Ім'я файлу: Сириця, завдання 2.docx
Розширення: docx
Розмір: 26кб.
Дата: 17.03.2023
скачати

Основні принципи навчання дорослих

 1. Навчання залежить від мотивації

 2. Навчання дорослих є ефективним, коли використовуються їхні знання та досвід

 3. Навчання залежить від активного залучення учасників у навчальний процес

 4. Навчання залежить від створеної атмосфери комфорту та взаємоповаги

 5. Навчання стає ефективнішим, коли дорослі можуть самі керувати цим процесом

 6. Навчання дорослих є практичним та спрямованим на вирішення проблеми

 7. Навчання дорослих має якомога більше відповідати індивідуальним відмінностям учасників.

Яким же чином забезпечити ці принципи на практиці?

1. Навчання залежить від мотивації:

 • Найважливішим джерелом мотивації є потреби та інтереси учасників, тому довідайтесь про їхні дійсні потреби. Постійно на них посилайтеся, створіть можливості для їхнього забезпечення.

 • Зміцнюйте мотивацію учасників моделюванням особистої поведінки – ентузіазм, енергія.

 • Оцінюйте належним чином досягнення і успіхи учасників.

2. Навчання залежить від створеної атмосфери комфорту та взаємоповаги:

Створіть відповідний клімат шляхом:

 • Такої організації середовища, яке б заохочувало до взаємодії.

 • Інтерактивних вправ, які дають можливість учасникам познайомитися з групою.

 • Пояснення ходу проведення семінару і характеру очікувань, що забезпечить учасникам почуття безпеки.

 • Застосовуйте шкалу труднощів – почніть від простих і легких завдань, поступово переходячи до складніших.

 • Надавайте позитивний зворотний зв`язок, оцінюйте зусилля, підкреслюйте досягнення.

3. Навчання дорослих має якомога більше відповідати індивідуальним відмінностям учасників:

 • Пам`ятайте, що індивідуальні відмінності у способах і стилях навчання між дорослими поглиблюються з віком і досвідом.

 • Застосовуйте різноманітні методи і техніки так, щоб донести це до всіх учасників, задовольняючи їхні індивідуальні потреби.

 • Говоріть до  учасників з аудиторним сприйняттям.

 • Пишіть на плакатах для людей із зоровим сприйняттям.

 • Застосовуйте рольові ігри, вправи для учасників-практиків.

4. Навчання дорослих є ефективним, коли використовуються їхні знання і вміння:

 • Дізнайтеся про існуючі знання і досвід учасників.

 • Розвивайте те, що учасники вже вміють і знають. Пам`ятайте, що найкраще засвоюються ті знання, які пов`язані із вже існуючим досвідом.

 • Створіть можливість обміну досвідом учасників. Їхні існуючі знання і вміння – один із найсильніших засобів, які можете використати.

 • Не ставте під сумнів вміння і знання учасників, які вони вже мають, не заперечуйте вже існуючих засобів, бо у такий спосіб викличете опір по відношенню до нового змісту. Скоріше вказуйте на нові ситуації і умови як нагоду до впровадження нових методів діяльності.

 • Звертайтеся до випадків з практики учасників.

 • Використовуйте життєвий досвід учасників, програвання рольових ігор, проведення дискусій тощо.

5. Навчання стає ефективнішим, коли дорослі можуть самі керувати цим процесом:

 • Створіть такий клімат, щоб учасники самі окреслили свої потреби та очікування від тренінгу і сформулювали свої власні цілі, які вони хочуть реалізувати. Можете використати попереднє опитування, яке дозволить здійснити оцінку їхніх існуючих знань та умінь. Часто запитуйте про очікування  посилайтеся на них.

 • Після кожної сесії запитуйте учасників про оцінювання застосованих методів і змісту. Намагайся реалізувати їхні очікування.

6. Навчання дорослих є ефективним, коли створюються ситуації досягнення успіхів:

 • Розробляйте завдання з високою імовірністю досягнення учасниками успіху, з мінімальним ризиком поразки.

 • Не порівнюйте учасників між собою.

 • Дотримуйтеся шкали труднощів – починайте від легких і простих завдань, поступово переходячи до складніших.

 • Визнавайте, що кожен учасник має свій індивідуальний стиль. Показуйте його успіхи, святкуйте досягнення, вказуйте на перспективи розвитку – це зміцнює мотивацію до навчання.

7. Навчання стає ефективнішим, коли дорослі можуть самі керувати цим процесом:

 • Дорослі краще і охочіше навчаються тоді, коли вони виступають “акторами”, а не лише “спостерігачами”.

 • Використовуйте різноманітні техніки: ті, що залучають інтелектуально (розв`язування проблем, випадки з практики), емоційно (ігри, рольові ігри, обговорення), фізично (ігри – розминки, рухові ігри).

8. Навчання є ефективним, коли дорослі мають достатньо часу на засвоєння нових знань і вмінь.

 • Програма тренінгу не повинна бути переобтяжена новим змістом.

 • Намагайтеся не втомлювати учасників.

 • Використовуйте різноманітні методи.

 • Використовуйте перерви.

 • Забезпечте час на засвоєння нового.

9. Навчання дорослих є практичним та спрямованим на вирішення проблеми:

 • Намагайтеся, щоб семінар був наближеним до реальних потреб та проблем учасників, а не трактував теми універсально чи академічно.

 • Використовуйте як матеріал для вправ дійсні завдання і проблеми, які стоять перед учасниками.

 • Кожну практичну вправу завершуйте запитанням про можливе використання набутого досвіду у повсякденному житті.

 • По завершенню семінару дозвольте учасникам запланувати у який спосіб вони будуть використовувати набуті знання і вміння на практиці.

 • Кінцевим етапом зміни є втілення в життя набутих вмінь і знань. Учасники повинні мати можливість практичного застосування того, що вони чують або бачать протягом семінару.

 • “Практика творить майстра” – дозвольте кількаразове повторення, особливо тих дій, які викликають найбільше труднощів в учасників.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас