Ім'я файлу: 2.6.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 13.05.2022
скачати

  1. Назвіть відомі вам лижні ходи.

  2. Вкажіть загальні закономірності навчання лижним ходам.

  3. Визначте загальні елементи виконання лижного ходу.

  4. Проаналізуйте основні відмінності різних способів переміщення.

Відповіді:

1.Класичні лижні ходи

Поперемінний двохкроковий хід.

Поперемінний чотирьохкроковий хід.

Одночасний безкроковий хід.

Одночасний однокроковий хід.

Одночасний двохкроковий хід.

Одночасний трьох кроковий (майже не застосовується)

Конькові лижні ходи

Коньковий хід з махами руками.

Коньковий хід без махів рук.

Поперемінний коньковий хід.

Одночасний напівконьковий хід.

Одночасний однокроковий коньковий хід.

Одночасний двохкроковий коньковий хід.

2. Лижний спорт складається з декількох самостійних видів спорту і лижні гонки, біатлон, фрістайл, лижне двоборство, стрибки на лижах : трампліну, гірколижний спорт, поліатлон.

На Україні культивуються всі види лижного спорту, але найбільш масовими являються лижні гонки.; Цілий ряд особливостей лижного спорту, в першу чергу лижних гонок, обумовлює їх велике оздоровче, виховне, освіти»- та прикладне значення.

ОЗДОРОВЧЕ ЗНАЧЕННЯ полягає в тому, що тривале пересуван¬ня на лижах на чистому морозному повітрі, виконання м'язової роботи у сприятливих гігієнічних умовах значно підвищують загальну пра¬цездатність організму, його опір до різних захворювань.

ВИХОВНЕ ЗНАЧЕННЯ полягає в тому, що заняття спортом вихо¬вує і вдосконалює ряд життєво необхідних навичок та умінь, фізичних і морально-вольових якостей: витривалість, силу, швидкість, спритність, сміливість, рішучість, настирливість.

ОСВІТНЄ ЗНАЧЕННЯ полягає в тому, то в процесі занять набу¬вають нові знання, уміння та навички, пов'язані зі способами пересу¬вання на лижах, застосовування загальних та спеціальних вправ ви¬вчається теорія лижного спорту, закономірність тренування.

ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ полягає в тому, що лижі використо¬вуються в трудовій діяльності (мисливці, обходчики, робітники лісп¬ромгоспів, учасники експедицій), в побуті (засоби активного відпочинку), в армії.

3. Найбільш складні способи пересування складаються з більш простих складових частин — фаз і елементів дій і ті, і інші є елементами відповідних способів пересування.

Основа ходів (крім безкрокового) та підйомів на лижні — лижний крок. Він має три різновиди: ковзний крок, біговий крок та ступаючий крок.

На момент лижного кроку опорна лижа сковзає та стоїть на місці (крім безкровного ходу). Таким чином, розрізняють періоди ковзання та стояння опорної лижі. В безкроковому ході всі пересування за цикл визначаються тільки сковзанням, в підйомах ступаючим кроком — тільки випадом. В період сковзання лижник, завдяки ковзанню, прагне забезпечити оптимальну швидкість, дбаючи про зменшення гальмування і збільшення прискорення. В період стояння йде підготовка інших рухів, які обумовлюють швидкість в подальшому русі. Швидкість пе¬ресування в лижних кроках забезпечує відштовхування лижами і па¬лицями.

Відштовхування лижами і палицями, а також ковзання складають основні элементарна дії способів пересування, від удосконалення яких залежить швидкість лижника.

Для детального розуміння змісту та мета в складних способах пе¬ресування виділяють фази руху.

Сполучення визначених фаз в суворій послідовності визначає кож¬ний конкретний спосіб ходу. В момент, коли закінчується одна фаза і починається наступна, виникає змінення самих рухів, а слідом і фази завдань оптимізації рухів і вимог до останніх.

Таким чином, визначаючи межу фаз і їх особливості, вивчають відповідний спосіб ходу. При цьому звертається увага на особливості елементарних дій в кожному конкретному способі пересування на ли¬жах.

4.В даний час кожен спортсмен для себепідбирає відповідну техніку пересування по снігу. Певних стандартів і вимог до ходу немає навіть на офіційних змаганнях. Хтось вибирає прискорений тип руху, хтось – стратегічний, хтось – змішаний.

На даний момент існують наступні види лижнихходів: класичні і коньковие. Перші відносяться до основної і часто застосовується групі, другі трохи простіше по техніці, але повільніше в швидкості переміщення.

Конькові ходи засновані на ковзних рухах ніг. Тут техніка зводиться до вільної опорі при кроках.Основні лижні ходи, тобто класичні,діляться на одно-, дво- і четирехшажние. Головною відмінністю видів є цикл відштовхування і ривка ногами. Існує також бесшажний хід, але він застосовується тільки в рідкісних випадках досвідченими професіоналами. Крім того, класичні способи руху по трасі бувають одночасними і поперемінним. Тут принципова відмінність криється в роботі рук і опор.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас