Ім'я файлу: Типові труднощі у навчанні молодших школярів.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 120кб.
Дата: 05.12.2020
Типові труднощі у навчанні молодших школярів
Забуга С.М
1.У письмових роботах пропускає літери

1. Низький рівень розвитку фонематичного слуху.
2. Слабка концентрація уваги.
3. Несформованість прийомів самоконтролю.
4. Індивідуально-типологічні особливості особистості.
5. Інші психологічні причини

2. Нерозвиненість орфографічної зіркості

1. Низький рівень розвитку довільності.
2. Несформованість прийомів навчальної діяльності (самоконтролю, уміння діяти за правилами).
3. Низький рівень обсягу та розподілу уваги.
4. Низький рівень розвитку короткочасної пам'яті.
5. Слабкий розвиток фонематичного слуху.
6. Інші психологічні причини

3. Неуважність

1. Низький рівень розвитку довільності.
2. Низький рівень обсягу уваги.
3. Низький рівень концентрації та стійкості уваги.
4. Домінуюча мотивація навчання – ігрова.
5. Інші психологічні причини

4. Труднощі у виконанні математичних завдань

1. Низький рівень загального розвитку.
2. Слабке розуміння граматичних конструкцій.
3. Несформованість уміння орієнтуватися на систему ознак.
4. Низький рівень розвитку образного мислення.
5. Інші психологічні причини

5. Труднощі у переказуванні тексту

1. Несформованість уміння планувати свої дії.
2. Слабкий розвиток логічного запам'ятовування.
3. Низький рівень мовного розвитку.
4. Низький рівень розвитку образного мислення.
5. Низький рівень розвитку логічних операцій (аналізу, узагальнення, систематизації).
6. Занижене самооцінювання.
7. Інші психологічні причини

6. Непосидючість

1. Низький рівень розвитку довільності.
2. Індивідуально-типологічні особливості особистості.
3. Низький рівень розвитку вольової сфери.
4. Інші психологічні причини

7. Важко розуміє пояснення з першого разу

1. Несформованість прийомів навчальної діяльності.
2. Слабка концентрація уваги.
3. Низький рівень розвитку сприймання.
4. Низький рівень розвитку довільності.
5. Низький рівень загального розвитку.
6. Інші психологічні причини

8. Постійна неохайність у веденні зошита

1. Слабкий розвиток тонкої моторики пальців рук.
2. Несформованість прийомів навчальної діяльності.
3. Недостатній обсяг уваги.
4. Низький рівень розвитку короткочасної пам'яті.
5. Інші психологічні причини.

9. Погане знання таблиці множення

1. Низький рівень розвитку механічної пам'яті.
2. Низький рівень розвитку довготривалої пам'яті.
3. Розвиток загального інтелекту нижчий за вікову норму.
4. Низький рівень розвитку довільності.
5.Слабка концентрація уваги.
6. Несформованість прийомів навчальної діяльності.
7. Інші психологічні причини.

10. Не виконує завдання для самостійної роботи

1. Несформованість прийомів навчальної діяльності.
2. Низький рівень розвитку довільності.
3. Інші психологічні причини.

11. Постійно забуває вдома навчальне приладдя

1. Висока емоційна нестабільність, підвищена імпульсивність.
2. Низький рівень розвитку довільності.
3. Низький рівень концентрації та стійкості уваги.
4. Інші психологічні причини

12. Погано списує з дошки

1. Несформованість прийомів навчальної діяльності.
2. Низький рівень розвитку довільності.
3. Низький рівень переключення уваги.
4. Недостатній рівень обсягу уваги.
5. Низький рівень короткочасної пам'яті.
6. Інші психологічні причи

13. Домашню роботу виконує добре, а класну - недбало

1. Слабка швидкість проходження психічних процесів.
2. Несформованість прийомів навчальної діяльності.
3. Низький рівень розвитку довільності.
4. Інші психологічні причини

14. Кожне завдання потрібно повторити декілька разів перед тим, як учень починає працювати

1. Низький рівень концентрації та стійкості уваги.
2. Низький рівень розвитку довільності.
3. Несформованість уміння виконувати завдання за усною інструкцією.
4. Несформованість передумов навчальної діяльності.

15. Постійно перепитує вчителя

1. Низький рівень обсягу уваги.
2. Слабка концентрація та стійкість уваги.
3. Низький рівень розвитку переключення уваги.
4. Низький рівень розвитку короткочасної пам'яті.
5. Низький рівень розвитку довільності.
6. Несформованість уміння приймати навчальну задачу.
7. Інші психологічні причини

16. Погано орієнтується в зошиті

1. Низький рівень сприймання й орієнтації у просторі.
2. Низький рівень розвитку довільності.
3. Слабкий розвиток дрібних м'язів рук.
4. Інші психологічні причин

17. Піднімає руку, але потім мовчить

1. Несформованість ставлення до себе як до школяра.
2. Занижене самооцінювання.
3. Низький рівень розвитку довільності.
4. Інші психологічні причини

18. Запізнюється на уроки

1. Несформованість прийомів самоконтролю.
2. Низький рівень концентрації і стійкості уваги.
3. Низький рівень розвитку довільності.
4. Можливі сімейні труднощі.
5. Вимоги другорядної вигоди.
6. Інші психологічні причини.

19. Постійно відволікається на уроках, грається, лізе під парту, їсть

1. Не сформованість ставлення до себе як до школяра.
2. Переважає ігрова мотивація навчання.
3. Індивідуально-типологічні властивості особистості.
4. Низький рівень розвитку довільності.
5. Низький рівень концентрації та стійкості уваги.
6. Несформованість прийомів навчальної діяльності.
7. Інші психологічні причини

20. Відчуває страх перед опитуванням на уроці

1. Занижене самооцінювання.
2. Можливі сімейні труднощі.
3. Внутрішній стресовий стан.
4. Індивідуально-типологічні властивості особистості.
5. Інші психологічні причини

21. При перевірці зошита після уроку зрозуміло, що письмова робота не виконана

1. Несформованість ставлення до себе як до школяра.
2. Переважає ігрова мотивація навчання.
3. Низький рівень розвитку довільності.
4. Несформованість прийомів навчальної діяльності.
5. Інші психологічні причини

22. Під час уроку виходить і буває відсутній довгий час

1. Відсутня навчальна мотивація.
2. Несформованість ставлення до себе як до школяра.
3. Занижене самооцінювання.
4. Внутрішній стресовий стан.
5. Труднощі засвоєння матеріалу, пов'язані з ЗПР.
6. Інші психологічні причини

23. Коментує оцінки вчителя і його поведінку, дає зауваження

1. Можливі сімейні труднощі.
2. Особливості розвитку «Я – концепції».
3. Інші психологічні причини

24. Довгий час не може знайти своє місце у класі за партою

1. Слабкий розвиток орієнтації у просторі.
2. Низький рівень розвитку образного мислення.
3. Низький рівень розвитку сприймання.
4. Низький рівень розвитку довільності.
5. Низький рівень розвитку самоконтролю.
6. Низький рівень розвитку довготривалої пам'яті.
7. Інші психологічні причини


скачати

© Усі права захищені
написати до нас