Ім'я файлу: ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОГОНУ ФЕРМИ.docx
Розширення: docx
Розмір: 250кб.
Дата: 11.03.2021

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОГОНУ ФЕРМИ

Термін здачі закінченої роботи " 30 " березня 2020 рік
Реферат
Дипломна робота виконана: __ с., __ джерел, ___ додатки.

Методи дослідження: описовий.
Письмова частина завдання:

Дати характеристику конструкції, її призначення, умови праці; зробити деталювання; дослідити матеріал, з якого вона виготовлена; розкрити поняття «зварювання матеріалу»; обґрунтувати вибір способу зварювання та встановити/розрахувати параметри режиму зварювання; вибрати зварювальні матеріали, обладнання, пристосування та інструмент для виконання зварювання; розробити технологічний процес виготовлення конструкції; провести контроль якості готового виробу; а також описати заходи з охорони праці.
Терміни які використовувалися:

Зварювання, параметри режиму зварювання, зварюваність, сила струму, джерело живлення, технологічний процес, контроль якості, електродні матеріали, охорона праці.

Графічна частина завдання --- відсутня, замінена творчою роботою
Практична частина завдання – макет виробу

Керівник Рєзніченко В.О.

ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище»
«Затверджую»

Заступник директора з НВР

__________ Шулепина Г.Ю.

(підпис)
«01» лютого 2021 рік
Письмова екзаменаційна робота на тему:

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОГОНУ ФЕРМИ

ЗМІСТ

ЗАВДАННЯ НА ПИСЬМОВУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ РОБОТУ..………………..

2

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ………………………………………………………….

3

РЕФЕРАТ……………………………………………………………………………

4

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦІЇ…………………………………….…

6

  1. Призначення конструкції, деталювання………………………….…

6

  1. Характеристика матеріалу конструкції…………………………….

8

   1. Зварюваність матеріалу………………………………………

10

  1. Вибір способу зварювання…………………………………………..

12

   1. Вибір параметрів режиму зварювання……………………….

13

   1. Вибір і характеристика електронних матеріалів…………...

16

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ………………………………………….

20

  1. Робоче місце електрогазозварника…………………………………..

21

   1. Вибір зварювального обладнання, інструменту та пристосувань………………………………………………………………………...

23

  1. Робоче місце слюсаря механоскладальних робіт………………….

29

   1. Вибір інструменту і пристосування слюсарні………………

30

 1. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА ………………………………………………..

33

  1. Підготовка деталей………………………………………………………..

33

  1. Технологічний процес виготовлення конструкції………………………

35

  1. Контроль якості виготовленої конструкції……………………………...

39

 1. ОХОРОНА ПРАЦІ……………………..………………………………………

41

  1. Електробезпека………………………………………………………..

41

  1. Пожежна безпека……………………………………………………….…

44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………….............................................

47

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………

48


Дата видачі завдання " 30 " березня 2021 рік
Керівник дипломної роботи _________________ Резніченко В.О

(Підпис)

Завдання прийняв до виконання _______________ Усенко В.В.

(Підпис учня)

П рогон ферми

Комплектація навісу: стовпи з профільної труби від 60х60 мм, обв'язка з профільної труби від 50х25 мм, решетування покрівлі з профільної труби 30х30мм, покрівельні саморізи, все металеві вироби покриті ґрунтом ГФ-21, Обрешітку наварюють з кроком в 1 м з металевої профільної труби перерізом 40х40 мм.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас