Ім'я файлу: урок 17.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 30.12.2022
скачати

План-конспект

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Тема уроку: Хронологічні записи господарських операцій. Систематичні записи господарських операцій

Мета уроку: сформувати в учнів знання про хронологічний і систематичний записи господарських операцій. Розвивати вміння аналізувати інформацію, уміння приймати

рішення, логічне мислення, ініціативу;

виховувати зацікавленість до своєї професії.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форма організації навчальної діяльності: групова, індивідуальна.

Методи і прийоми навчання: аналіз інформації, «мозкова атака».

Оцінювання: традиційне, за 12-ти бальною шкалою.

Дидактичне забезпечення: розширений конспект уроку, підручник , роздавальний матеріал.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

  • Привітання

  • Перевірка наявності учнів та їх готовність до уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні ми розпочнемо вивчення нової теми: Хронологічний і систематичний записи господарських операцій.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Викладач проводить «мозкову атаку» з питання:

1. Що таке бухгалтерський рахунок?

2. Наведіть приклади активних і пасивних рахунків.

3. Як рахунки пов'язані з бухгалтерським балансом?

4. Як визначаються обороти та кінцеві залишки по активних і пасивних рахунках?

5. Чому запис на рахунках називається подвійним?

6. Що означає відкрити рахунок?

7. Як і з якою метою узагальнюють дані синтетичного і аналітичного обліку? Показати на прикладі.

8. Практичне значення класифікація рахунків.

9. Наведіть приклади рахунків: господарських коштів; джерел коштів; господарських процесів і їх результатів.

10. Що характеризує класифікація рахунків за структурою?

11. Що таке План рахунків? Як у ньому згруповано рахунки? Поясніть структуру коду бухгалтерського рахунка.

ІV. Виклад основного матеріалу

Хронологічний і систематичний записи господарських операцій.

Господарські операції відбуваються і фіксуються в бухгалтерському обліку у певній хронологічній послідовності, тобто в міру їх виникнення. Тому бухгалтерські записи носять хронологічний характер. Відповідно хронологічний запис — це запис господарських операцій у календарній послідовності їх виникнення.

Господарські операції у хронологічній послідовності реєструються у спеціальних журналах, де вказують порядковий номер, дату здійснення операції, на підставі якого документу, зміст і суму операції, кореспондуючі рахунки.
Журнал може мати наступний вигляд (табл. 1.):

Таблиця 1

Журнал реєстрації господарських операцій


з/п

Зміст господарських операцій

Проводка

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Оприбутковано МШП від ПП Моргунова Р.Н.

22

631

365,15

2

Видано аванс комірнику Мельник Ю.С. для придбання матеріалів

372

301

210,00

3

Затверджено авансовий звіт комірника Мельник Ю.С.

201

372

205,20

4

Оприбутковано залишок невикористаних підзвітних сум від комірника Мельник Ю.С.

301

372

4,80


Підсумок Журналу реєстрації господарських операцій демонструє загальну суму зафіксованих у ньому господарських операцій. Він дає змогу перевірити, наскільки правильно і в повній мірі відображені операції на рахунках бухгалтерського обліку. Загальна сума по дебету і кредиту кожного рахунка, зафіксованого у даному журналі, повинна відповідати своїм оборотам у схемі рахунка.

Після заповнення Журналу реєстрації господарських операцій на кожний задіяний рахунок переносять інформацію з бухгалтерської проводки, тобто відбувається накопичення, узагальнення і систематизація інформації. Таке групування називають систематичним обліком.

Закріплення вивченого матеріалу

Скласти кореспонденцію рахунків за вихідними даними:


  1. Видано з каси у підзвіт на господарські витрати – 270 грн.

  2. Здано в касу залишок авансу підзвітних сум – 30 грн.

  3. Видано із каси заробітну плату працюючим – 980 грн.

  4. За рахунок одержаної короткострокової позики сплачено підряднику за виконані роботи – 200 грн

  5. Одержані запасні частини від постачальників–100 грн

Журнал реєстрації господарських операцій


з/п

Зміст господарських операцій

Проводка

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5


Підсумовуючи відповідь учнів викладач виділяє основну думку і учні записують її, складаючи короткий конспект.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас