Ім'я файлу: 210110.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 06.05.2022
скачати

Спостереження та аналіз уроку інформатики (5 клас, які не вивчали інформатику в 2-4 класах)

Виконав

Пахольчишин Мар`ян


Алгоритм спостереження (сутність, структура й функції процесу навчання)


  1. Тема, мета спостережуваного уроку?

Тема: Поняття інформації .Повідомлення

Мета: Дізнатись ,як людина отримує відомості про світ? що таке інформація?


  1. Які факти підтверджували те, що навчання - це спільна діяльність вчителя та учнів, взаємопов'язаний процес викладання і учіння?

Педагог з повагою ставиться до учнів, іде на компроміс задля їх розвитку. На уроці веде себе тактовно, врівноважено, не кричить; демократичний у спілкуванні з учнями. Мова образна, різноманітна. Педагог чітко вимовляє звуки, слова, фрази. Швидкість мовлення середня, тому діти легко її сприймають. Вчитель добре володіє термінологією, високою культурою мови.

  1. На якому етапі пізнання проходило засвоєння матеріалу на уроці? (Чуттєве пізнання, абстрактне, узагальнене пізнання навколишнього світу)?

Засвоєння матеріалу відбувалось з початку уроку. Інформація викладена у слайдах. Дуже інформативно. Всі факти, які повідомлялись учням – достовірні і науково обґрунтовані, подано багато додаткової цікавої та корисної інформації. Вчитель  користувався проблемним методом навчання.Навчальний  матеріал структурно організований, урок почався актуалізацією опорних знань.

  1. Як було зорганізовано викладання на уроці? Як учитель керував навчально-пізнавальною діяльністю учнів? У чому проявилося керівництво вчителя на уроці? Чи були учні суб'єктами навчання? Доведіть

Режим роботи нормальний. Тематичний матеріал відповідає віку і рівню розвитку учнів, в ньому викладено проблемність, актуальність даної теми. Раціонально та ефективно використовувався робочий час. Використані такі методи навчання, як розповідь, пояснення.


  1. Які ланки взаємодії вчителя і учнів ви змогли простежити?

Нажаль не можу сказати яка була взаємодія між вчителем і учнями, тому що це відео. У відео лише вчитель. Студентів я не бачу. Хотілось би поспостерігати за взаємодією учителя і учнів в живу.

6. Чи здійснювався процес навчання на уроці? Наскільки ефективно він був організований з точки зору взаємодії вчителя та учнів і реалізації функцій навчання? З точки зору організації навчальної діяльності учнів на уроці? Чи був процес навчання цілісним? Доведіть.

Навчальний  матеріал подається доступно і посильно. Оптимально вибрана кількість навчального матеріалу, він не перевантажений. Матеріал  подано цікаво для учнів.

7. Які знання і вміння формувалися на уроці? Які способи для цього використовував учитель? Які ключові компетентності формувалися завдяки цьому?

Наявні  знання глибокі та усвідомлені, що дозволяє вільно орієнтуватись в матеріалі і не розгубитись від несподіваних запитань


8.    Які психічні функції особистості учня розвивалися на даному уроці? Як організація уроку сприяла цьому розвитку?

Вчитель сприяв виробленню таких моральних якостей, як працьовитість, цілеспрямованість, практичність, охайність. Учні будуть охоче слухати і засвоювати матеріал.


9.    Які якості особистості і якими засобами виховував вчитель на уроці?

Стиль педагогічного керівництва – демократичний. Виховна дія спрямована на формування і розвиток логічного мислення .Є слайди на яких учні мають деякий час подумати і згадати інформацію.


10.  Наскільки ефективно були реалізовані функції навчання?

В уроці було реалізовано три функції – освітня, виховня, розвиваюча.Всі три функції було дуже важливими. На мою думку найбільше реалізована освітня функція.На уроці добре описана інформація , яка гарно викладена.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас