Ім'я файлу: відп на пит.docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 20.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
ПЗ Реферат.docx
389-3658-1-PB.docx

Нормативно-правові акти, якими регулюються перевірки:

Аналіз чинного законодавства вказує на те, що ті заходи нагляду і контролю, на які уповноважені інспектори Держпраці, поділяються на дві категорії: 1) заходи нагляду (контролю) з питань дотримання законодавства про охорону праці;

2) заходи нагляду за дотриманням законодавства про працю в цілому.

Так, перша група перевірок регулюється і проводиться згідно з нормами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", а також Закону України "Про охорону праці". Тобто об'єктом нагляду (контролю) в даному випадку виступає дотримання суб'єктами господарювання норм як Закону України "Про охорону праці", так і Кодексу законів про працю (далі "КЗпП") та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів.

У свою чергу, порядок проведення перевірок, які відносяться до другої групи, регулюється постановою Кабінету Міністрів України № 295 "Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України і статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і об'єктом нагляду у такому разі є і інші норми законодавства про працю (окрім охорони праці).

З одного боку, обидві групи заходів спостереження Держпраці за бізнесом зачіпають одні і ті ж правовідносини, але основна різниця тут криється у формах такого нагляду і контролю. Так, наприклад, заходи нагляду (контролю) з питань дотримання законодавства про охорону праці здійснюються інспекторами у формі перевірок, ревізій, оглядів та інших формах, вказаних в законодавстві. Такі перевірки можуть бути як плановими, так і позаплановими. У свою чергу, заходи нагляду за дотриманням законодавства про працю можуть проводитися у формі інспекційних відвідувань і невиїзних інспекцій (тобто у приміщенні відповідного органу).

Стосовно планових перевірок, то вони, відповідно, для законності їх проведення мають бути внесені до плану перевірок з питань охорони праці, який розміщено на сайтах Регіональних управлінь Держпраці у відкритому доступі.

Що перевіряють?

Чек-листи по категоріях:

1. Загальні положення

2. Колективний договір

3. Трудовий договір

4. Робочий час

5. Час відпочинку

6. Оплата праці

7. Особливості використання праці осіб, що потребують додаткового соціального захисту

8. Трудова дисципліна

9. Гарантії найманих працівників

10. Охорона праці

11. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування

12. Атестація робочих місць за умови праці


Який порядок проведення перевірки?

Задача інспектора — перевірити, чи виконує бізнес законодавство про працю, зокрема, чи оформлюєте ви трудові відносини з працівниками.

  • Інспектор праці може прийти без попередження в будь-який час.

  • Інспектор праці має показати службове посвідчення, а також за вимогою копію направлення на проведення інспекційного відвідування.

  • Перевірка може проходити на місці або дистанційно.

  • Інспектор має вільний доступ до будь-яких виробничих, службових та адміністративних приміщень.

  • Інспектор може перевіряти будь-які документи, що стосуються працівників, наодинці або у присутності свідків спілкуватися з керівником та працівниками.

Під час інспекційного відвідування дозволяється робити фото, відео або аудіозаписи, залучати правоохоронні органи.

Інспекторам праці дозволили фіксувати всі інспекційні відвідування, а не лише з питань виявлення неоформлених трудових відносин, засобами аудіо-, фото- та відеотехніки (пп. 6 п. 11 Порядку № 823). Аналогічні дії мають право проводити також представники об’єкта відвідування (пп. 12 п. 14 Порядку № 823).

Матеріали, зафіксовані засобами аудіо-, фото- та відеотехніки, долучають до акта в паперовому або електронному вигляді на дисках для лазерних систем зчитування, на яких проставляють номер і дату складення акта, а про долучення таких матеріалів роблять відмітку в акті (п. 22 Порядку № 823).

Наслідки від проведеної перевірки

Виконання припису та накладання штрафів

Позитивним є те, що одночасно з винесеним приписом уживатимуть заходів чи накладатимуть штраф (незалежно від факту усунення виявлених порушень під час перевірки), якщо будуть факти використання праці неоформлених працівників. Раніше сюди потрапляли також несвоєчасна та не в повному обсязі виплата зарплати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці. Однак не зрозуміло, як виконати припис про усунення порушення з несвоєчасною виплатою зарплати. Адже втрачений час уже не повернеш.

Щодо строків уточнено: припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені, відповідно, у 10-денний та 1-денний строк із дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.

Якщо подано в установлений строк скаргу, то вона тимчасово припиняє виконання припису чи вимоги інспектора праці. На час її розгляду інспекційне відвідування або невиїзне інспектування призупиняють.

Стан виконання припису перевіряють після закінчення вказаного в ньому строку виконання.

Якщо об’єкт відвідування не надав відповіді або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження факту виконання припису, проводитимуть інспекційне відвідування або невиїзне інспектування з підстави, наведеної у пп. 11 п. 5 Порядку № 823.

Два примірники акта й припису не пізніше ніж протягом наступного робочого дня надсилатимуть об’єктові відвідування за адресою, указаною в ЄДР, рекомендованим листом з описом документів у ньому та з повідомленням про вручення.

Об’єкт відвідування зобов’язаний повернути інспектору праці нарочно або поштовим відправленням з описом вкладення підписаний примірник акта та припису не пізніше ніж через 3 робочих дні з дати його отримання.

У разі ненадходження протягом 7 робочих днів із дня, що настає за днем відправлення об’єкту відвідування, підписаного примірника акта і припису складатимуть акт про відмову від підпису у 2 примірниках, один із яких надсилатимуть об’єкту відвідування рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

До юридичних осіб та ФОП, які використовують найману працю без оформлення трудових відносин, можуть застосовувати фінансову (ст. 265 Кодексу законів про працю) та адміністративну відповідальність (ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Фінансова відповідальність застосовується до юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП), якщо вони є роботодавцями, а адміністративна відповідальність – до посадових осіб підприємств, а також до ФОП. Фінансова відповідальність може застосовуватись одночасно з адміністративною.

Інспектор праці обов’язково нарахує штраф у трьох випадках:

  1. За недопущення до проведення перевірки.

  2. За створення перешкод у її проведенні.

  3. За виявлення незадекларованої праці: не уклали трудовий договір, не повідомили про найм Державну фіскальну службу, не сплатили податки.

З усіх інших питань інспектор складає припис, де вказує, що треба виправити. Якщо зробити це в зазначені терміни, нікого не притягатимуть до відповідальності.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас