Ім'я файлу: Сутність кредиту.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1588кб.
Дата: 11.12.2021
скачати
Тема. Теоретичні основи кредиту. Необхідність та економічна сутність кредиту. Суб'єкти та об'єкт кредитних відносин.
3. Функцїї кредиту.
4. Принципи кредитування.
5. Позичковий процент та основні
фактори, що впливають на величину
процентної ставки

Необхідність кредиту викликана існуванням товарно-грошових
відносин, а його передумовою є наявність поточних або майбутніх
доходів у позичальника
Тимчасове вивільнення ресурсів
Потреба в коштах для здійснення
невідкладних заходів, оплати товарів,
робіт та послуг
Кредит дозволяє спрямувати вивільнені кошти учасникам виробництва,
які можуть забезпечити ефективне їх використання

Потреба в оборотному капіталі
Потреба в оборотному капіталі
Норматив власного оборотного капіталу
Норматив власного оборотного капіталу
І кв. ІІ кв. ІІІ кв. IV кв.
І кв. ІІ кв. ІІІ кв. IV кв.
Рис. 1. Коливання потребив оборотному капіталі підприємств
Необхідність у кредиті виникає у зв’язку із сезонністю виробництва
а) сезонне виробництво б) звичайне виробництво

Джерелами кредитних ресурсів є
грошові
кошти,
тимчасово
вивільнені
в
процесі
кругообігу
фондів підприємств, коштів бюджету
у розмірі перевищення доходів над
витратами і в обсязі залишків на
поточних
рахунках
бюджетних
установ,
а
також
заощадження
населення, які зберігаються в банках
Кредит - це економічні відносини, що виникають
між
кредитором
та
позичальником
з
приводу
перерозподілу вартості на умовах повернення і з
виплатою процента

Об’єкт кредиту
Суб’єкт кредиту
Суб’єкт кредиту
Пози- чальник
Кре- дитор
Позичена вартість
Сторони, які беруть участь у кредитних відносинах,
називаються їхніми суб’єктами, а ті грошові чи товарно-
матеріальні цінності, затрати чи виконані роботи та надані
послуги, щодо яких укладається кредитний договір, є об’єктом кредиту

Купівля товарів у кредит переваги та недоліки
Переваги:
запобігання подорожчання товару в майбутньому;
запобігання можливості
зникнення товару з полиць
магазинів;
купівля товару потрібної
модифікації, за умови, що він є у
наявності;
купівля товару в момент його
найбільшої актуальності для
покупців;
купівля в кредит дозволяє
сплатити товар меншими платежами протягом декількох
місяців.

Недоліки:
процент по кредиту збільшує вартість товару;
найбільш суттєвим недоліком у психологічному
плані є те, що первинне задоволення від товару проходить досить швидко, аза нього ще довгий час необхідно виплачувати платежі по кредиту
Рис. 2. Форми кредиту

Функції кредиту
Перерозподільча
Заміщення
Контрольна
Рис. 3. Функції кредиту
Полягає в тому,
що тимчасово
вільні кошти одних суб’єктів
перерозподіляють-
ся на поворотній
основі між
іншими, у яких не
вистачає власних
коштів для
здійснення нормального
процесу
виробництва
Полягає в заміщенні кредитом готівки в
платіжному обороті, за допомогою чого
створюється
можливість
підприємствам
здійснювати розрахунки
між собою у процесі
купівлі-продажу й з
фінансово-
банківськими
установами в
безготівковому порядку
Полягає в тому, що у процесі
перерозподілу
кредитних коштів
забезпечується
банківський контроль за виконанням
позичальником умов кредитного договору,
цільовим
використанням кредиту, своєчасним і
повним його
погашенням

Позичковий процент — це вартість послуги, яка надається кредитором позичальнику (клієнтові), у вигляді надання йому певної суми грошей заплату на обумовлений строк
На величину процентної ставки впливають
такі фактори:
1. Облікова ставка центрального банку. Рівень інфляції
3. Строк позики
4. Витрати по формуванню позичкового капіталу
5. Ризик
6. Розмір позики
7. Попит на позики
8. Характер наданого забезпечення
9. Зміст заходу, що кредитується
10. Витрати на оформлення позики і контролю. Ставка конкурентів на фінансово-кредитному ринку
12. Характер відносин між банком і позичальником
13. Норма прибутку від інших активних операцій
14. Необхідність отримання прибутку від позичкових операцій

Якщо ви винні банку $100, це ваша проблема.
Якщо ви винні банку $100 мільйонів, це проблема банку.
(JP Getty)

Дякую за увагу!

скачати

© Усі права захищені
написати до нас