Ім'я файлу: Практичне 2 Метод Жордано - Гаусса.docx
Розширення: docx
Розмір: 112кб.
Дата: 08.05.2022
скачати


Практичне заняття 2 з теми

Розв’язання систем рівнянь методом Жордано – Гаусса

Приклад 1. Розв’язати систему рівнянь методом Жордано – Гаусса
Шаг 1: Обираємо головний елемент серед коефіцієнтів ( ; ). В нашому випадку .

b

Сума

1

1

-3

2

6

7

1

-2

0

-1

-6

-8

0

1

1

3

16

21

2

-3

2

0

6

7


Шаг 2. Поділимо і-й рядок на головний елемент . Отримаємо нові елементи:

; … ; ... ; ; ... ; ; .

Шаг 3. Стовпчик , у якому знаходиться головний елемент заповнюємо нулями, рядок переписуємо.

Шаг 4. Коефіцієнти в інших рядках перераховуємо за формулами прямокутників:

,

(1)
.

(2)
.

(3)

де - сума елементів рядка; - контрольна сума рядка.

b

Сума

1

1

-3

2

6

7

0

-3 (-2-1*1)

3 (0-1*(-3))

-3 (-1-1*2)

-12 (-6-1*6)

-15(-8-1*7)

0

1 (1-0)

1 (1-0)

3 (3-0)

16 (16-0)

21 (21-0)

0

-5 (-3-2)

8 (2-2*(-3))

-4 (0-2*2)

-6 (6-2*6)

-7 (7-2*7)


Шаг 5. Обираємо новий головний елемент серед коефіцієнтів матриці А, при умові: , .

В нашому випадку це число -3 (другий рядок, другий стовпчик).

Повторюємо пункти 2, 3, 4. Ділимо другий рядок на -3 та всі елементи другого стовпчика, окрім -3, занулюємо, інші елементи рахуємо за правилом прямокутника:

B

Сума

1

0

-2 (-3-1*3:(-3))

1 (2-1*(-3):(-3))

2(6-1*(-12):(-3))

2

(7+15:(-3)

0

1

-1

1

4

5

0

0

2 (1-1*3:(-3))

2 (3-1*3:(-3))

12(16-1*(-12):(-3))

16 (21+15:(-3)

0

0

3(8-(-5)*3:(-3))

1(-4-(-5)*(-3):(-3))

14(-6-(-5)*(-12):(3))

18

(-7-5*15:(-3)


Повторюємо пункти 2 та 3 для третього рядка. Ділимо третій рядок на 2 та всі елементи третього стовпчика, окрім 2, занулюємо, інші елементи рахуємо за правилом прямокутника:

b

Сума

1

0

0

3 (1-2*(-2):2)

14 (2-12*(-2):2)

18 (2-16*(-2):2)

0

1

0

2 (1-2*(-1):2)

10 (4-12*(-1):2)

13 (5-16*(-1):2)

0

0

1

1

6

8

0

0

0

-2 (1-2*3:2)

-4 (14-12*3:2)

-6 (18-16*3:2)


Повторюємо пункти 2 та 3 для четвертого рядка. Ділимо четвертий рядок на -2 та всі елементи четвертого стовпчика, окрім -2, занулюємо, інші елементи рахуємо за правилом прямокутника:

b

Сума

1

0

0

0

8 (14-3*(-4):(-2))

9 (18-3*(-6):(-2))

0

1

0

0

6 (10-2*(-4):(-2))

7 (13-2*(-6):(-2))

0

0

1

0

4 (6-1*(-4):(-2))

5 (8-1*(-6):(-2))

0

0

0

1

2

3


Початкову систему можна записати у вигляді еквівалентної:

Отримаємо розвязок системи: .
Приклад 2. Розв’язати систему рівнянь методом Жордано – Гаусса
Шаг 1: Поміняємо для зручності перший та другий рядочки та обираємо головний елемент серед коефіцієнтів ( ; ).

b

Сума

1

-3

-6

5

0

-3

2

1

4

-2

1

6

5

-1

3

2

5

14

8

-3

1

5

6

17


Шаг 2. Поділимо і-й рядок на головний елемент . В нашому випадку . Отримаємо нові елементи:

; … ; ... ; ; ... ; ; .

Шаг 3. Стовпчик , у якому знаходиться головний елемент заповнюємо нулями, рядок переписуємо.

Шаг 4. Коефіцієнти в інших рядках перераховуємо за формулами прямокутників:

,

(1)

.

(2)

.

(3)

де - сума елементів рядка; - контрольна сума рядка.

b

Сума

1

-3

-6

5

0

-3

0

7

16

-12

1

12

0

14

33

-23

5

29

0

21

49

-35

6

41


Шаг 5. Обираємо новий головний елемент серед коефіцієнтів матриці А, при умові: , .

В нашому випадку це число 7 (другий рядок, другий стовпчик).

Повторюємо пункти 2, 3, 4. Ділимо другий рядок на 7 та всі елементи другого стовпчика, окрім сімки, занулюємо, інші елементи рахуємо за правилом прямокутника:

b

Сума

1

0

6/7

-1/7

3/7

15/7

0

1

16/7

-12/7

1/7

12/7

0

0

1

1

3

5

0

0

1

1

3

5


Повторюємо пункти 2 та 3 для третього рядка. Ділимо третій рядок на 1, тобто, залишаємо без зміни, та всі елементи третього стовпчика, окрім 1, занулюємо, інші елементи рахуємо за правилом прямокутника:

b

Сума

1

0

0

-1

-15/7

-15/7

0

1

0

-4

-47/7

-68/7

0

0

1

1

3

5

0

0

0

0

0

0


Оскільки в останньому рядку всі елементи дорівнюють 0, то початкова системи еквівалентна системі трьох рівнянь з чотирма невідомими:Виразимо змінні (вони називаються базисними) через вільну змінну Отримаємо розв’язок системиСистема має безліч розв’язків.

Розв’язок, в якому базисні змінні виражено через вільні, називається загальним розв’язком системи. Розв’язок, в якому базисним змінним надано деякі значення, називається частковим розв’язком системи.
Приклад 3. Розв’язати систему рівнянь методом Жордано – ГауссаШаг 1: Обираємо головний елемент серед коефіцієнтів ( ; ). В цьому випадку це 2.B

Сума

2

5

-4

8

11

3

15

-9

5

14

5

5

-7

1

4


Шаг 2. Поділимо і-й рядок на головний елемент . Отримаємо нові елементи:

; … ; ... ; ; ... ; ; .

В нашому випадку .

Шаг 3. Стовпчик , у якому знаходиться головний елемент заповнюємо нулями, рядок переписуємо.

Шаг 4. Коефіцієнти в інших рядках перераховуємо за формулами прямокутників.b

Сума

1

5/2

-2

4

11/2

0

15/2

-3

-7

-5/2

0

-15/2

3

-19

-47/2


Шаг 5. Обираємо новий головний елемент серед коефіцієнтів матриці А, при умові: , .

В нашому випадку це число 15/2 (другий рядок, другий стовпчик).

Повторюємо пункти 2 та 3. Ділимо другий рядок на 15/2 та всі елементи другого стовпчика, занулюємо, інші елементи рахуємо за правилом прямокутника:b

Сума

1

0

-1

19/3
0

1

-2/5

- 14/15
0

0

0

-26
Наступний головний елемент знаходиться в третьому рядку та в третьому стовпчику. Він дорівнює 0, виконання подальших дій не є можливим. Запишемо систему, еквівалентну початковій:Оскільки третій рядок є абсурдним, початкова система розв’язку не має, тобто система є несумісною.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас