Ім'я файлу: СЕМ.docx
Розширення: docx
Розмір: 17кб.
Дата: 24.03.2023
скачати

Науковий шлях Віталія Івановича Бондаря знаменувало чимало віх, які помножувалася на допитливий розум науковця, природну мудрість та щирість і щедрість душі">досягалися наполегливою працею, що помножувалася на допитливий розум науковця, природну мудрість та щирість і щедрість душі. Асистент, доцент кафедри олігофренопедагогіки Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького (1965), аспірант Інституту дефектології АПН СРСР (1968-1971), кандидат психологічних наук (1971), радник міністра освіти Куби з питань дефектології (1972-1974), доцент кафедри олігофренопедагогіки (1974), заступник декана, декан дефектологічного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. М.Горького (1976), завідувач лабораторії олігофренопедагогіки (1987), доктор педагогічних наук (1992), професор (1993), директор Інституту дефектології АПН України, голова спецради в Інституті спеціальної педагогіки із захисту кандидатських і докторських дисертацій, член координаційної ради АПН України, голова науково-методичної комісії МОН України з питань дефектології (1993), головний редактор журналу “Дефектологія” (1995), заслужений працівник народної освіти України (1998), дійсний член (академік) АПН України (1999), член міжвідомчої координаційної ради Кабінету Міністрів України з питань ранньої соціальної реабілітації дітейінвалідів (2002), член Президії АПН України (2003).

Характер наукової роботи Віталія Івановича можна визначити коротко: автор багатьох наукових праць, методичних посібників, оригінальних навчальних програм і підручників для дітей з особливостями психофізичного розвитку. За цими рядками – ціле життя, сповнене творчих пошуків, цікавих знахідок, плідних ідей, здобутків і невтомної праці. Головний напрям наукової діяльності В. І. Бондаря – психолого-педагогічні проблеми трудового навчання і виховання учнів з інтелектуальними вадами, теорія та історія олігофренопедагогіки, перспективи розвитку системи спеціальної освіти в Україні.

Віталій Іванович Бондар – ініціатор, організатор і перший директор Інституту дефектології (нині спеціальної педагогіки) АПН України, де зібрав плеяду талановитих українських учених-дефектологів. Він серцем і душею вболіває за його сучасне та майбутнє, з глибоким знанням справи, творчо керує різними напрямами дефектологічної науки. Упродовж десяти років під керівництвом Віталія Івановича відбулося становлення цієї установи, розширилася тематика науково-дослідної роботи, зміцнився кадровий потенціал, створено державну систему підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. В.І.Бондар є головою єдиної в Україні спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей “корекційна педагогіка” та “спеціальна психологія”. В Інституті спеціальної педагогіки створено нову методологію спеціальної освіти дітей з особливими потребами. Вона обґрунтована у відповідних концепціях, розроблених під керівництвом В.І.Бондаря упродовж останніх років. В них увага концентрується на особистісному та соціально-психологічному спрямуванні щодо дітей з особливими потребами, які потребують державної підтримки та допомоги, наголошується на необхідності активізації діяльності держави щодо їх соціального захисту, визначено етапи, умови та механізми розвитку в Україні мережі варіативних спеціальних шкільних та дошкільних закладів, де навчально-виховний процес здійснюватиметься на засадах ранньої діагностики, з відповідними навчальними планами, програмами, підручниками, за обраними дитиною і батьками формами навчання.

Віталій Іванович є засновником і головним редактором науково-методичного журналу “Дефектологія” та збірника науково-методичних праць “Дидактичні та соціально-педагогічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі”, які занесені ВАК до реєстру фахових видань. Завдяки енергії та наполегливості Віталія Івановича вийшов друком перший в Україні понятійно-термінологічний словник “Спеціальна педагогіка” за його редакцією.

Дивовижні здібності Віталія Івановича точно визначати по-справжньому актуальні і перспективні дослідницькі проекти поєднуються з особливим умінням виявляти стратегічні напрями розвитку спеціальної педагогіки. Так, з ініціативи академіка В. 1. Бондаря та за його участі у 2009 р. при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова створюється перший в Україні Науково-методичний центр інклюзивної освіти, перейменований у 2011 р. в Науково-методичний центр освітньої інтеграції. Під керівництвом Віталія Івановича талановитий колектив учених- дефектологів займається розробкою методології й структури інклюзивного навчання, організацію і проведенням науково-практичних конференцій, тренінгів, майстер-класів для педагогічних працівників, вивчає, узагальнює та впроваджує досвід інклюзивного навчання у закладах дошкільної та загальної освіти в Україні.

В. І. Бондар залишається генератором нових ідей, значну частину яких доручає втілювати учням своєї наукової школи у вигляді наукових праць, кандидатських і докторських дисертацій.

За досягнення в розвитку теорії й історії спеціальної педагогіки, підготовці науково- педагогічних кадрів вищої кваліфікації для потреб спеціальної та вищої педагогічної освіти академіка Бондаря Віталія Івановича нагороджено різними відзнаками, серед яких: Відмінник освіти України (1997 р.). Заслужений працівник народної освіти України (1998 р.), медаль Ушинського К.Д." (НАПН України, 2008р.). Почесна грамота Верховної Ради України (2003 р.), медалі Петра Могили" (2009 р.), "Григорія Сковороди* (НАПН України, 2013 р.), "Золота медаль М.П. Драгоманова" (2013 р.), "Драгоманівської родини" (2014 р.); орден Святого Миколи Чудотворця (2014 р.). Йому присвоено звання почесного професора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2013 р.) та Донбаського державного педагогічного університету (2013 р.). Учений має почесні грамоти МОН України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова та інші відзнаки.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас