Ім'я файлу: Розміщення і кріплення вантажів у напіввагону.Коробчич-Реферат..
Розширення: docx
Розмір: 100кб.
Дата: 15.05.2021

Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Кафедра автомобільного транспорту

Реферат

З дисципліни: «Вантажна та комерційна робота на транспорті»

На тему: «Розміщення і кріплення вантажів у напіввагону»
Варіант 4

Виконав:Ст. 3-го курсу, гр. АТ-18 Коробчич Д.В.

Перевірив:Клецька О.В.


Маріуполь 2020

Вступ
Основна частина:

а)Розміщення вантажу у напіввагоні;

б) Розрахунок кріплення вантажів та сил, що діють на

вантаж при перевезенні.
Висновок

Вступ

Основне при закріпленні вантажів в вагонах - відповідність цього кріплення вимогам технічних умов. Для вантажів, які є масовими для тих чи інших Ж / Д доріг, встановлюються мережеві умови розміщення і кріплення. Для вантажів, які є масовими для одного або декількох підприємств однієї залізниці встановлюються місцеві технічні умови розміщення і кріплення. Ці умови діють для всіх вантажовідправників, які користуються послугами цієї залізниці. Якщо для будь-якого вантажу не встановлені мережеві або місцеві технічні умови, схеми розміщення і кріплення вантажів розробляються і затверджуються відділенням залізниці і діють ці схеми для конкретного вантажовідправника. Вантаж повинен розміщуватися в межах габариту навантаження (габаритний вантаж). Існують також негабаритний вантаж - виходить за межі габаритів завантаження, пільговий розмір - вантажі - занурені в межах довжини платформи або напіввагона, таких, як, наприклад, автомобілі, дорожні машини, залізобетонні вироби. Зональний негабарит - розроблений для збільшення навантажувального обсягу піввагонів під час перевезення лісоматеріалів. Зональний негабарит дозволений не на всіх залізницях. Маса вантажу в вагоні з урахуванням кріплення не повинна перевищувати трафаретної вантажопідйомності вагона, зміщення загального центру ваги щодо осей вагона і навантаження на елементи кузова також не повинні перевищувати допустимих. Для кріплення вантажу у вагоні застосовують кріпильні елементи, виконані з дерева, металу, дроту, а також цвяхи, болти та інше. Елементи кріплення можуть бути як одноразовими, так і багаторазовими. Вантаж для перевезень повинен бути підготовлений таким чином, щоб забезпечувалася безпека руху поїздів, збереження вантажу, вагонів і контейнерів. Для цього необхідно: надійно закріпити його всередині упаковки; перевірити міцність вузлів і деталей вантажу, призначених для постановки кріплення і, при необхідності, обладнати вантаж пристосуваннями для його кріплення; у колісних, гусеничних та інших автомашин, обладнаних гальмами, перевірити надійність гальмової системи; закріпити всі рухомі і поворотні частини машин і устаткування способом, що виключає переміщення їх в поздовжньому і поперечному напрямках, а також розворот; упакувати і закріпити на вагоні запасні частини до машин або помістити їх в кабіни машин. Що подаються під навантаження вагони повинні бути технічно справними і придатними в комерційному відношенні. Перед завантаженням підлогу вагона, опорні поверхні вантажу, підкладки, прокладки, наполегливі і розпірні бруски, а також поверхню вантажу в місцях контакту з обвязками і розтяжками очищають від снігу, льоду і бруду. У зимовий час підлоги вагонів і поверхні підкладок в місцях обпирання вантажу посипають тонким шаром (1-2 мм) чистого сухого піску. Під час навантаження вантажів, що не розміщуються в межах довжини підлоги платформ або піввагонів, торцеві борти платформ відкидають на кронштейни, а двері напіввагонів - відкривають і закріплюють. Вантаж не повинен спиратися на відкинуті торцеві борти платформи, тому його розміщують на підкладках. При перевезенні вантажів, що не розміщуються в межах ширини підлоги платформи, секції бокових бортів відкривають і закріплюють. При розробці нових способів розміщення і кріплення вантажів проводиться розрахункове обгрунтування обраного способу кріплення. Прийнято два розрахункових поєднання інерційних сил, що діють на вантаж в процесі перевезення: перше відповідає зіткненні вагонів під час маневрів, під час розпуску вагонів на сортувальних гірках, при гальмуванні поїзда і рушанні з місця; друге - руху вагона з вантажем в складі поїзда з максимальними швидкостями руху, в т. ч. в кривих шляху. У розрахунках кріплення максимальні швидкості руху вантажних поїздів прийняті до 100 км / ч. На підставі розрахунку інерційних сил, що діють на вантаж, перевіряється надійність елементів кріплення вантажу у вагоні і стійкість вагона з вантажем. При розробці мережевих і місцевих технічних умов розрахункові способи кріплення вантажів перевіряються експериментально.


