Ім'я файлу: Практичне_заняття_ФЕМУ_у_дітей_6_р_ж_.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 15.04.2020
скачати

ТЕМА. ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ШОСТОГО РОКУ ЖИТТЯ

План

  1. Формування уявлень про числа натурального ряду та навчання лічби:

1.1 Ознайомлення з кількісним складом чисел із одиниць у межах п'яти.

1.2 Порядкове значення числа.

1.3 Поділ цілого на частини.

2. Формування уявлень про розмір предметів

3. Формування уявлень про геометричні фігури

4. Розвиток орієнтування в просторі


5. Орієнтування в часі.
Література:


  1. Богданович М., Козак М., Коваль Я. Методика викладання математики в початкових класах. Навчально-методичний посібник. - К. 1998. - С.27.

  2. Грибанова О.К., Щербакова К.Й., Бєлова С.Ф., Назаренко К.В. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей. – К.: Вища школа, 1987. – 215 с.

  3. Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1974 – 368 с.

  4. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников //Под ред. Столяра А.А. – М.: Просвещение, 1988. – 303 с.

  5. Щербакова Е.Й. Методика формирования элементов математики у дошкольников. – К.: Европейский университет, 2005. – 392 с.

  6. Щербакова К.Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників. – К.: Вища освіта, 1996. – 240 с


З а п и т а н н я і з а в д а н н я .

  1. Розкрийте методику поступового розвитку лічильної діяльності дітей шостого років життя. Яке значення має лічба з участю різних аналізаторів?

  2. Покажіть специфіку формування уявлень і понять про простір у дітей шостого року життя.

З. У чому суть підготовки дітей до обчислювальної діяльності? Розкрийте методику ознайомлення дітей з цифрами, кількісним складом числа з одиниць, поділом предмета на частини.

4.На конкретних прикладах покажіть, як в даній віковій групі формуються уявлення і поняття про час.

Проаналізуйте план освітньо-виховної роботи в групі шостого року життя за перший квартал. Зробіть витяг з нього про різні форми роботи з математики. Покажіть відповідність методів і прийомів програмним завданням. Дайте якісну оцінку обліку виконання освітньо-виховної роботи (з математики).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас