1   2   3   4   5   6
Ім'я файлу: курсова робота (малий бізнес).docx
Розширення: docx
Розмір: 145кб.
Дата: 14.09.2022
скачати


Аналіз розвитку малого бізнесу за допомогою композитних індикаторів
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ (Якщо будуть)

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження розвитку малого бізнесу

  1. Малий бізнес як об’єкт статистичного вивчення

  2. Система показників аналізу розвитку малого бізнесу в Україні .Методика оцінки розвитку малого бізнесу за допомогою композитних індикаторів.

  3. Інформаційне забезпечення вивчення малого бізнесу

РОЗДІЛ 2. Аналіз розвитку малого бізнесу за допомогою композитних індикаторів.

2.1. Загальна оцінка та основні тенденції у розвитку малого бізнесу в Україні

2.2. Аналіз розвитку малого бізнесу України за допомогою композитних індикаторів

2.3. Дослідження процесів розвитку та підтримки малого бізнесу: світовий досвід та можливості його адаптації в Україні

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ 3

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження розвитку малого бізнесу 6

1.1.Малий бізнес як об’єкт статистичного вивчення 6

1.2.Система показників аналізу розвитку малого бізнесу в Україні. Методика оцінки розвитку малого бізнесу за допомогою композитних індикаторів 12

1.3.Інформаційне забезпечення вивчення малого бізнесу 17

РОЗДІЛ 2. Аналіз розвитку малого бізнесу за допомогою композитних індикаторів 21

2.1. Загальна оцінка та основні тенденції у розвитку малого бізнесу в Україні 21

2.2. Аналіз розвитку малого бізнесу України за допомогою композитних індикаторів 29

2.3. Дослідження процесів розвитку та підтримки малого бізнесу: світовий досвід та можливості його адаптації в Україні 29

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

Азьмук Н.А. Інформаційна регіональна система як фактор активізації розвитку малого підприємництва / Н.А. Азьмук // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 172. 34

ДОДАТКИ 36


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ


СМП – мале та середнє підприємництво

ФОП – фізична особа- підприємець

Держстат – Державна служба статистики

ДФС – Державна фіскальна служба

КМУ – Кабінет міністрів України

ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку

ВСТУП


Малий бізнес є важливим компонентом розвитку економіки, що відіграє особливу роль у зростанні добробуту населення, забезпечує гнучке реагування на зміни споживчого попиту, сприяє розвитку економічної конкуренції, насичує ринок товарами та послугами і створює додаткові робочі місця. Проте, фінансовий стан малого бізнесу в Україні можна охарактеризувати як незадовільний.

Розвиток малого бізнесу в Україні характеризується низкою проблем об’єктивного та суб’єктивного характеру. В умовах фінансової кризи загострилась проблема фінансування вітчизняних малих підприємств, що, у свою чергу, безпосередньо впливає на ефективність їх господарювання. Дефіцит фінансових ресурсів затримує впровадження інвестиційної діяльності на малих підприємницьких структурах на належному рівні.

Поряд з цим, недостатній рівень забезпеченості малого бізнесу фінансовими ресурсами супроводжується низькою ефективністю їх використання. Отже, важливу роль у розвитку малого бізнесу відіграє належна організація фінансового менеджменту, яка забезпечувала б його фінансову стабільність.

Проблеми фінансового менеджменту, які виникають у малому бізнесі України пов’язанні з певними ендогенними та екзогенними чинниками. Серед ендогенних чинників слід виокремити наступні: недостатня економічна грамотність у підприємців, що вирішили відкрити власну справу, відсутність навичок стратегічного мислення, недостатня увага до комплексу функцій фінансового менеджменту. Що стосовно екзогенних факторів, то до них можна віднести: відсутність державної підтримки малого бізнесу України, недосконала законодавча база, нестабільність економіки тощо.

Мета дослідження є вивчення теоретичних основ функціонування малого бізнесу, визначення економічної сутності та функцій малого бізнесу, аналіз розвитку малого бізнесу за допомогою композитних індикаторів та дослідження процесів розвитку малого бізнесу в Україні.
Завдання дослідження:

Об’єкт дослідження:

Предмет дослідження:

Методи дослідження:

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження розвитку малого бізнесу


  1.   1   2   3   4   5   6

   скачати

© Усі права захищені
написати до нас