1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: пз.docx
Розширення: docx
Розмір: 1133кб.
Дата: 26.05.2023
скачати
Пов'язані файли:
16. 04. лекція Тригери на БТ.docx
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Комп’ютерн
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Комп’ютернЗМІСТПерелік умовних позначень, скорочень і термінів……………………………...

Вступ…………………………………………………………………………........6 4

1Техніко- економічне обгрунтування…………………………………………....8 4

3. Програмно технічне рішення для вирішення задачі пошуку раціонального варіанту перевірки об’єктів комп‛ютерної мережі 34 4

6 Охорона праці………………………………………………… . ………..……57 4

6.3Пожежена безпека…………………………………………………………….59 5

Висновки...………………………………………………………………………..68 5

JAVA – мова програмування 6

1ТЕХНІКО – ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 9

1.1 Суть проблеми, що виникла на сучасному етапі розвитку науки , 9

технологій 9

Задача організації збору подібних даних про об’єкти комп’ютерної мережі не є суттєвою при невеликій кількості таких об’єктів але на даний момент глобальна мережа Інтернет щодня поповнюється мільйонами користувачів по всьому світі. Звичайно обраховувати параметри кожного комп’ютера що має доступ до Інтернету не є необхідним та можливим, та навіть для порівняно невеликої кількості об’єктів спостереження потрібні досить великі затрати з боку обчислювальних ресурсів. Навіть сучасні суперкомпютери потужністю 5 -10 трильйонів операцій за секунду не завжди підходять для вирішення такої задачі. Тому необхідно побудувати дієвий алгоритм що б забезпечив як адекватність та наявність необхідних даних так і не перевищував існуючі обмеження до обчислювальних ресурсів.. 10

1.3 Прогнозування експлуатаційних витрат 12

1.4 Розрахунок капітальних вкладень 12

Таким чином, витрати на заробітну плату розробників складуть 10952,26 грн 50

10952,26 (грн) 53

Вступ…………………………………………………………………………........6

1Техніко- економічне обгрунтування…………………………………………....8

1.1 Суть технічної проблеми…………………………………………………......8

1.2 Прогнозування собівартості нової розробки ……………………………...10

1.3 Розрахунок капітальних вкладень ……………………………....................11

2Аналіз напрямків підвищення ефективності вирішення задачі пошуку раціональних варіантів перевірки об’єктів комп‛ютерної мережі……………13

2.1 Оцінка реакції комп'ютерної мережі, ……………………………………...13

2.2 Задача забезпечення адекватності даних про властивості мереж…..…….16

2.3 Програмно апаратні рішення …….…………………………………………20

3. Програмно технічне рішення для вирішення задачі пошуку раціонального варіанту перевірки об’єктів комп‛ютерної мережі 34

3.1Структурна схема та призначення основних функціональних блоків 34

3.2 Програмний модуль управління обчисленням……………………………..36

3.3 Опис алгоритмів обробки даних…………………………………………….38

4 Оцінка ефективності вибору раціонального варіанту послідовності перевірки об’єктів комп'ютерної мережі………………………………………………………………….45

4.1 Опис випробування та порівняльний аналіз результатів………………….45

5 Економічна частина ……………………...........................................................48

6 Охорона праці………………………………………………… . ………..……57

6.1 Аналіз умов праці……………………………………………………………58

6.2 Розробка заходів з охорони праці…………………………………….58

6.3Пожежена безпека…………………………………………………………….59

Висновки...………………………………………………………………………..68

Перелік джерел посилання………………………………………………………70

Додаток А Лістинг програми …………………………………………………....75

Додаток Б Моделювання мережі ………………………..…………………….92

Додаток В Структурна схема організації управління вибором варіанту перевірки об’єктів комп’ютерної мережі……………..………………………..93

Додаток Г Структурна схема взаємодії модулів системи…………………….94

Додаток Д Програмний модуль управління вибором раціонального варіанту перевірки об’єктів мережі………………………………………………………95

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
IDEIntegrated Development Environment

APIApplication Programming Interface

UI User Interface

ІС – інформаційна система

ІТ – інформаційні технології

ПЗ – програмне забезпечення

ОС операційна система

СМП (ММП) - повідомлення

UMA- багатопроцесорні системи з однорідним доступом до пам'яті

NUMA- багатопроцесорні системи з неоднорідним доступом до пам'яті

ACO - Мурашиний алгоритм (ant colony optimization )

PaaS -платформа як послуга

  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас