Ім'я файлу: ТНК доклад 13.04.2021.docx
Розширення: docx
Розмір: 44кб.
Дата: 24.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
меж орг и дей.docx
доклад ціноутворення.docx

9.6.3. Вимірювання величини ризику (ступеня ризику)

Величина ризику (ступеня ризику) вимірюється двома критеріями: середньоочікувана значенням і колеблемостью (мінливістю) можливого результату.

Середньоочікувана значення - це те значення величини події, яке пов'язане з невизначеною ситуацією. Воно є середньозваженим для всіх можливих результатів, де ймовірність кожного результату використовується як частота або ваги відповідного значення, воно вимірює середній результат.

Коливання можливого результату є ступінь відхилення очікуваного значення від середньої величини.

Для цього на практиці звичайно застосовують два близько пов'язаних критерії: дисперсія і середньоквадратичне відхилення.

1.Дисперсія являє собою середньозважене з квадратів відхилень дійсних результатів від середніх очікуваних:

                         

                                                   

    ,                                                           

де: σ2 – дисперсія;

σ – середнє квадратичне відхилення;

 – коефіцієнт варіації.

 

Середньоквадратичне відхилення:Середньоквадратичне відхилення вказується в тих же одиницях, в яких вимірюється варіююча ознака.

Для аналізу звичайно використовують коефіцієнт варіації.

Коефіцієнт варіації – відносна величина, тому на її розмір не впливають абсолютні значення показника, що вивчається. За допомогою коефіцієнта варіації можна порівнювати навіть коливаність ознак, які виражені в різних одиницях виміру.

Коефіцієнт варіації може змінюватись від 0 до 100 %. Чим більший коефіцієнт, тим більша коливаність.

Встановлена наступна якісна оцінка різних значень коефіцієнту варіації:

до 10 % – слабкий рівень коливання;

10 – 25 % – помірний рівень коливання;

більше 25 % – високий рівень коливання.

Розрахунок коефіцієнту варіації ( ) здійснюється за формулою:

    
σ – середнє квадратичне відхилення;

εR – середній очікуваний дохід за проектом;                                                         

Існує також дещо спрощений метод визначення ступеня ризику.

Кількісно ризик інвестора характеризується оцінкою імовірною величини максимального і мінімального доходів. При цьому чим більше діапазон між цими величинами при рівній їх ймовірності, тим вище ступінь ризику. Тоді для розрахунку дисперсії середньоквадратичного відхилення використовується наступна формула:

      

де Pmax - ймовірність отримання максимального доходу (прибутку, рентабельності); Pmin - ймовірність отримання мінімального доходу (прибутку, рентабельності); xmax - максимальна величина доходу (прибутку, рентабельності); xmin - мінімальна величина доходу (прибутку, рентабельності); х - середньоочікувана значення ; О - середньоквадратичне відхилення.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас