Ім'я файлу: ПВП індивідуалка.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 367кб.
Дата: 13.01.2022
скачати

Психологічна Культура юриста

Виконав:

курсант 1 курсу 3 групи

солдат Олександр БЕСКІД


Етична культура юриста

– це знання юристом його

моральних прав і обов’язків

та використання їх у професійній

діяльності. Оскільки морально-

елементарні правила поведінки,

особливих навичок в реалізації

яких не потрібно, тому етична

культура юриста включає два аспекти: 1. визнання існуючих моральних

норм як необхідних результатів

поведінки; 2. дотримання цих норм у

професійній діяльності.
Існують основні принципи етичної культури юриста: 1. Гуманне відношення до людини, тобто відношення до людини не як до засобу досягнення якоїсь мети, а як до цілі. 2. Чесність і правдивість, тому що справедливість не може досягти нечесним шляхом. 3. Доброзичливість і чуйність, оскільки юристом часто доводиться спілкуватись з людьми, які потрапили в складні життєві ситуації. Однак ці риси не можна ототожнювати з всепрощенням. 4. Простота і скромність. Вони потрібні юристу для того, щоб він не був егоїстом і користолюбним. 5. Дотримання професійної таємниці. Правова культура юриста — це знання юридичних теорій, чинного законодавства, вміння і навички його реалізовувати, а також дотримання цього законодавства. Ознаки правової культури юриста. 1. Глибокі та міцні знання юридичної теорії — основних юридичних понять, категорій, термінів та закономірностей функціонування державно-правових явищ .2. Знання чинного законодавства — досконале орієнтування у змісті основних законів (Конституція, інші конституційні закони) і глибоке знання юридичних норм з метою реалізації у професійній діяльності. 3. Навички щодо реалізації законодавства — вміння тлумачити закони, тобто розуміти їх зміст, застосовувати юридичні норми в конкретних життєвих ситуаціях. 4. Повага і дотримання чинного законодавства.Складовою правової культури є правосвідомість юриста. Правосвідомість — це знання права, а також психічні почуття,емоції про існуюче чи бажане право. Тому у правосвідомості виокремлюють ідеологічний (знання права) і психологічний елементи(почуття, емоції про право).
Естетична культура юриста — це розуміння юристом правил зовнішньої гармонії своєї професійної діяльності та реалізація їх на практиці з метою ефективного розв’язання юридичних завдань.Охарактеризуємо складові естетичної культури юриста.Культура мови — це літературна мова, вільне володіння юридичною термінологією, відсутність слів-паразитів, уміння вибрати правильний тон у розмові.Культура зовнішнього вигляду — це вміння добирати одяг, зачіску відповідно до віку, посади, часу. Для юристів характерні офіційність і стриманість в одязі, відсутність екстравагантності, тому що посада має державно-офіційний характер.Культура організації робочого місця — це створення естетичної обстановки діяльності юриста, комфортності. Однак юрист повинен орієнтуватись на відвідувачів, тому його робоче місце не повинно відволікати увагу відвідувачів.Культура підготовки юридичних документів — відсутність технічних, структурних порушень, організаційних і пунктуаційних помилок, нерозбірливого рукописного тексту тощо.Отже, культура юриста складається з політичної, правової, етичної та естетичної культур. Необхідно підкреслити, що тільки високий рівень культури дає можливість юристу реалізувати своє високе соціальне призначення.
Політична культура юриста - це рівень реальної оцінки ним політичної ситуації, яка має безпосереднє відношення до правових явищ, вироблення власних політико-національних переконань з метою політичного прогнозування ефективності національного права. Основними принципами політичної культури юриста є: державотвоча ідеологія, ідейність, духовність і моральність, культура діалогу, політичний імунітет, логічність, справедливість
Психологічна культура юриста займає центральне місце в юридичній (правовий) психології і входить у систему знань юридичної деонтології. Професійна компетентність юриста в значній мірою визначається її особистісним потенціалом, тобто системою психологічних факторів, які можна об'єднати загальним поняттям психологічної культури
скачати

© Усі права захищені
написати до нас