Ім'я файлу: Практична робота (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 131кб.
Дата: 30.04.2020

Практична робота №4

Тема: Розрахунок пускових резисторів двигуна постійного струму

Мета роботи: Рорахувати опір пускового реостату, якщо двигун постійного струму паралельного збудження запускається за допомогою триступінчатого пускового реостату при навантаженні Мс = Мн і щоб найбільше значення струму не перевищувало двократоного номінального струму Imax=2*Iн. Розрахунок виконати за двома способами: графічним і аналітичним. Для цього використати номінальні дані двигуна.
Дано:

Двигун типу Д41

Номінальна потужність Pн = 16 кВт

Номінальна напруга Uн = 220 В

Струм якоря Iн = 86 А

Кількість обертів nн = 670 об/хв

Опір якоря Rа = 0,11 Ом

Розвязання:

Графічний метод.

Будуємо натуральну механічну хар-ку по таким двом точкам:

  1. n = n0 ; I = 0 (холостий хід)

  2. n = nн ; I = Iн (номінальний режим)

де ;

Вибираємо max i min пускові струми:

Максимальний пусковий струм (Imax) визначається умовами комутації і нагрівом електродвигуна, що приймається: Imax = (1.8/2.5)Iн

В нашому випадку приймаємо Imax = 2*Iн = 2*86 = 172 А

Мінімальний пусковий струм (Imin) повинен бути більшим на 10-25% того струму, що відповідає статичному моменту навантаження на валу двигуна:

Imin = (1.1/1.25)Ic

або при Мс = const то окремі ділянки пускових резисторів підбирають так, щоб при переході із одного ступеня на інший значення Imax i Imin залишалися однаковими для всіх ступенів, тоді (Imin) можна розрахувати за формулою:

Imin = Imax ,

де m = 3(число ступенів);

Ra + Rn – повний пусковий опір;

– знаходиться методом підбору.

так як

Тоді
Будуємо першу механічну пускову хар-ку, це буде пряма СЕ, по точкам:

  1. n = n0; I = 0

  2. n = 0; I = Imax

Із пускової хар-ки бачимо, що продовж деякого часу двигун буде під’єднано до мережі при повністю введеному опорі в коло якоря, тоді струм

буде зменшуватись, так як ЕРС буде зростати по мірі зростання кількості обертів n, але струм I обмежений мінімальним значенням в точці (G) характеристики СЕ.

Таким чином від’єднується перша ступінь пускового реостату R1, що відповідає швидкості n1.

Виведення першої секції пускового реостату призведе до зростання струму. Так як ЕРС стала, а опір Ra зменшиться. І залежність між струмом і швидкістю буде визначати інша механічна хар-ка, це пряма (НЕ).

Третю пускову хар-ку знаходимо аналогічно, це буде пряма (КЕ).

Горизонтальний відрізок SF точку F природної хар-ки, на яку двигун виходить після виведення останньої ступені пускового реостату і подальша робота двигуна іде по природній характеристиці.

Якщо точка F буде лежати правіше або лівіше прямої CD то побудову графіка потрібно виконати повторно, змінюючи Imax або Imin.

З діаграми ми бачимо, що Ra + Rn визначається відрізком CD=69,469мм

Визначаємо масштаб для опорів:

, або

Величина опорів окремих ступенів пускового реостату визначається відрізками на діаграмі: CH=R1; HK=R2; KF=R3n, об/хв


900D

b

B

Е

800

n0n

F

t

S

nн

700K

m

M

6005000H

g

G

400300200a

Imin

C

100Iн

Imax

80

180

160

140

120

100

60

40

20

0
Imax, A

Рис. 4 – Хар-ки пускових резисторів двигуна постійного струму

Також якщо прийняти I=Iн то можна провести вертикальну пряму через точку Iн, що будет пересікати хар-ки в точкахщо визначають ступені пускового реостату.

Тоді: Rн=ab=69,4мм; R1=gm=20,4мм; R2=mt=8,7мм; R3=tn=3,9мм

;

Відомо, що відношення відрізків, які будуть при побудові перетинати механічні хар-ки однакові по всіх вертикалях в тому числі і на вертикалі Iн.

Таким чином опори можна знайти з відношень:Аналітичний метод розрахунку.

Знаходимо кратність пускових струмів:Тоді опори ступенів пускового реостату обчислюєтьсяза формулою:Висновки: результат разрахунку співпав з графічним методом розрахунку, різниця в значеннях опорів окремих ступенів пов’язано з неточністю побудови графіків.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас