Ім'я файлу: ІНД.Завд - ОП -КІ.docx
Розширення: docx
Розмір: 28кб.
Дата: 09.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
222.docx

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________________________

(посада роботодавця або керівника, який призначив комісію)

_________ __________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

М. П.АКТ N _____

ПРО НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК, ПОВ'ЯЗАНИЙ З ВИРОБНИЦТВОМ
_______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

_______________________________________________________________________________________

(місце проживання потерпілого)


1. Дата і час настання нещасного випадку


(число, місяць, рік)


(год., хв)

2. Найменування підприємства, працівником якого є потерпілий:Місцезнаходження підприємства, працівником якого є потерпілий:
Автономна Республіка Крим,

область
район
населений пункт
Форма власності
Орган, до сфери управління якого належить підприємство
Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань:

реєстраційний номер страхувальника
дата реєстрації
найменування основного виду діяльності
та його код згідно КВЕД
встановлений клас професійного ризику виробництва
Найменування і місцезнаходження підприємства, де стався нещасний випадокЦех, дільниця, місце, де стався нещасний випадок
3. Відомості про потерпілого:стать: чоловіча, жіноча
число, місяць, рік народження
професія (посада)
розряд (клас)
стаж роботи загальний
стаж роботи за професією (посадою)
ідентифікаційний код
4. Проведення навчання та інструктажу з охорони праці:

Навчання за професією чи роботою, під час виконання якої стався нещасний випадок


(число, місяць, рік)
проведення інструктажу:вступного


(число, місяць, рік)
первинного


(число, місяць, рік)
повторного


(число, місяць, рік)
цільового


(число, місяць, рік)
Перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок (для робіт підвищеної небезпеки)


(число, місяць, рік)
Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів
5. Проходження медичного огляду:попереднього


(число, місяць, рік)
періодичного


(число, місяць, рік)
6. Обставини, за яких стався нещасний випадокВид події
Шкідливий або небезпечний фактор та його значення
7. Причини нещасного випадку:основна
супутні:


8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до нещасного випадку(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виготовлювач)9. Діагноз згідно з листком непрацездатності або довідкою лікувало-профілактичного закладу
Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння


(так, ні)
10. Особи, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці:(прізвище, ім’я, та по батькові, професія, посада, підприємство,
порушення вимог законодавства про охорону праці із
ДНАОП

зазначенням статей, розділів, пунктів тощо)

11. Свідки нещасного випадку


(прізвище, ім’я, та по батькові, постійне місце проживання)

12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку
№ п/п

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання


Голова комісії(посада)
(підпис)
(ініціали та прізвище)Члени комісії(посада)
(підпис)
(ініціали та прізвище)


_____ ____________ 20___ р.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас