Ім'я файлу: Вимірювання параметрів мікроклімату (1).pdf
Розширення: pdf
Розмір: 667кб.
Дата: 16.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
10.pdf

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи
„ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ”
Основні теоретичні положення
1. Процеси терморегуляції організму людини На працездатність працівників і стан їх здоров’я суттєво впливають параметри мікроклімату у виробничих приміщеннях, які обумовлюють тепловий обмін між ними і довкіллям. Мікроклімат
виробничих приміщень – це сукупність значень температури, вологості, швидкості руху повітря та температури поверхонь обладнання у приміщенні, що вливають на фізіологічний стан працівників під час трудової діяльності..
Хоча параметри мікроклімату виробничих приміщень можуть змінюватись у широких межах, температура тіла людини залишається сталою (близько С) завдяки терморегуляції. Фізіологічні процеси в організмі людини відбуваються без погіршення її самопочуття лише за умови підтримання теплового балансу з довкіллям. За температури повітря в межах 15 – 25 С інтенсивність теплоутворення в організмі майже не змінюється (зона байдужості). Зі зниженням температури повітря поза вказані межі, цей показник підвищується, зі зростанням температури повітря посилюються процеси тепловіддачі в довкілля.
Останнє може відбуватися трьома основними шляхами конвекцією, випромінюванням та випаровуванням вологи з поверхні шкіри.
Чим нижчі температура повітря і швидкість його руху, тим більше тепла випромінюється. За високої температури і низької вологості значна частина тепла втрачається з випаровуванням поту. У разі високої відносної вологості
(понад
75%) випаровування утруднюється, що призводить до зниження інтенсивності віддавання тепла організмом людини. Надто низька вологість (до 40%) спричиняє висихання слизових оболонок дихальних шляхів, що негативно впливає на самопочуття працівників.
Рухомість повітря визначає рівень тепловіддачі з поверхні шкіри людини конвекцією і випаровуванням. У виробничих приміщеннях з температурою повітря до 35 С його рух сприяє віддачі тепла організмом. З подальшим підвищенням температури рухоме гаряче повітря буде віддавати своє тепло тілу людини, нагріваючи його.

2
Рухоме повітря за низької температури спричиняє додаткове переохолодження організму. Суттєві коливання температури в приміщеннях, які інтенсивно продуваються холодним повітрям
(протяги), порушують терморегуляцію організму і сприяють простудним хворобам.
Допустимі параметри мікроклімату для людини певним чином взаємопов'язані. Наприклад, вищій температурі повітря відповідає більша швидкість його руху, а вищій відносній вологості — менша температура повітря. Так на людину мають майже однаковий тепловий вплив такі співвідношення температури та відносної вологості повітря (за відсутності руху повітря): 17,7 С - 100%; 18,3 С
- 90%; 20,7 С - 50%; 22,3 С - 30%.
Отже, для нормального теплового самопочуття людини важливо, щоб температура, вологість і швидкість руху повітря перебували у сприятливих співвідношеннях щодо категорії виконуваної роботи.
2. Гігієнічне нормування параметрів повітря робочої зони
Параметри мікроклімату виробничих приміщень нормують залежно від періоду року, категорії робіт щодо важкості їх виконання та інтенсивності виділення тепла технологічним обладнанням у приміщенні (Державні санітарні норми ДСН 3.3.6.042-99). При нормуванні мікроклімату календарний рік поділяють на два періоди:
– холодний і перехідний – це коли середньодобова температура відкритого повітря зовні приміщення нижча 10 С
– теплий період – коли середньодобова температура відкритого повітря зовні приміщення становить 10 С і вище.
Залежно від характеру приміщень, їхрозрізняють таким чином з незначним надлишком виділеного тепла – до 23 Дж/м³с (20 ккал/м³год) та із значним надлишком виділеного тепла – понад 23
Дж/м³с.
Оптимальні та допустимі значення параметрів мікроклімату наведено в додатку 1.
Оптимальні мікрокліматичні умови- це такі параметри мікроклімату, які за тривалого систематичного впливу на людину забезпечують нормальний тепловий стан його організму без напруги і порушення механізмів терморегуляції. Вони створюють відчуття теплового комфорту і забезпечують передумови для високого рівня працездатності.
Фізична діяльністьвизначається, в основному, роботою м'язів, до яких під час праці посилено припливає кров, забезпечуючи надходження кисню і видалення продуктів окиснення за активної роботи серця та органів дихання. При цьому відбуваються втрати

3 енергії. За величиною загальних енерговитрат організму фізичні роботи поділяють на легкі, середньої важкості та важкі. Характеристику різних категорій робіт за важкістю наведено в додатку 2.
Чим вища категорія виконуваної роботи, тим більше навантаження на опорно-м’язову, дихальну та серцево-судинну системи. Так, частота серцевих скорочень, яка у стані спокою становить 65 - 70 скорочень на хвилину, під час виконання важких робіт може зрости до
150 - 170. Легенева вентиляція так само, як і частота серцевих скорочень, підвищується разом із зростанням інтенсивності виконуваної роботи. Інтенсивність вентилювання легень, що становить близько 6-8 л/хв у стані спокою, під час важкої фізичної праці може доходити до 100 л/хв і більше.
Оптимальні параметри мікроклімату мають підтримуватися в приміщеннях, пов'язаних із виконанням нервово-емоційних робіт, які потребують підвищеної уваги (диспетчерські та управлінські приміщення, оснащені ПК, лабораторії, бухгалтерії, конструкторські бюро та ін.).
Допустимі мікрокліматичні умови- це такі показники мікроклімату, які за тривалого систематичного впливу на людину можуть призвести до дискомфортного тепловідчуття з напруженням механізмів терморегуляції, але в межах фізіологічних можливостей організму людини без ушкодження або порушення здоров’я. При цьому може дещо знизитися працездатність.
Допустимі норми мікроклімату застосовують для приміщень зі значними тепловими надлишками. Це виробничі цехи та дільниці, де встановлено технологічне обладнання, що випромінює тепло в довкілля, створюючи несприятливі умови для людей. Як правило, в таких приміщеннях через технічні чи економічні причини неможливо забезпечити оптимальні параметри мікроклімату. У приміщеннях зі значними надлишками явного тепла, де накожного працівника припадає від 50 дом площі підлоги, дозволено знижувати температуру повітря проти норми в зоні поза постійними робочими місцями до 12 С - для легких робіт, до 10 С - для робіт середньої важкості і до 8 С - для важких робіт. Якщо накожного працівника припадає понад 100 м площі підлоги, то нормативні температуру, відносну вологість і швидкість руху повітря забезпечують лишена постійних робочих місцях.
Низькі температури під час роботи на відкритому повітрі взимку негативно впливають на стан людини. Межові температури, нижче яких заборонено виконувати роботи на відкритому повітрі, обумовлені можливостями механізму терморегуляції людини. Так, за температури повітря до мінус 25 С

4 охолоджуються відкриті поверхні тіла і знижується дотикова чутливість кінцівок людини. Періодичне обігрівання поновлює працездатність.
Але за температури від мінус 25 до мінус С навіть періодичне обігрівання не відновлює працездатність і дотикову чутливість кінцівок. Перебування за таких низьких температур протягом зміни призводить до різковираженого переохолодження організму. Робота на морозі за температур нижче мінус С навіть за періодичного десятихвилинного обігрівання через кожну годину призводить до стійкого зниження температури всього тіла і тактильної (дотикової) чутливості пальців рук і ніг, підвищення артеріального тиску, почастішання пульсу тощо.
3. Прилади для вимірювання параметрів мікроклімату
Класифікацію приладів для вимірювання параметрів мікроклімату представлено на рис. 1. Рис. 1. Класифікація приладів для вимірювання параметрів мікроклімату виробничих приміщень
3.1. Вимірювання температури
Прилади для вимірювання параметрів мікроклімату
Температура
Вологість
Швидкість руху повітря
Термометри:
Максимальний
Мінімальний
Парний
Психрометри:
Анемометри:
Крильчастий
Чашковий Психрометр Августа Психрометр
Асмана
(аспіраційний)
Гігрометри
Гігрографи
Кататермометри
Термографи
Актинометри

5 Температуру повітря вимірюють ртутними термометрами, а для вимірювання низьких від’ємних температур (нижче мінус С) застосовують спиртові термометри. Для встановлення температурного режиму у виробничих приміщеннях, температуру вимірюють термометрами не менше ніж уточках (у розрахунку нам площі), на висоті 1,5 м від підлоги . На температуру повітря в приміщеннях можуть впливати теплові параметри протікання технологічного процесу. Залежно від його характеру (рівномірний або періодичний), температуру повітря вимірюють на початку зміни, в середині та наприкінці, а також за необхідності додатково в певні моменти раптової зміни температурного режиму.
Відлік температури повітря проводять через 10 хв з моменту встановлення термометрів у заданих точках вимірювання. Для одержання середньої температури покази термометрів додають і ділять на кількість вимірів.
За наявності у виробничих приміщеннях джерела прямого теплового випромінювання, температуру вимірюють парним термометром (риса) або актинометром (рис. 2, б.
Дійсну температуру повітря Т
п
парного термометра визначають за формулою
Т
П
= Т
Ч
– К ·(Т
Ч
- Т
С
),
(1) де Т
Ч
– покази почорненого термометра, С
Т
С
– показники посрібленого термометра, С К – константа парного термометра (записано в паспорті приладу). Рис. 2. Загальний вигляд парного термометра (а) і актинометра (б)
Зареєструвати зміни температури протягом робочого дня, доби або
іншого тривалого періоду можна за допомогою самозаписувальних метеорологічних приладів – термографів (рис. 3). Відстежують б)
а)

6 коливання температури згідно з графіком, отриманим на діаграмній стрічці обертового барабана. Рис. 3. Загальний вид термографа Для відстеження змін температури в приміщеннях, де наявність людей небажана або заборонена, використовують потенціометри, які записують зміни електричних сигналів від терморезисторів чи термопар. Принцип дії цих приладів полягає у відстеженні змін електричного опору терморезистора чи термопари внаслідок підвищення або зниження температури. Перед початком вимірювання терморезистори і термопари тарують («градуюють»).
3.2. Вимірювання вологості Як правило, для оцінення параметрів мікроклімату виробничих приміщень визначають відносну вологість повітря – відношення наявної в повітрі кількості вологи до його максимально можливого
(насиченого) складу парами води за такої ж температури (вказують у відсотках). Для визначення відносної вологості використовують психрометри і гігрометри (рис. 4). Психрометри бувають аспіраційні (Асмана) з механічним або електричним приводом вентилятора та без вентилятора (названі за ім’ям їх винахідника - Августа. Психрометр Августа складається з двох однакових ртутних термометрів. Ртутний кінчик одного з них обмотано батистом або марлею, які змочують водою. Зволожений термометр називають вологим, а інший – сухим.
Унаслідок випаровування води з поверхні матеріалу, яким обмотано термометр, ртуть вологого термометра охолоджується.
Випаровування відбувається тим інтенсивніше, чим сухіше повітря і чим більша швидкість його руху. Тому покази вологого термометра нижчі ніж сухого.

7 Психрометр Асмана, як і психрометр Августа, теж складається з двох термометрів (вологого і сухого. Термометри закріплено в металевих трубках, які з’єднано загальним повітроводом з вентилятором у верхній частині приладу (задіюється механічно або електричним способом. а) б) в) Рис. 4. Загальний вигляд психрометра Августа (а, психрометра
Асмана (б) та гігрометра (в)
Металеві частини приладу призначено для захисту термометрів від потрапляння на них світлових променів. Під час роботи вентилятора забезпечується рівномірний потік повітря (близько 2 мс) у металевих трубках з термометрами.
Аспіраційний психрометр підвішують на кронштейні на висоті
1,5 м від підлоги. Змочують тканину на ртутному кінчику вологого термометра дистильованою водою за допомогою піпетки (її укладено у футляр приладу). Для визначення відносної вологості повітря використовують також гігрометри. Їх принцип роботи полягає у видовженні знежиреної волосини чи послабленні мембрани в разі їх зволоження і, навпаки, укороченні волосини (натягненні мембрани) після їх висихання.
3.3 Визначення швидкості руху повітря
Швидкість руху повітря, а також рух повітря у вентиляційних повітропроводах, визначають за допомогою анемометрів рис. 5):
чашкового (діапазон вимірювання 1-20 мс) і крильчастого (0,3-5,0 мс.

8 а) б) Рис. 5. Анемометри: а - крильчастий; б – чашковий За будовою ці два прилади принципово однакові. У чашковому анемометрі потік повітря обертає напівкулі, а в крильчастому – тоненькі лопаті, розташовані на осі. Цей обертовий рух за допомогою зубчастої передачі задіює стрілки циферблату анемометра. Вмикання і вимикання механізму задіяння стрілок здійснюється за допомогою аретиру (важеля), розміщеного на бічній стороні корпуса. Під час вимірювання вісь чашкового анемометра потрібно встановлювати перпендикулярно до напрямку повітряного потоку, а вісь крильчастого – паралельно йому. Для вимірювання малих швидкостей потоку повітря застосовують
кататермометр. Він дозволяє визначати рух повітря в межах від 0,05 до 2 мс. Основою приладу є спиртовий термометр з циліндричним або кульковим резервуаром. Шкалу циліндричного кататермометра проградуйовано в межах від 35 до 38 С, кулькового - від 33 до 40 С рис. 6). Принцип роботи приладу полягає в тому, що попередньо нагрітий кататермометр втрачає тепло не лише від різниці температури повітря та спирту, але й від дії руху повітря, пропорційно до його швидкості. Перед вимірюванням кататермометр занурюють у посуд з гарячою водою (температура води близько 65 – 70 С, поки зафарбований спирт не заповнить половину об’єму верхнього резервуару. Після цього кататермометр насухо витирають і підвішують на штативі у місці, де необхідно визначити швидкість руху повітря. Якщо вимірюють

9 швидкість руху зовнішнього повітря, то кататермометр захищають від прямих сонячних променів.
Далі за допомогою секундоміра визначають час, протягом якого стовпчик опуститься від температури Т
1
до температури
Т
2
Інтервали охолодження кататермометра зручно вибирати від 38 до С, тобто такий інтервал, щоб середня температура діапазону вимірювання Т+ Т дорівнювала С.
Охолоджувальну здатність повітря (мкал/см
2
•с) знаходять за формулою Наде константа приладу, яку зазначено з тильного боку шкали, що показує кількість тепла, втраченого з см поверхні резервуару приладу; а – часу секундах, протягом якого кататермометр охолоджується.
Швидкість руху повітря за допомогою кулькового кататермометра знаходять за таблицею (додаток 6). У цій таблиці величина Q - це різниця між середньою температурою кататермометра і температурою повітря довкілля (36,5 - t°).
Нині існують сучасніші комбіновані прилади з цифровим табло, які одночасно дозволяють отримати значення температури, швидкості руху повітря та
інтенсивності повітрообміну в повітропроводі.
4. Порядок виконання роботи
4.1. Виміряти температуру повітря термометром.
4.2. Визначити вологість повітря психрометром Асмана. Для цього спочатку необхідно за допомогою піпетки зволожити батист (марлю) на кінчику термометра та ввімкнути вентилятор психрометра.
Через кілька хвилин після його запуску записати покази ртутних стовпчиків сухого і вологого термометрів. Відносну вологість визначають за допомогою психрометричної таблиці (додаток 3) у точці перетину показів сухого і різниці показів сухого й вологого термометрів. Відносну вологість можна також визначати за номограмою (додаток 4).
4.3. Визначити швидкість руху повітря чашковим анемометром. Перед початком вимірювання швидкості руху повітря записують початкові показання стрілок з усіх шкал лічильника анемометра
(тисячі й сотні – маленькі шкали, десятки і одиниці – велика шкала. Рис. 6.
Кататермометр а - циліндричний
(Хілла); б - кульовий)

10 Через 10 – 15 с, коли напівкулі анемометра почнуть обертатися з постійною швидкістю в місці дослідження, за допомогою аретиру вмикають анемометра з ним одночасно секундомір. Тривалість вимірювання становить 60 - 120 с. Потім анемометр вимикають, записують кінцевий відлік та розраховують швидкість обертання напівкуль А (кількість поділок шкали за секунду) Аде початкові покази шкал приладу (до початку вимірювання);
N
2
– кінцеві покази шкал приладу (після закінчення вимірювання);
t - тривалість вимірювання у секундах. На тарувальному графіку (додається до анемометра заводом- виробником) за значенням А (кількість поділок/с) знаходять швидкість руху повітря (додаток 5). Для цього на вертикальній шкалі відзначають кількість поділок А. Від цієї точки проводять горизонталь до лінії графіка. Точку перетину проектують на вісь абсцис, що дає шукану швидкість руху повітря.
4.4. Записати результати вимірювання параметрів мікроклімату в таблицю протоколу. Навести висновки і рекомендації щодо поліпшення параметрів мікроклімату виробничого приміщення, де проводилися вимірювання.
5. Форма протоколу щодо виконання лабораторної роботи
Параметри мікроклімату
Показники При- мітки фактичні норма- тивні Температура повітря, С
Відносна вологість, %
- покази сухого термометра, С
- покази вологого термометра, С
Швидкість руху повітря, мс
- покази анемометра початковий кінцевий
- різниця показів
- тривалість вимірювання, с
- кількість поділок/ с

11 Список літератури

1. Жидецький ВЦ. Основи охорони праці – Львів: УАД, 2006.–
336 с.
2. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці.- К Каравела, 2006. – 392 с.
3. Гігієна та екологія / За ред. В.Г.Бардова.- Вінниця: Нова книга,
2006. – 720 с

Додаток 1
Оптимальні та допустимі величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні
Період року
Категорія робіт Температура, С
Відносна вологість, %
Швидкість руху, мс оптимальна допустима оптимальна допустима на робочих місцях постійних і не- постійних, не більше ніж оптимальна, не більше ніж допустима на робочих місцях постійних і не- постійних на робочих місцях постійних непостійних Холод- ний Легка - Іа
22—24 21-25 18-26 40—60 75 0,1
≤ 0,1 Легка - Іб
21—23 20-24 17-25 40—60 75 0,1
≤ 0,2
Середньої важкості - Па 18—20 17-23 15-24 40—60 75 0,2
≤ 0,3
Середньої важкості - ІІб 17—19 15-21 13-23 40—60 75 0,2
≤ 0,4
Важка - ІІІ
16—18 13-19 12-20 40—60 75 0,3
≤ 0,5
Теплий Легка - Іа
23—25 22-28 20-30 40—60 55 (при 28 С)
0,1 0,1—0,2 Легка – б
22—24 21-28 19-30 40—60 60 (при 27 С)
0,2 0,1—0,3
Середньої важкості - ІІа 21—23 18-27 17-29 40—60 65 (при 26 С)
0,3 0,2—0,4
Середньої важкості - ІІб 20—22 16-27 15-29 40—60 70 (при 25 С)
0,3 0,2—0,5
Важка - III
18—20 1526 13-28 40—60 75 (при 24 С)
0,4 0,2—0,6

13
Додаток 2
Категорії робіт за величиною загальних енерговитрат організму (ДСН 3.3.6.042-99)
Категорія робіт
Загальні енерговитрати організму Характеристика робіт
Професії АПК
Дж/с
Ккал/год Легка - Іа
105-140 90-120
Роботи, які виконуються сидячи та не потребують фізичного напруження Менеджер, економіст, оператор ПК Легка - Іб
141-175 121-150
Роботи, які виконуються сидячи, стоячи, ходячи - супроводжуються деяким фізичним напруженням
Інженер, агроном, агрохімік
Середньої важкості -
ІІа
176-232 151-200
Роботи, які пов'язані з постійним ходінням, переміщенням дрібних (до кг) виробів або предметів у положенні стоячи або сидячи - потребують певного фізичного напруження
Водій, механізатор, ветеринар, слюсар, токар
Середньої важкості -
ІІб
233-290 201-250
Роботи, які виконуються стоячи, пов'язані з ходінням, переміщенням невеликих (до 10 кг)
вантажів - супроводжуються помірним фізичним напруженням
Зварювальник, оператор машинного доїння, працівники польових бригад та ланок
Важка - III
291-349 251-300
Роботи, які пов'язані з постійними переміщеннями, перенесенням значних
(понад 10 кг) вантажів - потребують великих фізичних зусиль
Вантажник, різнороб, вальник дерев, доглядач сільськогосподарських тварин

Додаток 3
Визначення відносної вологості повітря психрометром Асмана
Покази сухого термометра
Різниця показів сухого і вологого термометрів
0 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
Відносна вологість повітря у відсотках
0 100 81 63 45 28 11 1
100 83 65 48 32 16 2
100 84 68 51 35 20 3
100 84 69 54 39 24 10 4
100 85 70 56 42 28 14 5
100 86 72 58 45 32 19 6 6
100 86 73 60 47 35 23 10 7
100 87 74 61 49 37 26 14 8
100 87 75 63 51 40 29 18 7 9
100 88 76 64 53 42 31 21 11 10 100 88 76 65 54 44 34 24 14 5 11 100 88 77 66 56 46 36 26 17 8 12 100 89 78 68 57 48 38 29 20 11 13 100 89 79 69 59 49 40 31 23 14 6 14 100 89 79 70 60 51 42 34 25 17 9 15 100 90 80 71 61 52 44 36 27 20 12 5 16 100 90 81 71 62 54 46 37 30 22 15 8 17 100 90 81 72 64 55 47 39 32 24 17 10 18 100 91 82 73 65 56 49 41 34 27 20 13 19 100 91 82 74 65 58 50 43 35 29 22 15 20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 30 24 18 21 100 91 83 75 67 60 52 46 39 32 26 20 22 100 92 83 76 68 64 54 47 40 34 28 22 23 100 92 84 76 69 61 55 48 42 36 30 24 24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 37 31 26 25 100 92 84 77 70 63 57 50 44 38 33 27 26 100 92 85 78 71 64 58 51 46 40 34 29 27 100 92 85 78 71 65 59 52 47 41 36 30 28 100 93 85 78 71 65 59 52 48 42 37 32 29 100 93 86 79 72 66 60 54 49 43 38 33 30 100 93 86 79 73 67 61 55 50 44 39 34

15
Додаток 4
Номограма для визначення відносної вологості повітря
35 30 25 20 15 10 5
0
П
окази вол ог ого термометра, ОС 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 40 38 34 30 26 22 18 14 10 6
4
П
окази сухого термометра,
О
С
Відносна вологість, %
44 42

16
Додаток 5
Тарувальний графік чашкового анемометра для визначення швидкості руху повітря
0 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12
Швидкість повітря, м/с
К
іль кі
сть п
од
ілок
/ с

17
Додаток 6
Таблиця для визначення швидкості руху повітря кульковим кататермометром Н
V, мс Н
V, мс Н
V, мс
0,33 0,046 0,50 0,44 0,67 1,27 0,34 0,062 0,51 0,48 0,68 1,31 0,35 0,077 0,52 0,52 0,69 1,35 0,36 0,09 0,53 0,57 0,70 1,39 0,37 0,11 0,54 0,62 0,71 1,43 0,38 0,12 0,55 068 0,72 1,48 0,39 0,14 0,56 0,73 0,73 1,52 0,40 0,16 0,57 0,80 0,74 1,57 0,41 0,18 0,58 0,88 0,75 1,60 0,42 0,20 0,59 0,97 0,76 1,65 0,43 0,22 0,60 1,00 0,77 1,70 0,44 0,25 0,61 1,03 0,78 1,75 0,45 0,27 0,62 1,07 0,79 1,79 0,46 0,30 0,63 1,11 0,80 1,84 0,47 0,33 0,64 1,15 0,81 1,89 0,48 0,36 0,65 1,19 0,82 1,94 0,49 0,40 0,66 1,22 0,83 1,98 0,84 2,03

скачати

© Усі права захищені
написати до нас