Ім'я файлу: експлеатація автокранів.docx
Розширення: docx
Розмір: 21кб.
Дата: 24.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
рееєстрація.docx

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ

До пуску в роботу автомобільний кран повинен бути зареєстрований в органах Держгіртехнагляду. Мета регістраціі- поставити кран на облік в місцевій інспекції Держгіртехнагляду для спостереження і нагляду за його експлуатацією. Крім того, кран Повинен бути зареєстрований в органах ДАІ.

Після реконструкції або ремонту (якщо на кран був складений новий паспорт), а також при передачі новому власнику кран знову підлягає реєстрації (перереєстрації).

В органах Держгіртехнагляду крани реєструють на підставі письмової заяви керівництва підприємства-власника і паспорта крана. Власником автомобільного крана вважається підприємство (організація), на балансі якої знаходиться кран. При передачі крана в тимчасове користування іншій організації функції власника можуть бути передані цій організації, але в цьому випадку факт передачі функцій власника повинен бути відображений в договорі на передачу крана.

Паспорт, на підставі якого проводиться реєстрація крана, складається заводом-виробником, власником крана (якщо паспорт заводу-виготовлювача загублений) або організацією, яка проводила реконструкцію крана. У всіх випадках паспорт крана складають відповідно до вимог Правил.

Якщо організація спрямовує свій кран для роботи в іншу область, вона повинна повідомити про це органу технагляду, в якому цей кран зареєстрований, вказавши реєстраційний номер крана, місце його нової роботи і термін його перебування там. Крім того, після прибуття крана на місце виконання робіт керівник робіт зобов'язаний повідомити місцевому органу технагляду про прибуття крана і отримати дозвіл на роботу.

Якщо кран став непридатним, то він підлягає зняттю з реєстрації. Зняттю з реєстрації підлягають і крани, що передаються на баланс іншого власнику.

Дозвіл на пуск в роботу автомобільного крана, поставленого власнику заводом в зібраному вигляді, видається при його реєстрації на підставі записаних в паспорті результатів випробування крана на заводі-виробнику і технічного огляду (без випробування вантажем), проведеного власником.

Дозвіл на пуск в роботу знову зареєстрованого крана (після реконструкції, ремонту або передачі крана новому власнику) видає дільничний інспектор технагляду на підставі результатів повного технічного огляду крана, виробленого підприємством. Інспектор виробляє контрольну перевірку стану крана і в його паспорт записує дозвіл на роботу.

Технічний огляд має на меті встановити, що кран і його установка відповідають Правилам Держгіртехнагляду і представленої при реєстрації документації; край знаходиться в справному стані, забезпечує його безпечну роботу; обслуговування крана відповідає Правилам.

Повний технічний огляд автомобільного кра-ка включає огляд, статичні і динамічні випробування; при частковому огляді статичні і динамічні випробування не проводяться.

Огляду і перевірці в роботі підлягають всі механізми, електрообладнання, прилади безпеки, гальма і інша апаратура управління, освітлення, сигналізація і регламентовані Правилами габарити. Крім того, перевіряють стан металоконструкцій та їх з'єднань, кабін, сходів, майданчиків і огорож, стан канатів, гака і деталей його підвіски.

Статичні випробування крана проводять вантажем, на 25% перевищує його вантажопідйомність. Мета таких випробувань - перевірити міцність окремих вузлів і вантажну стійкість машини. Динамічні випробування проводять вантажем, на 10% перевищує вантажопідйомність крана з метою перевірки дії механізмів крана і їх гальм.

Знову встановлені крани до пуску в роботу піддаються повному технічному огляду. Крани, що знаходяться в роботі, підлягають періодичному технічному огляду: частковому - не рідше одного разу в 12 місяців і повного - не рідше одного разу на три роки.

Після реконструкції крана, ремонту його металевих конструкцій із заміною розрахункових елементів і вузлів, установки знову отриманих видів змінного робочого обладнання, в тому числі і вантажівок підвісок, а також після капітального ремонту або заміни лебідок автомобільний кран піддають позачергового повного технічного огляду.

Після зміни зношених канатів, а також у всіх випадках їх перепасування (наприклад, установка замість гака грейфера, установка вставки стріли, установка гуська) перевіряють правильність запасування каната, надійність кріплення його кінців і виробляють обтяжку канатів робочим вантажем.

Повний первинне технічне опосвідчення виготовленого автомобільного крана виробляє ВТК заводу-виготовлювача перед відправкою машини власнику. Якщо кран пройшов ремонт на спеціалізованому ремонтному підприємстві, то повне первинне технічне опосвідчення після ремонту виконує ОТК цього підприємства перед відправкою машини власнику. Дату огляду і його результати записують в паспорт крана.

Періодичний технічний огляд виробляє підприємство - власник крана: інженерно-технічні працівники з нагляду за вантажопідйомними машинами за участю відповідального за справний стан автомобільного крана. Правильність запасування канатів, надійності кріплення їх кінців і обтяжку перевіряє відповідальний за справний стан машини.

Результати технічного опосвідчення записують в паспорт автомобільного крана із зазначенням терміну наступного огляду. Запис повинен підтверджувати, що кран виготовлений (змонтований і встановлений) відповідно до Правил та технічними умовами і витримав випробування на міцність і стійкість.

Паспорт крана і інструкція з експлуатації є найважливішими технічними документами, в яких машиніст може знайти відповідь практично на будь-яке питання, пов'язаний з конструкцією і пристроєм крана і його експлуатацією.

У паспорті крана містяться основні дані про крані: відомості про його виготовленні реєстрації і.разрешеніі на пуск в роботу; технічні характеристики крана і дані про основні комплектуючих (двигуни, гальма, канати, гаки) і матеріалах; характеристика приладів безпеки. В процесі експлуатації в паспорт заносять відомості про місцезнаходження крана, про осіб, відповідальних за його справний стан, про ремонт металоконструкцій і заміну механізмів, канатів, вантажозахоплювального органа, результати огляду крана, відомості про його реєстрацію.

Інструкція по експлуатації містить технічний опис крана, власне інструкцію по його експлуатації, а також інструкцію з технічного обслуговування, монтажу, пуску, регулювання та обкатки крана на місці його використання.

В інструкції з експлуатації наведені відомості про призначення крана і його технічна характеристика; опис конструкції і принципу дії всіх основних його вузлів, механізмів і систем (приводів, трансмісій управління, робочого обладнання, приладів і пристроїв забезпечення безпеки, електрообладнання та основних металоконструкцій); вказівки з управління краном, основні правила його експлуатації, вказівки по монтажу і демонтажу робочого устаткування; основні правила технічного обслуговування крана з зазначенням допустимих величин зносів і пошкоджень, а також можливих відмов (або їх ознак) основних вузлів і викликають їх несправностей; відомості про регулюваннях основних вузлів, механізмів і систем; відомості про зберіганні і транспортуванні кранів, а також дані про гарантії заводу-виготовлювача і порядок пред'явлення рекламацій.

До інструкції додаються: відомість запасних частин, інструменту та приладдя, що поставляються з краном; відомості підшипників, канатів, манжет і кілець, які застосовуються на крані, а також інструкції по експлуатації базового автомобіля і його двигуна, електро- і гідромашин, компресорів та інших комі, ЛЕКТА вузлів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас