1   2   3   4   5
Ім'я файлу: anomalni_matkovi_krovotechi.doc
Розширення: doc
Розмір: 759кб.
Дата: 06.10.2021
скачатиПРОЕКТ 15.10.2021
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

13.04.2016 № 353

(зі змінами 23.09.2016 № 994)


УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
АНОМАЛЬНІ МАТКОВІ КРОВОТЕЧІ

Вступ
Протягом останніх років накопичено багато нових доказових даних, що призвело до перегляду діагностичних підходів і схем лікування при маткових кровотечах у жінок різних вікових груп. В уніфікованому клінічному протоколі представлений огляд існуючих методів діагностики та лікування аномальних маткових кровотеч (АМК) та запропоновані алгоритми діагностики і лікування даної патології в Україні.

Уніфікований клінічний протокол етапного надання медичної допомоги при АМК розроблений на основі адаптованої клінічної настанови, основна мета якої – розглянути та перевірити наявні свідчення, враховуючи думки та інтереси жінок і медичних спеціалістів.

Аномальна маткова кровотеча – це узагальнююче поняття для будь-якого відхилення менструального циклу від норми, що включає зміни регулярності і частоти менструацій, тривалості кровотечі або кількості крові, що втрачається.

Тяжку менструальну кровотечу визначають як «надмірну менструальну крововтрату, що порушує фізичний стан, соціальні, емоційні та/або матеріальні умови життя жінки».

Тяжкі менструальні кровотечі (ТМК) справляють негативний вплив на якість життя жінок. Велика кількість жінок звертається за допомогою до лікарів-терапевтів з приводу зазначеної патології, що також є причиною направлення пацієнток до спеціалізованих установ.

Протокол засновано на підставі наступних клінічних настанов:

  1. NICE guidelines [CG44] Heavy menstrual bleeding: assessment and management, 2007;

  2. SOGC Clinical Practice Guidelines Abnormal uterine bleeding in premenopausal women, 2013;

  3. SEGO SANGRADO MENSTRUAL ABUNDANTE (SMA), 2013;

  4. ACOG Opinion Committee Management of Acute Abnormal Uterine Bleeding in Nonpregnant Reproductive-Aged Women, 2015.


Скорочення


АМК

Аномальні маткові кровотечі


ЕМА

Емболізація маткових артерій


ЗОЗ

Заклад охорони здоров’я


КМП

Клінічний маршрут пацієнта


КОК

Комбіновані оральні контрацептиви


ЛНГ-ВМС

Левоноргестрел-вивільняюча внутрішньоматкова система


ЛПМД

Локальний протокол медичної допомоги


МКХ-10

Міжнародна класифікація хвороб 10-го перегляду


МОЗ України

Міністерство охорони здоров’я України


МПА

Медроксипрогестерону ацетату


НАМН України

Національна академія медичних наук України


ТМК

Тяжкі маткові кровотечі


УКПМД

Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги


ШВОМК

Шкала візуальної оцінки менструальної крововтрати


ACOG

Американський коледж акушерів-гінекологів (англ. Opinion Committee Management of Acute Abnormal Uterine Bleeding in Nonpregnant Reproductive-Aged Women)


FIGO

Міжнародна федерація гінекологів та акушерів (англ. The International Federation of Gynecology and Obstetrics)


NICE

Національний інститут здоров’я та клінічного вдосконалення (Велика Британія)


SEGO

Іспанське товариство гінекологів і акушерів (іспан. Sociedad Espan˜ola de Ginecologı´a y Obstetricia)


SOGC

Асоціація акушерів та гінекологів Канади (англ. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada)


І. Паспортна частина

1.1. Діагноз: Аномальна маткова кровотеча

1.2. Код за МКХ-10:

N 92. Надмірна, часта та нерегулярна менструація

N 92.0 Надмірна і часта менструація з регулярним циклом

N 92.1 Надмірна і часта менструація з нерегулярним циклом

N 92.2 Надмірна менструація в період статевого дозрівання

N 92.3 Овуляційна кровотеча

N 92.8 Дисфункціональна маткова кровотеча

1.3. Для кого призначений протокол

Протокол призначений для керівників закладів охорони здоров’я та їх заступників, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, лікарів акушерів-гінекологів, лікарів-гінекологів дитячого та підліткового віку, лікарів-гінекологів-онкологів, лікарів-педіатрів, дільничних педіатрів, лікарів-терапевтів, дільничних терапевтів, лікарів, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці, середнього медичного персоналу, інших медичних працівників, які беруть участь у наданні первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги жінкам (дівчатам та жінкам репродуктивного віку) з аномальними матковими кровотечами.

1.4. Мета протоколу

Мета протоколу: забезпечити якість, ефективність та рівні можливості доступу до медичної допомоги пацієнток на основі доказів ефективності медичних втручань; забезпечити організацію мультидисциплінарного надання медичної допомоги пацієнткам із аномальними матковими кровотечами на всіх етапах надання медичної допомоги; встановити єдині вимоги щодо профілактики, діагностики та лікування пацієнток із аномальними матковими кровотечами відповідно до положень адаптованої клінічної настанови, що розроблена на підставі наявних фактичних даних; обґрунтування кадрового забезпечення та оснащення закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пацієнткам із аномальними матковими кровотечами (наявність фахівців, обладнання та ресурсів); визначення індикаторів якості медичної допомоги для проведення моніторингу та клінічного аудиту в закладах охорони здоров’я.

1.5. Дата складання протоколу: лютий 2016 року.

1.6. Дата перегляду протоколу: лютий 2019 року.

1.7. Розробники протоколу


Боднарук

Наталія Миколаївна

в.о. начальника Управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного департаменту МОЗ України, голова робочої групи;


Камінський

В'ячеслав Володимирович

завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Акушерство і гінекологія»;


Татарчук

Тетяна Феофанівна


завідувач відділення ендокринної гінекології Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча гінекологія», заступник голови;


Ліщишина

Олена Михайлівна

директор Департаменту стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», к.мед.н., ст.н.с., заступник голови з методологічного супроводу;


Бойчук

Алла Володимирівна

завідувач кафедри акушерства та гінекології навчально-наукового інституту післядипломної освіти Державного вищого навчального закладу «Тернопiльський державний медичний університет iменi I.Я. Горбачeвського», д.мед.н., професор;


Булавенко

Ольга Василівна

завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, д.мед.н., професор;


Бурлака

Олена Василівна

старший науковий співробітник відділення ендокринної гінекології Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», д.мед.н;


Вдовиченко

Юрій Петрович

завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, перший проректор з лікувальної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор;


Венцківська

Ірина Борисівна

професор кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, д.мед.н.;


Гладчук

Ігор Зіновійович

професор кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету, д.мед.н.;


Грищенко

Ольга Валентинівна

завідувач кафедри перинатології, акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти, академік технологічної академії наук України, д.мед.н., професор;


Дубініна

Владлена Геннадіївна

завідувач кафедри онкології, з курсом променевої діагностики, терапії та радіаційної медицини Одеського національного медичного університету, д.мед.н., професор;


Дубоссарська

Юліанна Олександрівна

завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», д.мед.н., професор;


Єфіменко

Ольга Олексіївна

провідний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», к.мед.н.;


Жилка

Надія Яківна

доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д.мед.н.;


Захаренко

Наталя Феофанівна

старший науковий співробітник відділення ендокринної гінекології Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», д.мед.н.;


Калугіна

Людмила Вадимівна

провідний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», д.мед.н.;


Кoрнацька

Алла Григорівна

завідувач відділу відновлення репродуктивної функції жінок Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», д.мед.н., професор;


Косей

Наталя Василівна

головний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», д.м.н;


Маркін

Леонід Борисович

завідувач кафедри акушерства і гінекології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор;


Матюха

Лариса Федорівна

завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина»;


Неспрядько

Сергій Валерійович

старший науковий співробітник відділення онкогінекології Національного інституту раку МОЗ України, к.мед.н.;


Нетяженко

Василь Захарович

завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент Національної Академії медичних наук України, позаштатний спеціаліст МОЗ України із фаху « Терапія», д.мед.н., професор;


Педаченко

Наталя Юріївна

доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д.мед.н.;


Пирогова

Віра Іванівна


завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.мед.н., професор;


Потапов

Валентин Олександрович

завідувач кафедри акушерства та гінекології Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», д.мед.н., професор;


Рожковська

Наталя Миколаївна

професор кафедри акушерства та гінекології № 1 Одеського національного медичного університету, д.мед.н.;


Сіліна

Тетяна Миколаївна

професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, д.мед.н.;


Ященко

Юрій Борисович

завідувач наукового відділу організації медичної допомоги ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «педіатрія», д.мед.н., професор.Методичний супровід та інформаційне забезпечення


Горох

Євгеній Леонідович

начальник відділу якості медичної допомоги та інформаційних технологій Департаменту стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», к.тех.н.;


Мельник

Євгенія Олександрівна

начальник відділу доказової медицини Департаменту стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України»;


Мігель

Олександр Володимирович

завідувач сектору економічної оцінки медичних технологій Департаменту стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України»;


Шилкіна

Олена Олександрівна

начальник відділу методичного забезпечення новітніх технологій у сфері охороні здоров’я Департаменту стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України».

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас