Ім'я файлу: Апаратура ручного керування.doc
Розширення: doc
Розмір: 55кб.
Дата: 05.10.2021
скачати
Тема 1.2. Основні елементи електроприводу.

1.2.1. Загальні поняття про апарати низької напруги.

Програма:

  1. Призначення і класифікація.

  2. Апаратура ручного керування.

  3. Пускорегулювальні апарати ручного керування.

  4. Плавкі запобіжники.

1. Призначення і класифікація.

Апаратура управління електродвигуном – складова частина електроприводу , призначена для пуску двигуна, зміни частоти обертання валу електродвигуна, гальмування, зупинки двигуна, вимикання двигуна від мережі в номінальних і аварійних режимах.

Апаратура керування електроприводами класифікується за наступними критеріями:

  • за способом управління (ручна і автоматична);

  • за принципом дії (електромагнітна, електротеплова, магнітоелектрична, фотоелектрична тощо);

  • за призначенням (апаратура керування технологічним процесом, захисту і сигналізації);

  • за видом струму (постійного і змінного струму);

  • за конструкцією (відкритого, захищеного, герметичного і вибухонебезпечного виконання).

Пускова апаратура приєднує електродвигун до мережі і вимикає його. До неї належать рубильники, пакетні вимикачі, перемикачі, магнітні пускачі, контактори, автоматичні вимикачі.

Регулювальна апаратура призначається для зміни частоти обертання валу електродвигуна, напрямку обертання механізмів, підтримання частоти обертання на належному рівні. До регулювальної апаратури належать контролери, регулювальні і гальмівні резистори, регулювальні контактори.

Апаратура захисту захищає електродвигун від ненормальних умов роботи. До захисної апаратури належать запобіжники, повітряні автомати, захисні реле (максимального струму, максимальної напруги, контролю фаз, швидкості).

Сигнальна апаратура подає світлові і в деяких випадках звукові сигнали персоналу, привертаючи його увагу на стан об’єкта. До сигнальної апаратури належить світлова і звукова апаратура з відповідними реле, що здійснюють оптичну і звукову сигналізацію нормальних, граничних і аварійних режимів роботи.

2. Апаратура ручного керування

Рубильники і перемикачі. Широкого поширення для замикання і розмикання електричних кіл набув вимикач рубаючого типу – рубильник. Рубильники застосовуються в силових колах при напругах до 500 В. Контактна система рубильника складається з рубаючих контактів (ножів), скріплених при допомозі шарнірів і нерухомих пружних стійок-губок. Замикання і розмикання кола відбувається при обертанні ножів у вертикальній площині і їх заклинюванні між нерухомими стійками.

Рубильники, які розмикають коло під навантаженням, забезпечуються контактами з пристроями дугогасіння. Такі пристрої називаються рубильниками з миттєвим вимиканням.Розмикання контактної системи тут відбувається з підвищеною швидкістю. Рубильники випускаються для номінальних струмів від 25 до 10000 А.

Для захисту від дотику до струмопровідних частин і від опіків електричною дугою при розмиканні контактів рубильники промислового призначення закриваються захисним кожухом з діелектричного матеріалу, або металевим, який заземляється. Рубильники встановлюють в вертикальному положенні з вимиканням в напрямку зверху донизу, що полегшує гасіння дуги.

Рубильник, який має понад два комутаційних положення, називається перемикачем (перекидний рубильник).

Пакетні вимикачі. Для того, щоб зменшити розміри розподільчих пристроїв, замість рубильників застосовуються пакетні вимикачі для замикання і розмикання електричних кіл при напрузі до 400 В і силі струму до 100 А.

Пакетний вимикач являє собою апарат, при повороті рукоятки якого відбувається швидке переміщення рухомих контактів по колу та їх сполучення з нерухомими контактами, розміщеними на діелектричній основі. При допомозі пакетних вимикачів можлива комутація до 8 ... 12 малопотужних кіл.Контролери є перемикаючими апаратами, які мають ряд комутаційних положень, при допомозі яких відбувається зміна схеми з’єднань керованого кола. Перемикання відбувається поворотом рукоятки чи маховичка, з’єднаного з валом апарата. Стан контактів апарата залежить від положення кулачка контролера. При допомозі кулачкових контролерів можливе управління досить складними в комутаційному значенні схем, наприклад, транспортними засобами, підйомними кранами, екскаваторами тощо.2. Пускорегулювальні апарати ручного керування.

До апаратів ручного керування крім розглянутих відносять електричні опори, реостати.

Опори й реостати. Апарат чи його частина, при допомозі якої обмежується величина струму в колі, називають опором. Призначення опорів і схеми їх ввімкнення можуть бути різними.

Пускові опори вмикаються послідовно в коло якоря електродвигуна в момент пуску і обмежують величину пускового струму.

Регулювальні опори служать для регулювання величини струму чи зміни напруги на затискачах струмоприймачів.

Баластні (нерегульовані) опори вмикаються послідовно в силові кола приймачів для обмеження величини струму.

Розрядні опори вмикаються паралельно до обмоток збудження електричних машин чи котушок апаратів для зменшення перенапруг чи розряду конденсаторів.

Пускові опори часто виготовляються з литих чавунних пластин зигзагоподібної форми на робочу температуру до 350ºС. В переважній більшості опори виготовляються із сплавів високого питомого опору, які витримують тривале нагрівання до 400ºС і вище, таких, наприклад, як мідно-нікелеві сплави – константан і реотан; марганцево-мідні сплави – манганін; хромонікелеві сплави – ніхром і ін.
3. Плавкі запобіжники

Запобіжники застосовуються для захисту електричних кіл від струмів короткого замикання, автоматично розриваючи коло при збільшенні струму.

Дія запобіжника, ввімкненого послідовно в коло, полягає в розриванні кола при розплавленні пластинки запобіжника чи вставки струмом короткого замикання кола.

Плавка вставка виготовляється із сплаву свинцю і олова або з міді, покритою оловом.

Запобіжники характеризуються номінальним струмом, номінальною напругою і граничною величиною струму вимикання. Запобіжник повинен тривало працювати при номінальному струмові і не перегоряти протягом кількох секунд при короткочасних кидках пускового струму. Конструктивно плавкі запобіжники поділяються на пробкові, пластинчасті і трубчасті.

Пробкові запобіжники випускаються на струми 4...60А при напрузі 250В. Застосовуються для захисту малопотужних мереж.

Пластинчасті запобіжники встановлюються в електромережах промислового призначення при струмах до 350 А і напругах 250 В.

Трубчасті запобіжники мають плавку вставку, розміщену в фарфоровій трубці, іноді з кварцовим наповнювачем. Ці запобіжники використовуються для струмів 6...1000 А і напруг до 35 кВ.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас