Ім'я файлу: 5бв(урок).docx
Розширення: docx
Розмір: 381кб.
Дата: 02.06.2021
скачати

5-в
Тема уроку. Технологічний процес виготовлення деталі виробу, випалювання.

Дидактичне обґрунтування уроку

Мета уроку:

Розвивальна

Сприяти розвитку моторики рук, уваги та творче мислення.

Освітня

Сприяти формуванню уявлення про випалювання як вид роботи. Сприяти усвідомленню істотних ознак понять, технологічних процесів

розвиваючих цілей:

Сприяти формуванню і розвитку пізнавального інтересу учнів вміння працювати в парах, розвивати пам’ять, увагу, вміння застосовувати здобуті знання на практиці розвиток технічного мислення;

 • розвиток пізнавальних здібностей;

; Виховна Виховувати в учнів інтерес до заданої теми, працелюбність, колективізм, відповідальне ставлення до поставленого завдання.

 • виховання працелюбності;

 • виховання організованості, раціональності, практичності


Література та джерела

 1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво. /-Є.А.Антонович, Р.В Захарчук-Чугай., М.Є. Станкевич- Львів: Світ, 1993. – 272с.

 2. Білець Н.В. Інструкційні картки для занять з практики по вдосконаленню вмінь та навичок./Методичний посібник. – ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського», 2011. 185 с.

 3. Трудове навчання 8 клас А.І.Терещук

Інтернет-сайти

<http://www.maust.ru/natel.php->

V.Методичне оснащення уроку:

1. Матеріально-технічна база:

 • кабінет (майстерня) трудового навчання (якщо потрібно здійснювати перехід );

верстати, обладнання;

 • пристосування (ноутбук 1 шт, );

 • матеріали (лист в клітинку, олівець, лінійка, паяльник, лист фанери А5).

2. Дидактичне забезпечення:

 • підручник («Трудове Навчання 8 клас» А.І. Терещук ст. 1-15 та 103-108 та 127-140);

 • робочий зошит;

 • збірка завдань;

 • Додаткова література: Інтернет

 • Навчально-технічна документація (НТД):

 • технологічні карти (ТК №...);

 • інформаційні карти (Інк №...);

 • зразки об'єктів праці;

Форми організації пізнавальної діяльності учнів: словникова робота, практична робота.

Тип уроку: КомбінованийТип уроку

Характеристика діяльності

1.


Комбінований

урок

Вступні заняття, повідомлення певного обсягу теоретичних відомостей, формування окремих понять, практична робота.

Час: (45)хв..
План уроку:

 1. Організація учнів до уроку (2хв)

 2. Повторення раніше вивченого матеріалу(2хв)

 3. Вивчення нового матеріалу (10хв)

 4. Закріплення вивченого матеріалу (3хв)

 5. Практична робота(24хв)

  1. Вступний інструктаж(5хв)

  2. Самостійна практична робота практична робота учнів і поточний інструктаж(17хв)

  3. Заключний інструктаж(2хв)

 6. Домашнє завдання(2хв)

 7. Підведення підсумків уроку(2хв)


Оформлення дошки

Хід уроку

Хід уроку

Примітки,

зауваження

 1. Організація до уроку:

  • вітання

  • перевірка явки учнів;

  • заповнення вчителем класного журналу;

  • перевірка підготовленості учнів до уроку;

  • налаштування учнів на роботу;

  • доведення до учнів плану уроку.

8.00-8.03

Привітання (створення позитивного емоційного настрою вчителем можна і на перерві- ориг.форми вітання «Коло друзів», Побажання в дні свят, цікаві способи знайомства нових студентів та учнів ), перевірка присутніх, перевірка готовності учнів та майстерні до уроку Чергові учні

Відсутні учніРобоча пауза.


Виклад вчителем нового матеріалу. Оголошення теми.

Мети, завдання уроку: (початок формулюється за допомогою дієслів)

 • завдання уроку

 1. ознайомитися з випалюванням та приладами які призначенні для цього.

 2. закріпити матеріал.

 3. Практична робота

На роздруковому матеріалі:

Весь теоретичний матеріал,

Зображення паяльника,

Приклади робіт,

Декілька креслень для практичної проботи.


Рекомендовані тези для запису в план-конспект уроку:

 • Випалювання іншими словами пірографія, техніка, що застосовується в декоративно-прикладному мистецтві і художній графіці. Суть її полягає в тому, що на поверхню якого-небудь органічного матеріалу (деревини, фанери, пробки, паперу, картону, фетру, шкіри, тканини) за допомогою розпеченої голки наноситься малюнок.Виконується за допомогою паяльника, або лупи

 • Пояснюю правила або поняття (даю під запис).


Паяльник — найпростіший ручний інструмент для контактного нагріву об'єктів шляхом передачі їм тепла від розжареної голки, яка закріплена на його кінці.

 1. Перехід до практичної роботи

(первісний інструктаж)
Тип практичної роботи – індивідуальна, тобто учні виконують роботу самостійно.

Після запису термінів та тез про розмічання перехожу до практичної роботи

Завдання:

Вибрати орнаметн, малюнок тощо, для пірографії. Зробити набросок на фанері.  1. Вступний інструктаж вчителя:

 • Повідомлення назви практичної роботи;

 • Роз’яснення мети практичної роботи;

 • Ознайомлення з об’єктом праці (зразком виготовленим вчителем, групою учнів чи студентів);

 • Ознайомлення із засобами навчання, за допомогою яких виконуватимуть завдання (обладнання, інструменти, устаткування);

 • Ознайомлення з навчально-технологічною документацією-інструктаж з використанням ТК, ІК, ІТК.

 • Попередження про можливі труднощі при виконанні роботи; Критерії оцінювання ПР

 • Інструктаж з правил безпеки праці.

 1. Практична робота учнів

Вчитель забезпечує безперервну роботу учнів, слідкує за станом устаткування, проводить поточне індивідуальне або групове інструктування. При цьому слід звертати увагу на темперамент учня (н/д, флегматикам потрібно повільно скурпульозно пояснити сутність роботи). Завдання, обране для практичної роботи учнів, повинно бути посильне.


  1. Самостійна робота учнів з використанням науково-технічної документації.

Поточний інструктаж вчителя Під час виконання практичної роботи учнями,

вчитель проводить поточний інструктаж: • ( Проводять по ходу виконання учнями самостійної роботи);

 • Перевіряє, чи всі учні приступили до роботи (при необхідності, окремим учням проводиться повторний інструктаж);

 • Звертає увагу на правильність організації робочого місця учнями;

 • Контролює правильність виконання трудових прийомів та операцій, дотримання норм часу (нормування праці);

 • Звертає увагу на вихідну робочу позицію, контролює захват учнями інструментів і матеріалів, перевіряє правильність рухових дій;

 • Перевіряє дотримання учнями правил безпечної праці;

Перевіряє обсяг виконаної роботи (до цієї перевірки учні повинні виконати…) та її якість (дотримання розмірів).

7.3.1. Формування нових вмінь:

 • Перевірка організованості початку роботи учнями;

 • Перевірка організації робочих місць учнів (робочий стіл, інструменти, пристосування).

 • Перевірка дотримання правил безпеки праці . санітарії та гігієни при виконанні завдання.
7.3.2. Засвоєння нових знань:

 • Перевірка правильності використання учнями навчально - технологічної документації;

 • Інструктаж до виконання завдання (згідно з технологічною документацією).
7.3.3. Цільові обходи:

 • Інструктування учнів про виконання окремих операцій;

 • Концентрація уваги учнів на найефективніших прийомах виконання операцій;

 • Надання допомоги слабко підготовленим до виконання завдання учням;

 • Контроль за дбайливим відношенням учнів до засобів навчання;

 • Аналіз раціонального використання навчального часу учнями.
7.4. Заключний інструктаж вчителя:

 • Аналіз виконання учнями самостійної роботи;

 • Розбір типових помилок учнів;

 • Розкриття причин помилок допущених учнями;

 • Повторне пояснення вчителем способів усунення помилок.
8. Інструктаж вчителя до виконання домашнього завдання.

(Додаток № , зміст, методи, засоби).

9. Прибирання робочих місць.

Оцінити роботу чергових

10. Підведення вчителем підсумку заняття:

.Рефлексія.

 • Чого нового дізнались на уроці?

 • Чого навчились. Яку роботу виконали.

 • Які завдання були визначені учням на урок?

 • Порівняйте реальні результати із завданнями, які були визначені на урок.

 • Чому отримали саме такий результат?

 • Що потрібно зробити для того, щоб мати кращі результати роботи?

 • Де (для чого, у яких випадках) можна використати набуті знання та вміння?

8. Мотивація оцінок за урок, виставлення їх у журнал, щоденники.

9. Завдання додому.

 • Повідомлення про тему наступного уроку.

 • Завдання для учнів при підготовці наступного уроку.

 • Повідомлення вчителем про досягнення мети уроку;

 • Об’єктивна оцінка результатів колективної та індивідуальної праці учнів на уроці;

 • Виставлення оцінок в класний журнал та щоденники учнів;
скачати

© Усі права захищені
написати до нас