Ім'я файлу: Сем ПЗ1.docx
Розширення: docx
Розмір: 12кб.
Дата: 08.11.2020
скачати

Семінарське заняття

Тема 10. Податкова звітність

Практичні завдання

2.1. За наведеними господарськими операціями ТОВ «Фаворит», що займається виробництвом, торгівлею, наданням послуг, скласти реєстр виданих та отриманих податкових накладних і Податкову декларацію з податку на додану вартість з додатками до неї за березень 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фаворит», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Незалежності, 156; тел. 348-25-74;

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ – 254786304203

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 05234700.

Господарські операції за березень 2019 р.

1) 1 березня підприємство одержало товари А від постачальника на суму 5000 грн., крім того ПДВ - ? грн. Оплата проведена 6 березня в повному обсязі.

Дт 28 Кт 631 5000 грн.

Дт 641 Кт 631 1000 грн ПДВ.
2) 4 березня був одержаний аванс від покупця на купівлю всієї партії товарів А за продажною вартість 7000 грн., крім того ПДВ - ? грн.

Дт 311 Кт 681 8400 грн

Дт 643 Кт 641 1400 грн пдв 20%

Відвантаження згідно з договором проведене 7 березня.
3) 5 березня підприємство здійснило передплату за експедиторські послуги з транспортування товарів А покупцю. Вартість послуг – 500 грн., крім того ПДВ – ? грн. Складений акт виконаних робіт 7 березня.

Дт 371 Кт 311 500 грн

Дт 641 Кт 644 100 грн пдв
4) 6 березня підприємством надані консультаційні послуги на суму 2500 грн., крім того ПДВ - ? грн. Оплата надійшла до каси підприємства готівкою в той же день.

Дт 377 Кт 703 3000 грн.

Дт 703 Кт 641 пдв 500 грн.
5) 7 березня підприємство одержало аванс за товари В у розмірі 15000 грн., крім того ПДВ - ? грн.

Дт 311 Кт 681 18000 грн.

Дт 643 Кт 641 3000 грн.
6) 9 березня оприбутковано товари С за бартерним контрактом з резидентом на суму 4000 грн., крім того ПДВ - ? грн. Балансуюча (заключна) операція, тобто відвантаження, проведена 11 березня у вигляді готової продукції (собівартість – 3000 грн.). При цьому продажна ціна на таку продукцію була не нижча за її звичайну ціну.

Дт 281 Кт 631 4000 грн.

Дт 641 Кт 631 800 грн. пдв

Дт 361 Кт 701 4800 грн. реалізовано товари

Дт 701 Кт 641 800 пдв
Дт 901 Кт 26 3000 грн собівартість

Дт 631 Дт 361 4800 грн взаємозалік заборгованості

7) 11 березня згідно з зовнішньоекономічним контрактом сплачено нерезиденту 2000 дол. США за курсом 28,05 грн. за 1 дол. США за товари В, вартість яких включається до складу витрат (балансова вартість перерахованої валюти становить 50 100 грн.). Товари будуть імпортовані в квітні 2019 р.

Дт 371 Кт 312 2000 дол.(чисельник)

56100 грн.(знаменник)

Дт 641 Кт 644 9350 грн.

Дт 312 Кт 945 - 6000 грн. різниця яку перерахували
8) 13 березня одержано основні засоби, що підлягають амортизації, на суму 10000 грн., крім того ПДВ - ? грн. Оплата постачальнику була проведена в квітні 2019 р.

Дт 152 Кт 631 10000 грн.

Дт 641 Кт 631 2000 грн. пдв
9) 15 березня в особи, що не є платником ПДВ, підприємство придбало товари К на суму 600 грн. (без ПДВ), які будуть використовуватись в господарській діяльності підприємства. Оплата буде проведена в квітні 2019 р.

Дт 28 Кт 631 600 грн

Особа, не є платником ПДВ.
10) 18 березня підприємству від постачальника товарів М, одержаних у листопаді попереднього 2018 р., був наданий розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної, виписаної при продажу цих товарів. Сума коригування (збільшення) податкового кредиту покупця товарів М, тобто ТОВ «Фаворит», викликана зміною договірної вартості товарів М, становить 300 грн. Купівельна вартість товарів, відповідно, збільшена на 1500 грн.

Дт 28 Кт 631 1500 грн

Дт 641 Кт 631 300 грн

донараховуємо податковий кредит
11) 12 березня підприємство виписало покупцю товарів Н, відвантажених у грудні попереднього 2018 року, розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, виданої при продажу цих товарів. Сума коригування (збільшення) податкових зобов’язань ТОВ «Фаворит», викликана зміною договірної вартості товарів Н, становить 200 грн. Вартість продажу товарів, відповідно, збільшена на 1000 грн.

Дт 361 Кт 702 1200грн

Дт 702 Кт 641 200грн пдв
12) 14 березня здійснено переведення основних засобів до складу невиробничих на суму 5100 грн.

Дт 10 Кт 10 5100 грн.

Здійснено переміщення всередині підприємства
13) 29 березня затверджено авансовий звіт, за яким придбані канцелярські товари на суму 120 грн., в тому числі ПДВ – ? грн.

Дт 22 Кт 372 100 грн

Дт 641 Кт 372 20 грн пдв

2.2. На основі наведених господарських операцій підприємства визначити суму доходів і витрат, прибуток та податок на прибуток, заповнити Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства.
коли купляли 641 в ДЕБЕТІ

коли 7 клас то податкове зобов’язання в кредеті

зобов’язання - кредит
Господарські операції за 2019 р.

1) відвантажено товари покупцям, оплата за які ще не отримана – 12000 грн., у тому числі ПДВ;

Дт 361 Кт 702 12000 грн.

Дт 702 Кт 641 2000 грн. пдв
2) безкоштовно отримано матеріали за звичайними цінами – 1800 грн.;

Дт 201 Кт 718 1800 грн
3) від продажу акцій отримано прибуток – 2600 грн.;

Дт 311 Кт 741 2600 грн.
4) нарахована орендна плата за передані в оренду основні засоби – 4100 грн.;

Дт 377 Кт 713 4100 грн
5) від ліквідації основних засобів отримано матеріали – 540 грн.;

Дт 201 Кт 718 540 грн.
6) за рішенням суду отримано штрафи за несвоєчасну оплату товарів – 4210 грн;

Дт 311 Кт 715 4210 грн.
7) нарахована заробітна плата працівникам апарату управління – 3600 грн.;

Дт 92 Кт 661 грн.
8) оприбутковано в касі готівку за реалізовані матеріали – 2350 грн. у тому числі ПДВ;

Дт 301 Кт 712 2350 грн.

Дт 712 Кт 641 391 грн.
9) представлено авансовий звіт з товарним чеком на придбані товари – 2050 грн.;

Дт 28 Кт 372 2050 грн.
10) від нерезидента отримано на поточний рахунок дивіденди – 870 грн.;

Дт 311 Кт 731 870 грн.
11) оплачено підписку на періодичні видання – 690 грн.;

Дт 39 Кт 311 690 грн.
12) отримано дохід від купівлі-продажу іноземної валюти – 5800 грн.;

Дт 711 Кт 311 5800 грн.
13) відвантажено згідно з накладною попередньо оплачені товари - 3900 грн., у тому числі ПДВ;

Дт 361 Кт 702 3900 грн.

Дт 702 Кт 361 650 грн.

14) на поточний рахунок отримано передплату за товари відповідно до умов договору - 4500 грн., у тому числі ПДВ;

Дт 311 Кт 681 4500 грн.

Дт 643 Кт 641 750 грн.
15) в рахунок забезпечення заборгованості за відвантажені товари від покупця отримано вексель - 12000 грн.;

Дт 341 Кт 361 12000 грн.
16) виконано роботи, що підтверджено актом виконаних монтажних робіт, оплата ще не отримана – 3000 грн., у тому числі ПДВ.

Дт 361 Кт 703 3000 грн.

Дт 703 Кт 641 500 грн.
17) отримано від постачальника товари, термін оплати за які ще не настав - 5700 грн., у тому числі ПДВ;

Дт 28 Кт 631 5700 грн.

Дт 641 Кт 631 950 грн.
18) витрачено на рекламу – 1500 грн.;

Дт 93 Кт 685 1500 грн.
19) нарахована заробітна плата працівникам магазину – 4200 грн.,

Дт 93 Кт 661 4200 грн.
20) здійснені відрахування на державне соціальне страхування –1530 грн.;

Дт 93 Кт 651 1530 грн.
21) сплачені штрафи за рішенням суду – 700 грн.;

Дт 948 Кт 311 700 грн.
22) витрати на відрядження, що підтверджені відповідними документами – 840 грн.;

Дт 92 Кт 372 840 грн.
23) витрати на відрядження, що не підтверджені документами – 210 грн.;

Проводка не буде здійснена, так як документально не підтверджені операції.
24) витрати на ремонт, реконструкцію основних засобів - 20000 грн.,

балансова вартість основних засобів на початок звітного періоду – 156700 грн.;

Дт 151 Кт 685 20000 грн.
25) здійснено передплату постачальнику за товари відповідно до договору – 5700 грн., у тому числі ПДВ;

Дт 681 Кт 311 5700 грн.

Дт 644 Кт 681 950 грн.
26) отримано згідно з товарно-транспортною накладною попередньо оплачені товари - 4800 грн., у тому числі ПДВ;

Дт 28 Кт 631 4800 грн.

Дт 641 Кт 631 800 грн.
27) від постачальника надійшло попередньо оплачене паливо – 1440 грн.;

Дт 371 Кт 311 1440 грн.

Дт 641 Кт 644 240 грн.
28) списано паливо на адміністративні потреби – 500 грн.

Дт 92 Кт 203 500 грн.

Всі товарні запаси на кінець періоду були реалізовані.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас