Ім'я файлу: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 27.10.2020


  1. Що вивчає дисципліна «Теорія інформації та кодування»?

Теорія інформації — це розділ кібернетики, в якому за допомогою математичних методів вивчаються способи вимірювання кількості інформації, що міститься в будь-яких повідомленнях, способи кодування для економної подачі повідомлень і надійної передачі їх по каналах зв’язку з завадами.

  1. Що таке повідомлення? Дані що підлягають передачі


  2. У чому полягає різниця між даними, повідомленнями та інформацією?


  3. Що таке сигнал? Які вони бувають?


  4. Якими параметрами характеризуються сигнали?

тривалістю, шириною частотного спектра та динамічним діапазоном.


  1. Чим характеризуються неперервні та дискретні повідомлення?


  2. Які основні вузли систем передачі інформації та яке їх призначення?


  3. Які бувають математичні моделі каналів зв’язку?

  4. Які відмінності між симетричними і несиметричними каналами зв’язку?

  5. Що таке ідеальний канал зв’язку без завад?

1. Системи числення

2. Десяткова система числення

3. Двійкова система числення

4. 8- і 16-річна системи числення

5. Змішані системи числення

6. Поняття економічності системи числення

7. Завдання перекладу числа з однієї системи числення в іншу

8. Переклад цілих чисел

9. Переклад дробових чисел

10. Переклад чисел між 2-ічною, 8-річною та 16-річною системами числення

11. Алфавітне кодування з нерівною тривалістю елементарних сигналів. Код Морзе.

Існує 3 підходи до виміру кількості інформації

Комбінаторна – Хартлі. Суть: Для рівноймовірних станів джерела інформації

Ймовірносний – Шенон клод. кожен стан має свою ймовірність появи. Ентропія- середня кількість інформації яка приходиться на один стан фізичної системи

Алгоритмічний – Колмагорова андрій. Теорія алгоритмів
скачати

© Усі права захищені
написати до нас