Ім'я файлу: Задачі 3, 4.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 25.03.2020

ЗАДАЧА 3. ОБЛІК ПРИДБАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ
Умови задачі:

На підприємстві рахується заборгованість за рахунком 632 на суму 10000 дол. США за курсом НБУ 27,72 грн Для погашення заборгованості в банку подана заявка на покупку валюти для погашення заборгованості по договірному курсу 28,30 грн Комісійна винагорода банку склала 0,5%. Курс НБУ на дату зарахування валюти 27,70 грн, На дату перерахування заборгованості постачальнику 27,75 грн

Вирішення задачі:

№ п/п

Зміст операції

Сума

Кореспонденція рахунків

Дебет

КредитПерераховано гривня на придбання валюти:

А) еквівалент по договірному курсу 28,30 грн (10000 $ х 28,30 грн)

Б) комісійну винагороду

283000 грн х 0,5%


283000 грн
1415 грн
333311Зарахована придбана валюта на рахунок за курсом НБУ 27,70 грн

10000$/

277000 грн

312

333Нараховано комісійну винагороду банку 277000грн х 0,5%

1385 грн


92

333Зарахована на поточний рахунок невикористана сума комісійної винагороди 1415 грн – 1385 грн

30 грн

311

333Відображено сумарній різниці по придбанню валюти 283000-277000

6000 грн

92

333Перераховано заборгованість постачальнику за курсом 27,75 грн

10000$/

275000 грн

632

312Відображено курсові різниці на момент погашення заборгованості:

А) з валютного рахунку

10000 $ х (27,75-27,70)

Б) по розрахунках з постачальниками

10000 $ х (27,75-27,72)500 грн
300 грн
312
945714
632


ЗАДАЧА 4. ОБЛІК ПРОДАЖУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

Умови задачі:

На підприємстві за рахунком 362 числиться залишок 8000 дол. США за курсом 27,65 грн Отримано часткова оплата на суму 5000 дол. США за курсом 27,67 грн Підприємство прийняло рішення про продаж 4000 дол. США за договірним курсом 28,02 грн, Комісійна винагорода банку склала 0,3% від суми угоди. Курс НБУ на кінець звітного періоду 27,70 грн Визначити фінансовий результат від здійснених операцій підприємства.


Вирішення задачі:

№ п/п

Зміст операції

Сума

Кореспонденція рахунків

Дебет

КредитОтримано оплату від нерезидента за курсом 27,67грн

5000$/

138350 грн

312


362Відображено курсову різницю на момент погашення заборгованості нерезидента

5000 $ х (27,67-27,65)100 грн362714Перераховано валюту на продаж в банк за курсом НБУ 27,67 грн

4000$/

110680 грн

334

312Зарахована гривня по договірному курсу від реалізації валюти

4000 $ х 28,02 грн


112080 грн


311


334Нараховано комісійну винагороду банку 112080 грн х0,3%

336,24 грн

942

311Відображено дохід від продажу валюти

(112080-110680)


1400 грн

334

711Якщо від’ємний результат, то це витрати підприємства від продажу валюти
942

334Відображено курсові різниці на кінець звітного періоду:

А) з валютного рахунку

1000 $ х (27,70-27,67)

Б) за розрахунками з покупцями

3000 $ х (27,70-27,65)


30 грн
150 грн


312
362


714
714Списується на фінансовий результат:

А) дохід від реалізації валюти

Б) дохід від курсових різниць

В) собівартість реалізованої валюти


1400 грн

280 грн

336,24 грн


711

714

79


79

79

942Нараховано податок на прибуток

(1400 + 280-336,24) х 18%


241,88 грн


98


641Списується податок на прибуток на фінансовий результат


241,88 грн


79


98Відображено нерозподілений прибуток підприємства 1343,76-241,88


1251,17 грн


79


441

скачати

© Усі права захищені
написати до нас