Ім'я файлу: samostiyna_robotano13.yaderni_reakciji._atomna_energetyka.doc
Розширення: doc
Розмір: 72кб.
Дата: 18.05.2022
скачати

Самостійна робота №13 «Ядерні реакції. Поділ важких ядер. Ланцюгові

реакції. Ядерна енергетика.»
І варіант


  1. ( 1 бал ) При поглинанні ядром Урану нейтрона воно поділяється на… …таблиці Менделєєва.

А) …два елементи середини ... Б) …три елементи середини... В) …два елементи з початку…Г)…два елементи з кінця…

2. ( 1 бал ) Ланцюгова реакція – це реакція …

А) поділу важких ядер. Б) синтезу легких ядер. В) коли частинки, що її викликають є продуктами цієї ж реакції. Г) поділу легких ядер.

3. ( 1 бал ) Коефіцієнт розмноження – це величина, що дорівнює відношенню...

А) кількості протонів, що утворилися у ході реакції у певному поколінні, до кількості протонів у попередньому поколінні.

Б) кількості нейтронів, що утворилися у ході реакції у певному поколінні, до кількості нейтронів у попередньому поколінні.

В) кількості протонів, що утворилися у ході реакції у певному поколінні, до кількості протонів у наступному поколінні.

Г) кількості нейтронів, що утворилися у ході реакції у певному поколінні, до кількості нейтронів у наступному поколінні.

4. ( 1 бал ) Регулюючі стержні у ядерних реакторах виготовляють з матеріалів, які добре…

А) відбивають нейтрони. Б) поглинають нейтрони. В) випромінюють нейтрони. Г) поглинають протони. Д) відбивають протони.

5. ( 1 бал ) Допишіть ядерну реакцію

6. ( 1 бал ) Допишіть ядерну реакцію

7. ( 2 бали ) Розрахуйте яка енергія виділяється при поділі 2,5 г Урану-235, якщо при поділі одного атому виділяється 3,2·10 Дж.

8. ( 2 бали) Знайдіть ККД атомної електростанції потужністю 1 ГВт, якщо кожну добу вона витрачає 5 кг Урану-235.

9. ( 2 бали ) Скільки води можна нагріти від 20°С до 100°С за рахунок енергії, що виділяється при поділі 47 г Урану-235?
ІІ варіант


  1. ( 1 бал ) При поглинанні ядром Урану нейтрона воно поділяється і утворюються…

А) два протони. Б) три електрони. В) два або три нейтрони.

Г) дві α – частинки.

2. ( 1 бал ) Термоядерна реакція – це реакція …

А) поділу важких ядер. Б) синтезу легких ядер. В) коли частинки, що її викликають є продуктами цієї ж реакції. Г) поділу легких ядер.

3. ( 1 бал ) Якщо коефіцієнт розмноження більше за одиницю, то ланцюгова реакція…

А) затухає. Б) поширюється. В) буде стаціонарною.

4. ( 1 бал ) Захисні оболонки у ядерних реакторах виготовляють з матеріалів, які добре…

А) відбивають нейтрони. Б) відбивають та поглинають нейтрони. В) випромінюють нейтрони. Г) поглинають протони. Д) поглинають нейтрони.

5. ( 1 бал ) Допишіть ядерну реакцію

6. ( 1 бал ) Допишіть ядерну реакцію

7. ( 2 бали ) Розрахуйте яка маса Урану-235 поділилася, якщо при його поділі виділяється 1,63·10 Дж енергії. ( при поділі одного атому виділяється 3,2·10 Дж енергії)

8. ( 2 бали) ККД атомної електростанції потужністю 800 МВт дорівнює 20%. Знайдіть масу Урану-235, що витрачається на ній кожну добу.

9. ( 2 бали ) Скільки вугілля можна замінити на Уран-235, якщо при його поділі виділяється така ж кількість теплоти, що й при згорянні вугілля? (питома теплота згоряння вугілля q=27 МДж/кг)
Самостійна робота №13 «Ядерні реакції. Поділ важких ядер. Ланцюгові

реакції. Ядерна енергетика.»
ІІІ варіант


  1. ( 1 бал ) При поділі ядра Урану …

А) енергія виділяється. Б) енергія поглинається. В) збільшується потенціальна енергія продуктів ділення ядра.

2. ( 1 бал ) Під час ядерних реакцій виконується …

А) тільки закон збереження кількості нуклонів. Б) тільки закон збереження заряду. В) тільки закон збереження енергії. Г) виконуються всі закони збереження.

3. ( 1 бал ) Якщо коефіцієнт розмноження менше за одиницю, то ланцюгова реакція…

А) затухає. Б) поширюється. В) буде стаціонарною.

4. ( 1 бал ) Теплоносій у ядерних реакторах …

А) відводить тепло з зони реакції. Б) поглинає нейтрони в зоні реакції. В) підводить тепло до зони реакції. Г) поглинає протони у зоні реакції.

5. ( 1 бал ) Допишіть ядерну реакцію

6. ( 1 бал ) Допишіть ядерну реакцію

7. ( 2 бали ) Розрахуйте яка енергія виділяється при поділі 23,5 г Урану-235, якщо при поділі одного атому виділяється 3,2·10 Дж.

8. ( 2 бали) Знайдіть ККД атомної електростанції потужністю 750 МВт, якщо кожну добу вона витрачає 4 кг Урану-235.

9. ( 2 бали ) Скільки потрібно Урану-235 , щоб нагріти 100 т води від 25°С до 100°С за рахунок енергії, що виділяється при його поділі?
ІV варіант


  1. ( 1 бал ) Термоядерні реакції відбуваються …

А) за високих температур та тиску. Б) з поглинанням енергії. В) при зниженому тиску та температурі.

2. ( 1 бал ) Яка з ядерних реакцій може бути використана для отримання ланцюгової реакції поділу?

А) Б)

В) Г)

3. ( 1 бал ) Якщо коефіцієнт розмноження дорівнює одиниці, то ланцюгова реакція…

А) затухає. Б) поширюється. В) буде стаціонарною.

4. ( 1 бал ) Аварійні стержні у ядерних реакторах виготовляють з матеріалів, які добре…

А) відбивають нейтрони. Б) відбивають та поглинають нейтрони. В) випромінюють нейтрони. Г) поглинають протони. Д) поглинають нейтрони.

5. ( 1 бал ) Допишіть ядерну реакцію

6. ( 1 бал ) Допишіть ядерну реакцію

7. ( 2 бали ) Розрахуйте яка маса Урану-235 поділилася, якщо при його поділі виділяється 4,89·10 Дж енергії. ( при поділі одного атому виділяється 3,2·10 Дж енергії)

8. ( 2 бали) ККД атомної електростанції потужністю 900 МВт дорівнює 90%. Знайдіть масу Урану-235, що витрачається на ній кожну добу.

9. ( 2 бали ) Скільки нафти можна замінити на Уран-235, якщо при його поділі виділяється така ж кількість теплоти, що й при згорянні нафти? (питома теплота згоряння нафти q=44 МДж/кг)
скачати

© Усі права захищені
написати до нас