Розміщення вантажу у напіввагоні
Спосіб розміщення та кріплення вантажів на відкритих вагонах визначається за такою послідовністю:

- в залежності від маси, конфігурації та розмірів вантажу обирається тип вагона;

- складається схема розміщення вантажу в вагоні із зазначенням геометричних розмірів і центра маси кожного вантажного місця, перевіряється дотримання габариту завантаження та встановлюється ступінь негабаритності;

- визначається місце розташування загального ЦМ вантажу по довжині та ширині вагону, розраховується висота над рівнем головок рейок загального ЦМ вагону з вантажем і перевіряється завантаження візків;

- у разі необхідності виконують розрахунки з визначення поперечної стійкості вагона з вантажем;

- визначаються значення сил, що діють на вантаж, необхідність кріплення вантажу та обирається тип кріплення вантажу та обирається тип кріплення;

- встановлюються зусилля, діючі в окремих деталях кріплення, та визначаються параметри елементів кріплення.

Спосіб розміщення та кріплення вантажів на відкритому рухомому складі визначається у відповідності до ТУ. Вагон для перевезення вантажу обирається з врахуванням кращого використання його місткості та вантажопідйомності, а також забезпечення збереження вантажу. Дотримуючись правил безпеки руху на залізничному транспорті, завантажений на відкритий вагон вантаж, із врахуванням його упаковки та кріплення, повинен знаходитись у межах установленого габариту завантаження за умови розташування вагона на прямій

горизонтальній колії.

З розрахунками кріплення і розміщення залізобетонних брусів стрілочних переводів в кількості 102 шт. в на піввагоні ( в відповідності з параграфа 4,11 частини 1 збірника №17 “Правил перевезень і тарифів залізничним транспортом України”).

Бруси залізобетонних стрілочних переводів навантажуються в 4-вісний напіввагон комплектами брусів різної довжини.

Найбільш раціонально їх розміщувати в три штабелі, довжина сторін вздовж напіввагона. Ширина штабеля по ширині напіввагона – 8 брусів, висота не вище стінок напіввагона, що відповідає параграфу 4 розділу 1 “Правил перевезень”.

Зміщення більш коротких брусів по відношенню до найбільш довгих однакові з двох кінців брусів, що забезпечують розміщення центрів тяжкості вантажу в поперечній площини симетрії брусів у ярусі і штабелі в цілому. Розрахунок проводиться для 102 брусів в на піввагоні.

Розрахунок кріплення вантажів та сил, що діють на

вантаж при перевезенні
На вантаж при перевезенні діють поздовжні, поперечні та вертикальні сили, сили тиску вітру і сила тертя, які досягають максимальних значень не одночасно. Сили, що діють на вантаж при перевезенні, враховуються при розрахунках розміщення та кріплення у двох поєднаннях:

1) Поздовжня інерційна – тертя.

2) Поперечна інерційна - тертя – вертикальна інерційна-вітрова.

Точкою прикладання поздовжніх, поперечних та вертикальних інерційних сил є ЦМ, точкою прикладення рівнодіючої сили вітру – геометричний центр площини навітряної поверхні. Поздовжні інерційні сили розраховуються:

(6.1) де - питома поздовжня інерційна сила на 1т маси вантажу, Н/кН;

- маса вантажу, Н.

Значення  для комплексної маси вантажу визначається:

, (6.2)

де  - загальна сума вантажу ,Н;

- значення питомої поздовжньої інерційної сили, в залежності від

типів кріплення при масі брутто, відповідно вагонів 22т і 94т (

приймаються по таблиці),  ( пружні кріплення)

, (6.3)

 Н.

Н./кн.

кН.

Сила тертя перешкоджає поступовому переміщенню вантажу по поверхні підлоги вагона чи інших вантажів. Розмір сили тертя залежить від стану, розмірів та температури поверхонь, що торкаються, швидкості переміщення та ваги вантажу  .

Розмір сили тертя, що перешкоджає переміщенню вантажу в поздовжньому напрямку:

- з опорою на один вагон, визначається за формулою

( 6.4)

де  - коефіцієнт тертя вантажу по підлозі, підкладках, інших вантажах чи по

опорній поверхні турнікету, приймається рівним: для дерева по дереву –

0,45; для залізобетону по дереву – 0,55.

Висновок
Кожен тип вагона має властивими йому функціями. Серед таких «унікальних» функцій можна виділити опалення або охолодження, збільшена площа ... Під певний вид продукції вибирається певний вагон. Критий вагон. Призначений для перевезення штучних, зернових та інших вантажів, які потребують захисту від атмосферних опадів. Цистерна. Призначена для перевезення наливних вантажів (нафта, бензин) Платформа. Для перевезення вантажів, що вимагають більшої площі, великотоннажних вантажів, контейнерів та інше. Термос. Призначений для доставки продуктів харчування та інших вантажів, що залежать від температурного режиму Напіввагон. Для перевезень вантажів, що вимагають захисту від пошкоджень, атмосферних опадів (може бути варіант піввагона зі знімним дахом) Рефрижератор - на відміну від термоса може не просто довгий час тримати температуру, при якій його завантажили, а опалювати або охолоджувати внутрівагонное простір до заданої температури Хопери - для перевезення насипом цементу та інших гранульованих вантажів, що вимагають захисту від атмосферних опадів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас