Ім'я файлу: Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних рес
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 14.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
реферат 2.docx
34d3869.doc

Тема 1. Процес консолідації інформації

Конкурентна розвідка — нова масова професія. Історія виникнення. Основні функції. Професійна характеристика. Intelligence Process з погляду Міжнародного співтовариства професіоналів конкурентної розвідки (SCIP). Структура і основні етапи. Виявлення потреб в інформації осіб, що ухвалюють рішення, і споживчів. Накопичення і структуризація даних. Формування інформаційних есурсів. Виявлення і представленя знань. Забезпечення заннями, підтримка ухвалення нормативної частини програми етапам консолідації інформації. Вимоги до здібностей, знання і умінням професіоналів конкурентної розвідки. Приклади успішної діяльності в області конкурентної розвідки.
Тема 2. Основи інформаційно-аналітичної діяльності

Когнітивні особливості аналітичної діяльності. Людська система переробки інформації. Сенсомоторная активність як кібернетична схема упавління. Партитивна модель рівнів сенсомоторної активності. Рівень відчуттів, гомеостатичного регулювання і фізіологічних реакцій. Рівень сприйняття, наочно-дієвого мислення, інстинктивної поведінки. Рівень чуттєвого віддзеркалення, образного мислення, умовно-рефлекторної поведінки. Рівень абстрактного віддзеркалення, словесно-логічного мислення, раціональної поведінки. Логіка процесу дослідження. Основні етапи інформаційно-аналітичної роботи. Рекомендації експертів по забезпеченню ефективності інформаційно-аналітичної діяльності.
Тема 3. Системологічний підхід до оптимізації ділової активності

Системологія — системній підхід ноосферного етапу розвитку науки. Відмінність системи від множини.Система, як функціональний об’єкт. Надсистема, підсистема. Зв'язок як потік. Функціональні і підтримуючи зв’язки. Зовнішня і внутрішня детермінанта. Запит надсистеми і функціонування системи. Вакантний вузол. Висхідний матеріал. Область необхідних станів і область можливих станів. Адаптація системи.
Тема 4. Intelegence. Забезпечення, повідомлення. Підтримка прийняття рішень

Забезпечення знаннями. Доведення знань до зацікавлених осіб. Підтримка ухвалення рішень. Виявлення особливостей і потиреб осіб, що ухвалюють рішення. Визначення об’єму і рівня розповсюдження відомостей. Вироблення пропозицій по ефективному використанню інформаційних інтелектуальних ресурсів. Дипломатичне і переконливе представлення інформації. Навчання співробітників.
Тема 5. Накопичення і структуризація даних

Збір даних.Джерела даних (аналітичні ресурси). Забезпечення довготривалого зберігання даних. Бази даних. Сховища даних. Оперативне використовування даних для інформаційної підтримки бізнесу. Поняття «інформаційний ресурс». Відмінність інформації від даних. Виявлення потреб осіб і організацій в інформаційних ресурсах. Корпоративні бази даних і їх використання. Data Mining.
Тема 6. Проблеми стійкого розвитку організації

Історія проблеми. Проблема стійкого розвитку цивілізації. Заходи по забезпеченню стійкого розвитку на дежавному рівні. Державні органи і програми стійкого розвитку. Принципи і підходи до забезпечення стійкого розвитку. Системологія як методологічний засіб рішення проблеми стійкого розвитку. Міра системності. Еволюція системи. Сійкий розвиток організації. Способи забезпечення стійкості.

Тема 7. Знання як основний ресурс організації

Знання, інформація, дані. Інженерія знань. Інженери по знаннях. Інтелекуальний капітал.

Управління знанями. Понятійні знання. Класифікація. Виявлення експертних знань. Text Mining. Забезпечення змістовного, а не формального підходу до аналізу інформації. Інформдинаміка. Забезпечення «фазвого переходу знань в силу».
Тема 8. Організаційна (корпоративна) культура

Роль людини в організації. Організаційна поведінка. отиви поведінки. Комунікація в організації. Переконання, традиції, норми. Опір нововведенням. Робота з персоналом. Конфлікти.
Тема 9. Інтелектуальний капітал організації і його використання

Єство і структура інтелектуального капіталу. Показники оцінки. Технології управління інтелектуальним капіталом: CRM — управління взаємостосунками з клієнами; SCM — управління ланцюжками постачальників; спільна робота; побудова і експлуатація сховищ інформації; ситуаційне управління; інтелектуальна підтримка прийнятя управлінських рішень.
Тема 10. Етичні і духовні аспекти конкурентної розвідки

Етичний кодекс міжнародного суспільства професіоналів конкурентної розвідки. Принципові відмінності конкурентної розвідки від промислового шпигунства.
Тема 11. Безпека інформації і організації

Безпека організації. Зовнішня безпека. Внутрішня безпека. Локальна безпека. Безпека інформаційної роботи. Безпека інформаційних систем. Попереджуюче інформаційне виявлення негативних чинників. Система забезпечення безпеки. Елементи системи безпеки.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас