Ім'я файлу: 103719-uapatents.com.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 294кб.
Дата: 09.04.2021
скачати

УКРАЇНА
(19)
UA
(11)
103719
(13)
U
(51)
МПК (2015.01)
B61D 27/00
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ
UA
103719
U
(12)
ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ
(54) ВАГОН МЕТРО З ПРИМУСОВОЮ СИСТЕМОЮ ВЕНТИЛЯЦІЇ
(57)
Реферат:
Вагон метро з примусовою системою вентиляції, яка містить принаймні один вентиляційний агрегат з принаймні одним вентиляційним каналом для подачі теплого і охолодженого повітря, розділений на дві частини роздільним елементом. При цьому вентиляційний канал утворений в просторі між внутрішньою поверхнею даху і зовнішньою поверхнею стелі вагона і розділений елементом, який ділить вентиляційний канал на дві частини змінного конфузорного профілю з можливістю здійснення обміну повітря між ними, стеля вагона виконана з перемінною перфорацією зі збільшенням кількості отворів у напрямку руху повітряного потоку, при цьому вентиляційний агрегат виконано із можливістю забезпечення звукоізоляції і очищення повітря.
(21) Номер заявки 2015 06512

(22) Дата подання заявки 02.07.2015
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель
(46)
Публікація відомостей про видачу патенту, Бюл.№ 24
(72)
Винахідник(и):
Мужичук Сергій Олександрович (UA), Соловей Валерій Сергійович (UA), Солдатов Володимир Олександрович
(UA),
Коляденко Валерій Іванович (UA),
Кутумов Павло Володимирович (UA),
Москаленко Віталій Олексійович (UA)
(73)
Власник(и):
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД, вул. І. Приходька, 139, м. Кременчук,
Полтавська обл, 39621 (UA)

UA 103719 U

UA 103719 U
1
Корисна модель належить до галузі машинобудування, а саме до систем вентиляції рейкових транспортних засобів, призначених для транспортування пасажирів. З патенту РФ № 2268833 від 24.05.2004 (МПК B61D 27/00) "Система кондиционирования воздуха пассажирского вагона" відома система кондиціонування, яка оснащена агрегатом для обробки і переміщення повітря, з'єднаним рукавами з розміщеними між дахом і стелею вагона
5
принаймні одним припливним і принаймні одним рециркуляційним повітропроводами, з виконаними в їх корпусах припливними витяжними отворами. Припливні отвори обладнано регульованими клапанами, при цьому площа перерізу прохідного отвору збільшується у напрямку руху повітря у припливному повітропроводі і зменшується в напрямку руху повітря у рециркуляційному. Вздовж повздовжньої осі вагона встановлена перегородка, яка задає
10
напрямок руху повітря в салоні вагона. Регульовані клапани з'єднано за допомогою перехідників з отворами в стелі, розміщеними у відсіках вагона. Регульований клапан складається з рухомої тарелі, з'єднаної парою гвинт-гайка з нерухомою частиною, яка складається з основи зі встановленою на ній П-подібною опорою гвинта і закріпленою на основі напівкруглої перегородки. Також на даху вагона розміщено принаймні один дефлектор для виводу повітря
15
назовні. До недоліків даного технічного рішення належать багатодетальність і складність конструкції, що призводить до збільшення витрат праці на її виробництво.
Також з патенту РФ № 2380253 від 13.06.2006 (МПК B61D 27/00) "Система воздушных каналов для транспортных средств, в частности рельсовых транспортных средств для перевозки пассажиров" відома система вентиляції, яка містить вентиляційний агрегат з принаймні одним вентиляційним каналом для подачі теплого і охолодженого повітря, розділеним на дві частини роздільним елементом, що забезпечує збільшення поперечного перерізу кожної з частин вентиляційного каналу. При зменшенні поперечного перерізу однієї частини каналу, інша відповідно збільшується, при цьому зміна величини перерізу відбувається
25
лише за рахунок зміни співвідношення тиску і об'ємів повітря без використання додаткової енергії.
Роздільний елемент виконаний у вигляді повітронепроникної роздільної стінки з текстилю.
Роздільний елемент з'єднаний із зовнішнім каналом в поверхні даху, при цьому зовнішній канал складається із текстильних полотен. Кожен роздільний елемент містить принаймні одну застібку типу "блискавка". Також роздільний елемент може бути виконано у вигляді пластини без можливості деформації, зі сталевого листа. До недоліків даної конструкції можна віднести ймовірність механічного пошкодження текстильного роздільного елемента, а при встановленні роздільного елемента у вигляді пластини зі сталевою листа не забезпечується можливість використання повного об'єму
35
вентиляційного каналу і відсутній обмін повітря між його частинами.
Технічною задачею, на вирішення якої спрямована корисна модель, є створення вагона метро із вдосконаленою системою вентиляції, спрощеної конструкції і підвищеної ефективності.
Технічний результат, досягнутий від реалізації заявленої корисної моделі, полягає у зменшенні енергетичних витрат системи вентиляції і покращенні її експлуатаційних показників, а саме шумоізоляції, очищення і забезпечення оптимального об'єму, поданого повітря. Суть корисної моделі, що заявляється, полягає в тому, що вентиляційний канал, утворений в просторі між внутрішньою поверхнею даху і зовнішньою поверхнею стелі вагона, і розділений елементом, який ділить вентиляційний канал на дві частини змінного конфузорного профілю, з можливістю здійснення обміну повітря між ними. Стеля вагона виконана з перемінною
45
перфорацією зі збільшенням кількості отворів у напрямку руху повітряного потоку, при цьому вентиляційний агрегат виконано із можливістю забезпечення звукоізоляції і очищення повітря.
Звукоізоляція у вентиляційному агрегаті забезпечується шляхом покриття внутрішньої поверхні напірної камери звукоізолюючим матеріалом і встановлення звукоізолюючих елементів, виконаних у вигляді касет, заповнених текстильним матеріалом. Між нижньою кромкою
50
роздільного елемента і поверхнею стелі вагона виконано проміжок. Суть корисної моделі пояснюється наступними кресленнями: фіг. 1 - вагон метро з примусовою системою вентиляції, загальний вигляд; фіг. 2 - система вентиляції, вигляд зверху; фіг. 3 - розріз В-В;
55
фіг.4 - стеля вагона метро з перфорацією, вигляд А фіг.5 - розріз Б-Б; фіг.6 - вентиляційний агрегат, загальний вигляд. Вагон метро, який складається з кузова 1 (фіг. 1) суцільнометалевої несучої конструкції, встановленого на два двовісні візки 2, оснащений примусовою системою вентиляції, яка містить
60

UA 103719 U
2 два вентиляційні агрегати 3 (фіг. 2), за допомогою яких зовнішнє повітря, що засмоктується під дією вентиляторів 4 через повітрозабірні вікна 5, подається під напором, через гнучкі патрубки 6 у вентиляційний канал 7, який утворений в просторі між внутрішньою поверхнею даху 8 (фіг. 3) і зовнішньою поверхнею стелі 9 вагона і розділений роздільним елементом 10, наприклад жорсткою перегородкою.
5
Роздільний елемент ділить вентиляційний канал на дві частини змінного, конфузорного профілю, з можливістю - здійснення обміну повітря між ними завдяки тому, що між нижньою кромкою роздільного елемента і поверхнею стелі вагона виконано проміжок 11. Далі повітря через отвори 12 (фіг. 4) в стелі вагона, яку виконано з перфорацією перемінної щільності зі збільшенням кількості отворів у напрямку руху повітряного потоку, потрапляє до салону, звідки
10
під дією витяжних вентиляторів 13 фіг.5, пройшовши через вентиляційні прорізи 14 і вентиляційні агрегати, виштовхується назовні. Вентиляційні агрегати виконано з можливістю забезпечення звукоізоляції і очищення повітря за рахунок оснащення повітряними фільтрами на малюнках не вказані).
Звукоізоляція у вентиляційному агрегаті забезпечується шляхом покриття внутрішньої
15
поверхні напірної камери 15 (фіг. 6) звукоізолюючим матеріалом і встановлення звукоізолюючих елементів, виконаних у вигляді касет 16, заповнених звукоізолюючим, наприклад текстильним, матеріалом.
Очищення і подача оптимального об'єму повітря в салон вагона забезпечується шляхом оснащення вентиляційних агрегатів повітряними фільтрами і встановлення перегородки
20
вентиляційного каналу, таким чином, що утворені нею частини забезпечені можливістю обміну повітрям і мають конфузорний профіль у напрямку руху повітря, яке потрапляє до салону через стелю вагона, виконану з перфорацією перемінної щільності з оптимально-необхідною кількістю отворів.
Корисна модель, що заявляється, використовується на ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод, при виробництві вагонів метрополітену. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
1. Вагон метро з примусовою системою вентиляції, яка містить принаймні один вентиляційний агрегат з принаймні одним вентиляційним каналом для подачі теплого і охолодженого повітря, розділений на дві частини роздільним елементом, який відрізняється тим, що вентиляційний канал утворений в просторі між внутрішньою поверхнею даху і зовнішньою поверхнею стелі вагона і розділений елементом, який ділить вентиляційний канал на дві частини змінного конфузорного профілю з можливістю здійснення обміну повітря між ними, стеля вагона
35
виконана з перемінною перфорацією зі збільшенням кількості отворів у напрямку руху повітряного потоку, при цьому вентиляційний агрегат виконано із можливістю забезпечення звукоізоляції і очищення повітря.
2. Вагон метро з примусовою системою вентиляції поп, який відрізняється тим, що звукоізоляція у вентиляційному агрегаті забезпечується шляхом покриття внутрішньої поверхні
40
напірної камери звукоізолюючим матеріалом і встановлення звукоізолюючих елементів, виконаних у вигляді касет, заповнених звукоізолюючим матеріалом.
3. Вагон метро з примусовою системою вентиляції поп, який відрізняється тим, що між нижньою кромкою роздільного елемента і поверхнею стелі вагона виконано проміжок.

UA 103719 U
3

UA 103719 U
4
Комп’ютерна верстка І. Скворцова
Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

скачати

© Усі права захищені
написати до нас