту викласти в такій редакції:

«У разі невиконання в добровільному порядку суб’єктами господарювання рішень (постанов) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та його посадових осіб про накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення, примусове виконання таких рішень (постанов) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

2. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):


 1. у статті 1:

а) абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

«тютюнові вироби - вироби, які можуть бути спожиті та до складу яких входить, навіть частково, тютюн, незалежно від того, чи є він генетично модифікований, чи ні.

Тютюнові вироби поділяються на тютюнові вироби для куріння (сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий тютюн, тютюн для самокруток та інші вироби з тютюну, що споживаються шляхом згорання та виділення тютюнового диму) та бездимні тютюнові вироби (нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, та інші вироби з тютюну, споживання яких не передбачає горіння та виділення тютюнового диму)»;

б) абзац тридцять шостий викласти в такій редакції:

«медичне попередження – термін вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»;

в) доповнити статтю 1 новими абзацами з таким змістом:

  1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас