1   2   3
Ім'я файлу: Курсова бази даних готельного комплексу.doc
Розширення: doc
Розмір: 357кб.
Дата: 16.10.2020


Українська академія банківської справи

Національного банку України

Кафедра економічної кібернетики

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Технологія проектування та адміністрування БД і СД

на тему:

„Проектування бази даних готельного комплексу ”


Виконав: студент ІІ курсу

групи ЕК-11

Арєхов М.М.

Нормоконтроль: Вахнюк С.В.

Перевірив: Вахнюк С.В.


Суми 2013

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ
Студенту групи ЕК-11 спеціальності економічна кібернетика__________________________
_________________________Арєхову Миколі Миколайовичу_____________________________
1. Тема роботи: Проектування бази даних готельного комплексу
2. Термін здачі студентом закінченої роботи: "__"_______20__ р.
3.Початкові данні, позначка роботи:

Готельний комплекс надає для тимчасового проживання клієнтам кімнати . Для обліку кожного замовлення враховується: тип кімнати клієнт, комфортність кімнати спосіб оплати, час проживання в готелі.

У готельному комплексі ведеться облік обслугованих замовлень, що здійснюються кожним співробітником готелю. Штат готелю складається з 10 працівників. Відомості про працівника складаються з: ім'я, прізвища, посади, заробітної плати.

Штатний розклад готелю передбачає посади: директор, адміністратор, менеджер, швейцар, прибиральниця. Співробітник може посідати декілька посад.

Готельний комплекс збирає відомості про клієнтів : ім'я, прізвище, адреса, статус.

В готелі необхідно реєструвати, замовлення з моменту його прийому співробітником(адміністратором) до оплати послуг клієнтом. У замовленні необхідно враховувати відомості про тип номера, комфортність, клієнта, що проживатиме в номері, робітника, що обслуговуватиме даний номер, число замовлень одним клієнтом, та період проживання клієнта в готелі, спосіб оплати й спосіб замовлення.

Способи оплати бувають: готівкою, чеком і за допомогою кредитної картки. Способів замовлення чотири: 1) замовлення підлягає відправці, 2) замовлення буде одержане особисто, 3) замовлення відправлене й 4) замовлення одержане. У замовленні фігурує тільки клієнт й один співробітник.

У даний час облік у готелі здійснюється за допомогою програми Microsoft Office Excel. Для зберігання інформації створене значне число файлів, загальний об'єм яких стає критичним для наявних обчислювальних ресурсів. Крім того, процес управління інформацією, внаслідок її неузгодженості, надмірно трудомісткий.

Необхідно: спроектувати й реалізувати реляційну базу даних для централізованого зберігання інформації, з метою полегшення і систематизації даних замовлень клієнтів.

Українська академія банківської справи
РЕЦЕНЗІЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ
Студента Арєхову Миколі Миколайовичу_____________________
Шифр _________________________ група _____ ЕК-11 курс 2______
факультету банківських технологій, відділення _____денного_______________
Курсова робота з Технологія проектування та адміністрування БД і СД
Тема: Проектування бази даних готельного комплексу ________________________________________________________________________________________________________________________________
РЕЄТРАЦІЙНИЙ № _______ Оцінка ______________________
Рецензент__________Вахнюк Сергій Валерійович__________________

(наукове звання, прізвище, ім’я та по-батькові)
З М І С Т Р Е Ц Е Н З І Ї

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Зміст
ВСТУП 6

РОЗДІЛ 1. Моделювання реляційної бази даних 10

  1. Систематизація вимог до бази даних 10

  2. Семантичне моделювання даних 11

  3. Нормалізація структури даних 17

РОЗДІЛ 2. Створення бази даних і базових таблиць 23

  1. Вибір технологічного інструментарію для реалізації проекту 23

  2. Розробка сценаріїв для створення бази даних і базових таблиць 25

  3. Забезпечення декларативної цілісності реляційних даних 32

РОЗДІЛ 3 Розробка об’єктів для доступу до реляційним даним 35

  1. Розробка об'єктів для маніпулювання даними 35

3.2 Розробка об'єктів для обробки подій в базі даних 38

3.3 Розробка об'єктів для відображення реляційних даних 42

ВИСНОВОК 45

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46

ДОДАТОК А 47

ДОДАТОК Б 48

ДОДАТОК В 49

ДОДАТОК Г 50

ДОДАТОК Д 56
ВСТУП
Основи сучасної інформаційної технології становлять бази даних (БД) і системи керування базами даних, роль яких як єдиного засобу зберігання, обробки й доступу до більших обсягів інформації постійно зростає. При цьому істотним є постійне підвищення обсягів інформації, збереженої в БД, що спричиняє вимогу збільшення продуктивності таких систем. Різко зростає також у різноманітних застосуваннях попит на інтелектуальний доступ до інформації. Це особливо проявляється при організації логічної обробки інформації в системах баз знань, на основі яких створюються сучасні експертні системи.

Поняття бази даних можна застосувати до будь-якої зв'язаної між собою, по певній ознаці інформації, збереженої й організованої особливим образом - як правило у вигляді таблиць.

Взагалі база даних - це набір записів і файлів, організованих спеціальним чином. У комп'ютері, наприклад, можна зберігати прізвища й адреси друзів або клієнтів. Один з типів баз даних - це документи, набрані за допомогою текстових редакторів і згруповані по темах. Інший тип - файли електронних таблиць, поєднувані в групи по характері їхнього використання.

Дані – це інформація, зафіксована в певній формі, придатної для наступної обробки, зберігання й передачі. До даних необхідний «прозорий» доступ відразу декількох користувачів, тобто будь-який користувач повинен мати можливість одержувати необхідну йому інформацію, модернізувати її, заносити нову й видаляти стару, причому кінцевий користувач може про всі ці операції й не знати.

База Даних (БД) – це структурована певним чином сукупність даних, що ставиться до конкретної задачі. БД може бути як локальна, так і розподілена.

Курсова робота призначена для придбання практичних навичок у проектуванні баз даних для зберігання й обробки економічної інформації, використання сучасних інформаційних технологій для організації збору, обробки й зберігання даних, виявленні можливих шляхів підвищення ефективності прийняття рішень у керуванні підприємством.

Темою даної курсової роботи є проектування бази даних готельного комплексу.

Готельний комплекс надає для тимчасового проживання клієнтам кімнати . Для обліку кожного замовлення враховується: тип кімнати клієнт, комфортність кімнати спосіб оплати, час проживання в готелі.

У готельному комплексі ведеться облік обслугованих замовлень, що здійснюються кожним співробітником готелю. Штат готелю складається з 10 працівників. Відомості про працівника складаються з: ім'я, прізвища, посади, заробітної плати.

Штатний розклад готелю передбачає посади: директор, адміністратор, менеджер, швейцар, прибиральниця. Співробітник може посідати декілька посад.

Готельний комплекс збирає відомості про клієнтів : ім'я, прізвище, адреса, статус.

В готелі необхідно реєструвати, замовлення з моменту його прийому співробітником(адміністратором) до оплати послуг клієнтом. У замовленні необхідно враховувати відомості про тип номера, комфортність, клієнта, що проживатиме в номері, робітника, що обслуговуватиме даний номер, число замовлень одним клієнтом, та період проживання клієнта в готелі, спосіб оплати й спосіб замовлення.

Способи оплати бувають: готівкою, чеком і за допомогою кредитної картки. Способів замовлення чотири: 1) замовлення підлягає відправці, 2) замовлення буде одержане особисто, 3) замовлення відправлене й 4) замовлення одержане. У замовленні фігурує тільки клієнт й один співробітник.

У даний час облік у готелі здійснюється за допомогою програми Microsoft Office Excel. Для зберігання інформації створене значне число файлів, загальний об'єм яких стає критичним для наявних обчислювальних ресурсів. Крім того, процес управління інформацією, внаслідок її неузгодженості, надмірно трудомісткий.

Необхідно: спроектувати й реалізувати реляційну базу даних для централізованого зберігання інформації, з метою полегшення і систематизації даних замовлень клієнтів.
Метою розробки даної курсової роботи є створення масштабованої, безпечної й надійної бази даних, яка б удосконалила процес введення та обробки й інформації в готельного комплексу.

При розробці даного проекту бази даних були визначені наступні цілі як:

- Забезпечити можливість ефективного керування інформацією про співробітників і клієнтів готельного комплексу;

- Реалізувати механізм ефективного розподілу ресурсів між різними клієнтськими заявками на обслуговування;

- Якісно й вчасно обслужити всі заявки клієнтів.

У готельному комплексі ведеться облік обслугованих замовлень, що здійснюються кожним співробітником готелю.

Для збереження цієї інформації та швидкого доступу до неї необхідна реляційна база даних.

У багатьох випадках готелі використовують готові інформаційні системи, але більшість з них є громіздкими та не можуть забезпечити ефективної роботи при досить великих масштабах даних.

Для реалізації цього проекту обрана MS SQL 2005.

Однією з переваг SQL Server є простота його застосування, зокрема адміністрування. SQL Server Manager є повно функціональний і достатньо простий засіб для адміністрування цієї СУБД.

Сервер баз даних SQL Server 2005 дозволяє використовувати на одному комп'ютері декілька одночасно працюючих серверів.

У версії SQL Server 2005 з'явилася підтримка призначених для користувача функцій, які можна створювати засобами мови Transact SQL. Крім скалярних значень такі функції можуть повертати і таблиці.

Існує підтримка мови XML, включаючи ключове слово FOR XML для витягання даних у вигляді XML-потоків.

Реалізована підтримка змін в схемі бази даних без повторного створення публікацій і підписчиків.

Розширені можливості фільтрації публікованих даних, існує можливість трансформації публікованих даних із застосуванням сервісів трансформації даних (Data Transformation Services).

У SQL Server 2005 підтримується можливість завдання альтернативних публікаторів інформації, що дозволяє синхронізувати дані навіть в тих випадках, коли первинний публікатор недоступний.

РОЗДІЛ 1 . Моделювання реляційної структури БД


  1. Систематизація вимог до бази даних


Метою даної курсовою робота є придбання практичних навичок у проектуванні баз даних для зберігання й обробки економічної інформації, використання сучасних інформаційних технологій для організації збору, обробки й зберігання даних, виявленні можливих шляхів підвищення ефективності прийняття рішень у керуванні підприємством.

Розроблювальної бази даних призначена для накопичення інформації про клієнтів і співробітників готельного комплексу. При розробці бази необхідно було створити кілька функцій збору даних, включаючи адресу, вид діяльності (посада) співробітника готельного комплексу або його клієнта.

Створювана база включає в себе засоби, за допомогою яких можна отримати звіт про активність обслуговуючого персоналу готельного комплексу і клієнтів за певний період. Подібна функціональна можливість допомагає, наприклад, виявити найменшу й найбільшу активність клієнтів за рік, що дозволить ефективно спланувати розподіл співробітників і ресурсів у певну пору року.

При розробці даного проекту бази даних були визначені наступні цілі як:

- Забезпечити можливість ефективного керування інформацією про співробітників і клієнтів готельного комплексу;

- Реалізувати механізм ефективного розподілу ресурсів між різними клієнтськими заявками на обслуговування;

- Якісно й вчасно обслужити всі заявки клієнтів.

Отже, при розробці даного проекту головною метою було: створення масштабованої, безпечної й надійної бази даних, яка б удосконалила процес введення та обробки й інформації в готельного комплексу.

Необхідно також розглянути питання відповідності об'єктів реального часу та їхнім віртуальним аналогам, визначити зв’язки , які існують між цими об'єктами, а також визначити ті властивості, за допомогою яких буде охарактеризований кожен об'єкт.

Сутність - це модель об'єкта реального часу (у реляційних базах даних сутність представляється таблицею). Прикладом сутності може бути людина.

Кожній людині ставляться у відповідність властивості (properties), або атрибути (attributes), які можуть містити в собі ім'я, суспільне становище, адреса проживання, а також рід занять людини.

Підсумовуючи сказане, необхідно деталізувати використовувані сутності:

- "Співробітники готелю" - ім'я, прізвище, посада й заробітна плата, індефікаційній код, ;

- "Клієнти готелю" - ім'я,прізвище, адреса, замовлення;

- "Замовлення"'- види взаємодії співробітників і клієнтів готелю, а також результат цієї діяльності.


  1. Семантичне моделювання даних


Концептуальну схему тривіальної бази даних можна визначити безпосередньо шляхом аналізу системних вимог. Але в більших системах необхідна проміжна стадія - концептуальне проектування. Тому при моделюванні бази даних розроблювального проекту необхідно представити логічну модель бази даних на більше високому рівні абстракції, ніж у концептуальній схемі, тобто побудувати концептуальну модель бази даних.

Вона створюється за допомогою методів семантичного моделювання. Семантичне моделювання займається створенням моделей. При проектуванні бази даних ціль складається в створенні певного подання частини реального часу, що має сенс для його користувачів. Семантика вивчає зв'язки між словами й елементами реального часу, до яких ці слова ставляться. Семантика баз даних займається зв'язками між множиною даних й елементами реального часу, які воно представляє.

При моделюванні розроблювальної бази даних за основу модель сутність-зв'язок (ER-модель), що була вперше запропонована Ченом і з тих пір піддавалася значним уточненням. Ця модель має деякі недоліки, але не позбавлена достоїнств, які полягають у її відносній простоті а також в тому, що її зручно застосовувати до бізнес - сценаріїв. Саме різні варіації цієї моделі найчастіше використаються при моделюванні сучасних баз даних.

Отже важливим етапом даної курсової роботи є розробка діаграми відносин між об'єктами, або, як її ще називають, діаграми "сутність-зв'язок" (Entity Relationship Diagram- ERD). Так, як необхідно зберігати інформацію про співробітників готелю, то логічніше всього було б представити її в відповідній таблиці. Це ж відноситься і до інформації про клієнтів готелю. Процес визначення структур даних, необхідних для зберігання інформації проекту, називається моделюванням даних.

Моделювання даних - це процес наочного зображення схеми бази даних, потоків даних, а також способу зв'язку окремих таблиць бази даних. Моделювання даних здійснюється із застосуванням різних засобів, включаючи діаграму діаграму "сутність-зв'язок" (Entity Relationship Diagram- ERD).

Діаграма "сутність-зв'язок" є однієї із ключових концепцій, що застосовуються в процесі розробки баз даних. За допомогою цієї діаграми структуру даних було ретельно спроектовано, перш ніж модель була реалізована у вигляді бази даних. Діаграма відносин між об'єктами містить у собі логічні об'єкти, які були використані для подання в базі даних об'єктів реального часу, і взаємини між цими логічними об'єктами. У розроблювальному проекті діаграма "сутність-зв'язок" визначає взаємини між співробітниками готелю і його клієнтів.

Найголовніша частина цього процесу - чітке вираження ідеї, покладеної в основу проекту бази даних.

Структура бази даних розглядається з двох сторін: логічної й фізичної. Логічна структура бази даних визначає структуру таблиць, взаємини між ними, список користувачів, збережені процедури, правила й інші об'єкти бази даних. Фізична структура бази даних містить у собі опис файлів бази даних і журналу транзакцій, їхній первісний розмір, крок приросту, максимальний розмір, параметри конфігурації й т.д. На фізичному рівні визначаються способи зберігання даних з урахуванням подробиць і доступу до них. Сервер СУБД реалізує саме цей рівень.

Бази даних класифікують за моделями (або структурі) даних.

Модель даних — сукупність структур даних й операцій по їхній обробці. За допомогою моделі даних можна наочно представити структуру об'єктів і встановлені між ними зв'язку. Для термінології моделей даних характерні поняття «елемент даних» й «правила зв'язування». Елемент даних описує будь-який набір даних, а правила зв'язування визначають алгоритми взаємозв'язку елементів даних. До теперішнього часу розроблена множина різних моделей даних, але на практиці використається три основних. Виділяють ієрархічну, мережну й реляційну моделі даних.

Розвиток реляційних баз даних почався наприкінці 60-х років, коли з'явилися перші роботи, у яких обговорювалися можливості використання при проектуванні баз даних звичних способів представлення інформації.

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас